COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Štúdie genotoxicity ani karcinogenity sa neuskutočnili

31.01.2021 Zdroj: afinabul.wordpress.com Koronavírus

Súhrn charakteristických vlastností lieku. Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchlezískanienovýchinformáciíobezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie.

Zdroj: afinabul.wordpress.comMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie