Európska únia, iniciatíva Stop 5G bola prijatá: „žiadame ochranu života pred elektrosmogom“. Brusel sa už ale drží bokom

18.10.2021 Zdroj: oasisana.com 5G sieť

Brusel prijal európsku občiansku iniciatívu (ECI), ktorú podala medzinárodná európska skupina občanov, a požiadala Európsku komisiu (EC), aby vypracovala návrh nariadenia EÚ zameraný na ochranu ľudského života a životného prostredia pred vážnymi hrozbami bezdrôtových rádiových frekvencií a technológie piatej generácie.

Iniciatíva má názov Stop 5G - Zostaň pripojený ale chránený. Bola podaná toto leto a má teraz 12 mesiacov na zozbieranie minimálne 1 milióna podpisov od občanov najmenej 7 rôznych krajín . Potom bude exekutíva EC povinná podrobne preskúmať obsah ECI a rozhodnúť, či prijme alebo odmietne ich požiadavky. Ale podľa vlastného priznania - bez toho, aby si preštudovali materiály - Európska komisia okamžite dala ruky preč a už dnes sa dištancuje v oficiálnej poznámke : „ niektoré vyhlásenia urobené v tejto iniciatíve sú v rozpore s vedeckými údajmi“, ktoré má orgán k dispozícii. “ a s hodnoteniami, ktoré urobila Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) “.

Nie je ani zďaleka krokom smerom k energeticky účinnej a udržateľnej budúcnosti - tvrdia promotéri na čele s dánskou aktivistkou Pernille Schriverovou - 5G a zavedenie internetu vecí prispieva k znečisteniu a vyčerpaniu zdrojov. Do roku 2025 by mohli predstavovať 20% svetovej spotreby elektrickej energie “. Ďalšou prioritnou požiadavkou je potom zaručiť účinnú ochranu osobných údajov pred počítačovou kriminalitou a únikom dát.

Ciele iniciatívy sú zhrnuté na webovej stránke Európskej únie, ktorá obsahuje aj prílohy, tj všetky informácie o projekte vrátane právnych informácií. Organizátori tvrdia:

Nasadzovanie 5G hazarduje s našimi právami na zdravé životné prostredie, slobodu a súkromie.

Vyzývame Komisiu, aby navrhla právne predpisy na ochranu občanov a životného prostredia pred týmito ujmami:

Ľudia, fauna a flóra sú poškodzované žiarením. Súčasné expozičné limity poskytujú nedostatočnú ochranu - najmä pre zraniteľné osoby (ako deti, tehotné ženy, pacientov, seniorov), zvieratá, opeľujúci hmyz a rastliny. 
Uzákoňte regulácie na ochranu všetkých foriem života pred rádiovými frekvenciami a mikrovlnným žiarením.

S 5G sa prudko rozrastie množstvo pripojených elektronických zariadení, antén a satelitov. To spôsobí neudržateľnú spotrebu energie, emisie žiarenia, škodlivú ťažbu a znečistenie, čo ďalej ohrozí biodiverzitu a prírodné biotopy. 
Prijmite prísnejšiu reguláciu na ochranu životného prostredia pred všetkými dopadmi 5G a digitalizácie.

5G umožňuje masívny zber údajov a dohľad vďaka prepojeným objektom. To predstavuje zvýšené riziko kybernetickej kriminality, úniku dát, krádeží, kšeftovania a zneužitia umelej inteligencie.
Prijmite účinnú ochranu údajov na zabezpečenie nášho súkromia, bezpečnosti a slobody.

Text obsahuje aj 23 návrhov, ktoré je potrebné začleniť do medzinárodného práva Európskej únie, vrátane bodu, v ktorom sa požaduje „ stanovenie limitov expozície rádiovým elektromagnetickým poliam na základe všetkých zdravotných a biologických účinkov, nielen tých teplotných, chrániť ľudské bytosti - najmä deti, tehotné ženy, pacientov, starších ľudí, chorých, elektrohypersenzitívne osoby (EHS), ľudí poškodených týmto žiarením a tých, ktorí používajú elektrické medicínske pomôcky alebo implantáty; uplatňovať zásadu predbežnej opatrnosti “.

Sedemnástou požiadavkou je tiež „ požadovať okamžité celosvetové moratórium na megakonštelácie satelitov 5G, kým sa nevyriešia nepriaznivé vplyvy na životné prostredie“.

Pozn. prekladateľky:

Petícia je zaregistrovaná a jej organizátori pracujú na tom, aby sa čoskoro mohol spusiť zber podpisov. Zatiaľ môžete podpisovať slovenskú petíciu Zostaň pripojený, ale chránený, ktorej organizátorom je občianske združenie Elektrosmog a zdravie.

Zdroj: oasisana.comMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie