Zákaz hromadného biometrického sledovania

31.08.2021 Zdroj: europa.eu Petície

Zapojte sa do politík, ktoré ovplyvňujú vaše životy. Európska iniciatíva občanov je pre vás jedinečnou príležitosťou prispievať k formovaniu EÚ tým, že Európsku komisiu vyzvete, aby navrhla nové právne predpisy. Ak iniciatíva získa milión podpisov, Komisia rozhodne, aké opatrenia v danej súvislosti prijme. V súčasnosti prebieha 11 európskych petícií, zoznam na oficiálnej stránke trochu poniže: https://europa.eu/citizens-initiative/_sk

Zákaz hromadného biometrického sledovania. Poďme získať späť verejný priestor!

Vlády a veľké firmy môžu - na základe toho, kto sme a ako vyzeráme - na každom z nás používať kamerové systémy na rozpoznávanie tváre. Pokiaľ im v tom nezabránime, budú v tom pokračovať.

Budúcnosť musíme mať vo vlastných rukách

Vyzývame Európsku komisiu, aby prísne regulovala používanie biometrických technológií a zabránila tak neprimeranému zasahovaniu do základných práv. Konkrétne žiadame Komisiu, aby v právnych predpisoch i v praxi zakázala náhodné alebo svojvoľné využívanie biometrických údajov takými formami, ktoré môžu viesť k nezákonnému hromadnému sledovaniu. Tieto systémy narúšajúce súkromie nesmú verejné ani súkromné subjekty vyvíjať, zavádzať (ani na skúšobnom základe) ani používať, pokiaľ by mohli viesť k zbytočnému alebo neprimeranému zasahovaniu do základných práv ľudí.

Z dôkazov vyplýva, že biometrické hromadné sledovanie v členských štátoch a agentúrach EÚ viedlo k porušovaniu právnych predpisov EÚ o ochrane údajov a k neprimeranému obmedzeniu práv ľudí vrátane ich práva na súkromie, práva na slobodu prejavu, práva na protest a práva nebyť diskriminovaný. Rozsiahle využívanie biometrického sledovania, profilovania a predvídania predstavuje hrozbu pre právny štát a naše najzákladnejšie slobody.

V tejto európskej iniciatíve občanov preto vyzývame Komisiu, aby navrhla právny akt, ktorý bude vychádzať zo všeobecných zákazov stanovených vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov a v smernici o presadzovaní práva, a bude ich plne rešpektovať, s cieľom zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ výslovne a konkrétne zakázali hromadné sledovanie biometrických údajov.

Podpísať

https://reclaimyourface.eu/cs/

Slovenskú verziu si môžete prečítať na oficiálnej stráne európskej únie:
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000001_sk

Zdroj: europa.euMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie