Tri štúdie publikované CDC, vládou Spojeného kráľovstva a Oxfordskou univerzitou zistili, že vakcíny proti Covid-19 nefungujú

05.12.2021 Zdroj: dailyexpose.uk Slovensko

Absolventka Yaleovej univerzity, ktorá získala aj titul PhD. na Princetonskej univerzite a titul MD (doktor medicíny) na Lekárskej fakulte Univerzity Johnsa Hopkinsa publikovala štúdiu s prevratným záverom.

Tvrdí, že nariaďovať verejnosti povinné očkovanie je škodlivý a poškodzujúci akt. Na základe špičkových štúdií z vedeckého výkumu je jasne demonštrované, že vakcíny nezabraňujú infekcii ani prenosu ochorenia Covid-19.

Čo zistila vedkyňa

Dňa 9. septembra 2021 uverejnila Nina Pierpointová (MD, PhD) štúdiu, analyzujúcu rôzne štúdie publikované v auguste 2021, ktoré dokazujú, že údajný variant delta ochorenia Covid-19 uniká súčasne ponúkaným očkovaniam na toto ochorenie a preto nezabraňuje infekcii ani prenosu Covid-19.

Vo svojej publikovanej štúdii táto lekárka vysvetlila, že cieľom vakcín je dosiahnuť nasledovné dve veci:

  1. chrániť zaočkovanú osobu pred ochorením,
  2. zabrániť zaočkovaným ľuďom byť ďalej infekční a prenášať infekciu na iných

Lekárka však píše, že hromadná imunita sa očkovaním nedosiahne, lebo nový výskum v mnohých prostrediach ukazuje, že takzvaný variant delta vytvára u zaočkovanej populácie v porovnaní s tou nezaočkovanou veľmi vysoké vírusové záťaže.

A preto podľa Niny Pierpointovej (MD, PhD) povinné očkovanie, aké sa teraz presadzuje v rôznych krajinách, nemá žiadne opodstatnenie, pretože zaočkovaní jednotlivci nezastavujú, ba ani nespomaľujú šírenie údajného delta variantu ochorenia Covid-19.

To vedie túto lekárku k záveru, že ďaleko vyššiu ochranu než očkovanie poskytuje prirodzená imunita, pretože každé prekonanie ochorenia Covid-19 vytvára v tele zdravé hladiny prirodzenej imunity.

Nina Pierpointová cituje tri štúdie, ktorých zistenia a dáta podporujú jej závery a to:

  • štúdia „Týždenné hlásenie o morbidite a mortalite“ publikovaná 6. augusta 2021 v Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC)
  • štúdia publikovanú 10. augusta 2021 Oxfordskou univerzitou
  • štúdia publikovaná 24. augusta 2021, ktorú financovalo Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Spojeného kráľovstva

1. Štúdia CDC

Štúdia CDC sa zamerala na 469 prípadov u obyvateľov štátu Massachusetts, ktorí počas obdobia dvoch týždňov naštívili verejné zhromaždenia v interiéri a exteriéri.

Výsledky ukázali, že 346 prípadov bolo medzi začkovanými obyvateľmi, pričom 74% z nich malo symptómy údajného ochorenia Covid-19 a 1,2% bolo hospitalizovaných.

Zvyšných 123 prípadov však bolo medzi nezaočkovanou populáciou, z čoho bola hospitalizovaná len 1 osoba (0,8%).

Ani v jednej skupine nedošlo k žiadnemu úmrtiu. Štúdia tiež zistila, že nájdené virálne nálože boli u zaočkovaných a nezaočkovaných veľmi podobné, čo znamená, že boli rovnako infekční.

2. Štúdia Oxfordskej univerzity

Štúdia Oxfordskej univerzity preskúmala 900 členov nemocničného personálu vo Vietname, ktorí boli v období marca až apríla 2021 zaočkovaní vírusovou vektorovou vakcínou Oxford/AstraZeneca.

V polovici mája 2021 však bol celý personál na vírus Covid-19 testovaný negatívne; prvý prípad sa medzi zaočkovaným personálom objavil 1. júna 2021.

Vtedy bolo na vírus Covid-19 znovu otestovaných všetkých 900 členov nemocničného personálu a okamžite bolo zistených ďalších 52 dodatočných prípadov, čo nemocnicu prinútilo zaviesť lockdown.

V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov bolo zistených ďalších 16 prípadov.

Štúdia zistila, že u 76% na Covid-19 pozitívneho personálu sa prejavili respiračné symptómy, z toho 3 členovia personálu dostali zápal pľúc a jeden člen personálu potreboval tri dni kyslíkovú liečbu.

Ďalej sa zistilo, že najvyššie vírusové nálože u plne zaočkovanej infikovanej skupiny boli 256-krát vyššie než najvyššie vírusové záťaže zistené u personálu v marci až apríli 2020, keď jeho členovia neboli zaočkovaní.

3. Štúdia Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Spojeného kráľovstva

Štúdia Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Spojeného kráľovstva je štúdiou analýzy prebiehajúceho celonárodného monitorovania SARS-CoV-2 v Spojenom kráľovstve a jej súčasťou sú merania vírusovej záťaže medzi obyvateľstvom.

Štúdia zistila, že vírusové nálože u zaočkovaného a nezaočkovaného obyvateľstva sú prakticky rovnaké a oveľa vyššie, než boli pred zahájením očkovania na Covid-19.

Štúdia tiež zistila, že väčšina prípadov u zaočkovaných obyvateľov, keď sa stali pozitívnymi, sa prejavovala symptómami.

Autori štúdie dospeli k záveru, že vakcína Oxford/AstraZeneca stratila účinnosť proti takzvanému delta variantu ochorenia Covid-19, trvajú však na tom, že v zabránení nakazenia sa variantom delta je skutočne účinná, v rozmedzí 67 až 80%.

Nina Pierpointová sa vo svojej štúdii správne pýta, ako mohli dospieť k tomuto záveru, keď 82% z náhodnej vzorky nových pozitívnych PCR testov boli plne zaočkovaní ľudia.

Táto lekárka píše:

„Ak vakcína znižuje riziko nakazenia sa o dve tretiny (67%), potom by sme očakávali, že podiel zaočkovaných vo vzorke pozitívnych bude menší než podiel zaočkovaných v populácii.

Povedzme, že začneme s 1000 ľuďmi v krajine, z ktorých náhodne vyberieme 100. Krajina je zaočkovaná na 80%. To znamená, že v našej stočlennej vzorke máme 80 zaočkovaných a 20 nezaočkovaných ľudí.

Dajme tomu, že vírus za obdobie výberu infikoval 10% ľudí, teda celkovo 10 prípadov. Ak je z tých infikovaných 8 medzi zaočkovanými a 2 medzi nezaočkovanými (80% a 20%  pozitívnych, porovnajúc pomer zaočkovaných a nezaočkovaných v populácii), vakcína nespôsobila žiadny rozdiel v tom, či sa niekto môže nakaziť (účinnosť 0%).

Ak má vakcína účinnosť 67%, potom by sa počet prípadov v zaočkovanej skupine mal znížiť o 2/3 na 2,67 prípadov a celkový počet prípadov by bol len 4,67 (2,67 u zaočkovaných a 2 u nezaočkovaných).

To znamená, že v zaočkovanej skupine by bolo len 2,67/4,67 alebo tiež 57% prípadov a 43% v nezaočkovanej (pri použití pomerov sa môžeme vrátiť k celkovým 10% pozitívnych, čo dáva 5,7 prípadov medzi zaočkovanými a 4,3 medzi nezaočkovanými).

To je dôvod, prečo podiel zaočkovaných v infikovanej vzorke, veľmi blízky podielom zaočkovaných v celkovej populácii, je nekompatibilný s údajmi o účinnosti, vygenerovanými autormi.

Mne sa to javí tak – čo sa týka massachusettskej štúdie – že vakcína náchylnosť na infekciu vôbec neznižuje a v skutočnosti je to niečo medzi miernym (nepodstatným) znížením a miernym zvýšením náchylnosti na variant delta.

Zo štúdie Spojeného kráľovstva je jasné, že vírusová nálož (a tým aj infekčnosť pre iných) je pri variante delta oveľa vyššia než pri variante alfa a že, pri variante delta, sú vírusová nálož a infekčnosť u zaočkovaných aj nezaočkovaných nakazených ľudí rovnaké.“

Záver

Tri vyššie uvedené štúdie viedli Ninu Pierpointovú (MD, PhD) k záveru, že nútiť iných k povinnému očkovaniu je potenciálne škodlivý, poškodzujúci akt.

Píše, že vzhľadom k tomu, že hlavným dôvodom povinného očkovania je chrániť pred infekciou iných a keďže tieto štúdie bez najmenšieho tieňa pochybností potvrdili, že to nerobia.

Preto tí, ktorí očkovania proti Covid-19 nariaďujú, by si možno mali hľadať právnika, lebo sú trestne a právne zodpovední za dlhodobé poškodenia tých, ktorých tlačia do očkovania pod hrozbou prepustenia zo zamestnania, vylúčenia zo vzdelávania či bránenia prístupu do spoločnosti.

Zdroj: dailyexpose.ukMohlo by vás tiež zaujímať