Žiadosť Klubu generálov Slovenskej republiky

01.02.2022 Zdroj: oracle911blog.wordpress.com Slovensko

Vážený pán genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek,

vážení generáli Marián Áč, Ľubomír Ábel, Martin Babjak, Ján Balciar, Juraj Baránek, František Bartko, Ivan Bella, František Blanárik, Jozef Blizman, Róbert Bozalka, Juraj Bukuš, Ľubomír Bulík, Martin Cerovský, Milan Čelko, Ivan Čierny, Igor Čombor, Ján Čmilanský, Ladislav Dovhun, Jozef Dunaj, Ján Ďurove, Boris Ďurkech, Jaroslav Ešmír, Csaba Faragó, Ľubomír Gacko, Peter Gajdoš, Jozef Gajdoš, Tibor Gašpar, Tibor Gaplovský, Ľudovít Gál, Milan Ivan, Július Humaj, Dušan Humený, Jaroslav Ivor, Jozef Kováčik, Róbert Kleštinec, Tibor Králik, Stanislav Jankovič, Jindřich Joch, Stanislav Kelemen, Jozef Krakovský, Miroslav Kocian, Miroslav Korba, Miroslav Kováč, Juraj Krištofovič, Pavol Maslík, vážená generálka Eleonóra Kročianová, váženi generáli Vladimír Kubáň, Jaroslav Kuča, Štefan Lastovka, Vendelin Leitner, Vladimír Lengvarský, Oto Lobodáš, Ervin Ľahký, Stefan Mečár, vážená generálka Jana Maškarová, váženi generáli Milan Maxim, Peter Novotňák, Vladimír Mitro, Svetozár Naďovič, Oto Nečas, Ondřej Novosad, Alexander Nejedlý, Ján Pančík, Ján Packa, Vladimír Púčik, Stanislav Petrenec, Ján Podhora, Karol Polakovič, Ľubomír Svoboda, Alojz Siro, Martin Stoklasa, Milan Stráňava, Ivan Ševčík, Vladimír Šramka, Vladimír Šimko, Robert Tóth, Pavol Tököly, Milan Vaľo, Jozef Viktorín, Jozef Zadžora a Daniel Zmeko.

Dovoľte mi, obrátiť sa na Vás ako syn dôstojníka so štábnou hodnosťou, ktorého dedo bojoval v Slovenskom národnom povstaní a pradedo bojoval v prvej svetovej vojne.

S odporom v Duši už druhý rok pozorujem to, čo sa deje na Slovensku. Za toto obdobie

– prišlo ku zjavnému neústavnému postupu štátnych orgánov, ktoré konštatoval aj Váš člen, pán gen. Ivor

– bola v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky zneužitá Armáda Slovenskej republiky na zaklade rozkazu Ministra Obrany a nie Prezidenta Slovenskej republiky

– v procese zjavne porušujucom Ústavne práva občana, bol, ako skonštatoval súd, držaný vo väzbe Váš člen gen. Gašpar

– v procese zjavne porušujúcom Ustavné práva občana, bol väznený a zomrel vo väzbe za nevyjasnených okolností Váš člen gen. Lučanský

– včera zomrel další generál, generál Bučko zjavne zavraždený obesením, so zviazanými rukami za chrbtom, toľko medializované informácie

Vážené pani generálky, vážení páni generáli. Dovoľte mi, pripomenúť Vám Vašu prisahu pred Bohom a Národom.

Jednu, ktorú tak, ako generácie predo mnou v mojej rodine, ste v rôznych obmenách skladali pri vstupe do Armády. Československej ľudovej, či neskôr Armády Slovenskej republiky:

Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc. Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!

Druhú pre tých z Vás, ktorí, ako zosnulý gen. Lučanský a dlhodobo väznený gen. Gašpar, skladali túto prísahu pri vstupe do Policajného Zboru Slovenskej republiky:

Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!

Chcem Vám pripomenúť tieto prísahy a ich význam pre česť každého z Vás. Môj otec odišiel z Armády Slovenskej republiky vtedy, keď hrozilo, že by mohol byť rozkazom prinútený, postaviť sa so svojim útvarom, voči civilnému obyvateľstvu. On si svoju čest zachoval aj voči organizácií, ktora mu bola otcom aj matkou, kde strávil celý život a kde vychoval tisíce vojakov z mladých chlapcov, ako aj voči národu a svojim bratom, otcom a dedom.

Vážené generálky, vážení generáli, v prípade, že bude Klub generálov chcieť, viete zmeniť terajšiu situaciu na Slovensku. Vaše skúsenosti na poli práva, vedenia spravodajskych služieb, vedenia vojenských jednotiek, Vaše kontakty na ozbrojené zložky, ministerstvá, prokuratúry až po útvary Policajného zboru a Armády Slovenskej republiky sú postačujúce na to, aby ste pomohli:

– zastaviť naplánovaný presun amerických vojenských jednotiek na Slovensko

– zastavili šikanu a policajné kontroly šikanujúce ocividne protiústavné “opatrenia” páchané Policajným Zborom Slovenskej republiky

– pomohli svojimi skúsenosťami pri nastolení Ústavného poriadku na území Slovenskej republiky

– zastaviť ďalšie porušovanie základnych ľudských práv, Ústavných práv občanov, vrátane členov Vášho klubu zneužívaním väzobných institútov, vrátane úmrtí väznených

a tým splnili prísahy, ktoré ste skladali národu a Slovenskej republike.

Vážený pán generál Vojtek, vážené generálky, váženi generáli. Toto nie je výzva na protizákonnú, či protiústavnú činnosť. Je to prosba od národa svojim generálom, pod ktorých vedením Policajný zbor Slovenskej republiky a Armáda Slovenskej republiky, boli najdôveryhodnejšími institúciami v štáte, prosím sadnite za rokovací stôl a pomôžte znova navrátiť Slovenskému národu a národnostným menšinám, žijucim na územi Slovenskej republiky, jej Ústavnosť, materiálny rozmer právneho štátu a tým aj jej štátnosť, ako takú.

 

S úctou a pozdravom

Člen autorského kolektívu blogu

Jox

 

P.S. prosím všetky obcianske združenia a členov, čitateľov a prispievateľov blogu, zašlite túto výzvu členom klubu generálov tu: https://www.kgsr.sk/kontakt/ popripade tým z generáliek a generálov, či inych členov, ktorých poznáte osobne. Vopred ďakujem.

Zdroj: oracle911blog.wordpress.comMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie