Šokujúca štúdia: Môže Spike Protein spôsobiť rakovinu? Spike proteín preniká do bunkového jadra - inhibuje imunitný systém a opravu DNA

22.11.2021 Zdroj: wochenblick.at Koronavírus

Aktuálna štúdia zo Švédska prichádza k šokujúcemu výsledku: Spike proteín SARS-CoV-2 môže preniknúť do bunkového jadra. Tam inhibuje imunitný systém a opravu DNA. Inhibícia imunitného systému vedie k vážnym ochoreniam. Neopravené poškodenie DNA môže viesť k bunkovej smrti, nebezpečným mutáciám alebo dokonca k rakovine.

  • Spike proteín môže preniknúť do bunkového jadra
  • Tam bráni adaptívnej imunitnej odpovedi
  • Inhibovaná oprava DNA môže zvýšiť riziko rakoviny
  • Autori štúdie odporúčajú v budúcnosti používať na vakcíny iba časti spike proteínu
  • Americký patológ zistil 20-násobný nárast rakoviny krčka maternice

Autor: Christoph Uhlmann

Poškodenie genetického materiálu, teda DNA, normálne vedie k aktivácii opravných mechanizmov v tele. Následky neopraveného poškodenia DNA môžu zahŕňať smrť bunky (apoptózu), mutácie alebo rozvoj rakoviny. Švédska štúdia Štokholmskej univerzity a univerzity v Umeå s názvom „Spike SARS-CoV-2 ovplyvňuje opravu poškodenia DNA a inhibuje rekombináciu V(D)J in vitro“ z októbra teraz prináša šokujúce výsledky.

Spike proteín preniká do bunkového jadra

Pomocou ľudských bunkových kultúr in vitro, t. j. v skúmavke, bolo možné preukázať, že spike proteín môže preniknúť do bunkového jadra ako cez ochorenie SARS-CoV-2, tak aj očkovaním prípravkami genetického inžinierstva. Tam inhibuje adaptívnu imunitu, teda tú časť imunity, ktorá nie je vrodená. Na rozdiel od vrodenej imunity sa adaptívna imunita dokáže prispôsobiť a je do značnej miery zodpovedná za závažnosť ochorenia. Štúdia uvádza: „Adaptívna imunita hrá kľúčovú úlohu v boji proti infekcii SARS-CoV-2 a priamo ovplyvňuje klinické výsledky pacientov. Klinické štúdie ukázali, že pacienti s ťažkými infekciami COVID-19 vykazujú oneskorenú a slabú adaptívnu imunitnú odpoveď. Mechanizmus, ktorým SARS-CoV-2 bráni adaptívnej imunite, je však stále nejasný."

Zvýšené riziko rakoviny v dôsledku inhibovanej opravy DNA

Výskumníci tiež zistili, že oprava poškodenia DNA je inhibovaná a v štúdii píšu: „Mechanisticky sme zistili, že spike proteín sa nachádza v jadre a inhibuje opravu poškodenia DNA tým, že získava dôležité proteíny na opravu DNA BRCA1 a 53BP1, ktoré sú blokované v miesto poškodenia. Naše výsledky odhaľujú potenciálny molekulárny mechanizmus, ktorým by spike proteín mohol interferovať s adaptívnou imunitou a podčiarknuť potenciálne vedľajšie účinky vakcín na báze spike v plnej dĺžke.

Autori štúdie naznačujú, že za tieto vedľajšie účinky je zodpovedný spike proteín s plnou dĺžkou. Odporúčajú preto vyvíjať budúce prípravky proti koróne len s časťami spike proteínu, pretože tie môžu byť bezpečnejšie a účinnejšie.

Ako ukázala štúdia, 53BP1 zohráva osobitnú úlohu pri vzniku rakovinových vredov. Tam sa píše: „Udržiavanie integrity a stability genómu je dôležitou úlohou reakcie na poškodenie DNA (reakcia poškodenia DNA) v bunkách, takže akékoľvek narušenie tejto signálnej dráhy založenej na kinázách vedie k rozvoju rôznych chorôb, najmä rakovinu."

Zdroj: wochenblick.atMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie