Hromadná pripomienka k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby

22.05.2021 Zdroj: mojapeticia.sk Slovensko

Návrhy, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložil podpredseda vlády Štefan Holý, sú výrazne nevyvážené v prospech práv stavebníkov a nezohľadňujú všeobecne akceptované postavenie obcí a verejnosti pri územnom plánovaní a výstavbe.

Zásadne obmedzujú možnosť vlastníkov susedných stavieb a pozemkov ovplyvniť výstavbu v ich okolí, úplne vylúčená by mala byť účasť verejnosti chrániacej životné prostredie na konaní o povoľovaní stavieb či tvorbe územného plánu. Obce tiež strácajú kontrolu nad svojim územím.

Prosíme vás preto, pomôžte nám zastaviť takúto legislatívu, ktorej dôsledky môže pocítiť každý jeden obyvateľ Slovenska. Pripomienky je potrebné podpísať do 26. mája 2021.

Ide o návrhy:

Postup pre podpísanie

  1. Zaregistrujte na na portáli SLOV-LEX (návod napríklad tu, až od druhej strany: https://legistelum.sk/wp-content/uploads/2020/10/Navod-na-SlovLEX.pdf)
  2. Prihláste sa a podporte niektorú hromadnú pripomienku. Prípadne aj všetky. 
  3. Podporte aj petíciu, ktorú organizuje VIA IURIS: https://www.mojapeticia.sk/campaign/hromadna-pripomienka-k-navrhom-zakonov-v-oblasti-uzemneho-planovania-a-vystavby/ed0ec26b-cb5a-4940-8cb6-599f8109a648

 

Zdroj: mojapeticia.skMohlo by vás tiež zaujímať
Najčítanejšie