Kríza kvôli migrantom na Slovensku

15.10.2023 Autor: PBP Slovensko

Na verejnom fejsbúkovom profile pani Kvetoslavy sa objavila takáto informácia:

Bývam v Banskej Bystrici a pred 12h dnes 03.9.2023 asi 15 migrantov (tých, o ktorých sa píše, že sú v Lešti!!!, ... a sú niekde pofotení) sedelo na trávniku vedľa môjho paneláka (blízko väznice v Kráľovej = časť mesta medzi Radvaňou a Kremničkou). Odfotila som si ich mobilom.

O 10 min som sa vrátila, že ich pofotím zblízka a skúsim zistiť co tam robia. Pofotila som a keď som sa spýtala co tu robia, chceli hovoriť anglicky. Povedala som, že sú na Slovensku, nech hovoria po slovensky. Fotila som ich popri tom. Jeden mi ukázal papier, kde dolu v rohu bola červená malá pečiatka. Chcela som ho odfotiť, no iný mu ho vytrhol z ruky - nechcel!

Nakoniec jeden zakryl na papieri (asi meno) a dával mi ho bližšie na fotenie. Na to začali vstávať zo zeme a gestikulovali, že idú. Čakala som gestikulujúc, aby šli! Pohli sa z trávy na chodník. Tam stáli, tak som prišla a fotila ich ukazujúc, aby šli. Konečne začali kráčať, vliecť sa smerom Kremnička. Kráčala som za nimi - stále sa niekto obzeral, či som ešte tam.

Z profilu ďalej vyberáme:

Potom som šla na vrátnicu väznice, aby niečo urobili, že tu na sidlisku nemajú čo robiť! Kázal mi volať 158. Tak som volala - dostala som otázku, že čo majú robiť s nimi, keď oni sú "prepustení"? To mi povedal niekto z Krajského riad. PZ v BB!!! Nakoniec sľúbil, že pošle tam zásahovku a skontrolujú im papiere.

Myslím, že aspoň toto by mal urobiť každý, keď uvidí nejakú podobnú skupinku! Fotky si pozrite a urobte si vlastný názor.

Dodatok: Keď som vyšla z vchodu paneláka, šli manželia s kočíkom. Mladého otecka som popýtala, aby šiel so mnou, že nemusí nič robiť, len bude pri mne, keď sa ich spýtam čo tam robia. On to odmietol so slovami, že ich netreba dráždiť, aby som si ich nevšímala! Reagovala som prekvapene, či sa bojí len pri mne stáť? Odpovedal, že sa nebojí, ale má malé dieťa. Povedala som mu, že pôjde bez dieťaťa a práve kvôli nemu treba niečo urobiť! Nešiel, že ich netreba dráždiť- opakoval sa. Povedala som mu že je to alibizmus a výhovorka, keď odchádzali.

Šla som teda ku skupinke sama a som rada, že konám všetko čo môžem.

Ľudia, rozmýšľate prosím a konajte čo najviac ako môžete!

 

Potvrdenie o zotrvaní

Nelegálni migranti prichádzajú na Slovensko a dostávajú potvrdenie o zotrvaní na území.

Najprv dostávali potvrdenie ako na prvom obrázku, všimnite si pečiatku. (odfotené 03.9.2023) 

Neskôr dostávali potvrdenie ako na druhom obrázku, všimnite si pečiatku. (odfotené 10.10.2023) 

Doklad vydalo Oddelenie cudzineckej polície policajného zboru a na pečiatke je Mobilná jednotka Banská Bystrica. Predtým mali aspoň vymyslené mená, dátum narod. a nejakú Síriu. Teraz to dávajú ANONYMNE.

Zmena zákona

Vláda v stredu 6. septembra 2023 schválila návrh novely zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Mení sa povinnosť vydávať doklad o zotrvaní na území Slovenskej republiky na možnosť jeho vydania.

Pôvodné znenie zákona

§ 61a Zotrvanie štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky

(1) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky neoprávnene, môže zotrvať na území Slovenskej republiky počas

a) trvania prekážok administratívneho vyhostenia podľa § 81 (pozn. redakcie: teda ak by tam bol ohrozený na živote a pod.)
b) poskytovania ústavnej starostlivosti súvisiacej s neodkladnou zdravotnou starostlivosťou,
c) trvania karanténneho opatrenia,
d) výkonu väzby, nahradenia väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu trestu domáceho väzenia,
e) lehoty na vycestovanie podľa § 83 ods. 1,
f) trvania dôvodov podľa § 84 ods. 4 (pozn. redakcie: teda nie je možné mu zabezpečiť cudzinecký pas)
g) zaistenia podľa § 88 alebo § 88a, alebo uloženej povinnosti podľa § 89; to neplatí, ak je žiadateľ o azyl oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu78a) alebo
h) prípravy a výkonu administratívneho vyhostenia, alebo návratu podľa osobitného predpisu,85) ak nejde o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena g).

(6) Policajný útvar, v ktorého územnej pôsobnosti sa štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 nachádza, vydá tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné potvrdenie o možnosti zotrvať na území Slovenskej republiky...

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území Bratislavského kraja

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mesta Banská Bystrica

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

V dôsledku zvýšenej koncentrácie väčších skupín migrantov na viacerých miestach mesta Banská Bystrica a predpokladaného zhoršenia počasia a ohrozenia života a zdravia týchto osôb, v zmysle § 3b a § 15 ods. 1 písmeno j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l á s i l

primátor mesta Banská Bystrica pán Ján Nosko dňa 10. októbra 2023 o 12:00 hod. mimoriadnu situáciu na území mesta Banská Bystrica.

https://www.banskabystrica.sk/oznamy-mesta/2023/vyhlasenie-mimoriadnej-situacie-2/

TAKŽE ON sa obáva o ICH zdravie!!!

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mesta Prešov a obce Ľubotice

Mesto Prešov a obec Ľubotice v súvislosti s tranzitnou migráciou vyhlásili mimoriadnu situáciu, čo im umožní rýchlejšie a efektívnejšie konať.

https://www.kosiceonline.sk/v-presove-a-luboticiach-plati-mimoriadna-situacia

Fotky z 6. 9. 2023

Pani Kvetoslava píše:

Včera 06.9.2023 pred 11h som šla z domu schválne smerom k obchodu COOP, kde (ten mladý muž 03.9. mi povedal, že tam) každý deň je skupinka migrantov.

Ja som tam našla pod stromom ženu na bielom matraci a 2 deti. Keď som začala fotiť, pribehli postupne ďalšiie - zrejme boli na WC pod kríkmi - dookola bolo vidno použité...! Tak som ukázala na to a fotila. Žena protestovala rukami, ale fotila som, kým všetko neodniesli do koša (nielen tie použité.., ale aj matrac ku kontajneru) a nakoniec aj odišli = žena so 6-mi DEŤMI!

Sledovala som ich fotiac ako by si radi našli miestečko kde by sa usadili, ale vidiac ma za sebou (nešli ani na ihrisko, ani do areálu fakulty) pokračovali smerom k centru (nie von z mesta) !!! Volala som už 158, aby prišli a vzali ju s deťmi do tábora. Trvalo asi 20 min, kým prišla zásahovka (inf. som ich priebežne kde práve sú). Moje veľké PREKVAPENIE = skupinka opäť kráča po chodníku!!! a "policajt" (bez uniformy) pride ku mne v tmavom aute, že prečo som ho fotila?

Potom prišlo aj p. auto, a tak som sa pýtala ich všetkých troch AKO to vyriešili?

Odpoveď: "Majú platné doklady z cudzin. policie, tak išli - do Nemecka." ....(bla bla bla)

Spýtala som sa, či si odfotili tie doklady, že ich chcem vidieť. Že nie, že im stačí, že to videli.

Tým to teda pre mňa skončilo - neviem čo iné som ešte mohla urobiť???

DODATOK:

Počas fotenia "upratovania", sledovania ich "prechádzky" a čakania na zásahovku SOM OSLOVILA spolu asi 10-ich dospelých čo vyšli z paneláka (asi 20 m od ich "ležoviska") alebo okoloidúcich. Všetkých som sa spýtala, čo robia, keď ich tu vidia alebo čo by urobili, keď ich uvidia + čo práve robím ja. Nikto nemal niečo k svojmu činu, povedali len, že to je vec polície, vlády, ... a nie ich. Povedala som im, že či čakajú, kým tu budú mať nejakú inf. chorobu? + ak ich tu nechajú "oddychovať" bez povšimnutia, tak oni to dajú vedieť ďalej a prídu ďalší = bude ich viac a viac a potom to bude EŠTE HORŠIE!

Preto treba KONAŤ už teraz!

PROSÍM, všímajte si priestory okolo svojich chodníkov, domov, ... a zasiahnite hneď (aspoň tak ako ja).

 

Fotky kempu z 12. 10. 2023

Všimnite si tie snehobiele botasky

 

Fotky kempu z 13. 10. 2023

13. 10. som ich šla znovu fotiť a bola som prekvapená, že nebol nikto vonku, stany zazipsované. Bol tam iba pán z aktivačných prác majúci za úlohy čistiť okolie po nich (minule vyzbieral 10 čiernych vriec). Chcela som urobiť budíček, no keď som otvorila zips na 1. stane, bol bez ľudí, podobne ostatné. No v každom stane boli spacáky, iné oblečenie, fl. vody, iné potraviny. Vtedy mi okoloidúca povedala, že oni to nechávajú pre ďalších čo prídu! A tak sa aj stalo! Tento kemp je cez cestu oproti budove policie (tj. pod ich nosom).

Ďakujeme pani Kvetoslave za aktívnu činnosť v teréne!Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie