5G sieť

16.01.2021 5G sieť

Operátori napadli územný plán Prešova

V Prešove si dali do územného plánu regulatív pre budovanie BTS. Operátor O2 to napadol na generálnej prokuratúre SR a generálna prokuratúra dala príkaz na zrušenie takej regulácie v Prešove.
01.01.2021 5G sieť

Vysielače a žiarenie

V dnešnej dobe považujeme súčasné normy expozície, založené výhradne na tepelných účinkoch, za zastaralé a nedostatočné. Tisíce štúdií preukazujú, že netepelné (biologické) účinky môžu byť z dlhodobého hľadiska výrazne pre živé organizmy škodlivejšie.
13.12.2016 5G sieť

Mikrovlny v budovách

Podobný prípad, aký nastáva v budovách, nastáva v omnoho intenzívnejšej miere v uzavretom, dokonale elektricky vodivom priestore, tzv. faradayovej klietke. Príklad takého priestoru je automobil, autobus, vlak, výťah, ale aj mikrovlnná rúra, apod.