Blog: Človek verzus mašinéria známostí a svojvôle, ak sa väčšina len „modlí“

22.01.2022 Zdroj: RNDr. Kvetoslava Šinályová Výber z blogov

Som v situácii, keď opäť pociťujem ako tej mašinérii veľmi vadí, že vybočujem z radu – nepatrím k tým, čo sa len „modlia“, ale aktívne na mieste robím to, čo by mal každý ČLOVEK – rozmýšľam a bránim si svoju ľudskú dôstojnosť.

Tentoraz som sa dostala do absurdného konfliktu so zdravotníckym zariadením, kde mi mali poskytnúť predpísané rehabilitácie. Do absurdného preto, že miesto toho aby uznali výnimku, ktorá sa na mňa vo vyhláške preukázateľne vzťahuje, a teda nemusím mať prekryté horné dýchacie cesty (ďalej v texte HDC), začali križiacku výpravu založenú na detských výhovorkách, prázdnych sľuboch, irelevantných argumentoch, komplote s policajtmi, pracovníkmi kontrolných orgánov, protiprávnom konaní - až došlo k spáchaniu činov, ktoré možno považovať za trestné.

Je to schizofrenická tragikomédia, keď - okrem tej výnimky - vo všetkom Mikasove opatrenia a vyhlášky uznávajú; tj. jednu časť jeho vyhlášky akceptujú, ale druhú - moju výnimku - nie! Nutne ma potrebujú ušliapať – nemôžem byť jediná bez respirátora medzi nimi všetkými zamaskovanými „mocnými“ a slepo poslušnými! Som seniorka, nie som zamestnaná – nie som vydieraná finančne, ale trpím ľudsky: som izolovaná nielen svojim sluchovým hendikepom ale i od osobných kontaktov, radostných zážitkov. Pohľad na ľudí bez tváre a úsmevu, ... ma ničí – moje vedomie nevie stráviť to poslušné otroctvo. Som ochudobnená aj o milovanú turistiku v horách a s tým spojené fotenie, ..., keďže tam nechodím sama, nemám auto a všetko je zakázané.

Viem, že zdravie závisí od imunity človeka a tú znižuje aj každý stres – vyvolaný smútkom, strachom, neistotou, vydieraním, ..., bezmocnosťou.  O to viac proti tomu všetkému bojujem - udržiavam si svoju nezávislosť bez strachu a imunitu všetkými dostupnými prostriedkami, vrátane otužovania. Celý čas som (až na ten hendikep) zdravá, nebola som na žiadnom teste; mám preštudované mnohé zákony, právne analýzy, príslušné knihy.

Už začiatkom apríla 2020 som prehliadla nelogické reči Matoviča a spol. a prestala som nosiť rúško, ktoré som dovtedy na verejnosti a v obchode používala. Nepadlo od nich ani slovo o skutočnej ochrane zdravia; nerobili žiadnu osvetu na podporu imunity, ale práve naopak – rôznym spôsobmi ju ničili!

Keď mi pri sledovaní „vládnych“ tlačových besied začalo byť zle od žalúdka, prestala som ich brať na vedomie; no nemohla som sa oslobodiť od rúška v Tescu, ... - cítila som sa zhanobená. Keďže som vedela o trvalej demagógii „kompetentných“ ministrov a „odborníkov“, pošliapaní Ústavy v NR SR, ..., nesledovala som ani Mikasove vyhlášky. Len náhodou som sa 10.3.2021 dozvedela, že vo vyhláške č.99 je výnimka, ktorá ma oslobodzuje: žiaden SBS v Tescu, zamestnanec banky, lekár pri vyšetrení, sprievodca vlaku (situácie, kde som k prekrytiu HDC bola donútená) ma nesmie nútiť mať prekryté HDC! Samozrejme, že som si ju vytlačila a spokojne som šla 15.3.2021  na svoju prvú rehabilitačnú procedúru do Novamed s.r.o. v Banskej Bystrici, kde bývam.

Keď sa spoza okienka pracovník na mňa pozrel a ukázal si na respirátor, podala som mu Vyhlášku s farebným zvýraznením výnimky a tiež preukaz ŤZP - osoba s ťažkým sluchovým postihnutím. Procedúru som dostala aj ďalší deň, no po nej ma zastavil pracovník s lekárkou a niečo mi hovorili. Povedala som, že neviem čo chcú a nech mi to pošlú mailom - citujem ho:

Pani RNDr.Šinályová, na základe telefonátu s MUDr.Lokšom z RÚVZ nemôžete navštevovať rehabilitačné oddelenie bez prekrytia horných dýchacích ciest, nakoľko máte korekciu poruchy sluchu strojčekom. Za týmto rozhodnutím si stojí aj naša pani riaditeľka MUDr.Finďová. Ak odmietate nosenie respirátora v priestoroch rehabilitácie, nebudete sa môcť v priestoroch rehabilitácie pohybovať.            
S úctou MUDr.Michalisková

Nielen úbohá „argumentácia“, ale aj ten pozdrav „S úctou“ (keď nejednali so mnou slušne, nie to ešte s úctou) ma pobúrili  - tam začal môj boj / to, čo uvádzam v záhlaví článku: aktívne na mieste robím to, čo by mal každý ČLOVEK – rozmýšľam a bránim si svoju ľudskú dôstojnosť.

Nechcem tu unavovať popisom situácií a skutkov, ktoré nasledovali, ale keďže si myslím, že niekto by uvítal nejakú radu pri rozhodovaní sa ako by mohol riešiť svoj problém, tak uvádzam ten popis v závere článku.

Od detstva nemám rada pokrytectvo a príživníctvo – keď sa ľudia vedome pretvarujú aby získali výhody a vedome podvádzajú, aby užívali niečo čo im nepatrí (materiálne i nemateriálne). Preto neuznávam vysvedčenia, ..., tituly bez vedomostí a ľudí v riadiacich funkciách bez schopností na ich riadne vykonávanie.

Som presvedčená, že keby ľudia viac rozmýšľali, tak by vedeli, že podporovaním známostí na rôznej úrovni veľmi škodia nielen druhým ale aj sebe – skôr či neskôr na to niekde aj oni doplatia.

Som tiež toho názoru, že keď sa účastník nejakého sporu / ubližovaniu niekomu len nečinne prizerá alebo len ľahostajne odíde, aj on je spolupáchateľom zla.

Moje svedomie mi hovorí, že si nemôžem seba vážiť, ak som spolupáchateľom alebo ak si nechám šliapať po svojej ľudskej dôstojnosti bez bránenia sa.

Vďaka takejto výbave som nikdy nikde nepatrila k tej väčšine „obľúbených“, ... „úspešných“, ale ja som tam ani nechcela byť.

To čo chcem je, aby ľudia, ktorí VEDIA a CHCÚ robiť dobré veci pre spoločnosť - ľudia s charakterom, aby aj MOHLI!

No tu je ten „pes zakopaný“ – môžu len tí, čo majú známosti, ... – čo je v protiklade s CHARAKTEROM!!!

Keď ale ČLOVEK vidí dôsledky takéhoto fungovania v spoločnosti – a tie sú čoraz hrozivejšie až tragické, tak je najvyšší čas ten systém - spôsob výberu ľudí do riadiacich funkcií - zmeniť!

Dá sa niečo zmeniť k lepšiemu bez rozmýšľania a vôle to urobiť? NIE.

Môže z dieťaťa vyrásť dospelý človek, ktorý rozmýšľa a je zodpovedný za svoje činy, ak nemá vzor / nikto ho k tomu nevedie / nezapojí ho do takého vzdelávania a konania, kde je potrebné a nutné rozmýšľať i niesť si následky za svoje skutky? NIE.

Môže občan štátu rozpoznať prázdne sľuby a demagógiu politikov, obchodníkov, ... a rôznych kazateľov, vrátane „odborníkov“, ak nerozmýšľa? NIE.

Môže ten čo rozmýšľa a má návrh na riešenie spoločenského problému, tento niekde aspoň VEREJNE predniesť (najlepšie vo verejnej diskusii s inými navrhovateľmi – riešiteľmi spojenej s ICH vzájomnou verejnou OPONENTÚROU), ak nemá známosti? NIE.

Poznáte, čítali ste o nejakom výbere na riadiacu funkciu, kde by sa mohol prihlásiť každý? Ja NIE

Zvykli ste si všímať slovné bludy vo vyjadreniach „vážených predstaviteľov“? Napr.: väčšia transparentnosť - to je ako „viac tehotná“, čiže nezmysel!

Slovo transparentný chápem ako priezračný a ak sa jedná o transparentný výber, tak ten musí byť priezračný / verejne známy postup a priebeh od začiatku do konca.

Keďže POZNÁM spôsob výberu ľudí na riadiace miesta, ktorý je transparentný a v ňom hodnotenie uchádzačov kompetentnými (to vysvetlím inokedy) - nie formálne kompetentnými, tak sa v rámci svojich možností snažím maximálne, aby sa o ňom ľudia "dolu" dozvedeli, pretože ho určite budú chcieť (teraz sa spoliehajú na nemožné).

Pre tých "hore" je hrozbou, takže nejavia žiaden záujem ani len o jeho zverejnenie, nieto ešte použitie.

Som presvedčená, že s ministrom školstva vybratým novým spôsobom by riadenie vzdelávania bolo na patrične najlepšej úrovni aká je na Slovensku možná. ŠKODY spáchané na deťoch, žiakoch a študentoch v posledných rokoch, ale najmä počas r. 2020 - 21 sú nenahraditeľné a s veľmi neblahými následkami na úplne nevinných. V každej škole by mal byť UČITEĽ a nie len zamestnanec s nejakým diplomom!

Som nešťastná z toho, keď som bezmocná voči tej vedome páchanej vedomostnej genocíde - šíri sa to do všetkých sfér nášho terajšieho i budúceho života.

A preto vyzývam každého jedného čitateľa: prestaňte podporovať známosti, politické strany (založené na podobnom princípe – zisku pre seba a nie pre spoločnosť), bludy ako: slobodné voľby, demokratická vláda, ...;

zabudnite na rôzne výhovorky (prečo vy nemôžete ...)  a buďte aktívny pri obhajobe svojej ľudskej dôstojnosti ale aj iného človeka, ktorého napadli len preto, že vybočil z radu slepo poslušných.

Vopred ĎAKUJEM.

Zdroj: RNDr. Kvetoslava ŠinályováMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie