Petícia zachráňme včely a poľnohospodárov!

16.05.2021 Zdroj: europa.eu Petície

Zapojte sa do politík, ktoré ovplyvňujú vaše životy. Európska iniciatíva občanov je pre vás jedinečnou príležitosťou prispievať k formovaniu EÚ tým, že Európsku komisiu vyzvete, aby navrhla nové právne predpisy. Ak iniciatíva získa milión podpisov, Komisia rozhodne, aké opatrenia v danej súvislosti prijme. V súčasnosti prebieha 11 európskych petícií, zoznam na oficiálnej stránke trochu poniže: https://europa.eu/citizens-initiative/_sk

Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám a za zdravé životné prostredie

Cieľom tejto petície je chrániť včely a zdravie ľudí, preto vyzývame Komisiu, aby navrhla právne akty na postupné ukončenie používania syntetických pesticídov do roku 2035, na obnovenie biodiverzity a podporu poľnohospodárov v procese transformácie.

  • Do roku 2030 postupne znížte používanie syntetických pesticídov v poľnohospodárstve v EÚ o 80 %, počnúc najnebezpečnejšími pesticídmi.
  • Do roku 2035 upustite od syntetických pesticídov úplne.
  • Obnovte prírodné ekosystémy v poľnohospodárskych oblastiach tak, aby sa poľnohospodárstvo stalo hlavným faktorom pri obnove biodiverzity.
  • Uskutočnite reformu poľnohospodárstva, pri ktorej sa budú uprednostňovať drobné, rôznorodé a udržateľné poľnohospodárstva a ktorá bude podporovať rýchly rast agroekologického a ekologického poľnohospodárstva a umožní nezávislé vzdelávanie vedené poľnohospodármi a výskum poľnohospodárstva bez používania pesticídov a GMO.

Podpísať

Nezľaknite sa angličtiny, stránka sa dá zobraziť ešte v nemčine, francúštine, taliančine a španielčine. Podpíšte aj Vy a šírte medzi známymi:
https://www.savebeesandfarmers.eu/

Slovenskú verziu si môžete prečítať na oficiálnej stráne európskej únie:
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_sk

Paradox

Zatiaľ čo Európska komisia navrhuje zakázať vonkajšie použitie 3 včelích toxických pesticídov (sulfoxaflór, benfluralín a cypermetrín), členské štáty Európskej únie sú proti ich odstráneniu z trhu. Táto situácia sa vyskytuje neustále: zatiaľ čo sa Komisia snaží implementovať právne predpisy a chrániť zdravie včiel alebo poľnohospodárov a národov, väčšina členských štátov EÚ uprednostňuje ochranu záujmov poľnohospodárskeho podniku pred biodiverzitou a blahobytom svojich občanov.

Slepá ulička

Európske poľnohospodárstvo sa dostáva do slepej uličky. Poľnohospodárska politika, ktorá bola jednostranne zameraná na zvýšenie výnosov zvýšením používania toxických agrochemikálií, priviedla ekosystém na pokraj kolapsu. Zo dňa na deň sa vytráca biologická rozmanitosť, ktorá je základom našich potravinových systémov - vážne ohrozuje budúcnosť našich potravín, obživy, zdravia a životného prostredia.

Dôsledky pre prírodu sú katastrofálne: včely, motýle a iný hmyz miznú z našej krajiny a predtým rozšírené vtáky prestali na našich poliach spievať. Naše potoky a rieky sú znečistené a my sme prostredníctvom jedla vystavení dennému kokteilu syntetických pesticídov.

 

Zdroj: europa.euMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie