VÝZVA SLOVENSKÉMU NÁRODU!

01.02.2022 Zdroj: Zhromaždenie slobodných občanov Slovensko

Tisíc rokov po zániku ríše našich predkov sme boli nútení bojovať v cudzích vojnách za cudzie záujmy a na cudzí prospech.

     1. januára 1993 sme „My, národ slovenský...“povedali: STAČILO!

V Ústave SR sme to vyjadrili ustanovením: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát“, čo uznali všetky štáty sveta.

Poučení tragickými skúsenosťami s pobytom cudzích armád na území našej vlasti nechceme, nepotrebujeme a odmietame akékoľvek vojenské základne ako „NO GO ZÓNY", kde platia cudzie, nie slovenské zákony! Zatiahnutím do vojny sa staneme terčom zbraní hromadného ničenia súperiacich veľmocí! Vzhľadom na takúto hrozbu vyplývajúcu z dohody o obrannej vojenskej spolupráci SR a USA

VYZÝVAME VŠETKY NÁRODNÉ SILY,

tých, čo uprednostňujú slovenské záujmy pred cudzími – predovšetkým slovenské politické subjekty -, aby skutkom naplnili ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce, podriadili sa celoslovenským záujmom a zasadli za "Stôl dohody a spolupráce", aby spoločne bránili našu národnú slobodu a štátnu zvrchovanosť!

VYZÝVAME PREDSTAVITEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

dočasných zástupcov národa tvorcov, nie ničiteľov, aby si s plnou zodpovednosťou uvedomili, že každý, kto akokoľvek podporí, podpíše či ratifikuje - protiústavnú, nerovnoprávnu, slovenskú stranu vazalsky diskriminujúcu a vo svojej podstate okupačnú dohodu so znakmi veľmocenského diktátu -

DOPÚŠŤA SA VLASTIZRADY !

Stojíme pred ďalšou z osudových skúšok našej národnej a občianskej zrelosti. Z dvoch možností: vojnová konfrontácia či mierová spolupráca musíme - a ako slobodný národ zatiaľ ešte môžeme! - vybrať si tú, ktorá nám umožní ľudsky dôstojný život a perspektívnu budúcnosť. Kto pozná zmysel slovenských dejín, pozná životný záujem slovenského národa a pozná aj naše jediné správne rozhodnutie.

Celé dejiny generácie Slovákov bojovali za SLOVENSKĚ SLOVENSKO. Za našu národnú slobodu ako zvrchované právo slobodne rozhodovať o vlastnom osude vo vlastnej vlasti a na vlastný prospech.

Nedajme si vziať hodnoty, ktoré sme ťažko vybojovali a draho zaplatili vlastnými životmi!

SLOVÁCI, BRÁŇME SI SLOBODU !

V Bratislave pred prezidentským palácom na Hromnice 2.2. 2022 o 14:00

(Predložené Celonárodnému Hromničnému zhromaždeniu slobodných občanov SR )

Zdroj: Zhromaždenie slobodných občanovMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie