Elektrosmog a zdravie, o.z.

18.06.2021 Zdroj: elektrosmogazdravie.sk 5G sieť

Aktivisti za zdravé a bezpečné káblové internetové pripojenie namiesto bezdrôtového založili občianske združenie Elektrosmog a zdravie.
Toto združenie bolo založené v nadväznosti na aktivity petície  Stop 5G budovaniu sietí na Slovensku.

Preambula

My zodpovední občania

poukazujúc na riziká spojené s rádiofrekvenčným mikrovlnným (RF/MW) žiarením,
vychádzajúc z práva na zdravie,
vychádzajúc z práva na prirodzené životné prostredie,
vychádzajúc z práva na súkromie,

v záujme osobnej integrity, ktorá nesmie byť bez nášho súhlasu narušená ani RF/MW žiarením,
v záujme trvalo udržateľnej prírody, včiel a stromov okolo nás,
v záujme slobody,

teda my

  • elektrotechnici, biológovia, právnici,
  • ľudia, ktorí na vlastnej koži pociťujú negatívne účinky RF/MW žiarenia,
  • rodičia, ktorí chcú pre svoje deti zdravé životné prostredie,
  • Slováci žijúci v zahraničí, kde k problematike RF/MW žiarenia pristupujú zodpovednejšie,
  • Slováci žijúci v zahraničí, kde k problému pristupujú ešte benevolentnejšie ako u nás,

usilujúc sa o uplatňovanie vedeckých znalostí v praxi bez propagandy,
oponujúc nasadzovaniu 5G takým spôsobom, akým sa to deje v súčasnosti,
pretože s pokrokom musí ísť ruka v ruke aj zodpovednosť,

uznášame sa na týchto výhradách:

§ 1

Súčasné limity sú nedostatočné. RF/MW žiarenie má aj netepelné účinky, ktoré poškodzujú zdravie ľudí (hlavne detí, tehotných žien, pacientov, seniorov…) ale aj opeľujúci hmyz, zvieratá a rastliny. Tisíce recenzovaných vedeckých štúdií dokazujú, že biologicky škodia už oveľa nižšie intenzity žiarenia.

§ 2

Neexistujú regulácie 5G na ochranu prírody. Narastá množstvo pripojených zariadení, antén a satelitov, ktoré zvyšujú spotrebu energií. Záťažou na životné prostredie je tiež neregulovaná ťažba surovín potrebných na ich výrobu, na konci krátkej životnosti zase odpad. Z urbanizovaných zón sa navyše odstraňuje vysoká zeleň brániaca prenosu signálu.

§ 3

Uvedomujeme si problém s ochranou dát, a tým pádom aj súkromia, bezpečia a z toho vyplývajúcej slobody. 5G mnohonásobne navyšuje tok a zber dát a ľudia si neuvedomujú, až do akej miery. Zvyšuje sa tým riziko kybernetickej kriminality, kšeftovania s dátami, ale aj ich úniku.

Rozhodli sme sa preto založiť občianske združenie Elektrosmog a zdravie
a sľubujeme, že budeme hájiť zdravie, prírodu a bezpečnosť
pred nástrahami korporátneho lobbyngu.

Zdroj: elektrosmogazdravie.skMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie