Prehľad alarmujúcich dôsledkov súčasnej vyhlášky 534/2007 Z.z.

16.01.2021 Autor: PBP 5G sieť

Ukážky nepriaznivého dopadu súčasnej vyhlášky, kde vidno chaotické umiestňovanie sietí operátorov bez vzájomného zdieľania zariadení, čo navyšuje expozíciu obyvateľstva. Neprihliada sa pritom k citlivým skupinám obyvateľstva a výnimkou nie sú mohutné systémy operátorov na budovách škôl, ihrísk a nemocníc, či v ich bezprostrednej blízkosti. 

Vyhláška č. 534/2007 Z.z. je v rozpore s poznatkami súčasnej vedy a techniky, nakoľko vychádza iba z tepelných účinkov expozície elektromagnetických polí (ďalej len EMP) a ignoruje netepelné účinky expozície, ktoré z medicínskeho hľadiska sú významnejšie. Tiež neberie do úvahy dlhodobé účinky. Viac o vyhláške tu: https://slovenskobez5g.org/navrh-novely-vyhlasky-c-534-2007/

Obr.1: Čo operátor, to samostatný systém bez zdieľania.

Obr.2: S obľubou sa montjú BTS na školách. 

Obr.8: Anténny systém mobilného operátora priamo v areáli fakultnej nemocnice v blízkosti  chirurgického oddelenia, operačnej sály a detského oddelenia v SR. Ako toto mohol stavebný úrad a odbor životného prostredia povoliť....

Obr.9: Výstavba RD povolená v územnom pláne do tesnej blízkosti 400kV linky SEPS – SR. Ako mohli príslušné úrady povoliť výstavbu rodinných domov v takej blízkosti VVN.

Obr.10: Výstavba RD povolená v územnom pláne do tesnej blízkosti 22kV linky - SR. Ako mohli príslušné úrady povoliť výstavbu rodinných domov v takej blízkosti VN.

Obr.11: Správne umiestnenia BTS na stožiari 110kV  - Rakúsko, nepovolenie stavby v intraviláne.

Obr.12: Správne umiestnenia BTS na stožiari 22kV - Maďarsko, nepovolenie stavby v intraviláne.

Obr.13: Správne umiestnenia BTS na stožiari 110kV - Maďarsko, nepovolenie stavby v intraviláne.

Obr.14: Správne umiestené mikro vykrývače - Londýn, nikto nedovolí na historických budovách postaviť BTS.

Obr.15: Správne umiestené telekomunikačné systémy mimo obce v SR. Ale bocianí už tam hniezdiť ako v minulosti nebudú. :(

 

© 2019 Občianska iniciatíva za urgentnú novelu vyhlášky 534/2007 Z.z.Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie