Matúš Čák Trenčiansky

19.06.2021 Zdroj: oracle911blog.wordpress.com Výber z blogov

Uplynulo 700 rokov od smrti Pána Váhu a Tatier – Matúša Čáka Trenčianskeho.

Matúš III. Čák Tenčiansky (asi 1260 – 18.3.1321) bol svojho času najmocnejší muž a nekorunovaný kráľ západného a stredného Slovenska. Bol tak mocným, že ešte 2 roky po jeho smrti sa kráľovské vojsko kráľa Karola Róberta Anjou neodvážilo vstúpiť na jeho územie a ešte v 15. storočí sa časť západného Slovenska nazývala Matúšova zem.

A teraz sa skúsme zamyslieť nad tým, kým skutočne bol Matúš Čák Trenčiansky vo svojej dobe v prvej časti seriálu:

1. časť: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/03/18/matus-cak-trenciansky/

V druhej časti si ozrejmíme minulosť trocha staršiu, než bola doba Matúša Čáka. V skutočnosti kráľ Štefan I. nevytvoril novú ríšu s novou ústavou, ale obnovil ústavnú dŕžavu Veľkej Moravy  a dal jej nové meno – Uhorsko. Decretum S. Stephani je obnovená a potvrdená Svätoplukova ústava z roku 892, ktorú juhoslovanskí kronikári spomínajú.

2. časť: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/04/11/matus-cak-trenciansky-cast-druha/

Veľká Morava bola tŕňom v oku globálneho zákulisia počas celej jej doby trvania, či už v zjavnej podobe Veľkej Moravy, alebo v podobe Uhorska a boj o jej ovládnutie prebiehal neustále, vrátane celej arpádovskej dynastie. Tento boj si podrobne ukážeme v tretej časti na panovaní podľa oficiálnej histórie troch kráľov, a v pravdivejšom obraze minulosti.

3. časť: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/04/17/matus-cak-trenciansky-cast-tretia/

V štvrtej časti si musíme niečo povedať o Rímskej ríši – Imperii Romanorum. Základným rozdielom medzi autokraticky riadeným štátom, autokraciou, a najmä jej idividuálnou formou monokraciou, a demokraticky riadenou republikou je ich stabilita a udržateľnosť v procese samoriadenia.

4.časť: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/10/matus-cak-trenciansky-cast-stvrta/

Na Vianoce roku 800 pápež Lev III. korunoval Karola Veľkého v rímskej katedrále sv. Petra za cisára. Týmto bola úspešne zavŕšená transformácia Západorímskej ríše, ktorá následne v oficiálnej histórii vystupovala už pod názvom Svätá rímska ríša – Sacrum Romanum Imperium. A aký vývoj prebehol od roku 476 vo Východorímskej ríši, neskôr viac známej pod názvom Byzantská ríša?

5.časť: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/15/matus-cak-trenciansky-cast-piata/

Ak si zosumarizujeme doterajší vývoj, tak Rímska ríša nikdy územne neexpandovala za hranice pôvodnej starovekej antickej Rímskej ríše. Ako diplomatický prostriedok na zaistenie svojej bezpečnosti používali aj (nie aj, ale predovšetkým) šírenie kresťanstva, ktoré bolo hlavným expanzívnym nástrojom tzv.kultúrnej spolupráce. V šiestej časti sa dozvieme, ako sa prenieslo centrum koncentrácie riadenia do Moskvy.

6. časť: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/16/matus-cak-trenciansky-cast-siesta/

Pri cárovi Petrovi I. sa zastavíme podrobnejšie, lebo jeho vláda bola zásadným medzníkom v podmanení si Ruska Svätou rímskou Ríšou. Nie nadarmo získal v oficiálnej histórii prívlastok „Veľký“. Podobne ako Katarína II. Veľká, ktorá definitívne dokončila ním započaté dielo. V siedmej časti si položíme otázku, pre koho záujmy bol v skutočnosti Peter I. Veľkým?

7. časť: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/05/18/matus-cak-trenciansky-cast-siedma/

Získanie kontroly Sacrum Romanum Imperiom nad organizáciou samoriadenia na území celej Európy trvalo podstatne dlhšie, než bolo pôvodne plánované. Objavenie Ameriky,  vynájdenie kníhtlače, vystúpenie Martina Luthera....doba pokročila a stredovek bol vystriedaný novovekom.

8. časť: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/06/07/matus-cak-trenciansky-cast-osma/

A teraz si už môžme porozprávať ten pravdivejší dej-iný o tom, ako z Veľkej Maravy vzniklo Uhorsko a nahradiť oficiálny historický kaleidoskop panovania prvého panovníka Uhorska s titulom „rex“ pravdivejšou mozaikou.

9. časť: https://oracle911blog.wordpress.com/2021/06/11/matus-cak-trenciansky-cast-deviata/

Zdroj: oracle911blog.wordpress.comMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie