Výzva riaditeľom škôl v súvislosti s prezenčným vyučovaním a testovaním žiakov na COVID-19

02.01.2021 Autor: Redakcia Koronavírus

Pred niekoľkými dňami vypracovala konceptuálna skupina ľudí z Trenčína spoločne s niektorými lekármi otvorený list a výzvu všetkým riaditeľom škôl v súvislosti s prezenčným vyučovaním a testovaním žiakov na COVID-19. Tento otvorený list je ponuka na spoluprácu s rodičmi. Má upozorniť na nebezpečenstvo, za ktoré by riaditelia niesli prípadnú trestnoprávnu zodpovednosť.

O vytvorení tejto výzvy informovali dvaja pedagógovia v relácii Bútľavá vŕba #38 v rádiu Slobodný vysielač. Riaditeľ ako štatutárny orgán je osoba, ktorá je plne zodpovedná za testovanie žiakov, formu vyučovania a dodržiavanie zákonov a ústavy. V relácii hostia prosia a vyzývajú všetkých zodpovedných rodičov aby si tento otvorený list a odoslali riaditeľom škôl, ktoré navštevujú ich deti. Otvorený list s výzvou možete stiahnuť na tomto odkaze a odoslať aj vy.

Neexistuje žiadne zákonné nariadenie na to, aby sa museli vykonávať plošné testovania pred návratom žiakov do škôl. Vydaný bol iba manuál „Návrat do škôl 1.1.2021“, ktorý nemá žiadnu právnu záväznosť. Údajne ho vydalo Ministerstvo školstva. Ale nikde sa nedá zistiť kto ho napísal a kto ho rozposlal riaditeľom škôl. Nikto pod týmto manuálom nie je podpísaný.

Výlučne riaditeľ je zodpovedný a bude trestne stíhaný za porušovanie Ústavy Slovenskej republiky, že bráni žiakom sa riadne vzdelávať v riadnej prezenčnej výučbe. Je v plnom rozsahu zodpovedný za všetky poškodenia zdravia, ktoré vzniknú u žiakov, učiteľov a rodičov počas riaditeľom vyžadovaného testovania.

V otvorenom liste sú otázky, na ktoré treba mať jasnú a jednoznačnú odpoveď, predtým ako sa k nejakému testovaniu pristúpi:

  1. Prečo sa na testovanie používajú testy, ktoré nie sú anatomicky vhodné pre deti – dĺžka a hrúbka testovacej tyčinky?
  2. Všetky testy sú podľa príbalových letákov určené pre klinicky chorých. Testovanie antigénovými testami sa nedoporučuje pre zdravých. Prečo máme používať testy na niečo, na čo nie sú výrobcom určené?
  3. Testy sú určené na profesionálne použitie. Majú presne stanovené teplotné rozmedzie kedy sa môžu vykonávať. Vykonávať ich podľa výrobcu môže iba odborný zdravotnícky pracovník.  Ako riaditeľ školy toto dokáže garantovať?
  4. Škola si údajne môže zriadiť svoje testovacie miesto. Ste ako riaditeľ pripravený v plnom rozsahu niesť zodpovednosť za materiálne, odborné a personálne zabezpečenie tohto miesta?
  5. Kto zodpovedá za žiaka, keď sa pôjde testovať mimo školy na nejaké testovacie miesto?
  6. Ako zabránite na testovacích miestach miešaniu pozitívnych a nepozitívnych?
  7. Jedno testovacie miesto dokáže pri splnení požiadaviek udávaných výrobcom zodpovedne vyšetriť maximálne 100 ľudí denne. Skupina cca 5 ľudí pracujúcich 8 hodín. Ako sú pripravení riaditelia zvládnuť túto skutočnosť?
  8. Má riaditeľ vypracovaný informovaný súhlas pre rodiča, právneho zástupcu dieťaťa a plnoletého žiaka?
  9. Nikde v manuáli nie sú spomenuté prípady, keď si jedinec vytvára  prirodzenú imunitu, má pozitívne protilátky. Ako sa má postupovať? Prečo by mali byť tieto osoby pretestovávané?
  10. Prečo na dotazníku „Dotazníkový prieskum - príloha“, ktorý sa mal vyplniť do 21.12.2020 nebola uvedená možnosť vyplniť inú kolónku? Napr. mám záujem o prezenčnú formu štúdia bez testovania. Cca 30% populácie sa nemôže z objektívnych príčin testovania zúčastniť. Predmetný dotazník je podľa nášho názoru hrubo manipulatívny. Nie je známe kto ho vypracoval a schválil. Ak ich žiakom rozposlali riaditelia škôl, tak sú za tento zmanipulovaný dotazníkový prieskum plne zodpovední.Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie