Operátori musia povinne pokryť diaľnice aj železnice frekvenciami 5G

16.01.2021 Zdroj: fontech.startitup.sk 5G sieť

Mobilní operátori už majú právoplatne pridelené frekvencie pre 5G siete, ktoré si vysúťažili vo výberovom konaní formou elektronickej aukcie. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) im frekvencie pridelil koncom roka 2020. Informoval o tom vo štvrtok hovorca regulátora Roman Vavro, potvrdzuje agentúra TASR.

Ako spresnil regulátor, držitelia povolení sú povinní začať používať pridelené frekvencie z pásma 700 Mhz na povolený účel do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Operátori sú povinní vybudovať verejnú mobilnú elektronickú komunikačnú sieť 5G s rádiovou prístupovou sieťou 5G NR (New Radio) v architektúre spĺňajúcej požiadavky špecifikácií ETSI,“ vysvetlil Vavro.

Novou generáciou 5G siete budú pokryté aj diaľnice a železnice

Operátori sú tiež povinní zabezpečiť pokrytie 5G sieťou všetkých prevádzkových úsekov diaľnic D1 – D4 a rýchlostných ciest R1 – R9 nachádzajúcich sa na Slovensku.

Pokryť tiež musia všetky prevádzkové úseky paneurópskych železničných koridorov IV – VI a vnútrozemskú vodnú cestu medzinárodného významu – koridor VII, teda magistrálnu vnútrozemskú vodnú cesty Dunaj, avšak okrem časti vodnej cesty tvoriacej štátnu hranicu. Musia tak spraviť do konca roku 2025.

Operátori môžu splniť tieto kritériá komerčne dohodnutým národným roamingom. V takom prípade sa splnenie započíta na strane operátora poskytujúceho aj na strane operátora využívajúceho národný roaming,“ podotkol Vavro.

Medzi povinnosti operátorov, ktorí dostali pridelené frekvencie na 5G sieť, patrí tiež pokrytie minimálne 95 % obyvateľstva každého krajského mesta Slovenskej republiky sieťou 5G, takisto do 31. decembra 2025. Do konca roku 2027 by prístup k 5G sieťam malo mať aj minimálne 90 % obyvateľstva žijúceho mimo krajských miest a 70 % obyvateľstva Slovenska vo všeobecnosti.

Ako špecifikoval Vavro, prvá časť úhrady za frekvencie z frekvenčných pásiem 700 megahertzov (MHz) pre 5G, 900 MHz a 1800 MHz vo výške 57,665 milióna eur bola ešte v roku 2020 započítaná z peňažnej zábezpeky, ktorú zložili držitelia povolení ako súčasť svojej ponuky.

Z pásma 700 Mhz v prípade operátorov O2 Slovakia a Orange Slovensko bola takto z peňažnej zábezpeky započítaná suma 16 miliónov eur a v prípade Slovak Telekom išlo o 24,42 milióna eur. „Druhá časť úhrady – polovice zo zostávajúcej čiastky – je splatná do 30. júna 2021 a tretia časť úhrady je splatná do 31. marca 2022,“ priblížil Vavro.

Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie, je vo výške 100 229 000 €. Vo frekvenčnom pásme 700 MHz získala spoločnosť Orange blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (723 – 733 MHz / 778 – 788 MHz), spoločnosť O2 Slovakia blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (703 – 713 MHz / 758 – 768 MHz) a spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 10 MHz (713 – 723 MHz / 768 – 778 MHz).

Vo frekvenčnom pásme 900 MHz získala blok s veľkosťou 2 x 4,2 MHz spoločnosť O2 Slovakia. Vo frekvenčnom pásme 1800 MHz získala spoločnosť O2 Slovakia blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (1776,1 – 1779,1 MHz / 1871,1 – 1874,1 MHz) a spoločnosť Slovak Telekom blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (1710,0 – 1710,1 MHz / 1805,0 – 1805,1 MHz a 1782,1 – 1785,0 MHz / 1877,1 – 1880,0 MHz). Spoločnosť SWAN Mobile získala blok s veľkosťou 2 x 3 MHz (1779,1 – 1782,1 MHz / 1874,1 – 1877,1 MHz).

Zdroj: fontech.startitup.skMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie