Analýza vyhlásenia o bezpríznakovosti do školy

28.09.2021 Autor: PBP Koronavírus

Ministerstvo školstva na svojich stránkach ponúka tlačivo na stiahnutie
Príloha č. 1 – Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx, 23.74 kB)
https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Podľa školského semaforu má rodič toto tlačivo predložiť vždy, ak žiak nebol 3 a viac dní v škole.

Poďme sa spolu pozrieť na obsah tohto nezákonného tlačiva.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

Analýza:

  • § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní nehovorí nič o predkladaní vyhlásenia. Tento bod hovorí len, že škola je povinná "zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a žiakov", čo doteraz vždy aj robila, či už išlo o ovčie kiahne, svrab, vši, chrípky a iné...

  • ak by sme aj s privretím všetkých očí pripustili, že toto je cesta k "zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia detí", potom by rovnaké tlačivo mali odovzdávať aj zamestnanci školy, ak nie sú 3 a viac dní v škole.

  • ak by sme aj s privretím všetkých očí pripustili, že toto je cesta k "zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia detí", potom by toto tlačivo malo obsahovať všetky prenosné choroby, nie len COVID-19

 

Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že: (označte „X“)

Analýza:

  • § 144 ods.7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní nehovorí nič o potvrdzovaní bezinfekčnosti, hovorí len, že rodič je povinný "informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania"

  • rodič nie je povinný informovať školu, že dieťa je zdravé, ale naopak, že dieťa je choré

  • aj táto informácia od rodiča je však len ústna a nikde sa nedokladuje, pretože škola nie je oprávnená spracúvať medicínske záznamy. Písomná informácia o teste, očkovaní, či aktuálnom zdravotnom stave preto nemá zákonný podklad (ani v prílade, ak ide "len" o čestné vyhlásenie)

Súhrn

Škola nemá právo spracúvať osobné údaje (a medicínske údaje), na ktoré rodič nedal súhlas a nemá právo vylúčiť žiaka z vyučovacieho procesu, ak rodič nedá súhlas.

Rovnako ak rodič nedá súhlas na zverejňovanie fotiek svojich detí na stránkach školy, nemôže riaditeľ toto dieťa vyhodiť zo školy.

Rovnako ak má dieťa vši, riaditeľ nemá zákonné možnosti, ako toto dieťa vylúčiť z triedy ak rodičia nespolupracujú (myslím, že o takejto bezmocnosti by vedel rozprávať nejeden z nás).Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie