Ľudový parlament

21.08.2021 Zdroj: dostojneslovensko.eu Výber z blogov

Cieľ a idea

 

Základ a pár slov....

 ?Politici spôsobili tie dlhy štátu a nie občania na základe predajnosti sa západu a za provízie v privatizáciách nášho majetku.

Spôsobili dlhy občanov na úkor západu a ich bánk, ktoré určujú ceny trhu, aby mohli zarábať na nás.

Rozpredali všetky podniky, nechali zničiť celú výrobu, ktorá zabezpečovala sebestačnosť SR. Exekúcie a mnoho ďalších faktorov.

?Pýtate sa ako to bude fungovať , akú úlohu budú hrať občania , akú úlohu bude mať ĽZ SR, kto bude riadiť štát a tak si dovolíme pár slov k tomu projektu oslobodenia národa.

?Štát riadia zástupcovia ľudí - odborníci, ktorých si zvolia, ale musia prejsť nielen etickým kódexom, previerkou a atď...., musia byť odborníkmi v obore, dlhoročná prax, na ktorý priamo kandidujú... odborníkov je na Slovensku veľmi veľa o ktorých sa ani nespomína. Žiaden liberálny kandidát..........

?Kampaň každému kandidátovi platí štát rovnakým dielom, čím sa zabráni cudzí vplyv zahraničných a domácich sponzorov, oligarchov, ako je tomu dnes. Musí sa takémuto vplyvu zabrániť pretože práve sponzori či cez rôzne úplatky rozhodujú a riadia štát. Súčasní politici neriadia štát, ale sponzori zo západu a mnoho faktorov.

Všetci budú odvolateľný, hmotná zodpovednosť, zodpovednosť za všetky rozhodnutia......

?Raz v roku podáva každý rezort výročnú správu a v tomto období môže Ústavný súd alebo ĽZ SR odvolať daného zástupcu ktorý neplní dokonale svoju prácu a koná, alebo konal v rozpore. 

?Ústava SR sa musí zmeniť v prospech výlučne občanov SR, najvyššiu moc v štáte má občan a Ústavný súd , referendum je sprístupnené....

Ústava bude chrániť a bude výlučne pre občanov SR. Bude najvyšším orgánom.....

Rozšíri sa Ústavná moc súdu. Spraví sa dostupnejšia pre občana, ústava bude najvyšší zákon a bude sa vyučovať na základných školách.

 

?Ľudová vláda získa pracovné pozície pre Rómov a začlenenie ich. Vytvoriť nové pracovné príležitosti na ktorých sa pracuje a spolupracuje. Odstrániť neznášanlivosť, ktorú vytvorili práve politici. To čo sa dnes deje na Slovensku, rasová či etnická neznášanlivosť, tak tú spôsobili práve tí politici, ktorých obdivujete a vďaka ním sa prijímali zákony proti majoritným a nerasistickým občanom SR, všetko bolo účelovo riadené. Toto je nutné v spoločnosti odstrániť!!

Uvedieme príklad: keď jedna známa strana robila riadené pochody voči menšinám či etnikám, tak práve na základe ich riadených pochodov sa menili zákony o extrémizme či o antisemitizmu.

Kto sprísnili tie zákony to už hádam viete. Ako prvý to sem dotiahol po návšteve jedného známeho štátu ešte ako bývalý politik Mečiara a Ficovej prvej vlády, a dnes aj bývalým najvyšším sudcom. Každá jedná vláda vytvára takéto rozdiely len za jedným účelom...aby občania SR sa nespojili v celok pretože z tohto majú veľký strach.

?Znárodnenie strategických podnikov, bánk a poisťovní...

Vytvoriť jednu banku a to štátnu s vlastnou menou, len takto sa môžeme oslobodiť a zachrániť z tohto otrokárskeho systému.

Jedna štátna poisťovňa.

?V prijímaní nových zákonov bude rozhodovať a hlasovať ľud ( ĽZ SR - kontrolný orgán a následne ÚS )

?Dôstojnosť Slovenska sa zaväzuje na vytvorení dohôd...na ktorých sa dlhodobo pracuje s ďalšími národmi - krajinami a mnoho ďalších....

Vypovedanie všetkých nevýhodných zmlúv....( e.u., n.a.t.o. ....) 

?O Slovanských a iných národov - krajinách už pár slov viete, písali sme o nich (viď. Zaujímavosti ) Nie západ, ale východ je záchrana pre SR. Západ nás totálne zničil vďaka predajnosti sa západu.

(Nedajte sa nachytať od určitých ľudí, ktorí píšu o Slovenskej únii, pretože je to pasca do amerického projektu Trojmorie) Slovanská únia nie je a ani nebude. Je iba združenie národov.

?Stabilizujú sa cechy a ceny, vytvoria sa rovnaké podmienky pre každého Remeselníka....

Stabilizovať ceny nielen energií, ale si budeme určovať vlastné ceny a nie ako do teraz, že nám všetko určuje západ. 

?Obnoviť a vytvoriť výhodné obchodné zmluvy s Východom, s Balkánom a s ďalšími, kde sa zvýši zamestnanosť...(na týchto veciach sa už pracuje)

?Vytvorí sa percentuálny odvod pre reťazce a zahraničné podniky - spoločnosti....

?Bude uprednostňovanie výlučne domáci trh, výroba, poľnohospodárstvo..... čím sa zvýši zamestnanosť a mnoho ďalších pozitív.

Zákaz používania pesticídov, gmo potravín, plodín a podobne, žiadne náhrady typu “E“ a podobne.

? Ďalšou prioritou je uzmierenie občanov a zjednotenie všetkých občanov SR, všetky politické strany rozpustíme a vyvodíme trestnoprávnu zodpovednosť za zločiny, majetok strán zabavíme a využijeme na občianske účely. Všetci politici, ktorí vytvorili štátny dlh a podobne prevezmú všetku zodpovednosť a nie občania na ktorých sa snažia po celú dobu zhodiť.

?Slovensku garantujeme v prípade Ľudového Parlamentu, že každý občan bude slobodný a nebude nikdy obmedzený, na ústavných právach, garantujeme že zvýšime štátny rozpočet a znížime zaťaženie občanov na daniach a odvodoch !!!

?ĽZ SR bude kontrolným orgánom....aby sa predišlo tým čo je teraz a po minulé roky od 89 roku. ĽZ SR sú občania SR... každý sa môže stať členom bez členských poplatkov ( občania nebudú si platiť za vlastnú slobodu )

?Sú aj združenia, skupiny, komunity, kde spolupracujeme, komunikujeme v každej úrovni pre občanov SR. Hlavne sa spájame a pomáhame si, komunikujeme, radíme si a hlavne všetko spoločne bez ega v prospech občanov SR. 

?Toto nie je o jednotlivcoch, ale o všetkých občanoch.....všetko záleží, len na vás občania SR. Je to na vás či sa uberiete slobodne a dôstojne žiť. Je to na vás či sa necháte riadiť aj týmto politickým kovidom......

Zdroj: dostojneslovensko.euMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie