NATO vyzýva Rusko, aby „okamžite deeskalovalo“ situáciu na ukrajinskej hranici

16.12.2021 Zdroj: nato.int Zahraničie

Sme vážne znepokojení podstatným, nevyprovokovaným a neodôvodneným budovaním ruskej armády na hraniciach Ukrajiny v posledných mesiacoch a odmietame falošné ruské tvrdenia o provokáciách Ukrajiny a NATO. Vyzývame Rusko, aby okamžite deeskalovalo, využilo diplomatické kanály a dodržalo svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa transparentnosti vojenských aktivít.

Vážne posudzujeme dôsledky súčasnej situácie pre bezpečnosť Aliancie. Vždy budeme rozhodným spôsobom reagovať na akékoľvek zhoršenie nášho bezpečnostného prostredia vrátane posilnenia našej kolektívnej obrany podľa potreby. NATO prijme všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a obrany všetkých spojencov NATO. Akákoľvek ďalšia agresia proti Ukrajine by mala obrovské následky a bola by drahá. NATO bude pokračovať v úzkej koordinácii s príslušnými zainteresovanými stranami a inými medzinárodnými organizáciami vrátane EÚ.

Opakujeme našu podporu územnej celistvosti a suverenite Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a vyzývame Rusko, aby stiahlo svoje sily z Ukrajiny v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami a záväzkami. Podporujeme právo všetkých krajín rozhodovať o vlastnej budúcnosti a zahraničnej politike bez vonkajších zásahov. Vzťah NATO s Ukrajinou je záležitosťou len Ukrajiny a 30 spojencov NATO. Dôrazne odmietame akékoľvek pokusy o rozdelenie bezpečnosti spojencov.

Sme pripravení na zmysluplný dialóg s Ruskom. Opakujeme naše dlhodobé pozvanie do Ruska na zasadnutie Rady NATO-Rusko v blízkej budúcnosti. Sme si vedomí nedávnych návrhov Ruska v oblasti európskej bezpečnosti. Je nám jasné, že akýkoľvek dialóg s Ruskom by musel prebiehať na základe reciprocity, riešiť obavy NATO z konania Ruska, vychádzať zo základných princípov a základných dokumentov európskej bezpečnosti a prebiehať po konzultácii s európskymi partnermi NATO. Ak Rusko prijme konkrétne kroky na zníženie napätia, sme pripravení pracovať na posilnení opatrení na budovanie dôvery. Relevantnou platformou je aj OBSE.

NATO je obranná Aliancia a bude sa naďalej usilovať o mier, bezpečnosť a stabilitu v celom euroatlantickom priestore. Sme jednotní na obranu a ochranu všetkých spojencov.

Zdroj: nato.intMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie