Európska Komisia chce počuť Váš hlas

22.03.2022 Autor: PBP Petície

(Ostatná aktualizácia: 24. Máj 2022)

Európsla Komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Žiadajú spätnú väzbu od občanov:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_sk

Každá iniciatíva má 5 fáz:

 1. V prípravnej fáze
 2. Výzva na predloženie dôkazov
 3. Verejná konzultácia alebo dotazník
 4. Návrh právneho aktu
 5. Prijatie Komisiou

Je potrebné sa zaregistrovať. Po prihlásení môžete napísať svoju spätnú väzbu, dá sa tam potom zvoliť aj anonymne.

Chceli by sme Vás upozorniť na niektoré z nich, zvážte prosím napísanie im spätnej väzby. 

 1. Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače – revízia
  Fáza 3 - Verejná konzultácia -17 Marec 2022 - 09 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-Iniciativa-EU-zamerana-na-opelovace-revizia_sk
 2. Digitálne euro pre EÚ
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 05 Apríl 2022 - 14 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13392-Digitalne-euro-pre-EU_sk
 3. Otvorené dáta – dostupnosť verejných dátových súborov
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 24 Máj 2022 - 21 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Otvorene-data-dostupnost-verejnych-datovych-suborov_sk
 4. Iniciatíva pre udržateľné výrobky
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 03 Apríl 2022 - 22 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniciativa-pre-udrzatelne-vyrobky_sk
 5. Digitálne údaje a služby týkajúce sa zdravia – európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia
  ...aj o digitálnych zdravotníckych službách a umelej inteligencii
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 04 Máj 2022 - 29 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitalne-udaje-a-sluzby-tykajuce-sa-zdravia-europsky-priestor-pre-udaje-tykajuce-sa-zdravia_sk
 6. Smernica o environmentálnej zodpovednosti (hodnotenie)
  Fáza 3 - Dotazník - 12 Máj 2022 - 04 August 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Smernica-o-environmentalnej-zodpovednosti-hodnotenie-_sk

 

Ukončené

 1. ✓ Európska environmentálna agentúra – hodnotenie výsledkov za roky 2017 – 2021
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 25 Apríl 2022 - 23 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13365-Europska-environmentalna-agentura-hodnotenie-vysledkov-za-roky-2017-2021_sk
 2. Zdravie zvierat – miesta, v ktorých sa chovajú hospodárske a spoločenské zvieratá (suchozemské zvieratá)
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 22 Apríl 2022 - 20 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Zdravie-zvierat-miesta-v-ktorych-sa-chovaju-hospodarske-a-spolocenske-zvierata-suchozemske-zvierata-_sk
 3. Kybernetická bezpečnosť – jednotné pravidlá pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 23 Marec 2022 - 18 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12785-Kyberneticka-bezpecnost-jednotne-pravidla-pre-institucie-organy-a-agentury-EU_sk
 4. Informačná bezpečnosť – spoločné pravidlá pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ 
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 23 Marec 2022 - 18 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12786-Informacna-bezpecnost-spolocne-pravidla-pre-institucie-organy-a-agentury-EU_sk
 5. ✓ Politika EÚ v oblasti kozmického priestoru – iniciatíva týkajúca sa bezpečnej pripojiteľnosti na základe kozmického priestoru (vlastný satelitný systém)
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 17 Marec 2022 - 12 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13189-Politika-EU-v-oblasti-kozmickeho-priestoru-iniciativa-tykajuca-sa-bezpecnej-pripojitelnosti-na-zaklade-kozmickeho-priestoru_sk
 6. Digitálny COVID preukaz EÚ – predĺženie v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 17 Marec 2022 - 12 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13411-Digitalny-COVID-preukaz-EU-predlzenie-v-pripade-statnych-prislusnikov-tretich-krajin_sk
 7. ✓ Automatizované autá – technické špecifikácie
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 07 Apríl 2022 - 05 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12152-Automatizovane-auta-technicke-specifikacie_sk
 8. ✓ Trestné činy proti životnému prostrediu – zlepšenie pravidiel EÚ v oblasti ochrany životného prostredia prostredníctvom trestného práva
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 15 December 2021 - 21 Apríl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Trestne-ciny-proti-zivotnemu-prostrediu-zlepsenie-pravidiel-EU-v-oblasti-ochrany-zivotneho-prostredia-prostrednictvom-trestneho-prava_sk
 9. ✓ Ochrana životného prostredia – program LIFE na roky 2014 – 2020 (hodnotenie)
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 16 Marec 2022 - 13 Apríl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13279-Ochrana-zivotneho-prostredia-program-LIFE-na-roky-2014-2020-hodnotenie-_sk
  Pozrite si ostatné spätné väzby.


Mohlo by vás tiež zaujímať
Top článok

Najčítanejšie