Vo svete sa formuje odboj voči nastupujúcej fašistickej totalite

15.01.2021 Zdroj: badatel.net Zahraničie

Za posledný takmer rok sme na celom svete, vrátane Slovenska, boli svedkami bezprecedentného okliešťovania ľudských a občianskych práv pod pláštikom údajnej pandémie.

Najprv to boli 2 týždne na sploštenie krivky. Potom ďalší mesiac, dva, pol roka. Prešiel rok a koniec tohto šialenstva je stále v nedohľadne. Rôzne nariadenia a obmedzenia sa nielenže neuvoľňujú, ale naopak, neustále stupňujú.

Odpor ľudí zatiaľ nepriniesol očakávané výsledky

Odpor ľudí na celom svete proti podvodom, klamstvám a zavádzaniu zo strany médií hlavného prúdu, vlád a štátnych orgánov sa doteraz obmedzoval nanajvýš na organizovanie protestov proti prehnaným pandemickým opatreniam.

Bohužiaľ, tieto protesty zatiaľ k veľkým úspechom neviedli.

Samozrejme, čiastkové úspechy sa kde-tu dosiahnuť podarilo. Napríklad v Dánsku sa podarilo po vyše týždeň trvajúcich protestoch zabrániť schváleniu zákona o povinnom očkovaní proti COVID-19.

Na Slovensku sa protestami možno tiež podarilo čiastočne skomplikovať zavádzanie novodobej totality. Avšak nie zastaviť, iba spomaliť. Zmeny ústavy, predĺžený núdzový stav, zákaz vychádzania, dobrovoľné testovanie nasilu a mnohé ďalšie opatrenia sú toho neklamným dôkazom.

Protesty prispeli aj k tomu, že mocní tohto sveta sa odporu obyvateľstva začali báť. Preto dnes svoje úsilie o nastolenie totality začínajú stupňovať. Vidno to na pritvrdzovaní lockdownov a zrýchľovaní očkovania. Chcú to stihnúť skôr, než sa dostatočnému počtu ľudí otvoria oči a zhatia ich plány.

Faktom však ostáva, že plán globálnej elity pod názvom „Veľký reset“, o ktorom sme viackrát písali, nijako vážne vykoľajený nebol a viac-menej naďalej pokračuje tak, ako si ho globálne elity naplánovali.

Namiesto „Veľkého resetu“ vzniká odboj „Väčšieho resetu“

V súčasnosti však nastal výrazný zvrat. Okrem organizovania protestov sa v zahraničí začalo formovať hnutie odboja, ktoré si dalo názov „Väčší reset“.

Cieľom tohto odboja už nebude len protestovať proti opatreniam štátov, ale aktívne tvoriť systém, aký ľudia chcú, nie aký ľuďom elity naordinujú.

Kým princíp „Veľkého resetu“ je centralizácia moci a plošné digitálne sledovanie všetkých (technokratický fašizmus), princíp „Väčšieho resetu“ je presný opak – decentralizácia, čiže samospráva ľudí a ich nezávislosť na centrálnej vláde.

Ľudia zapojení do tohto odboja sa nebudú snažiť priamo bojovať proti systému, ale snažiť sa od neho odpojiť.

Zakladatelia tohto hnutia vysvetľujú, ako by to malo fungovať.

Princípy „Väčšieho resetu“

Ako vo videu vysvetľuje aktivista John Bush, základom sú miestne skupiny tvorené podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí sa budú stretávať a diskutovať, aké opatrenia prijať, aby sa čo najviac odpojili od systému.

Skupiny by nemali byť príliš malé, ani príliš veľké, aby to sťažovalo ich prácu. Ideálna veľkosť je zhruba 8 ľudí. Výskum totiž zistil, že je to optimálna veľkosť, ktorá podporuje tvorivosť.

Samozrejme, nie je to rigidne dané. Skupina môže mať aj 6, 7, 9 či 10 členov.

Následne sa tieto základné skupiny budú združovať v rámci obce či mesta do väčších celkov, aby si mohli navzájom vymieňať nápady a inšpiráciu. Spojí sa napríklad 10 skupín po 8 ľudí, čiže takýto celok bude mať 80 členov.

V jednom meste takto môže pôsobiť 10, 20 či 50 skupín. Na konkrétnych spôsoboch optimálneho fungovania, stretávania sa a vzájomnej komunikácie sa stále pracuje a budeme vás o tom priebežne informovať.

V období od 25.1.2021 do 29.1.2021 sa plánuje konanie virtuálnej konferencie, na ktorej zatiaľ prisľúbilo účasť okolo 25 významných prednášateľov, medzi ktorými sú aj také mená ako Dr. Mercola, James Corbett či Dr. Shiva.

Virtuálna konferencia sa má konať v Mexiku. Je možná aj osobná účasť za minimálnu symbolickú vstupenku $30 na zabezpečenie nákladov.

Kvôli pandemickým opatreniam obmedzujúcim počet účastníkov ale zatiaľ nie je isté, koľko ľudí sa bude môcť tejto konferencie zúčastniť priamo. Jej priebeh sa však bude vysielať online do celého sveta. Virtuálna účasť je zdarma.

Organizátori nabádajú, aby ľudia nesledovali akciu sami doma, ale aby v rámci možností organizovali spoločné sledovanie v skupinkách (ktoré snáď môžu byť neskôr základom skupiniek odboja).

Záver

Dnes je nad slnko jasné, že v prípade súčasnej pandémie už nejde len o nejaký vírus alebo zabránenie jeho šíreniu. Skutočná agenda je zavedenie novodobej celosvetovej fašistickej diktatúry. Už to nevidia len slepí, hluchí a novinári z Denníka N.

Počas posledného roka sme sa intenzívne venovali článkom, v ktorých sme odhaľovali pozadie a podvody týkajúce sa tejto údajnej pandémie „nového koronavírusu“.

Je síce pekné vedieť o všetkých podvodoch pandémie, no len ich samotné poznanie život ľudí nezlepší ani nepovedie k zastaveniu tejto zločinnej agendy. Preto vzniklo spomínané globálne hnutie odboja, ktorého úlohou bude prichádzať s konkrétnymi riešeniami, ako sa z nadchádzajúcej celosvetovej fašistickej tyranie vymaniť.

Ako sme už skôr uviedli, cieľom odboja nebude boj proti diktátorskemu systému, ale snaha o odstrihnutie sa od neho a vytvorenie nového paralelného a slobodného systému.

V nasledujúcom období vám preto budeme pravidelne prinášať novinky práve z tejto oblasti a pevne dúfame, že toto nové hnutie odboja zapustí korene aj na Slovensku.

Nemôžeme sa totiž spoliehať na to, že nás zo súčasnej šlamastiky dostane niekto iný, alebo že niekto iný urobí prácu za nás. Ak chceme znova slobodne žiť, každý z nás sa o to bude musieť pričiniť aj vlastnými silami.

 

Zdroj: badatel.netMohlo by vás tiež zaujímať
Top článok

Najčítanejšie