Nový európsky Bauhaus

18.05.2021 Zdroj: tasr.sk Zahraničie

Brusel 17. mája (TASR) - Slováci majú šancu zapojiť sa a tiež presadiť sa svojimi nápadmi v  rámci iniciatívy s názvom Nový európsky Bauhaus (NEB). Uviedol to v pondelok v rozhovore pre TASR bývalý hlavný architekt Európskej komisie (EK) Peter Beňuška.

Nový európsky Bauhaus je dlhodobá iniciatíva zameraná na zlepšenie spolužitia v krajšom a trvalo udržateľnom prostredí. Má silnú politickú podporu predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej a je vnímaná ako spôsob naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody.

Je ojedinelá z hľadiska nového prístupu, lebo eurokomisia neprichádza s návrhmi či s legislatívnymi smernicami, ale pýta sa ľudí, organizácií a oficiálnych inštitúcií, v akom prostredí by chceli žiť a vyzýva ich predkladať nové nápady, aby prispeli k prostrediu, ktoré je nielen estetické, ale aj udržateľné, inkluzívne a ekologické.

"Nie je zameraná len na oblasť architektúry a dizajnu a iných umení ako bol pôvodný Bauhaus pred sto rokmi, ale aj na ďalšie oblasti ako je vzdelávanie či sociálna začlenenosť," spresnil Beňuška.  

Pôvodný koncept Bauhaus vznikol v roku 1919 v Nemecku a zastrešil spoločné štúdium viacerých umení a prienik rôznych profesií, nielen architektúry. Po sto rokoch tento koncept ožil aj preto, lebo Európania pod tlakom klimatickej krízy pochopili, že treba nielen ináč stavať budovy ale iným spôsobom aj žiť.

"Preto sa táto iniciatíva obracia na všetkých ľudí. Na tvorcov priestoru, ale aj na tých, ktorí v tom priestore žijú," vysvetlil Beňuška.

Komisia koncept NEB predstavila vlani v novembri a koncom apríla vyzvala Európanov na súťaž, ktorej cieľom je získať čo najviac inšpiratívnych riešení a nápadov a poprepájať dobré iniciatívy zo všetkých krajín EÚ. Beňuška pripomenul, že do súťaže možno prihlásiť už zrealizované projekty a príklady, ale aj nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov. Prihlásiť sa môžu orgány štátnej a verejnej správy, inštitúcie, súkromné firmy či združenia a jednotlivci cez stránku: https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_sk

Ceny NEB budú udelené v desiatich kategóriách a v každej z nich budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení:

  1. techniky, materiály a procesy pre výstavbu a dizajn;
  2. výstavba v duchu obehovej ekonomiky;
  3. riešenia pre spoločný rozvoj zastavaného prostredia a prírody;
  4. renovácia mestského a vidieckeho prostredia;
  5. produkty a životný štýl;
  6. ochrana a premena kultúrneho dedičstva;
  7. znovuobjavené miesta pre stretávanie sa;
  8. mobilizácia umenia, kultúry a komunít;
  9. modulárne, adaptabilné a mobilné riešenia pre bývanie
  10. interdisciplinárne vzdelávacie modely.

Termín prihlášok je do polnoci 31. mája 2021. Víťazi ocenených zrealizovaných projektov získajú 30.000 eur a mladí tvorcovia nových konceptov po 15.000 eur. Beňuška spresnil, že okrem súťaže sa môžu všetky nápady prihlasovať cez stránku NEB aj neskôr, lebo "zásobáreň projektov" sa bude formovať dlhodobo.

Iniciatívu NEB má v rámci eurokomisie na starosti Spoločné výskumné centrum (JRC). V 18-člennom tíme, ktorý vymenovala Von der Leyenová a ktorý preskúma návrhy zaslané do súťaže, je aj slovenská dizajnérka Mária Beňačková Rišková.

Beňuška, ktorý sa snaží presadzovať myšlienky Bauhausu na Slovensku a koncom mája bude o tejto iniciatíve hovoriť na pôde Európskeho parlamentu, upozornil, že zatiaľ sú oficiálnymi partnermi NEB dva slovenské subjekty - Manifest 2020 a Slovenské centrum dizajnu.

"Toto partnerstvo je otvorené. Stačí mať aktivity, ktoré podporujú túto myšlienku a prihlásiť sa za partnera. Myslím si, že Slováci majú čo ukázať a ide o to, aby sa úspešné projekty zo Slovenska zapojili do siete nápadov a organizácií, ktoré sa snažia o klimaticky neutrálny kontinent," uviedol v závere rozhovoru.
 

Zdroj: tasr.skMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie