Internet ľudí v EU

07.05.2021 Zdroj: ec.europa.eu 5G sieť

Iniciatíva internetu novej generácie (NGI) je navrhnutá na vytvorenie internetu ľudí, ktorý reaguje na naše základné potreby vrátane dôvery, bezpečnosti a inklúzie. V jadre tejto iniciatívy stojí ambiciózny program v oblasti výskumu a inovácií s investíciou Komisie vo výške viac ako 250 miliónov EUR do roku 2020. Program sa zameriava na kľúčové technologické oblasti, ktoré sú hnacou silou rozvoja internetu, vrátane blockchainu, internetu vecí, sociálne médiá, interaktívne technológie, ako aj technológie podporujúce viacjazyčnosť a dostupnosť.

S expanziou internetu vecí, multimediálneho obsahu a sociálnych médií sa internet stáva masívnym dátovým priestorom s bezprecedentným zhromažďovaním a dostupnosťou údajov a informácií. Umelá inteligencia nám umožňuje extrahovať význam z týchto údajov.

Vďaka jednotnému trhu - najväčšiemu na svete - môžeme stanoviť štandardy pre veľké dáta, umelú inteligenciu a automatizáciu. Uviedol predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2018.

Nedávno sme však zaznamenali posun vo verejnej diskusii na internete. Otázka dôvery sa stala ústrednou v nadväznosti na odhalenia o využívaní osobných údajov, rozsiahlej kybernetickej bezpečnosti a porušovaní ochrany údajov a zvyšovaní povedomia o dezinformáciách online. Prieskum z roku 2018 ukazuje, že polovica globálnych používateľov internetu sa viac ako pred rokom zaujíma o svoje online súkromie. Používatelia tiež vyjadrujú čoraz väčšiu nedôveru k platformám sociálnych médií, vyhľadávačom a spoločnostiam v oblasti internetových technológií a mnohí majú pocit, že sociálne médiá majú príliš veľkú moc.

V nasledujúcich rokoch sa budeme venovať ďalším témam : o elektronických identitách a o tom, ako môžu podporovať nové obchodné modely založené na dôvere; o službách a prenosnosti údajov na internete; alebo na obnove samotnej architektúry internetu. Pripravujeme výzvy na blockchain a distribuované účtovné knihy pokrývajúce všetky aspekty od technológií po infraštruktúry a aplikácie s cieľom stanoviť globálny štandard pre blockchainovú infraštruktúru pre verejné a súkromné ​​služby. Cena Blockchainu za spoločenské dobro je otvorená a zameriava sa na vývoj riešení výziev v oblasti sociálnych inovácií pomocou technológií distribuovanej účtovnej knihy.

Zároveň podporujeme experimentovanie s „priestormi osobných údajov“ prostredníctvom inovačných akcií financovaných v rámci našej stratégie dátovej ekonomiky. Myšlienka je taká, že „priestor osobných údajov“ plný všetkých údajov, ktoré sú v súčasnosti uložené viacerými organizáciami, by koncovým používateľom vrátil kontrolu nad ich osobnými údajmi a umožnil im vykonávať ich práva podľa GDPR.

Naším cieľom je navrhnúť, nasadiť a používať ekosystémy založené na pripojiteľnosti 5G a viac ako 5G, ktoré budú kombinovať možnosti pripojenia s výpočtovým výkonom cloudových a virtualizovaných infraštruktúr, edge computing a novými inteligentnými zariadeniami, aby umožnili poskytovanie nových a na priemysel zameraných priemyselných odvetví požadovanej úrovne výkonu, dôveryhodnosti a dostupnosti. Ak má Európa ambície zaujať globálne vedenie v oblasti technológií zameraných na človeka, bude potrebná silná európska vízia a intenzívne finančné úsilie kombinujúce verejné a súkromné, európske a národné financovanie.

Roberto Viola je generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre komunikačné siete, obsah a technológie Európskej komisie

 

Zdroj: ec.europa.euMohlo by vás tiež zaujímať