Deštrukcia životného prostredia

20.03.2021 Autor: PBP 5G sieť

Chráňme životné prostredie pred dopadom digitalizácie a bezdrôtových technológií. Chráňme NAŠE JEDINÉ životné prostredie pred

  • enormnou spotrebou energie
  • ničením pôdy a prírodných nálezísk extrémnou ťažbou nerastných surovín
  • obrovským množstvom odpadu a iného znečistenia

Predpoveď svetovej spotreby energie

od Dr. Anders S.G. Andrae (Huawei) na Nordic Digital Business Summit, Helsinki, Fínsko, 5. 10. 2017
https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Spotreba energie informačných a komunikačných technológií (IKT) porastie. Smartfóny, počítače, dátové centrá, antény, internet... toto všetko bude v roku 2025 reprezentovať 20% podielu celkovej spotreby elektriny. Na grafe fialová čiara.

V rámci IKT budú najviac energie spotrebúvať dátové centrá, predpokladá sa, že ich podiel bude 33%, napríklad podiel spotreby smartfónov bude 15%, laptopov 6%, tabletov 5%.

Hodnotenie globálnej emisnej stopy IKT: Trendy do roku 2040 a odporúčania

autori Lotfi Belkhir a  Ahmed Elmeligi
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X
https://www.semanticscholar.org/paper/Assessing-ICT-global-emissions-footprint...

V tomto dokumente sa zameriavame na hodnotenie globálnej uhlíkovej stopy celého odvetvia IKT vrátane podielu hlavných spotrebiteľských zariadení, dátových centier a komunikačných sietí a porovnanie s celkovými celosvetovými emisiami skleníkových plynov. Zistili sme, že relatívny príspevok IKT by mohol vzrásť zo zhruba 1–1,6% v roku 2007 na viac ako 14% do roku 2040. Naša štúdia tiež zdôrazňuje prspevok inteligentných telefónov a ukazuje, že do roku 2020 by stopa inteligentných telefónov prekonala stopuy stolových počítačov, notebookov či displejov. Príspevok ku uhlíkovej stope narastá aj v prípade dátových centier.

Environmnentálna stopa digitálneho sveta

autor Frédéric Bordage, francúzsky epert na zelené IT a digitálnu triezvosť
https://www.greenit.fr/wp-content/uploads/2019/11/GREENIT_EENM_etude_EN_accessible.pdf

Súhrnná hmotnosť IKT zariadení vzrastie z 128 miliónov ton v roku 2010 na 317 miliónov ton v roku 2025, čo je 2,5 krát viac! Toto poukazuje na nápor spotreby surovín, materiálov, kovov a konfliktných nerastných surovín.

Čo je konfliktná nerastná surovina? (conflict mineral)

V oblastiach postihnutých konfliktmi sa ťažba niektorých vzácnych surovín často zneužíva na financovanie týchto konfliktov a domácich extrémistických skupín. EU medzi takéto materiály zaradila cín, tantal, volfrám, ich rudy a zlato a ich dodávanie upravuje nariadením 2017/821.

Prehľad svetovej spotreby materiálov do roku 2060

autor OECD
https://www.oecd.org/environment/waste/highlights-global-material-resources-outlook-to-2060.pdf

Zvýši sa znečistenie a vyčerpanie vody, zničenie prostredia, odlesňovanie, oblasti sucha, strata biodiverzity.

Svetový E-odpad

autor International Telecommunication Union (ITU)
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Pages/Toolbox/Global-E-waste-Monitor-2017.aspx

Príchod miliónov 5G bezdrôtových zariadení do našich životov (ako napríklad domáce spotrebiče, hodinky, oblečenie, plienky, rolety) rozvinie konzumný spôsob života, zrýchli zastarávanie technológií a zvýši elektronický odpad, ktorý sa ťažko recykluje.

V roku 2016 sa vytvorilo 44,7 miliónov metrov kubických elektronického odpadu, čo je ako 4500 Eifelových veží.Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie