SEDEM STATOČNÝCH ŽIEN sa uchádza o Europarlament

21.04.2024 Zdroj: sosk.sk Slovensko

Spájame Občanov Slovenska – SOSK

je novou politickou stranou nezaťaženou kauzami a chce vstúpiť a podieľať sa na kampani do Eurovolieb netradičnou formou tým, že sa chce stať platformou kandidátiek bez politickej príslušnosti.

Občianskych aktivistiek, ktoré majú za sebou skúsenosti a výsledky na participácii občanov pri tvorbe, realizácií a kontrole verejnej politiky. Občianok, ktorým nie je ľahostajné kde a ako žijú a ako budú žiť ich deti. Eurovoľby sú pre nás príležitosťou zapojiť sa do zmeny nielen myslenia, ale i konania európskych štruktúr a dať odpoveď, či je EÚ ešte demokratická inštitúcia. Inštitúcia, ktorá si ctí hodnoty slobody, solidarity a ľudských práv alebo sa stáva už len autokratickým, centrálnym štátnym orgánom mimo demokratickej kontroly, strácajúca legitimitu.

Ako povedal i pápež František na návšteve v Bratislave, že táto doba nie je epochou zmien, ale dobou zmeny epochy. Inými slovami, táto doba nie je dobou politických zmien, ale zmenou samotnej politiky, v prospech všetkých ľudí.

SEDEM STATOČNÝCH ŽIEN

Kto iný ako žena, ktorá je darkyňou a ochrankyňou života, môže byť garanciou nastolenia trvalého mieru na svete a tým prosperity všetkých ľudí. Celá história ľudstva je spojená s dobyvačnými vojnami, ktoré viedli muži a mier vo svete sa stal len krátkou prestávkou medzi vojnami. Aj dnes žijeme vo svete, kde vojna je viac ako mier. Zbrane viac ako chlieb a zločin je súdený podľa toho, kto ho pácha. Preto zabíjanie už musí skončiť. V tomto smere sú stále aktuálne slová amerického prezidenta J. Bidena na návšteve Írska v roku 2023, kde na zhromaždení s občanmi zdôraznil, že len v mieri sa môže rozvíjať hospodárstvo a ekonomická prosperita občanov. Riadi sa týmto výrokom aj on sám?

SILNEJŠIA EURÓPA

Silnejšia Európa vyjadruje podľa nás zápas za silné európske štáty, prosperujúcu Európu a tým dosiahnutie spokojnosti jej občanov. To znamená vrátiť sa k základným pilierom, na ktorých bola postavená politika EÚ. Čiže, konať sociálne zodpovedne, ekologicky prijateľne, a ekonomicky prosperujúco v prospech občanov a to všetko ruka v ruke s mierovou politikou. Musí prestať doba, aby politika bola nadradená (ako sme boli svedkami počas uplynulých posledných rokov) obchodným a ekonomickým atribútom trhu, diktátu obchodných búrz a špekulatívneho kapitálu. Musí tiež skončiť prehnaná byrokracia a diskriminácia dotačných politík v poľnohospodárskom sektore. EÚ je najväčším zoskupením krajín s takmer pol miliardou občanov, a preto nemôže byť „podržtaškou“ pre iné mocnosti, ale musí robiť vlastnú, silnú a nezávislú politiku.

OBČIANSKA EURÓPA

Musí skončiť doba, že politika EÚ sa robí pre politikov, ktorí sú vazalmi politickej a ekonomickej oligarchie. Politici musia začať robiť politiku pre občanov, ktorí im ako vlastníci iba prepožičali moc. Preto sa musia politici riadiť rešpektom voči občanovi na báze slušnosti, tolerancie, ohľaduplnosti, solidarity, úcty, novej etiky, humanity a morálky. V tomto smere sa musí v EÚ rozvíjať a posilňovať participácia občanov na tvorbe, správe a kontrole vecí verejných.

SUVERÉNNA EURÓPA

Ak chce EÚ byť strážcom mieru v Európe, musí mať k tomu i donucovacie prostriedky na jeho zabezpečenie, okrem iného aj vlastnú európsku armádu pre efektívnejšiu obranu voči vonkajšiemu agresorovi, čo je i predpokladom suverénnej zahraničnej politiky. Zdieľame v tomto smere aj odkaz bývalého francúzskeho prezidenta Charlesa de Gaulla, ktorý bol hybnou silou pri zrode európskej integrácie. Odmietal však aby sa EU formovala ako nejaký superštát, ale ako spoločenstvo suverénnych republík s dôsledným dodržiavanním práva veta pri demokratickom rozhodovaní.

Vážení občania, priatelia, niektorí nás po prečítaní nášho programu môžu nazvať i naivnými rojkami. Odpovedáme parafrázou slov pesničky J. Lennona – Imagine:
Možno sme rojkovia, ale nie sme sami, ak sa pridáte k nám zmeníme svet k lepšiemu na život v trvalom mieri, bez vojnových konfliktov, so slobodnými a šťastnými ľuďmi.

 

Váš Marian Kollár, predseda SOSK – Spájame Občanov Slovenska

SOS pre záchranu nášho Slovenska

Transparentný účet SK78 0200 0000 0049 4232 6053🔗

Zdroj: sosk.skMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie