Nepísaná zmluva dnešného systému, s ktorej bodmi mlčky súhlasíme a svojim konaním ich plníme

07.11.2021 Zdroj: Andrej K. Výber z blogov

1. klauzula

Súhlasím s tým, že najvyšším cieľom spoločnosti je komfort a najväčším úspechom nášho života je hromadenie hmotných statkov. Čím budem nešťastnejší, tým viac skonzumujem, a tak prispejem k dobrému fungovaniu systému.

2. klauzula

Súhlasím s tým, aby bol výskum súvisiaci s mojím zdravím v rukách podnikov a firiem, ktorých jedinou motiváciou je zisk. Nemám nič proti tomu, že farmaceutické spoločnosti financujú zdravotnícke kongresy, a tak kontrolujú informácie, ktoré lekári dostávajú. Dôverujem farmaceutickému priemyslu a neverím, že by boli schopní vytvoriť vírus, akým je prasacia chrípka, aby sa obohatili.

3. klauzula

Súhlasím s tým, že môj plat poputuje do bánk, aby tieto investovali do aktivít, ktoré vytvoria najviac peňazí, nezávisle na tom, či sú tieto aktivity morálne alebo majú vplyv na prostredie. Predpokladám, že najlukratívnejšie investície sú tie, ktoré zneužívajú obyvateľov rozvojových krajín a plne takúto činnosť podporujem.

4. klauzula

Súhlasím s tým, aby úrady uchovávali všetky moje údaje, ktoré majú. Dôverujem im a nevadí mi nosiť so sebou občiansky preukaz s mikročipom, ani nechať si urobiť odtlačok oka pri vstupe do inej krajiny, a neobťažuje ma ani to, že musím na letiskách ukázať obsah svojho počítača.

5. klauzula

Súhlasím s tým, aby existovali daňové raje, kde bohatí a delikventi nemusia platiť dane, ktoré ja platím.

6. klauzula

Súhlasím s tým, aby medzinárodné banky požičiavali moje peniaze krajinám, ktoré sa chcú ozbrojiť, aby mohli viesť vojnu a môžu tak rozhodnúť, kde sa táto vojna rozpúta. Som si vedomý, že najlepšie je financovať obe skupiny, aby konflikt trval čo najdlhšie, nielen preto, že tak sa získa viac peňazí, ale tiež preto, že neskôr, keď už strany nebudú schopné uhradiť svoje pohľadávky, budú sa môcť postaviť na nohy vďaka tomuto bohatstvu.

7. klauzula

Súhlasím s tým, aby mi v reklame narozprávali lži, vďaka ktorým budem túžiť po veciach, ktoré aj keď získam, mi pomôžu len veľmi málo.

8. klauzula

Súhlasím s tým, aby sa všetky moje maily uchovávali po dobu 5 rokov, aj keď ich ja vymažem. A že spoločnosti ako Yahoo sprístupňujú účty čínskym úradom, čím povoľujú zatknúť disidentov. Akceptujem, že posledná objavená technológia umožňuje, aby mobily mohli znovu vysielať, čo sme cez ne hovorili aj po tom, čo si majiteľ telefón vypne.

9. klauzula

Súhlasím s tým, aby bola moc v rukách najambicióznejších a najbezohľadnejších osôb.

10. klauzula

Súhlasím s tým, aby sa masmédiá koncentrovali v rukách veľkých ekonomických mocností, keďže viem, že ich budú využívať dobre. Verím len tomu, čo počujem v médiách a to, čo sa hovorí mimo nich, sú len falošné správy a konšpiračné teórie. Súhlasím s týmito podmienkami, do ktorých ma dostali, aby som nemohol vidieť realitu. Viem, že to robia pre moje dobro.

11. klauzula

Súhlasím s tým, aby správy zhrnuli to najhoršie, čo sa za deň na planéte udialo, aby som sa cítil bezmocný a myslel som si, že sa nič nedá robiť. Viem, že živiť strach, hnev a zúfalstvo je to najlepšie, čo môžu pre nás urobiť, pretože je nebezpečné veriť, že sa niečo môže zmeniť.

12. klauzula

Súhlasím s verziami udalostí, ktoré mi médiá poskytujú a podporujem každú deľbu ľudských bytostí, ktorú mi vláda predostrie. Svoj hnev budem môcť takýmto spôsobom sústrediť na ňou navrhnutých nepriateľov a nebudem protestovať proti vojenským akciám, ktoré budú vyhovovať politicko-ekonomickým záujmom.

13. klauzula

Súhlasím s tým, aby bol blížny odsúdený na smrť a aby nás podporovali skoncovať s ním vždy, keď naša vláda vyhlási tú jeho za svojho nepriateľa.

14. klauzula

Súhlasím, aby sa tony jedla ničili len preto, aby neklesli ceny na svetovom trhu. Zdá sa mi to lepšie ako ponúknuť ich státisícom ľudí, ktorí každý rok umrú od hladu.

15. klauzula

Zdá sa mi normálne, že existujú krajiny ako Haiti, kde obyvatelia, trpiac nedostatkom, jedia sušienky vyrobené z hliny. Keďže všetci sme egoisti, som presvedčený, že v hĺbke všetci s touto situáciou súhlasíme.

16. klauzula

Súhlasím s tým že, šťastie znamená komfort, láska znamená sex, sloboda znamená mať peniaze na to, aby som mohol uspokojiť všetky svoje túžby.

17. klauzula

Súhlasím s tým, aby sa viedli vojny z ekonomických dôvodov, ako je napr. ropa, s cieľom podnietiť ekonomiku alebo za účelom vytiahnuť nevyužité zásoby zbraní. Treba urobiť, čo sa dá, aby systém fungoval, pretože je bezpochyby tým najlepším zo všetkých.

18. klauzula

Súhlasím, že budem jesť hormónmi upravované hovädzie mäso s tým, že neexistuje právna povinnosť uviesť takúto úpravu na etikete. Súhlasím s tým, že budem slúžiť ako pokusný králik a jesť mäso zvierat, ktoré pribrali vďaka geneticky modifikovanému krmivu, aby sa zistilo, či sa po dlhšom čase neobjaví na našom druhu nejaká anomália.

19. klauzula

Súhlasím s tým, aby rastliny, ktoré konzumujem, boli ošetrované pre moje telo toxickými pesticídmi a herbicídmi, pokiaľ nepoužijú týchto prostriedkov príliš. Súhlasím s tým, aby sa v mojej strave používali všetky typy chemických prísad, pretože som presvedčený, že ak ich tam pridávajú, určite vedia, že to nebude mať žiadne dlhodobé dôsledky.

20. klauzula

Súhlasím s tým, aby sa geneticky modifikované potraviny šírili po celej planéte a aby nadnárodné poľnohospodárske spoločnosti hromadili obrovské dividendy a kontrolovali svetové poľnohospodárstvo. Som presvedčený, že je morálne špekulovať s cenami potravín, rovnako ako sa špekuluje s cenami nehnuteľností, pretože trhový systém zaručuje, že sa prostriedky výdatne a efektívne prerozdeľujú.

21. klauzula

Súhlasím s tým, že budem platiť najnižšiu možnú cenu za mäso, ktoré kupujem, pretože sa mi zdá v poriadku, že s týmito zvieratami zaobchádzajú zle, aby dosiahli tak nízke ceny. Veď napokon, sme predsa nadradený živočíšny druh. To znamená, že keby sem prišiel vyšší druh z inej planéty, zdalo by sa mi logické, že by rovnako zaobchádzal on s nami.

22. klauzula

Súhlasím s politikou "Revolving Doors" (otáčavých dverí). Viem, že vo vedení medzinárodných organizácií ako WHO, ILO, IMF a Svetová Banka sú ex-zamestnanci veľkých korporácií a vedia, že keď sa budú "správať slušne", vrátia sa do týchto korporácií nasledujúci rok a získajú astronomické zisky.

23. klauzula

Súhlasím s nadvládou ropy v ekonomike aj napriek tomu, že je to drahá a prostredie znečisťujúca energia a súhlasím s tým, aby sa zabránilo jej akejkoľvek náhrade, keďže zavedenie metód voľnej energie, ktoré už sú objavené a zatajované, by bolo pre systém katastrofou.

24. klauzula

Akceptujem, že hodnota osoby závisí od jej schopnosti tvoriť peniaze a od toho, či sa objavuje alebo neobjavuje v televízii. Za svoje vzory si vezmem osoby z televíznej obrazovky a pokúsim sa byť ako oni.

25. klauzula

Akceptujem, že futbalisti a herci dostávajú nesmierne množstvá peňazí, aby sa tak stali našimi vzormi, ktoré budeme napodobňovať. A zdá sa mi úplne logické, že sa platí veľmi málo profesorom, ktorí majú za úlohu formovať budúce generácie.

26. klauzula

Súhlasím s tým, aby nadnárodné spoločnosti neaplikovali západné výdobytky techniky v krajinách tretieho sveta. Som za to, aby deti v týchto krajinách pracovali a produkty, ktoré kupujem, mali tak najnižšie možné ceny.

27. klauzula

Súhlasím s tým, aby sa starší považovali za príťaž a nikdy nám neslúžili za vzor, pretože ako najrozvinutejšia civilizácia planéty (a vesmíru, keďže je nemožné, že by existovalo viac planét ako je naša), vieme, že skúsenosť nemá žiadnu hodnotu.

28. klauzula

Súhlasím s tým, aby bola súťaživosť základom nášho systému, aj keď si uvedomujem, že väčšine to spôsobí iba pocit frustrácie a hnevu. Nahradiť súťaživosť spoluprácou by však bola chyba.

29. klauzula

Súhlasím s tým, že to najcennejšie, čo mám - svoj čas, využijem v práci, ktorá sa mi nepáči, aby som si potom mohol kúpiť kopec vecí, ktoré mi pomôžu uniknúť z prázdneho života, ktorý žijem.

30. klauzula

Akceptujem ničenie lesov a zánik živočíšnych a rastlinných druhov. Zdá sa mi logické znečisťovať a rozširovať do vzduchu chemické jedy, rovnako ako zahrabávať do zeme rádioaktívny odpad, ktorý tam v prípade veľkého zemetrasenia v bezpečí nebude.

31. klauzula

Súhlasím s tým, že aj keď sú naše dejiny plné politických konšpirácií a ambicióznych politikov, teraz sa všetko zmenilo a naši vodcovia iba bojujú za naše dobro. Tajné politické organizácie a veľkí magnáti ako klub Bilderberg, Triterálna Komisia alebo Výbor 300 neexistujú a nikto sa nepokúša ustanoviť svetovú vládu prostredníctvom medzinárodných organizácií.

32. klauzula

Súhlasím, že súčasný systém je tým najlepším možným. Pominulo obdobie veľkých ideálov. Vo svete majú vládnuť rozumní a realisticky zmýšľajúci ľudia, ktorí sa starajú o to, aby systém fungoval aj naďalej. Mám strach, že sa veci zmenia, pretože snílkovia prinášajú iba problémy a nestabilitu.

33. klauzula

Akceptujem túto situáciu a pripúšťam, že ani ja, ani nikto iný nemôže urobiť nič, aby ju zmenil.

34. klauzula

Súhlasím s tým, že sa nebudem pýtať, zavriem pred tým oči a nebudem oponovať, pretože som aj tak dosť zaťažený vlastnými problémami. Dokonca budem brániť túto zmluvu vlastným životom, pretože zo zmeny mám strach.

35. klauzula

Akceptujem, že som jedna čiastočka v systéme, ktorému som sa prispôsobil a svoje deti budem učiť tiež sa mu prispôsobiť. Mojou prioritou je zotrvať v systéme a nikdy si neklásť otázku, či mi umožňuje byť šťastným alebo nie.

Asi si myslíš, že sú to príliš zložité témy a že nemôžeš urobiť nič. Ale my skutočne máme tú moc, pretože sme to my, ktorí dodržujeme tento systém. V tomto svete, kde vládnu peniaze, je každý tvoj výdaj hlasovacím lístkom za udržanie systému alebo jeho zmenu. Pre každý z uvedených problémov sa už rozbehli nápravné riešenia. Bez toho, aby sme museli zmeniť svoj život, môžeme preorientovať naše výdavky na riešenia, ktoré naprávajú tieto problémy.

Skôr alebo neskôr bude zmena nevyhnutná. Môžeme si iba vybrať, či ju podstúpime skôr bez trpenia alebo neskôr trpiac. Vďaka, že si si tento dokument prečítal, zdieľal a poslal ho ďalej.

Zdroj: Andrej K.Mohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie