Občianske združenie Naše Voľby

19.06.2021 Zdroj: nasevolby.sk Slovensko

Naše Voľby“ je občianske združenie na osvetu demokracie a životného prostredia. Riadi sa prvou a najstaršiou zásadou vládnutia ľudí na svete. Žiadny iný spôsob demokracie neuznáva.

„Demokratos = vláda ľudu, menšina sa podriaďuje väčšine“

1) Poslaním OZ je presadiť v  NR SR ústavným spôsobom zmenu volebného systému na Slovensku z doterajšieho jedno-obvodového na 150 volebných obvodov (jeden okres cca 1-5 obvodov, jeden obvod cca 27 000 voličov)  a to bez politických strán, z ktorých vzíde pri spoločnej kampani a za rovnakých podmienok 150 poslancov ktorých bude možné odvolať. Títo poslanci budú pracovať ako doteraz, pripravovať  a schvaľovať zákony a navyše budú prijímať od svojich voličov návrhy a pripomienky k zákonom. Budú pod priamou kontrolou občanov, nie pod kontrolou sponzorov. To znamená, že budú môcť aj občania navrhovať a rušiť zákony prostredníctvom týchto svojich  poslancov pomocou mobilov, terminálov. Okrem toho na návrh stavovských združení poslanci budú vypočúvať a voličom odporúčať na zvolenie vhodného kandidáta na generálneho prokurátora, predsedu ústavného a najvyššieho súdu, policajného prezidenta, predseda NKÚ, ÚVO, riaditeľa RTVS…  Teda  občania budú môcť konečne rozhodovať sami za seba a nie sa nechať ďalších 25 rokov zastupovať niekým čo ich neraz trpko sklamal a pod.  Týmto sa zabezpečí náprava v zákonodarnej moci. 

2) Členovia OZ neobsadia žiadne štátne úradnícke miesta. Tie sa obsadia výberovým konaním, ktoré tvrdo zabezpečí odbornosť a zodpovednosť, zaistenú trestno právnym a majetkovým ručením štátneho úradníka. Všetci vysokí štátni úradníci musia prejsť výberovým konaním podložené kvalifikáciou, prax v obore, publikácie v obore a testy. Ďalej musia predložiť doklad, že sú si vedomí že v prípade obzvlášť závažného poškodenia štátneho majetku im hrozí dvojnásobný trestno právny postih a široká majetková ujma… Týmto sa zabezpečí náprava vo výkonnej moci. 

3) Vďaka bodu 1 a 2 bude možné urobiť tak potrebné zmeny v súdnej moci, ktorá takisto nie je dôveryhodná pre väčšinu občanov. Pravdepodobne je najviac poškvrnená. Náprava spočíva v úpravách zákonov tak, že budú všetky paragrafové znenia presné a jednoznačné,(Ano, Nie) aby nemohlo prísť k nejasnostiam  a teda aj k častým spochybneniam a klasickým dieram v zákonoch a následné  elektronické spracovávanie prípadov s využitím AI (umelá inteligencia)

 

Ak aj Vám záleží na zmene volebného systému – pridajte, pomôžte.

 

Ďakujeme.

Miroslav Petre 

 

Zdroj: nasevolby.skMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie