Spojenecké národné cvičenia aj na Slovensku

30.12.2021 Zdroj: nato.int Zahraničie

KOMBINOVANÉ ROZHODNUTIE XVI

USAREUR riadené mnohonárodné cvičenie zamerané na mnohonárodné jednotné pozemné operácie a podporuje interoperabilitu a integráciu mnohonárodných partnerov. Cvičenie pozostáva z cvičenia veliteľského stanovišťa brigády (CPX), cvičenia koordinácie paľby a cvičenia streľby s kombinovanými zbraňami (CALFEX) v rámci cvičenia v teréne (FTX).

29. novembra – 21. decembra Nemecko

EURÁZIJSKÝ MOST 20

Vyškoliť veliteľstvo 66 BDE (VJTF) na plánovanie a vedenie RSOM a presadzovanie mieru v rámci operácie reakcie na krízu podľa článku 5 pod priamym velením LCC. Bude to certifikačné cvičenie pre VJTF.

14. 12. - 18. 12. 21 Turecko

SPOLOČNÝ ARKTICKÝ TRÉNING 22

Trénovať a udržiavať schopnosť prevádzky v arktických podmienkach.

16. januára – 10. marca Severné more, Holandsko

ÚDER ŠABĽOU 22

Cvičenie SABRE STRIKE je mnohonárodné cvičenie americkej armády pre Európu a Afriku (USAREUR-AF) vo východnej Európe od 24. januára do 1. apríla 2022. Účelom cvičenia je ukázať, ako môže USAREUR-AF nasadiť bojovo dôveryhodné jednotky so sídlom v Európe do Poľska, Pobaltia a strednej Európy; trénovať v zimnom prostredí; a zvýšiť interoperabilitu protivzdušnej obrany v rámci pobaltského regiónu. SABRE STRIKE rozšíri výcvikový priestor vo východnej Európe, zvýši operačný dosah USAREUR-AF pozdĺž východného krídla NATO, vybuduje pripravenosť jednotiek v komplexnom spoji, multinárodné prostredie a zvýšiť schopnosť hostiteľských krajín integrovať sa schopnosti USA posilniť Alianciu. SABRE STRIKE je jedným z množstva celodivadelných cvičení spojených s väčším cvičením DEFENDER-Europe 22.

24. januára – 1. apríla Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Česká republika, Nórsko

STUDENÁ REAKCIA 22

Mnohonárodné cvičenie v teréne v chladnom počasí, ktoré organizuje Nórsko, zamerané na zvýšenie interoperability a schopnosti bojovať, prežiť a vyhrať v arktickom prostredí. Približne 40 000 vojakov sa zúčastní na nórskom cvičení Cold Response 2022, ktoré sa má uskutočniť v oblasti Ofoten. Cvičenie demonštruje odhodlanie spojencov ku kolektívnej obrane a bude príležitosťou na precvičenie obranných plánov na ďalekom severe, vrátane spoločných úloh NATO s veľmi vysokou pripravenosťou (VJTF) a bilaterálneho rozmiestnenia. Očakáva sa, že scenár vysokej intenzity sa odohrá v drsných arktických podmienkach. Cvičenie bude prepojené s cvičením NATO BRILLIANT JUMP 22.

14. marec – 1. apríl Severné more, Nórske more, severné, stredné a južné Nórsko

VIKING 22

Cieľom cvičenia VIKING 22, ktoré vedie švédske ministerstvo obrany, je vycvičiť a vzdelávať účastníkov – civilných, vojenských a policajných, aby dokázali čeliť výzvam súčasnej a budúcej mnohorozmernej reakcie na krízy a mierových operácií. Mnohonárodné cvičenie sa nesie v duchu programu NATO Partnerstvo za mier (PfP).

28. marca – 7. apríla Švédsko

GRIFFON STRIKE/HUNTER 22

Hlavné cvičenie na výcvik strelcov protitankových zbraní a protitankových jednotiek s cieľom zvýšiť ich odbornosť používať protitankové zbraňové systémy a zlepšiť úroveň interoperability mnohonárodných síl.

4. - 29. apríla Litva

OTVORENÉ MORE 22.1

Spoločné námorné cvičenie pod vedením Talianska otvorené pre krajiny spojencov a NATO s cieľom zvýšiť bojovú pripravenosť zúčastnených prostriedkov.

1. - 31. mája Tyrhénske more a Sardínia

IRON WOLF I - 2022

Poľné cvičenie na úrovni brigády zamerané na posúdenie schopností mnohonárodných bojových skupín BN plánovať a viesť vojenské operácie v rozhodnom akčnom prostredí a zlepšiť úroveň interoperability mnohonárodných síl.

2. - 20. mája Litva

RÝCHLA ODPOVEĎ 22

Mnohonárodné cvičenie pod vedením americkej armády s účasťou výsadkárov z rôznych spojencov NATO. Cvičenie bude viesť k spoločnému násilnému vstupu (vzdušná operácia) s cieľom zlepšiť pripravenosť síl okamžitej reakcie (IRF) USA, podporiť interoperabilitu a integráciu spojeneckých síl vysokej pripravenosti a podporí opatrenia NATO na zabezpečenie a odstrašenie.

2. - 20. mája Severné Macedónsko, Slovinsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Estónsko a Nórsko

KOMBINOVANÉ ROZHODNUTIE XVII

United States Army Europe (USAREUR) bude riadiť mnohonárodné cvičenie zamerané na mnohonárodné jednotné pozemné operácie a podporovať interoperabilitu a integráciu mnohonárodných partnerov. Cvičenie pozostáva z cvičenia veliteľského stanovišťa brigády (CPX), cvičenia koordinácie paľby a cvičenia streľby s kombinovanými zbraňami (CALFEX) v rámci cvičenia v teréne (FTX).

4. - 26. mája Nemecko

DEFENDER EUROPE 22

Cvičenie DEFENDER-Europe 22 preukáže schopnosť americkej armády rýchlo rozmiestniť veľkú bojovo dôveryhodnú silu vojakov a techniky zo Spojených štátov do Európy na podporu národnej obrannej stratégie USA a cieľov definovaných NATO, posilniť partnerstvá, vybudovať pripravenosť v rámci Aliancie a odradiť potenciálnych protivníkov. USA a ich európski spojenci a partneri preukážu svoju schopnosť prijať a presunúť sily o veľkosti americkej divízie, rýchlo vybudovať bojovú silu a vykonávať velenie a kontrolu nad týmito silami. DEFENDER-Europe 22 vyvrcholí prekročením rieky nadnárodnej divízie v severovýchodnom Poľsku. Po nasadení v Európe budú sily cvičenia pridelené na množstvo ďalších podujatí programu spoločných cvičení.

8. mája - 16. júna Poľsko, Nemecko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, Slovinsko

NATO TIGER STRETNUTIE 22

Letecké cvičenie na výcvik jednotiek pre misie COMAO (Composite Air Operation).

9. - 20. mája Grécko

KUTARAN-22

Každoročné cvičenie tureckého námorníctva na školenie účastníkov v plánovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní úniku a záchrany ponoriek (SMER) s cieľom zlepšiť a posilniť interoperabilitu medzi záchrannými zložkami z rôznych krajín.

30. mája - 3. júna Východné Stredomorie

BALTOPS 22

BALTOPS je každoročné mnohonárodné námorné cvičenie plánované USEUCOM organizované Spojenými štátmi, ktoré sa uskutočňuje s cieľom zlepšiť spoluprácu a koordináciu medzi krajinami Baltského mora. BALTOPS je prvé námorné cvičenie v regióne Baltského mora.

4. - 17. júna Západné Baltské more

VETRNÁ JAR 22

Multilaterálne výcvikové pozemné cvičenie organizované rumunskými pozemnými silami je zamerané na udržanie a zvýšenie interoperability medzi spojencami NATO.

6. - 24. júna Rumunsko

FLOTEX 22

Námorné cvičenie na zlepšenie kolektívnych operácií reakcie na krízy s cieľom trénovať všeobecné námorné úlohy, ako je projekcia námornej energie, kontrola mora a povedomie o námornej bezpečnosti.

13. - 24. júna Gibraltársky prieliv, západný Atlantik

PLATINOVÝ LEV 22

Pozemné cvičenie na výcvik a zlepšenie interoperability veliteľstva práporu a bojových schopností na plánovanie a vedenie operácií v mnohonárodnom prostredí.

1. júl – 30. august Bulharsko

SEVERNÉ POBREŽIA 22

Northern Coasts 22 zobrazuje námornú ťažkú ​​operáciu zahŕňajúcu všetky námorné oblasti s cieľom poskytnúť výcvik v primárnej bojovej oblasti od pracovnej skupiny až po úroveň jednotiek v prostredí vysokej hrozby a prímorského prostredia. Mnohonárodná účasť posilní interoperabilitu, zmierni prevádzkové medzery a poskytne synergické efekty. Toto cvičenie je zamerané na posilnenie spolupráce medzi námorníctvom v pobaltskom regióne.

1. - 21. 9 Baltské more

MODRÁ veľryba 22

Mavi Balina (Modrá veľryba) je dvojročné námorné cvičenie organizované a organizované tureckým námorníctvom zamerané na protiponorkový boj. Poskytuje jedinečnú príležitosť trénovať spojenecké protiponorkové bojové schopnosti vo veľmi náročnom scenári a v roku 2023 bude certifikovať TURMARFOR HRF (M) a španielsky veliteľ obojživelných jednotiek (CATF).

12. - 23. 9 Východné Stredomorie

OTVORENÉ MORE 22.2

Spoločné námorné cvičenie pod vedením Talianska otvorené pre krajiny spojencov a NATO s cieľom zvýšiť bojovú pripravenosť zúčastnených prostriedkov.

12. - 28. okt Tyrhénske more a Sardínia

POSEIDON 22

Spoločné mnohonárodné cvičenie, ktoré poskytuje príležitosť posilniť otvorenú spoluprácu námorníctva na zaistenie bezpečných navigačných trás so zameraním na objavovanie a neutralizáciu podvodných nebezpečenstva, ako sú morské míny. Celkovým cieľom je zlepšiť plánovanie na taktickej úrovni operácií MCM (Mine Countermeasure) a zlepšiť interoperabilitu, spoluprácu a vzájomné porozumenie zúčastnených jednotiek a velení.

4. - 11. novembra Čierne more, Bulharsko

KOMBINOVANÉ ROZHODNUTIE XVIII

USAREUR riadené mnohonárodné cvičenie zamerané na mnohonárodné zjednotené pozemné operácie a podporuje interoperabilitu a integráciu mnohonárodných partnerov. Cvičenie pozostáva z brigádneho cvičenia na veliteľskom stanovišti (CPX), cvičenia koordinácie paľby a cvičenia naživo v kombinácii zbraní (CALFEX) v rámci cvičenia v teréne (FTX).

14. novembra – 14. decembra Nemecko

Zdroj: nato.intMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie