Rezolúcia Rady Európy 2361 o tom, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nie je očkovaný

28.10.2021 Zdroj: pace.coe.int Koronavírus

Táto rezolúcia Rady Európy 2361  Len si pripomeňme...

Je táto rezolúcia, v ktorej sa píše  o tom, že očkovanie nie je povinné, a aby na nikoho nebol vyvíjaný politický, spoločenský ani iný nátlak na to, aby sa nechal očkovať, pokiaľ si to sám nepraje záväzná pre Slovensko a nikto nie je diskriminovaný za to, že nie je očkovaný?

Vo svetle súčasnej celosvetovej pandémie, ich okamžitých aj dlhodobých dôsledkov a očkovania proti chorobe Covid-19 nabáda Parlamentné zhromaždenie Rady Európy členské krajiny RE a Európsku úniu okrem iného k tomu, aby:

7.3 s ohľadom na zabezpečenie vysokej zaočkovanosti:

7.3.1 zabezpečili, aby občania boli informovaní o tom, že očkovanie NIE JE povinné, a aby na nikoho nebol vyvíjaný politický, spoločenský ani iný nátlak na to, aby sa nechal očkovať, pokiaľ si to sám nepraje;

7.3.2 zabezpečili, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nie je očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo preto, že nechcel byť očkovaný;

7.3.3 podnikli včasné účinné opatrenia, ktoré čelia mylným informáciám, dezinformáciám a nerozhodnosti v súvislosti s vakcínami proti Covid-19;

7.3.4 šírili transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín, pracovali s platformami sociálnych médií a regulovali ich s cieľom zamedziť šíreniu mylných informácií;

7.3.5 transparentne oznamovali obsah zmlúv s výrobcami vakcín a uverejňovali ich na podrobné preskúmanie Parlamentom a verejnosťou;

7.3.6 spolupracovali s mimovládnymi organizáciami a/alebo inými lokálnymi iniciatívami na účely oslovenia marginalizovaných skupín;

7.3.7 sa spojili s lokálnymi komunitami k vývoju a realizácii prispôsobených stratégií na podporu zaočkovanosti.

Zdroj: pace.coe.intMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie