Konferencia biskupov Slovenska plná heretikov sa pravdepodobne telefonicky dohodla s bohom a Ježišom Kristom na odpúšťaní hriechov

05.12.2021 Autor: PBP Slovensko

Je otázne, či tento rozkaz prišiel od heretika za pápežským stolcom, alebo je to svojvôľa KBS. Vo formule premenenia nad kalichom bolo spojenie „pro multis", ktoré doslova znamená „za mnohých“ preložené ako „za všetkých“. Od 1. januára 2022 sa bude používať.

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021

(skrátené) (originál tu)

Drahí bratia a sestry.

Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. ...
Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť na vzácny Kristov dar: na vykúpenie, ktoré priniesol celému svetu. ...

S tým súvisí aj zámer tohto pastierskeho listu – podať vám vysvetlenie ohľadom nového prekladu Rímskeho misála, ktorý začneme záväzne používať od 1. januára 2022. ... V novom misáli sa stretnete s viacerými zmenami: najvýraznejšou z nich budú odlišné slová premenenia.

...vo formule premenenia nad kalichom bolo spojenie „pro multis", ktoré doslova znamená „za mnohých“ preložené ako „za všetkých“. „Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov." Po novom budeToto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov". Tento preklad je totiž bližší originálu. ... Na viacerých ďalších miestach Sväté písmo potom uisťuje, že svoju vykupiteľskú obetu Ježiš Kristus priniesol za celé ľudstvo.

...Naďalej, samozejme, veríme a vyznávame, že Pán Ježiš zomrel za celý svet.  

Žehnajú vás vaši katolícki otcovia biskupi Slovenska

Položme si otázku: "Je toto len pomalé varenie žaby?"

Zatiaľ ešte veríme, že Pán Ježiš zomrel za všetkých, ale hriechy od januára odpustí už len mnohým.

Do čoho sa môže táto žaba uvariť? Niekomu by mohlo napadnúť, že ak už táto obeta nebude bezpodmienečná pre všetkých, bude teda podmienečná? Môžu sa postupne dopĺňať podmienky odpustenia hriechov?

Niekto iný by sa na to mohol pozrieť aj z druhého uhla pohľadu. Ak Pán Ježiš odpustí hriechy mnohým, znamá to, že tým zvyšným nemá čo odpustiť, pretože tí zvyšní žiadne hriechy nemajú? Pri tomto uhle pohľadu sa môže žaba nakoniec uvariť do situácie, že sa bude spoločnosť deliť na podľudí a nadľudí - na tých hriešnych a na tých bezhriešnych.

Nuž a niekto tretí by mohol povedať, že kľudne môžu nastať oba uhly pohľadu naraz...

„Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov"


Mohlo by vás tiež zaujímať