Európska Komisia chce počuť Váš hlas

22.03.2022 Autor: PBP Petície

(Ostatná aktualizácia: 12. August 2022)

Európsla Komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Žiadajú spätnú väzbu od občanov:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_sk

Každá iniciatíva má 5 fáz:

 1. V prípravnej fáze
 2. Výzva na predloženie dôkazov
 3. Verejná konzultácia alebo dotazník
 4. Návrh právneho aktu
 5. Prijatie Komisiou

Je potrebné sa zaregistrovať. Po prihlásení môžete napísať svoju spätnú väzbu, dá sa tam potom zvoliť aj anonymne.

Chceli by sme Vás upozorniť na niektoré z nich, zvážte prosím napísanie im spätnej väzby. 

 1. Ochrana biodiverzity ciele obnovy prírody v rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity
  Fáza 5 - Prijatie komisiou - 24 Jún 2022 - 19 August 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Ochrana-biodiverzity-ciele-obnovy-prirody-v-ramci-strategie-EU-v-oblasti-biodiverzity_sk
 2. Bezpečnosť výrobkov pre deti (okrem hračiek) – požiadavky v rámci európskych noriem
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 05 August 2022 - 02 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12841-Bezpecnost-vyrobkov-pre-deti-okrem-hraciek-poziadavky-v-ramci-europskych-noriem_sk
 3. Prístup k údajom o meraní a spotrebe elektrickej energie – požiadavky
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 29 Júl 2022 - 05 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13200-Pristup-k-udajom-o-merani-a-spotrebe-elektrickej-energie-poziadavky_sk
 4. Prechod na dátovú sieť poľnohospodárskej udržateľnosti (FSDN)
  Fáza 5 - Prijatie komisiou - 22 Jún 2022 - 9 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Prechod-na-d-tov-sie-po-nohospod-rskej-udr-ate-nosti-FSDN-_sk
 5. Digitálne zručnosti – zlepšenie ich dostupnosti
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 01 August 2022 - 16 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13208-Digitalne-zrucnosti-zlepsenie-ich-dostupnosti_sk
 6. Globálne zdravie – nová stratégia EÚ
  Fáza 3 - Verejná konzultácia - 27 Jún 2022 - 19 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Globalne-zdravie-nova-strategia-EU_sk
 7. Konanie výboru pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru týkajúce sa štátnej pomoci: dôsledky/možnosti
  Fáza 3 - Verejná konzultácia - 13 Júl 2022 - 05 Október 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Konanie-vyboru-pre-dodrziavanie-Aarhuskeho-dohovoru-tykajuce-sa-statnej-pomoci-dosledky-moznosti_sk

Ukončené

 1. ✗ Smernica o environmentálnej zodpovednosti (hodnotenie)
  Fáza 3 - Dotazník - 12 Máj 2022 - 04 August 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Smernica-o-environmentalnej-zodpovednosti-hodnotenie-_sk
 2. Prístup k údajom, funkciám a zdrojom vozidla
  Fáza 3 - Verejná konzultácia - 29 Marec 2022 - 02 August 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Pristup-k-udajom-funkciam-a-zdrojom-vozidla_sk
 3. Digitálne údaje a služby týkajúce sa zdravia – európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia
  ...aj o digitálnych zdravotníckych službách a umelej inteligencii
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 04 Máj 2022 - 28 Júl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitalne-udaje-a-sluzby-tykajuce-sa-zdravia-europsky-priestor-pre-udaje-tykajuce-sa-zdravia_sk
 4. ✗ Svetová rádiokomunikačná konferencia 2023 – pozícia EÚ
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 28 Jún 2022 - 26 Júl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13445-Svetova-radiokomunikacna-konferencia-2023-pozicia-EU_sk
 5. Iniciatíva pre udržateľné výrobky
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 03 Apríl 2022 - 22 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniciativa-pre-udrzatelne-vyrobky_sk
 6. Otvorené dáta – dostupnosť verejných dátových súborov
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 24 Máj 2022 - 21 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Otvorene-data-dostupnost-verejnych-datovych-suborov_sk
 7. Digitálne euro pre EÚ
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 05 Apríl 2022 - 16 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13392-Digitalne-euro-pre-EU_sk
 8. Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače – revízia
  Fáza 3 - Verejná konzultácia -17 Marec 2022 - 09 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-Iniciativa-EU-zamerana-na-opelovace-revizia_sk
 9. ✓ Európska environmentálna agentúra – hodnotenie výsledkov za roky 2017 – 2021
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 25 Apríl 2022 - 23 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13365-Europska-environmentalna-agentura-hodnotenie-vysledkov-za-roky-2017-2021_sk
 10. Zdravie zvierat – miesta, v ktorých sa chovajú hospodárske a spoločenské zvieratá (suchozemské zvieratá)
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 22 Apríl 2022 - 20 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Zdravie-zvierat-miesta-v-ktorych-sa-chovaju-hospodarske-a-spolocenske-zvierata-suchozemske-zvierata-_sk
 11. Kybernetická bezpečnosť – jednotné pravidlá pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 23 Marec 2022 - 18 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12785-Kyberneticka-bezpecnost-jednotne-pravidla-pre-institucie-organy-a-agentury-EU_sk
 12. Informačná bezpečnosť – spoločné pravidlá pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ 
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 23 Marec 2022 - 18 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12786-Informacna-bezpecnost-spolocne-pravidla-pre-institucie-organy-a-agentury-EU_sk
 13. ✓ Politika EÚ v oblasti kozmického priestoru – iniciatíva týkajúca sa bezpečnej pripojiteľnosti na základe kozmického priestoru (vlastný satelitný systém)
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 17 Marec 2022 - 12 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13189-Politika-EU-v-oblasti-kozmickeho-priestoru-iniciativa-tykajuca-sa-bezpecnej-pripojitelnosti-na-zaklade-kozmickeho-priestoru_sk
 14. Digitálny COVID preukaz EÚ – predĺženie v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 17 Marec 2022 - 12 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13411-Digitalny-COVID-preukaz-EU-predlzenie-v-pripade-statnych-prislusnikov-tretich-krajin_sk
 15. ✓ Automatizované autá – technické špecifikácie
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 07 Apríl 2022 - 05 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12152-Automatizovane-auta-technicke-specifikacie_sk
 16. ✓ Trestné činy proti životnému prostrediu – zlepšenie pravidiel EÚ v oblasti ochrany životného prostredia prostredníctvom trestného práva
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 15 December 2021 - 21 Apríl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Trestne-ciny-proti-zivotnemu-prostrediu-zlepsenie-pravidiel-EU-v-oblasti-ochrany-zivotneho-prostredia-prostrednictvom-trestneho-prava_sk
 17. ✓ Ochrana životného prostredia – program LIFE na roky 2014 – 2020 (hodnotenie)
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 16 Marec 2022 - 13 Apríl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13279-Ochrana-zivotneho-prostredia-program-LIFE-na-roky-2014-2020-hodnotenie-_sk
  Pozrite si ostatné spätné väzby.


Mohlo by vás tiež zaujímať
Top článok

Najčítanejšie