Európska Komisia chce počuť Váš hlas

22.03.2022 Autor: PBP Petície

(Ostatná aktualizácia: 12. November 2022)

Európsla Komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Žiadajú spätnú väzbu od občanov:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_sk

Každá iniciatíva má 5 fáz:

 1. V prípravnej fáze
 2. Výzva na predloženie dôkazov
 3. Verejná konzultácia alebo dotazník
 4. Návrh právneho aktu
 5. Prijatie Komisiou

Je potrebné sa zaregistrovať. Po prihlásení môžete napísať svoju spätnú väzbu, dá sa tam potom zvoliť aj anonymne.

Chceli by sme Vás upozorniť na niektoré z nich, zvážte prosím napísanie im spätnej väzby. 

 1. Európsky právny predpis o kritických surovinách
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 30 September 2022 - 25 November 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-Europsky-pravny-predpis-o-kritickych-surovinach_sk
 2. Zásada „znečisťovateľ platí“ – kontrola vhodnosti jej uplatňovania na životné prostredie
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 11 November 2022 - 09 December 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13546-Zasada-znecistovatel-plati-kontrola-vhodnosti-jej-uplatnovania-na-zivotne-prostredie_sk
 3. Občianskoprávna zodpovednosť – prispôsobenie pravidiel zodpovednosti digitálnemu veku a umelej inteligencii
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 03 Október 2022 - 11 December 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Obcianskopravna-zodpovednost-prisposobenie-pravidiel-zodpovednosti-digitalnemu-veku-a-umelej-inteligencii_sk
 4. Ochrana spotrebiteľa – posilnená spolupráca v oblasti presadzovania práva
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 28 September 2022 - 21 December 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13535-Ochrana-spotrebitela-posilnena-spolupraca-v-oblasti-presadzovania-prava_sk
 5. Ochrana slobody médií v EÚ – nové pravidlá
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 19 September 2022 - 07 Január 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Ochrana-slobody-m-di-v-E-nov-pravidl-_sk
 6. Akt o kybernetickej odolnosti – nové pravidlá kybernetickej bezpečnosti pre digitálne produkty a doplnkové služby
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 19 September 2022 - 07 Január 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Akt-o-kybernetickej-odolnosti-nov-pravidl-kybernetickej-bezpe-nosti-pre-digit-lne-produkty-a-doplnkov-slu-by_sk

Ukončené

 1. Odpad z elektrických a elektronických zariadení – hodnotenie pravidiel EÚ
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 06 Október 2022 - 03 November 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13420-Odpad-z-elektrickych-a-elektronickych-zariadeni-hodnotenie-pravidiel-EU_sk
 2. Stratégia EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 – priebežné hodnotenie
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 23 September 2022 - 21 Október 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-Strategia-EU-pre-mladez-na-roky-2019-2027-priebezne-hodnotenie_sk
 3. Cestovanie – digitalizácia cestovných dokladov s cieľom uľahčiť cestovanie
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 08 September 2022 - 06 Október 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13514-Cestovanie-digitalizacia-cestovnych-dokladov-s-cielom-ulahcit-cestovanie_sk
 4. Konanie výboru pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru týkajúce sa štátnej pomoci: dôsledky/možnosti
  Fáza 3 - Verejná konzultácia - 13 Júl 2022 - 05 Október 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Konanie-vyboru-pre-dodrziavanie-Aarhuskeho-dohovoru-tykajuce-sa-statnej-pomoci-dosledky-moznosti_sk
 5. Navrhovanie udržateľných mobilných telefónov a tabletov – ekodizajn
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 31 August 2022 - 28 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12797-Navrhovanie-udrzatelnych-mobilnych-telefonov-a-tabletov-ekodizajn_sk
 6. Označovanie energetickej účinnosti mobilných telefónov a tabletov – informovanie spotrebiteľov o vplyve na životné prostredie
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 31 August 2022 - 28 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Oznacovanie-energetickej-ucinnosti-mobilnych-telefonov-a-tabletov-informovanie-spotrebitelov-o-vplyve-na-zivotne-prostredie_sk
 7. Globálne zdravie – nová stratégia EÚ
  Fáza 3 - Verejná konzultácia - 27 Jún 2022 - 19 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Globalne-zdravie-nova-strategia-EU_sk
 8. Digitálne zručnosti – zlepšenie ich dostupnosti
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 01 August 2022 - 16 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13208-Digitalne-zrucnosti-zlepsenie-ich-dostupnosti_sk
 9. Digitálne vzdelávanie – faktory úspechu
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 01 August 2022 - 16 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13207-Digitalne-vzdelavanie-faktory-uspechu_sk
 10. Prechod na dátovú sieť poľnohospodárskej udržateľnosti (FSDN)
  Fáza 5 - Prijatie komisiou - 22 Jún 2022 - 9 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Prechod-na-d-tov-sie-po-nohospod-rskej-udr-ate-nosti-FSDN-_sk
 11. Prístup k údajom o meraní a spotrebe elektrickej energie – požiadavky
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 29 Júl 2022 - 05 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13200-Pristup-k-udajom-o-merani-a-spotrebe-elektrickej-energie-poziadavky_sk
 12. Bezpečnosť výrobkov pre deti (okrem hračiek) – požiadavky v rámci európskych noriem
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 05 August 2022 - 02 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12841-Bezpecnost-vyrobkov-pre-deti-okrem-hraciek-poziadavky-v-ramci-europskych-noriem_sk
 13. Ochrana biodiverzity ciele obnovy prírody v rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity
  Fáza 5 - Prijatie komisiou - 24 Jún 2022 - 19 August 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Ochrana-biodiverzity-ciele-obnovy-prirody-v-ramci-strategie-EU-v-oblasti-biodiverzity_sk
 14. ✗ Smernica o environmentálnej zodpovednosti (hodnotenie)
  Fáza 3 - Dotazník - 12 Máj 2022 - 04 August 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Smernica-o-environmentalnej-zodpovednosti-hodnotenie-_sk
 15. Prístup k údajom, funkciám a zdrojom vozidla
  Fáza 3 - Verejná konzultácia - 29 Marec 2022 - 02 August 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Pristup-k-udajom-funkciam-a-zdrojom-vozidla_sk
 16. Digitálne údaje a služby týkajúce sa zdravia – európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia
  ...aj o digitálnych zdravotníckych službách a umelej inteligencii
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 04 Máj 2022 - 28 Júl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitalne-udaje-a-sluzby-tykajuce-sa-zdravia-europsky-priestor-pre-udaje-tykajuce-sa-zdravia_sk
 17. ✗ Svetová rádiokomunikačná konferencia 2023 – pozícia EÚ
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 28 Jún 2022 - 26 Júl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13445-Svetova-radiokomunikacna-konferencia-2023-pozicia-EU_sk
 18. Iniciatíva pre udržateľné výrobky
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 03 Apríl 2022 - 22 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniciativa-pre-udrzatelne-vyrobky_sk
 19. Otvorené dáta – dostupnosť verejných dátových súborov
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 24 Máj 2022 - 21 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Otvorene-data-dostupnost-verejnych-datovych-suborov_sk
 20. Digitálne euro pre EÚ
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 05 Apríl 2022 - 16 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13392-Digitalne-euro-pre-EU_sk
 21. Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače – revízia
  Fáza 3 - Verejná konzultácia -17 Marec 2022 - 09 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-Iniciativa-EU-zamerana-na-opelovace-revizia_sk
 22. ✓ Európska environmentálna agentúra – hodnotenie výsledkov za roky 2017 – 2021
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 25 Apríl 2022 - 23 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13365-Europska-environmentalna-agentura-hodnotenie-vysledkov-za-roky-2017-2021_sk
 23. Zdravie zvierat – miesta, v ktorých sa chovajú hospodárske a spoločenské zvieratá (suchozemské zvieratá)
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 22 Apríl 2022 - 20 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Zdravie-zvierat-miesta-v-ktorych-sa-chovaju-hospodarske-a-spolocenske-zvierata-suchozemske-zvierata-_sk
 24. Kybernetická bezpečnosť – jednotné pravidlá pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 23 Marec 2022 - 18 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12785-Kyberneticka-bezpecnost-jednotne-pravidla-pre-institucie-organy-a-agentury-EU_sk
 25. Informačná bezpečnosť – spoločné pravidlá pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ 
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 23 Marec 2022 - 18 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12786-Informacna-bezpecnost-spolocne-pravidla-pre-institucie-organy-a-agentury-EU_sk
 26. ✓ Politika EÚ v oblasti kozmického priestoru – iniciatíva týkajúca sa bezpečnej pripojiteľnosti na základe kozmického priestoru (vlastný satelitný systém)
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 17 Marec 2022 - 12 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13189-Politika-EU-v-oblasti-kozmickeho-priestoru-iniciativa-tykajuca-sa-bezpecnej-pripojitelnosti-na-zaklade-kozmickeho-priestoru_sk
 27. Digitálny COVID preukaz EÚ – predĺženie v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 17 Marec 2022 - 12 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13411-Digitalny-COVID-preukaz-EU-predlzenie-v-pripade-statnych-prislusnikov-tretich-krajin_sk
 28. ✓ Automatizované autá – technické špecifikácie
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 07 Apríl 2022 - 05 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12152-Automatizovane-auta-technicke-specifikacie_sk
 29. ✓ Trestné činy proti životnému prostrediu – zlepšenie pravidiel EÚ v oblasti ochrany životného prostredia prostredníctvom trestného práva
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 15 December 2021 - 21 Apríl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Trestne-ciny-proti-zivotnemu-prostrediu-zlepsenie-pravidiel-EU-v-oblasti-ochrany-zivotneho-prostredia-prostrednictvom-trestneho-prava_sk
 30. ✓ Ochrana životného prostredia – program LIFE na roky 2014 – 2020 (hodnotenie)
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 16 Marec 2022 - 13 Apríl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13279-Ochrana-zivotneho-prostredia-program-LIFE-na-roky-2014-2020-hodnotenie-_sk
  Pozrite si ostatné spätné väzby.


Mohlo by vás tiež zaujímať