Moratórium na “gene drive” organizmy

19.06.2022 Zdroj: slovenskobezgmo.org Petície

Aktualizácia - Na medzinárodnej úrovni petícia skončila 21.11.2022, vyzbieralo sa 420 000 podpisov z EÚ, vrátane 4500 zo Slovenska. Slovensko s touto petíciou pokračuje na https://www.peticie.com/peticia_udrzujte_prisnu_regulaciu_a_oznacovanie_novych_gmo

Bratislava, 16.jún 2022 – Takmer 300 000 občanov Európskej únie v petícii žiada o zastavenie uvoľňovania geneticky modifikovaných organizmov s génovým pohonom (“gene drive”) do ŽP. Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, ktorá je súčasťou európskej kampane Stop Gene Drive, odovzdala tento týždeň túto petíciu do rúk štátnych tajomníkov  ministerstva životného prostredia SR a ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Vďaka novej metóde genetického inžinierstva nazývanej génový pohon („gene drive“) môžu byť voľne žijúce druhy geneticky modifikované alebo dokonca úplne vyhubené – s nepredvídateľnými dôsledkami pre ekosystémy a biologickú diverzitu.

Génové pohony („gene drives“) sa vyrábajú pomocou novej techniky genetického inžinierstva CRISPR-Cas, ich úlohou je nanútiť ľuďmi zamýšľanú genetickú mutáciu do voľnej prírody. Začína to v laboratóriu, kde  vytvoria geneticky modifikovaných jedincov, ktorým je do genómu vložená táto technológia génového pohonu aj s požadovanou mutáciou,  ktorú bude génový pohon šíriť  medzi voľne žijúce jedince. Po uvoľnení do ŽP sa takto laboratórne modifikovaný jedinec začne krížiť s voľne žijúcimi druhmi a génový pohon spôsobí , že požadovaná mutácia sa začne dediť  na všetkých potomkov z generácie na generáciu spolu aj so samotným génovým pohonom.  To spustí genetickú reťazovú reakciu, ktorá sa zastaví až vtedy, keď všetci jedinci cieľového voľne žijúceho živočíšneho alebo rastlinného druhu nebudú geneticky modifikovaní, alebo úplne vyhubení. Predpokladá sa s aplikáciou na boj proti hmyzu prenášajúcemu choroby, inváznym druhom alebo takzvaným škodcom plodín. 

Génové pohony boli zatiaľ testované iba v laboratóriu. Výskumné konzorcium „Target Malaria“ v západoafrickej krajine Burkina Faso chce po prvýkrát uvoľniť génové pohony do prírody. Uvažuje  s genetickou modifikáciou komárov, ktorá spôsobí, že samičie potomstvo voľne žijúcich jedincov bude sterilné, alebo sa budú rodiť len samci. Docieli sa to  vypustením GMO komárov s génovým pohonom, ktorí majú párením preniesť túto modifikáciu na populáciu voľne žijúceho komára, ktorý prenáša maláriu a vyhubiť ju. To nesie so sebou obrovské riziká, ktoré nie sú vôbec preskúmané. Po vypustení do voľnej prírody nie je možné génové pohony zastaviť, ani kontrolovať ich ďalší vývoj a šírenie. Ak sa organizmy s génovým pohonom rozšíria, mohli by ďalej urýchliť už aj tak rýchle vymieranie druhov.

„Je nebezpečné kráčať cestami technológií, ktoré nás vzďaľujú od prírody. Každé uvoľnenie génových pohonov môže mať nepredvídateľné a nezvratné následky pre opeľovače a potravinové siete. Navyše môžu ovplyvniť necieľové druhy  a kvôli nepresnostiam technológie CRISPR-Cas spôsobiť neželané mutácie“ varuje Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO

„Vypustené organizmy s génovým pohonom  nebudú zaujímať hranice a môžu sa nekontrolovateľne šíriť“ hovorí člen iniciatívy Ing. Peter Sudovský a dodáva „Vôbec nemáme preskúmané rizika, dostatočné znalosti  a ani záväzné globálne pravidlá, na základe ktorých by bolo možné kontrolovať a  regulovať takýto zásadný, nezvratný zásah do prírody. Medzi najväčších investorov do tejto technológie patrí vojenský výskumný priemysel, čo vedie k obavám zo zneužitia na biologické zbrane.“

Možné využitie génových pohonov je na programe 15. konferencie OSN zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (CBD), ktorá je naplánovaná na jeseň v Číne. Členské štáty EÚ vrátane Slovenska by mali vyhovieť petícii a  k tejto technológii zaujať odmietavé stanovisko  minimálne v podobe moratória. Okrem tejto petície  minulý rok o to žiadalo aj 50 slovenských organizácií v spoločnom národnom liste. Je mimoriadne dôležité zastaviť vypúšťanie GMO s génovým pohonom, je to bezprecedentný zásah do prírody a evolúcie. 

Štátny tajomník ministerstva ŽP pri odovzdaní petície oznámil, že budú na medzinárodnej úrovni presadzovať moratórium na túto technológiu.

Petíciu je stále možné podpísať.

Zdroje:

Kontakt:
Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO, Ing. Peter Sudovský, info@vsetkoogmo.sk, 0915115084, www.slovenskobezgmo.org

Zdroj: slovenskobezgmo.orgMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie