Prezident Trump predvčerom podpísaný „Zákon o boji proti pandemickým podvodom“ HR 64345

07.01.2021 Autor: Redakcia Zahraničie

Zákon o boji proti pandemickým podvodom z roku 2020. Tento zákon vyžaduje, aby Federálna obchodná komisia (FTC) po konzultácii s príslušnými agentúrami informovala verejnosť o podvodoch prostredníctvom pošty, telemarketingu a internetu týkajúcich sa COVID-19 (t. j. Koronavírusovej choroby z roku 2019). FTC musí pre tieto informácie zriadiť národnú databázu a musí tiež šíriť informácie o tom, ako hlásiť podvody súvisiace s COVID-19 príslušnej agentúre.

Zdroj:Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie