16.01.2021 5G sieť

Operátori napadli územný plán Prešova

V Prešove si dali do územného plánu regulatív pre budovanie BTS. Operátor O2 to napadol na generálnej prokuratúre SR a generálna prokuratúra dala príkaz na zrušenie takej regulácie v Prešove.
16.01.2021 5G sieť

Cyprus chráni svoje deti pred 5G

Kedy sa v SR dostaneme do štádia, že zodpovedné úrady budú vydávať podobné odporúčania chrániace zdravie našich detí?
02.01.2021 5G sieť

Problémy v obciach s vysielačmi

Starostovia po celom Slovensku riešia rovnaký problém. Operátor má záujem postaviť vysielač a obyvatelia sú proti.
01.01.2021 5G sieť

Vysielače a žiarenie

V dnešnej dobe považujeme súčasné normy expozície, založené výhradne na tepelných účinkoch, za zastaralé a nedostatočné. Tisíce štúdií preukazujú, že netepelné (biologické) účinky môžu byť z dlhodobého hľadiska výrazne pre živé organizmy škodlivejšie.
10.07.2020 5G sieť

Stretnutie petičného výboru na MDV SR

Normou je životné prostredie bez záťaže, nie opačne! Chceme vidieť nové vedecké dôkazy, že smernice sú podložené relevantnými zdravotnými štúdiami.
13.12.2016 5G sieť

Mikrovlny v budovách

Podobný prípad, aký nastáva v budovách, nastáva v omnoho intenzívnejšej miere v uzavretom, dokonale elektricky vodivom priestore, tzv. faradayovej klietke. Príklad takého priestoru je automobil, autobus, vlak, výťah, ale aj mikrovlnná rúra, apod.