Najnovšie správy
Bleskové správy

Filter agregovaných správ
Aktuálne správy z nezávislých médií

Priznanie v priamom prenose...

02.12.2021 11:27 Zem&Vek

Prečo sa pred očkovaním netestujú protilátky? Prečo nútia očkovanie aj tým, ktorí prekonali Covid-19? Pretože inak by zdravý rozum nepripustil očkovanie ľudí, ktorí majú ...

Eti­ka ob­ha­jo­by  – 1. časť...

01.12.2021 18:51 EUROREŠPEKT

Top té­mou sa na ve­rej­nos­ti sta­la té­ma tres­tných ko­na­ní. Do sve­tiel ref­lek­to­rov pos­ta­vi­la nie­len vy­šet­ro­va­te­ľov, pro­ku­rá­to­rov a sud­cov, ale aj ob­haj­cov ob­vi­ne­ných. Od za­ují­ma­vej­ších kri­mi­nál­nych ...

Koniec sveta ako ho poznáme...

01.12.2021 18:00 Zem&Vek

Už v prvom roku vydávania nášho časopisu sme priniesli náučný seriál o tom, ako prežiť mimo dosahu moderných technických vymožeností v prípade kolapsu civilizácie. ...


Najčítanejšie za posledný týždeň
Slovensko
Koronavírus
5G sieť
04.10.2021 5G sieť

Astronómia verzus megasústavy satelitov

Aj Medzinárodná astronomická únia je znepokojená týmito megasústavami satelitov. Uvedomuje si dôležitosť prirodzene tmavej a zároveň rádiovo tichej oblohy, nevyhnutnej nielen pre rozvoj nášho chápania vesmíru, ale aj ako súčasť prírodného a kultúrneho de
Zahraničie
Výber z blogov
Zdravie
Petície