Holandský súd: Pravdepodobne zvýšené zdravotné riziká prenosovej veže

16.01.2021 Zdroj: letstalkabouttech.nl 5G sieť

Rozsudok okresného súdu Gelderland 18.decembra 2020 má veľký význam, pretože súd rozhodol, že prenosový stožiar pre mobilnú komunikáciu, ako sú 4G a 5G, nemožno jednoducho umiestniť bez preskúmania námietok týkajúcich sa zdravotných rizík.

Obec Berkelland vydala 17. júla 2018 environmentálne povolenie na stavbu anténneho stožiara vysokého takmer 40 metrov. Oznámenie o námietke obyvateľky Haarlo bývajúcej 650 metrov od stožiara bolo rozhodnutím z 15. marca 2019 vyhlásené za neprípustné, pretože vraj nie je dotknutá osoba. Obyvateľ proti tomu podal odvolanie.

Otázka, na ktorú musí súd odpovedať, je, či žalobca zažíva nejaké významné následky v podobe zvýšeného zdravotného rizika v dôsledku elektromagnetických polí (EMP) okolo vysielacej veže. Obec a poskytovateľ telekomunikačných služieb zastávajú názor, že vysielacia veža pre žalobcu nepredstavuje zvýšené zdravotné riziko.

Podľa názoru súdu, berúc do úvahy všetky argumenty, s prihliadnutím na vedeckú literatúru nemožno vylúčiť, že existujú zvýšené zdravotné riziká aj pri intenzite poľa nižšej ako 1 V/m, a teda aj v prípade žalobcu. Je dôležité, aby orgán ako Rada pre zdravie, ktorého rady zohrávajú dôležitú úlohu pri rozhodovaní v záležitostiach ako je táto, vo svojej najnovšej správe v podstate potvrdil, že zatiaľ nie je jasné, ktoré účinky na zdravie sa vyskytujú u 5G a že existujú väzby medzi EMP a určitými chorobami. Rada pre zdravie tiež poukazuje na vzťah medzi expozíciou EMP a určitými biologickými procesmi.


Článok v novinách: https://letstalkabouttech.nl/wp-content/uploads/2021/01/20201231-Telegraaf-Binnenland-NL-Gezondheid-boven-mast.pdf

Zdroj: letstalkabouttech.nlMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie