Ďalšia snaha EÚ o odobratie kompetencií národným štátom

26.11.2023 Zdroj: europa.eu Zahraničie

Dňa 22. 11. 2023 vyšla tlačová správa Európskeho parlamentu s názvom Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv.

Na úvod na ukľudnenie všetkých čitateľov sa píše, že ide hlavne o zaistenie väčšieho vplyvu občanov a efektívnejšiu Európsku úniu.

Kto takto pozitívne naladený už nedočíta ďalej, nezistí, že ďalším cieľom je viac spolupráce na úrovni EÚ.

Viac právomocí pre EÚ

Poslanci požadujú viac právomocí pre EÚ v otázkach životného prostredia, ako aj spoločné právomoci EÚ v týchto oblastiach, ktoré v súčasnosti patria do výlučnej právomoci členských štátov:

  • verejné zdravie (najmä cezhraničné ohrozenia zdravia vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv),
  • civilná ochrana,
  • priemysel
  • vzdelávanie

Správa bola schválená

  • 305 hlasmi za
  • 276 hlasov bolo proti
  • 29 sa hlasovania zdržalo

Poslanci vyzvali Radu, aby „návrhy bezodkladne a bez vyjednávania predložila Európskej rade“. Teraz sú na rade hlavy štátov alebo predsedovia vlád, aby rozhodli o zvolaní konventu, a to jednoduchou väčšinou. Očakáva sa, že španielske predsedníctvo Rady predloží návrhy Európskej rade v decembri

Krok k Európskemu federálnemu štátu?

Niektorí občania sa pýtajú, či toto nie je malým krôčikom smerom k jednému štátu s obmedzenými právomocami jednotlivých štátov.

Tiež je táto aktivita zaujímavá vo svetle inej aktivity, a to v snahe zrušiť veto a uplatniť väčšinové hlasovanie.

Ak sa EÚ dostane viac právomocí, bude pre priemysel jednoduchšie kontrolovať otázky týkajúce sa životného prostredia a zdravia...

 

Zdroj: europa.euMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie