Európska Komisia chce počuť Váš hlas

22.03.2022 Autor: PBP Petície

(Ostatná aktualizácia: 29. Október 2023)

Európsla Komisia chce počuť Vaše názory na zákony a politiky, ktoré sa v súčasnosti pripravujú. Žiadajú spätnú väzbu od občanov:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_sk

Každá iniciatíva má 5 fáz:

 1. V prípravnej fáze
 2. Výzva na predloženie dôkazov
 3. Verejná konzultácia alebo dotazník
 4. Návrh právneho aktu
 5. Prijatie Komisiou

Je potrebné sa zaregistrovať. Po prihlásení môžete napísať svoju spätnú väzbu, dá sa tam potom zvoliť aj anonymne.

Chceli by sme Vás upozorniť na niektoré z nich, zvážte prosím napísanie im spätnej väzby. 

 1. Biela kniha – Ako zvládnuť potreby digitálnej infraštruktúry Európy?
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 22 Február 2024 - 30 Jún 2024
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14168-Biela-kniha-Ako-zvladnut-potreby-digitalnej-infrastruktury-Europy?_sk

Ukončené

 1. ✓ Kybernetická bezpečnosť – bezpečnostné požiadavky na certifikáciu produktov IKT
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 03 Október 2023 - 31 Október 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13382-Kyberneticka-bezpecnost-bezpecnostne-poziadavky-na-certifikaciu-produktov-IKT_sk
 2. Strednodobé hodnotenie vesmírneho programu
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 12 Október 2023 - 09 November 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13948-Mid-term-evaluation-of-the-Space-Programme_sk
 3. Automatický tiesňový systém eCall využívajúci linku 112 z palubných systémov vozidiel
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 22 september 2023 - 20 október 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13191-Automaticky-tiesnovy-system-eCall-vyuzivajuci-linku-112-z-palubnych-systemov-vozidiel-specifikacie-interoperability-platne-v-celej-EU_sk
 4. Nové priority v oblasti ekodizajnu udržateľných výrobkov
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 31 Január 2023 - 12 Máj 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13682-Nove-priority-v-oblasti-ekodizajnu-udrzatelnych-vyrobkov_sk
 5. Virtuálne svety (metaverzá) – vízia otvorenosti, bezpečnosti a rešpektu
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 05 Apríl 2023 - 03 Máj 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13757-Virtualne-svety-metaverza-vizia-otvorenosti-bezpecnosti-a-respektu_sk
 6. Vysokorýchlostný širokopásmový prístup na internet v EÚ – revízia pravidiel
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 27 Február 2023 - 24 Apríl 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12463-Vysokorychlostny-sirokopasmovy-pristup-na-internet-v-EU-revizia-pravidiel_sk
 7. Odporúčanie týkajúce sa občianskej angažovanosti
  Fáza 3 - Verejná konzultácia - 16 Február 2023 - 13 Apríl 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13748-Odporucanie-tykajuce-sa-obcianskej-angazovanosti_sk
 8. Akt o kybernetickej odolnosti – nové pravidlá kybernetickej bezpečnosti pre digitálne produkty a doplnkové služby
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 19 September 2022 - 23 Január 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13410-Akt-o-kybernetickej-odolnosti-nov-pravidl-kybernetickej-bezpe-nosti-pre-digit-lne-produkty-a-doplnkov-slu-by_sk
 9. Ochrana slobody médií v EÚ – nové pravidlá
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 19 September 2022 - 23 Január 2023
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13206-Ochrana-slobody-m-di-v-E-nov-pravidl-_sk
 10. Ochrana spotrebiteľa – posilnená spolupráca v oblasti presadzovania práva
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 28 September 2022 - 21 December 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13535-Ochrana-spotrebitela-posilnena-spolupraca-v-oblasti-presadzovania-prava_sk
 11. Zásada „znečisťovateľ platí“ – kontrola vhodnosti jej uplatňovania na životné prostredie
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 11 November 2022 - 11 December 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13546-Zasada-znecistovatel-plati-kontrola-vhodnosti-jej-uplatnovania-na-zivotne-prostredie_sk
 12. Občianskoprávna zodpovednosť – prispôsobenie pravidiel zodpovednosti digitálnemu veku a umelej inteligencii
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 03 Október 2022 - 11 December 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Obcianskopravna-zodpovednost-prisposobenie-pravidiel-zodpovednosti-digitalnemu-veku-a-umelej-inteligencii_sk
 13. Európsky právny predpis o kritických surovinách
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 30 September 2022 - 25 November 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13597-Europsky-pravny-predpis-o-kritickych-surovinach_sk
 14. Odpad z elektrických a elektronických zariadení – hodnotenie pravidiel EÚ
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 06 Október 2022 - 03 November 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13420-Odpad-z-elektrickych-a-elektronickych-zariadeni-hodnotenie-pravidiel-EU_sk
 15. Stratégia EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027 – priebežné hodnotenie
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 23 September 2022 - 21 Október 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13539-Strategia-EU-pre-mladez-na-roky-2019-2027-priebezne-hodnotenie_sk
 16. Cestovanie – digitalizácia cestovných dokladov s cieľom uľahčiť cestovanie
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 08 September 2022 - 06 Október 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13514-Cestovanie-digitalizacia-cestovnych-dokladov-s-cielom-ulahcit-cestovanie_sk
 17. Konanie výboru pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru týkajúce sa štátnej pomoci: dôsledky/možnosti
  Fáza 3 - Verejná konzultácia - 13 Júl 2022 - 05 Október 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13462-Konanie-vyboru-pre-dodrziavanie-Aarhuskeho-dohovoru-tykajuce-sa-statnej-pomoci-dosledky-moznosti_sk
 18. Navrhovanie udržateľných mobilných telefónov a tabletov – ekodizajn
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 31 August 2022 - 28 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12797-Navrhovanie-udrzatelnych-mobilnych-telefonov-a-tabletov-ekodizajn_sk
 19. Označovanie energetickej účinnosti mobilných telefónov a tabletov – informovanie spotrebiteľov o vplyve na životné prostredie
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 31 August 2022 - 28 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12798-Oznacovanie-energetickej-ucinnosti-mobilnych-telefonov-a-tabletov-informovanie-spotrebitelov-o-vplyve-na-zivotne-prostredie_sk
 20. Globálne zdravie – nová stratégia EÚ
  Fáza 3 - Verejná konzultácia - 27 Jún 2022 - 19 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13506-Globalne-zdravie-nova-strategia-EU_sk
 21. Digitálne zručnosti – zlepšenie ich dostupnosti
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 01 August 2022 - 16 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13208-Digitalne-zrucnosti-zlepsenie-ich-dostupnosti_sk
 22. Digitálne vzdelávanie – faktory úspechu
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 01 August 2022 - 16 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13207-Digitalne-vzdelavanie-faktory-uspechu_sk
 23. Prechod na dátovú sieť poľnohospodárskej udržateľnosti (FSDN)
  Fáza 5 - Prijatie komisiou - 22 Jún 2022 - 9 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12951-Prechod-na-d-tov-sie-po-nohospod-rskej-udr-ate-nosti-FSDN-_sk
 24. Prístup k údajom o meraní a spotrebe elektrickej energie – požiadavky
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 29 Júl 2022 - 05 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13200-Pristup-k-udajom-o-merani-a-spotrebe-elektrickej-energie-poziadavky_sk
 25. Bezpečnosť výrobkov pre deti (okrem hračiek) – požiadavky v rámci európskych noriem
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 05 August 2022 - 02 September 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12841-Bezpecnost-vyrobkov-pre-deti-okrem-hraciek-poziadavky-v-ramci-europskych-noriem_sk
 26. Ochrana biodiverzity ciele obnovy prírody v rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity
  Fáza 5 - Prijatie komisiou - 24 Jún 2022 - 19 August 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596-Ochrana-biodiverzity-ciele-obnovy-prirody-v-ramci-strategie-EU-v-oblasti-biodiverzity_sk
 27. ✗ Smernica o environmentálnej zodpovednosti (hodnotenie)
  Fáza 3 - Dotazník - 12 Máj 2022 - 04 August 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13251-Smernica-o-environmentalnej-zodpovednosti-hodnotenie-_sk
 28. Prístup k údajom, funkciám a zdrojom vozidla
  Fáza 3 - Verejná konzultácia - 29 Marec 2022 - 02 August 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13180-Pristup-k-udajom-funkciam-a-zdrojom-vozidla_sk
 29. Digitálne údaje a služby týkajúce sa zdravia – európsky priestor pre údaje týkajúce sa zdravia
  ...aj o digitálnych zdravotníckych službách a umelej inteligencii
  Fáza 5 - Prijatie Komisiou - 04 Máj 2022 - 28 Júl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Digitalne-udaje-a-sluzby-tykajuce-sa-zdravia-europsky-priestor-pre-udaje-tykajuce-sa-zdravia_sk
 30. ✗ Svetová rádiokomunikačná konferencia 2023 – pozícia EÚ
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 28 Jún 2022 - 26 Júl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13445-Svetova-radiokomunikacna-konferencia-2023-pozicia-EU_sk
 31. Iniciatíva pre udržateľné výrobky
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 03 Apríl 2022 - 22 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Iniciativa-pre-udrzatelne-vyrobky_sk
 32. Otvorené dáta – dostupnosť verejných dátových súborov
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 24 Máj 2022 - 21 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12111-Otvorene-data-dostupnost-verejnych-datovych-suborov_sk
 33. Digitálne euro pre EÚ
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 05 Apríl 2022 - 16 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13392-Digitalne-euro-pre-EU_sk
 34. Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače – revízia
  Fáza 3 - Verejná konzultácia -17 Marec 2022 - 09 Jún 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13142-Iniciativa-EU-zamerana-na-opelovace-revizia_sk
 35. ✓ Európska environmentálna agentúra – hodnotenie výsledkov za roky 2017 – 2021
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 25 Apríl 2022 - 23 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13365-Europska-environmentalna-agentura-hodnotenie-vysledkov-za-roky-2017-2021_sk
 36. Zdravie zvierat – miesta, v ktorých sa chovajú hospodárske a spoločenské zvieratá (suchozemské zvieratá)
  Fáza 4 - Návrh právneho aktu - 22 Apríl 2022 - 20 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12486-Zdravie-zvierat-miesta-v-ktorych-sa-chovaju-hospodarske-a-spolocenske-zvierata-suchozemske-zvierata-_sk
 37. Kybernetická bezpečnosť – jednotné pravidlá pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 23 Marec 2022 - 18 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12785-Kyberneticka-bezpecnost-jednotne-pravidla-pre-institucie-organy-a-agentury-EU_sk
 38. Informačná bezpečnosť – spoločné pravidlá pre inštitúcie, orgány a agentúry EÚ 
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 23 Marec 2022 - 18 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12786-Informacna-bezpecnost-spolocne-pravidla-pre-institucie-organy-a-agentury-EU_sk
 39. ✓ Politika EÚ v oblasti kozmického priestoru – iniciatíva týkajúca sa bezpečnej pripojiteľnosti na základe kozmického priestoru (vlastný satelitný systém)
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 17 Marec 2022 - 12 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13189-Politika-EU-v-oblasti-kozmickeho-priestoru-iniciativa-tykajuca-sa-bezpecnej-pripojitelnosti-na-zaklade-kozmickeho-priestoru_sk
 40. Digitálny COVID preukaz EÚ – predĺženie v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 17 Marec 2022 - 12 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13411-Digitalny-COVID-preukaz-EU-predlzenie-v-pripade-statnych-prislusnikov-tretich-krajin_sk
 41. ✓ Automatizované autá – technické špecifikácie
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 07 Apríl 2022 - 05 Máj 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12152-Automatizovane-auta-technicke-specifikacie_sk
 42. ✓ Trestné činy proti životnému prostrediu – zlepšenie pravidiel EÚ v oblasti ochrany životného prostredia prostredníctvom trestného práva
  Fáza 4 - Pripomienkovanie návrhu - 15 December 2021 - 21 Apríl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12779-Trestne-ciny-proti-zivotnemu-prostrediu-zlepsenie-pravidiel-EU-v-oblasti-ochrany-zivotneho-prostredia-prostrednictvom-trestneho-prava_sk
 43. ✓ Ochrana životného prostredia – program LIFE na roky 2014 – 2020 (hodnotenie)
  Fáza 2 - Výzva na predloženie dôkazov - 16 Marec 2022 - 13 Apríl 2022
  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13279-Ochrana-zivotneho-prostredia-program-LIFE-na-roky-2014-2020-hodnotenie-_sk
  Pozrite si ostatné spätné väzby.


Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie