Odpor obyvateľstva proti smart metrom v Novom Mexiku (USA)

17.03.2023 Autor: PBP 5G sieť

Obyvatelia v Novom Mexiku v USA bojujú proti inteligentným meračom. Sú jedným z dvoch zostávajúcich štátov v USA bez všadeprítomných inteligentných meračov. V piatok 17. marca 2023, zasadala Komisia pre verejnú reguláciu v Novom Mexiku a prijímala ústne pripomienky cez internet. Zúčastnilo sa množstvo ľudí z celého sveta, aby pomohli udržať Nové Mexiko dobrým príkladom ochrany životného prostredia a zdravia občanov.

Zúčastnila sa aj Petra Bertová, ktorá je predsedníčkou občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie a odporučila inštalovať smart metre len na dobrovoľnej báze (tzv. opt-in systém). Krajiny Východného bloku Európy majú totiž skúsenosť s jednotným paušalizovaným prístupom nezohľadňujúcom individuálne potreby a názory. Takéto popretie ľudského práva slobodnej voľby je v správnom demokratickom svete neprípustné.
(V zázname z vypočutia hovorí od minúty 3:26:57)

Mnohí účastníci spomínali vlastné srdcervúce zdravotné príbehy, iné príspevky boli odborné a odvolávali sa na vedu.

Pozitívny dojem z konania je ten, že ľudia sa zapájajú do verejných politík, sú aktívni a činní občania a záleží im na zdravej budúcnosti svojho okolia.

Celý záznam z vypočutia tu:
https://www.nm-prc.org/administrative-services/2020-2021-previous-meetings/Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie