Pandémia očkovaných: oficiálne údaje ukazujú, že 91% úmrtí na COVID-19 bolo od augusta 2021 medzi plne zaočkovanými, ale obmedzovať lockdownom chcú neočkovaných

18.11.2021 Zdroj: dailyexpose.uk Koronavírus

POZNÁMKA PREKLADATEĽKY: Tabuľky v tomto článku dokazujú opak, ako je zamýšľané. V absolútnych číslach je počet očkovaných chorých síce vyšší, ale pri rôzne veľkých množinách je potrebné porovnávať relatívne čísla, teda percentá. Z tabuliek poniže vyplýva po veľmi hrubom zaokrúhlení, že očkovaní sú na tom 2x lepšie ako neočkovaní. Stálo by za to položiť si novú otázku, či polovičné riziko dostatočne opodstatňuje povinnosť očkovania.

Verejnosť opakovane klamú volení predstavitelia, nevolení poradcovia a mainstreamové médiá, pričom všetci tvrdia, že svet momentálne zažíva pandémiu neočkovaných. Toto nemôže byť ďalej od pravdy.

Ale lož sa teraz používa na ospravedlnenie zamykania neočkovaných v Rakúsku a vylúčenia neočkovaných zo spoločnosti v Austrálii.

Teraz sa Nemecko chystá nasledovať príklad, Škótsko sa chystá zakázať neočkovaným vstup do krčiem a reštaurácií na radu kvalifikovaného odborníka na výživu, ktorý sa vydáva za odborníka na pandémiu, ktorý sa volá Devi Sridhar, a úrady a médiá v Anglicku sa do toho pustili, aby prinútili populáciu k podpore blokovania len pre neočkovaných.

Ale to všetko nedáva absolútne žiadny zmysel, pretože oficiálne údaje o verejnom zdraví ukazujú, že za posledné tri mesiace bola väčšina prípadov Covid-19 medzi plne zaočkovanými, dve tretiny hospitalizácií s Covid-19 boli medzi plne zaočkovanými a desivých 91 % úmrtí na COVID-19 bolo medzi plne zaočkovanými a projekcie ukazujú, že sa veci majú oveľa horšie.

Public Health Scotland (PHS) zverejňuje týždennú správu o štatistikách Covid-19, ktorá zahŕňa údaje o testovaní, očkovaní, prípadoch, hospitalizáciách a úmrtiach. V júli sme odhalili, ako PHS manipulovalo s údajmi, aby oklamalo verejnosť, aby uverila, že väčšina úmrtí na COVID-19 bola medzi nezaočkovanými tým, že uviedli len priebežný súčet úmrtí ešte od 29. decembra, čo znamená všetky údajné COVID-19. Do celkového počtu bolo zahrnutých 19 úmrtí z vrcholu druhej vlny napriek tomu, že v tom čase bolo plne zaočkovaných len 0,1 % populácie Škótska.

Po tom, čo sme odhalili podvod, ktorého sa dopúšťa Public Health Scotland, sa zhodou okolností vrátili k zverejneniu celkového počtu úmrtí na Covid-19 za obdobie štyroch týždňov a teraz vďaka množstvu údajov môžeme vidieť, koho postihol Covid-19 najviac za posledné tri mesiace.

Na našu najnovšiu analýzu sme použili štatistiky uvedené v nasledujúcich štatistických správach PHS Covid-19: 

Prípady ochorenia Covid-19

Najnovšia správa bola zverejnená v stredu 17. novembra a zahŕňa údaje o prípadoch Covid-19 od 16. októbra do 12. novembra 2021 podľa stavu očkovania.

Tabuľka 18 správy ukazuje, že za posledný týždeň, od 6. novembra do 12. novembra, bolo v Škótsku potvrdených celkovo 20 858 prípadov buď na základe pochybného testu alebo vysoko nespoľahlivého testu PCR. Z toho 8 029 bolo medzi nezaočkovanými (väčšina z nich boli deti), 1 412 medzi čiastočne zaočkovanými a 11 417 medzi plne zaočkovanými.

Ako jasne vidíte z vyššie uvedenej tabuľky, úplne zaočkovaní tvorili veľkú väčšinu prípadov medzi 16. októbrom a 12. novembrom, a ak vezmeme do úvahy aj počet prípadov Covid-19 podľa stavu očkovania ešte k 21. augustu, môžeme vidieť, že situácia sa u plne zaočkovanej populácie každým týždňom postupne zhoršuje.

Vyššie uvedený graf zobrazuje celkový počet prípadov podľa stavu očkovania za týždeň od 21. augusta do 12. novembra 2021 podľa štatistických správ o Covid-19 od Public Health Scotland. V týždni od 21. augusta tvorili plne zaočkovaní 38 % prípadov, čiastočne zaočkovaní 20 % prípadov, zatiaľ čo neočkovaní tvorili 42 % prípadov.

Ak sa však rýchlo posunieme o tri mesiace dopredu do týždňa začínajúceho 6. novembra, môžeme vidieť, že plne zaočkovaní tvorili 55 % prípadov, čiastočne zaočkovaní tvorili 7 % prípadov a nezaočkovaní tvorili 38 % prípadov, teda väčšinu prípadov čo boli deti, u ktorých je zanedbateľné riziko, že dokonca budú trpieť vážnym ochorením v dôsledku údajného vírusu Covid-19.

To znamená, že profesorka Devi Sridhar, kvalifikovaná odborníčka na výživu a sporná kľúčová poradkyňa prvej škótskej ministerky Nicola Sturgeonovej na ochorenie Covid-19, klamala verejnosti, keď 15. novembra uviedla, že „vírus si nachádza ľudí, ktorí sú neočkovaní, a potom prenáša na takej vysokej úrovni, že nachádza aj tých, ktorí sú dvakrát zaočkovaní, no sú oveľa krehkejší. A čo musíme urobiť, je obmedziť tento obeh".

Vyššie uvedený graf zobrazuje kumulatívne súčty prípadov Covid-19 podľa stavu očkovania medzi 21. augustom a 12. novembrom, ako aj predpokladaný počet prípadov do 7. januára 2022. Je však potrebné poznamenať, že projektovaný výpočet využíva údaje o prípadoch, ktoré sa vyskytli počas leta, v období, kedy boli respiračné vírusy notoricky držané na uzde, takže skutočné prognózy môžu byť oveľa horšie.

Táto tabuľka nám umožňuje vidieť, ako sa situácia u nezaočkovaných po týždni zlepšuje v porovnaní s tým, ako sa situácia u plne zaočkovaných po týždni zhoršuje, a bohužiaľ sa predpokladá, že u plne zaočkovaných sa veci zhoršujú. V súčasnosti však s istotou vieme, že zaočkovaná populácia predstavovala 57 % prípadov Covid-19 medzi 21. augustom a 12. novembrom, teda v období troch mesiacov.

Hospitalizácie COVID-19

Tabuľka 19 najnovšej správy ukazuje, že v týždni od 6. novembra bolo v Škótsku potvrdených celkovo 773 hospitalizácií s Covid-19. Z nich 137 bolo medzi nezaočkovanou populáciou, zatiaľ čo 363 bolo medzi zaočkovanou populáciou.

Ako môžete vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, plne zaočkovaní tvorili väčšinu hospitalizácií medzi 16. októbrom a 12. novembrom a opäť, ak vezmeme do úvahy hospitalizácie ešte od 23. augusta, vidíme, že situácia sa postupne zhoršovala. 

Vyššie uvedený graf zobrazuje celkový počet hospitalizácií podľa stavu očkovania za týždeň od 21. augusta do 12. novembra 2021 podľa štatistických správ o Covid-19 od Public Health Scotland. V týždni začínajúcom 21. augustom predstavovali zaočkovaní 68 % hospitalizácií, ale rýchlo sa posuňme na týždeň začínajúci 6. novembrom a môžeme vidieť, že zaočkovaní tvorili 73 % hospitalizácií.

Doposiaľ najhorší týždeň pre očkovaných, čo sa týka hospitalizácií, však prišiel v týždni začínajúcom 16. októbrom, kedy zaočkovaná populácia predstavuje 79 % hospitalizácií s Covid-19.

To znamená, že keď Devi Sridhar povedala: „ Vírus je stále tu, vyvíja to veľký tlak na nemocnice v Škótsku, a preto je lepšie pozrieť sa na problém taký, aký v skutočnosti je, a pokúsiť sa ho predstihnúť,“ že musela mať na mysli potrebu vylúčenia zo spoločnosti, ktorá je plne zaočkovaná, pretože ako sme práve ukázali, sú to oni, kto vyvíja najväčší tlak na nemocnice.

Vyššie uvedený graf zobrazuje kumulatívne súčty hospitalizácií na COVID-19 podľa stavu očkovania medzi 21. augustom a 12. novembrom, ako aj predpokladaný počet hospitalizácií do 7. januára 2022. Je však potrebné poznamenať, že projektovaný výpočet využíva údaje o prípadoch, ktoré sa vyskytli počas leta, v období, kedy boli respiračné vírusy notoricky držané na uzde, takže skutočné prognózy môžu byť oveľa horšie.

Táto tabuľka nám umožňuje vidieť, ako sa situácia u nezaočkovaných po týždni zlepšuje v porovnaní s tým, ako sa situácia u plne zaočkovaných po týždni zhoršuje, a bohužiaľ sa predpokladá, že u plne zaočkovaných sa veci zhoršujú.

Medzi 21. augustom a 12. novembrom predstavovala zaočkovaná populácia 75 % hospitalizácií, zatiaľ čo nezaočkovaná populácia predstavovala 25 %. Predpokladá sa však, že do 7. januára vzrastie kumulatívny počet hospitalizácií medzi očkovanými na približne 9 700, zatiaľ čo kumulatívny počet hospitalizácií medzi neočkovanými sa podľa odhadov zvýši na približne 3 400.

Úmrtia na ochorenie covid-19

Tabuľka 20 najnovšej správy ukazuje, že v týždni od 30. októbra bolo v Škótsku potvrdených celkovo 136 úmrtí na Covid-19. Z nich len 21 bolo medzi nezaočkovanou populáciou, zatiaľ čo 115 bolo medzi zaočkovanou populáciou.

Ako môžete jasne vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, plne zaočkovaní tvorili drvivú väčšinu úmrtí na Covid-19 medzi 9. októbrom a 5. novembrom 2021. Ale berúc do úvahy aj počet úmrtí na Covid-19 podľa stavu očkovania už od r. 14. augusta vidíme, že situácia sa u plne zaočkovanej populácie každým týždňom výrazne zhoršuje.

Vyššie uvedený graf zobrazuje celkový počet úmrtí podľa stavu očkovania za týždeň od 14. augusta do 5. novembra 2021 podľa štatistických správ o Covid-19 od Public Health Scotland. V týždni začínajúcom 14. augustom zaočkovaní tvorili 78 % úmrtí, ale rýchlo sa posuňme na týždeň začínajúci 30. októbrom a môžeme vidieť, že zaočkovaní tvorili 85 % úmrtí.

Doposiaľ najhorší týždeň pre zaočkovaných, čo sa týka úmrtí, však prišiel v týždni začínajúcom 16. októbrom, kedy zaočkovaná populácia predstavuje 94 % úmrtí na Covid-19.

To znamená, že keď Devi Sridhar naliehala na Nicolu Sturgeonovú, aby ľuďom, ktorí neboli zaočkovaní, zakázala vstup do krčiem, reštaurácií, telocviční a iných vnútorných zariadení na voľný čas, zjavne si neurobila svoju domácu úlohu o tom, ako sú na tom plne zaočkovaní z hľadiska prípadov, hospitalizácií a úmrtia.

Vyššie uvedený graf zobrazuje kumulatívne súčty úmrtí na COVID-19 podľa stavu očkovania medzi 14. augustom a 5. novembrom, ako aj predpokladaný počet hospitalizácií do 1. januára 2022. Je však potrebné poznamenať, že projektovaný výpočet využíva údaje o prípadoch, ktoré sa vyskytli počas leta, v období, kedy boli respiračné vírusy notoricky držané na uzde, takže skutočné prognózy môžu byť oveľa horšie.

Táto tabuľka nám umožňuje vidieť, ako sa situácia u nezaočkovaných po týždni zlepšuje v porovnaní s tým, ako sa situácia u plne zaočkovaných každým týždňom zhoršuje, a bohužiaľ sa predpokladá, že u plne zaočkovaných sa veci výrazne zhoršia.

Ako sa veci majú medzi 14. augustom a 5. novembrom, zaočkovaná populácia predstavovala 91 % úmrtí, zatiaľ čo nezaočkovaná populácia predstavovala iba 9 %. Predpokladá sa však, že k 1. januáru vzrastie kumulatívny celkový počet úmrtí medzi očkovanými na približne 2 750, zatiaľ čo kumulatívny celkový počet úmrtí medzi neočkovanými stúpne len na 300. Pre kontext od marca 2020 do 13. augusta 2021 Počas 18 mesiacov zaznamenalo Škótsko celkovo len 8 231 úmrtí na Covid-19.

Zdá sa vám, že momentálne zažívame pandémiu neočkovaných?

Od polovice augusta do novembra 2021, v období 3 mesiacov, zaočkovaná populácia predstavovala 57 % prípadov Covid-19, 75 % hospitalizácií a desivých 91 % úmrtí.

Toto je bezpochyby Pandémia plne zaočkovaných a akékoľvek plánované obmedzenia voči neočkovaným nemajú absolútne nič spoločné so zdravím, ale so snahou o kontrolu.
 

Zdroj: dailyexpose.ukMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie