Plánovanie 5G – zvažovanie miestnych priestorových podmienok

15.04.2021 Zdroj: service.gov.uk 5G sieť

Ukážky problematických lokalít, str. 39

Tento štadión má dva zaujímavé prvky, ktoré by sa mali považovať za potenciálne blokátory signálu.  Je potrebný ďalší 3D prieskum.

  1. Podpery vonkajšej časti štadióna vyrobené z pevnej oceľovej konštrukcie.
  2. Chodník vľavo lemovaný stromami, ktoré môžu blokovať signály vychádzajúce zo zariadení namontovaných na štadióne. 

Ukážky problematických lokalít, str. 40

Tu je zobrazená rušná pešia zóna v blízkosti lampy kandidujúcej na použitie 5G. Zvažujú sa dva významné prvky:

  1. Listnaté stromy, ktoré v zimných mesiacoch môžu mierne degradovať signál, ale v lete už budú významne cloniť.
  2. Cesta ponad pešiu zónu. Možno bude postačovať jednoduchý prieskum, ale ak má 5G mm vlna preniknúť pod cestu na pešiu zónu, bude možno potrebné zvážiť podrobnejšie 3D mapovanie.

Toto je rušný vstup na autobusovú stanicu s pomaly sa pohybujúcim davom. Prístrešok naľavo môže zacláňať signálom 5G v závislosti od umiestnenia antény. Ak sú tieto davy typické, potom sa budú musieť pre tento scenár umiestniť dodatočné antény, aby sa zabezpečila kapacita a pokrytie. Je preto potrebné venovať pozornosť prieskumu a identifikácii vhodného umiestnenia. V takom prípade môžu byť stĺpy v hale ideálne, ale nie sú zmapované. Môže stačiť jednoduchý prieskum alebo využiť existujúce registre objektov.

Tento letecký pohľad na typické nákupné centrum ukazuje široké otvorené priestranstvo s malým počtom prvkov, ktoré môžu blokovať signály 5G. Okolo parkoviska je malé množstvo stromov, a ak je potrebné vykonať akýkoľvek prieskum, je možné ho riadiť na miestnej úrovni a zmerať len vybrané významnejšie zariadenia.

Ukážky problematických lokalít, str. 41

Toto nábrežie predstavuje oblasť s kaviarňami a malými obchodmi. Je pravdepodobné, že tam časť ľudí len prechádzať, ale iní tam budú tráviť dlhší na jednom mieste pri pití a jedle. Toto je komplexné prostredie, ktoré môže ťažiť z podrobného 3D prieskumu, ale okrem toho by sa malo brať do úvahy predpokladané použitie nábrežia. Toto umiestnenie má dve zaujímavé vlastnosti.

  1. štruktúry tvoriace malé móla
  2. kotvenie malých lodí a plavidiel

V tejto obytnej zóne je veľa stromov zreteľne blokujúcich vzájomnú viditeľnosť antén, ktoré môžu byť umiestnené na lampách. Najprv je potrebné spraviť 3D analýzu objektov a zaznačiť dôležité prekážky do mapy. Pred pustením sa do podrobnejšieho prieskumu je potrebné zvážiť kompromis medzi pokrytím a dopytom.

Zdroj: service.gov.ukMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie