Slovinsko, Medved: „Otázky týkajúce sa negatívnych účinkov 5G sú legitímne“

18.10.2021 Zdroj: rtvslo.si Zahraničie

Minister verejnej správy Rudi Medved zdôrazňuje, že ministerstvo venuje osobitnú pozornosť vplyvu technológie 5G na zdravie. Súčasne kritizoval vedenie Akos, ktoré dostatočne nezohľadnilo možné negatívne efekty. Akos označuje obvinenia za nepravdivé.

Ako povedal minister verejnej správy na tlačovej konferencii v Ľubľane Rudi Medved, tento mesiac sa bude diskutovať aj o vplyve technológie 5G na zdravie. Očakávajú širokú účasť a „konfrontáciu všetkých názorov“.

„Som si vedomý toho, že nedosiahneme definitívnu odpoveď, pretože nič také na globálnej úrovni neexistuje. Technológia 5G ešte nie je v každodennej praxi tak zavedená, aby štúdie mohli poskytovať výsledky, aby bolo možné s istotou tvrdiť, že technológia 5G je úplne neškodné, “ povedal minister.

Napriek tomu zdôraznil, že technológia 5G je nepochybne technológiou budúcnosti a že by bolo neprípustné, aby sa Slovinsko stalo „osamelým ostrovom“ bez tejto technológie.

Vyjadril sa tiež k stiahnutiu stratégie prideľovania frekvenčného pásma, ktorú pripravila Agentúra pre komunikačné siete a služby Slovinskej republiky (Akos), z programu vlády. Ako povedal, agentúra pripravuje stratégiu dlhšie, ako sa očakávalo.

"Na poslednú chvíľu prišlo na jej účet toľko kritiky a komentárov, že sme ju odstránili z programu a chceme ďalšie zamyslenie," vysvetlil.

Minister kritizoval tých, ktorí sa vo verejnej diskusii nevyjadrili, „ale teraz existujú nápady o medzirezortných pracovných skupinách, ktoré by mali do stratégie zaviesť také a ďalšie odporúčania a obmedzenia“.

"Je úplne zrejmé, kto túto stratégiu pripravuje a kto je povinný vo verejnej diskusii zohľadniť všetky tieto aspekty. Nevideli sme vo verejnej diskusii žiadnu pozornosť, ktorá by sa tomu venovala," uviedol.

Totiž Akos navrhol ministerstvu verejnej správy zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny, v ktorej by boli aspoň ministerstvá zdravotníctva, životného prostredia a územného plánovania a verejnej správy. Predseda jeho rady Luka Dekleva bol tiež kritický voči práci Akosu. Ako povedal, v lete minulého roku sa pýtali na účinky technológie 5G na zdravie a navrhli agentúre opatrenia. "Vedenie agentúry čiastočne dodržalo opatrenia," povedal. Podľa rady Akos stratégia dostatočne nezohľadňuje zdravotné aspekty 5G ani okolnosti, ktoré nasledujú po tendri.

„Sme presvedčení, že manažment agentúry by mal zaujať proaktívnejšiu úlohu pri čo najväčšom objasňovaní zdravotných aspektov a dosahovaní podstatnejších záverov,“ dodal.

Zabezpečenie používania závisí aj od susedných krajín

Minister tiež kritizoval varovania Akosu pred pokutou Európskej komisie, ak sa Slovinsko s aukciami frekvencií neponáhľa. "Nič nám nechýba. Vytvárame okolo toho veľa hmly," zdôraznil. Na to upozornil aj štátny tajomník na ministerstve verejnej správy Leon Behin, ktorý pripomenul, že termín zaistenia využívania určitých frekvencií je 30. júna tohto roku. „To však nemôžu urobiť členovia na celom území krajiny, ak to neurobia aj susedné členské štáty,“ upozornil.

V Slovinsku je pásmo okolo 700 Mhz „viac -menej vyčistené“, ale Chorvátsko, Taliansko a Maďarsko varovali, že používanie frekvencií do stanoveného termínu pravdepodobne nebudú schopní zabezpečiť. Ministerstvo infraštruktúry bude preto informovať Európsku komisiu, že Slovinsko pravdepodobne nebude môcť do 30. júna zabezpečiť používanie frekvencií.

Behin tiež zdôraznil, že nie je potrebné, aby operátor po získaní frekvencií zaviedol technológiu 5G. "Ide o technológie, o ktoré sa žiadalo v rámci výberového konania, keď bolo rozhodnutie udelené. Tiež to môže byť 4G alebo iná technológia," dodal.

Akos ministrove obvinenia odmieta

Zástupcovia ministerstva verejnej správy už reagovali na Akos, kde niektoré ich tvrdenia označujú za zavádzajúce a nepravdivé. V tlačovej správe napísali, že „zo zákona (o elektronických komunikáciách) je zrejmé, že agentúra je zodpovedná za prípravu najmenej trojročnej stratégie správy rádiového spektra, ktorá musí byť predložená vláde na schválenie a potom zverejnená na svojom webe “.

Agentúra zároveň upozorňuje, že žiadny z dokumentov prijatých od ministerstva verejnej správy ani nespomína zdravotné aspekty zavádzania technológie 5G.

„V priebehu prípravy všetkých doterajších verzií stratégie to agentúra trikrát predložila na verejnú konzultáciu, kde nikto v pripomienkach aspekt ochrany zdravia nevyzdvihol,“ píše Akos.

Agentúra zopakovala, že je ich zodpovednosťou pri zavádzaní mobilných technológií poskytovať operátorom vhodné rádiové frekvencie prostredníctvom verejnej súťaže v súlade so strategickými usmerneniami ministerstva a vlády Slovinskej republiky. Aj keď v súlade s platnými právnymi predpismi nemá priamu kompetenciu v oblasti posudzovania účinkov technológií na ľudské zdravie, nezaoberá sa ani výskumom účinkov žiarenia na ľudí a životné prostredie. Podľa nich je to v kompetencii ministerstva zdravotníctva a ministerstva životného prostredia a územného plánovania.

„V súvislosti s vyjadrenou nespokojnosťou ministra Rudiho Medveda, ktorý na dnešnej tlačovej konferencii uviedol, že dostal množstvo sťažností na prácu agentúry, chce agentúra objasniť, že o obsahu týchto sťažností nevedela. Napriek výzvam vedenia agentúry sa minister Medved s riaditeľom agentúry od začiatku funkčného obdobia nestretol, čo nepochybne ochromuje vzájomnú spoluprácu, “ uviedol Akos s tým, že agentúra vzhľadom na charakter svojej práce a právomoci často prichádza pod veľkým tlakom zainteresovaných strán, ktoré chcú presadiť svoje vlastné záujmy.

Zdroj: rtvslo.siMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie