Slovensko

07.06.2022 Slovensko

Meandrovanie rieky Rudava - BROZ

Predovšetkým v oblasti Podunajska obnovujeme mokrade a riečne ramená, lužné lesy, lúky a pasienky. Usilujeme sa tiež o podporu tradičných, prírode-blízkych foriem hospodárenia ako je pasenie dobytka, kosenie trstiny či orez hlavových vŕb.
01.02.2022 Slovensko

VÝZVA SLOVENSKÉMU NÁRODU!

ÚČASŤ NA CELONÁRODNOM HROMNIČNOM ZHROMAŽDENÍ V STREDU 2.2.2022 o 14:00 PRED PREZIDENTSKÝM PALÁCOM V BRATISLAVE JE P O V I N N Á !!!
01.02.2022 Slovensko

Žiadosť Klubu generálov Slovenskej republiky

Vážené pani generálky, vážení páni generáli. Dovoľte mi, pripomenúť Vám Vašu prisahu pred Bohom a Národom. Jednu, ktorú tak, ako generácie predo mnou v mojej rodine, ste v rôznych obmenách skladali pri vstupe do Armády. Druhú pre tých z Vás, ktorí ste skl