Bidermanova tabuľka donucovania, aby sa ľudia stali poslušnými, stratili vlastný názor aj chápanie seba samého

26.01.2021 Zdroj: citarny.cz Výber z blogov

Psychológ Albert Biderman vyvinul už v r. 1956 návod, ako vymámiť lživé priznania od vojnových zajatcov. Hovoril tomuto návodu "Bidermanova tabuľka donucovania." Je to metóda, ktorá dokáže človeka zlomiť, vziať mu všetko sebavedomie a odstrániť akýkoľvek odpor.

Je celkom osem bodov a sú to:

 1. Izolácia.
  Izolácia odstráni podporu spoločnosti a schopnosť odporovať. Dôjde k prílišnému zaoberaniu sa samého sebou a vznikne strach z následkov. Taký človek sa stane závislým na svojom mučiteľovi; čím viac je ekonomika ničená, tým viac my, ľudia, ktorí sme obete celého procesu, sme závislí na autorite.
   
 2. Monopolizácia chápania.
  Zámerné zameranie pozornosti iba na vybrané námety a odstránenie všetkého ostatného. Tak aj dnes, radio a televízia nehovorí o ničom inom ako o koróne a to len z jedného náhľadu. Sú odstránené všetky informácie, ktoré by boli s v nesúlade. Cenzúra odstraňuje všetko okolo a ponecháva len hlavný linku. Opačný názor, alebo odpor sú trestané. Ponižovanie človeka zakazováním voľného pohybu robí odpor viac obtiažny než súhlas. Nakoniec akosi súhlasíme, pretože sa bojíme následkov.
   
 3. Zámerne spôsobené vyčerpania a debilizácia.
  Keď ľudia podľahnú strachu z neistoty, strachu zo straty zamestnania a obávajú sa čo ďalšie príde, to ich debilizuje, berie im to energiu, vyčerpáva ich to a nie sú potom schopní odporu.
   
 4. Výhražky.
  Všetci musia mať rúška, lebo budú pokutovaní. Všetci musia udržiavať odstup, lebo ... Hrozby vytvárjúa v ľuďoch pocit neistoty, strachu a zúfalstva a robia neposlušnosť príliš náročnú a ťažkú.
   
 5. Občasné uvoľnenie.
  Dočasné zmiernenie požiadaviek, presne ako keď je cvičený pes. Pochvala za poslušnosť. Taká zmena nedovoľuje, aby si ľudia na predošlé prísne požiadavky zvykli, aby sa im prispôsobili. Menšie odmeny a hlavne sľuby - budúci týždeň to bude lepšie, atď.
   
 6. Ukazovanie všemocnosti a vševedúcnosti.
  My vás ovládame a je zbytočné proti tomu bojovať. Ste vo väzení a nemáte možnosť odporovať ničomu z toho, čo príde. A tiež nemáte ako a kam uniknúť. Takže odpor je zbytočný, musíte počúvať.
   
 7. Ponižovanie.
  Musieť chodiť vonku, pred ľuďmi s plienkou na tvári je veľmi ponižujúce. Mnohí z nás si azda na to zvykli, ale ešte pred rokom by s niečím takým nikto nesúhlasil.
   
 8. Vyžadovanie niečoho nezmyselného a nedôležitého.
  Čím viac triviálna a hlúpa požiadavka, a my napriek tomu s tým musíme súhlasiť, tým viac ponižujúce to je pre človeka. Ľudia potom strácajú úctu sami k sebe, strácajú ľudskú dôstojnosť. Toto začína už v škole, kedy učiteľ požaduje po deťoch mnohokrát nezmyselnú poslušnosť. Pokračuje to v zamestnaní, potom príde polícia, vláda a toto postupne zlomí človeka v jeho jadre a urobí to z neho vrcholne poslušného tvora.

Skrz tieto manipulácie sa ľudia postupne stanú úplne poslušnými a mnohí stratia svoj vlastný názor a chápanie samých seba. Je to psychologické programovanie, je to zmena ľudskej povahy na poslušného červíčka, ktorý čaká až mu páníček niečo ďalšie prikáže. A každý, kto nezvýši hlas a nepovie "to nerobím, to je hlúposť," tak pomáha vytvárať nový, fašistický štát, v ktorom nakoniec všetci budeme žiť. Dnes je to ešte ľahké, ale pre naše deti to bude oveľa horšie.

Zdroj: citarny.czMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie