Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dokumenty, obrázky, videá a fórumové príspevky od

Slovan # LyfaKafu43


Prečo Grécko neskrachuje


Prečo Grécko neskrachuje
  • Informace z internetu:

Od Bilderbergu ke GULAGbergu globální elita buduje elektronický koncentrák Olga Četveriková( více o autorovi > ) 23.6.2015 http
://www.zvedavec.org/komentare/2015/06/6494-od-bild
erbergu-ke-gulagbergu-globalni-elita-buduje-elektr
onicky-koncentrak.htm

Od 11. do 14. června 2015 proběhlo v rakouských Alpách, v městečku Telfs v hotelu InterAlpen, 63. výroční setkání skupiny Bilderberg. Zvláštností tohoto setkání bylo to, že se konalo okamžitě po setkání vůdců G-7 (7. - 8. června) a V. sjezdu vůdců světových a tradičních náboženství v Astaně (10. - 11. června). Na různých úrovních zastoupení a z různých hledisek se probíral jeden a tentýž problém – vypracování mechanismů globálního vládnutí.


Pokud na setkání G-7 byla pozornost věnována boji proti terorismu a „Islámskému státu“, regulování finančních trhů, posílení WTO, vytvoření Transatlantického partnerství mezi USA a EU, a také boji proti daňovým únikům, proti ebole, a čisté „globální ekologii“, tak ekumenické setkání v Astaně proběhlo pod heslem „globální etiky“. Je charakteristické, že text závěrečné deklarace setkání v Astaně přečetl prezident Papežské rady pro mezionáboženský dialog Jean-Louis Tauran, a ne generální tajemník ISN Ban Ki-moon či generální tajemník OSCE Lamberto Zannier, kteří byli na setkání též přítomni.
Nicméně toto vše jsou otázky pro veřejnou diskusi. Skutečné mechanismy řízení byly probírány za zavřenými dveřmi – v Telfsu. A letos přijala skupina obzvláště přísná opatření, aby se vyhnula jakémukoliv úniku informací, kdy uzavřela cesty vedoucí k hotelu InterAlpen, zřídila vojenská kontrolní stanoviště a kolem místa setkání nainstalovala nejnovější zařízení pro blokování mobilního spojení, i když v zemích EU je v souladu s direktivou Evropské komise 1999/5/EC používání takovéto techniky nezákonné. Policie sdělila, že každý, kdo bude chycen v bezpečnostním perimetru, bude muset zaplatit pokutu 500 euro, nebo si odsedět dva týdny ve vězení.
Ve výsledku žádné informace o setkání Bilderberg, mimo seznamu účastníků a debatujících, poskytnuty nebyly, ale tento seznam není příliš k ničemu, neboť otázky, které se na takových setkáních probírají, nejsou nikdy ventilovány veřejně. Masmédia o akci neinformovala, a i když zástupci hlavních médií a Telfsu byli, drží omertu. Patří k nim i kanadský novinář a vydavatel National Post Andrew Coyne, šéfredaktor Bloomberg News John Micklethwait (publikuje se 5000 článků denně a má ve světě 150 zastoupení), šéfredaktor Economist Zanni Minton Beddoes, který je též členem správní rady Carnegie Endowment for International Peace a který dříve pracoval pro banksterský MMF.
Na setkání byli též přítomni hlavní ekonomický korespondent Financial Times, zuřivý obhájce centrálních bank Martin Wolf, bývalá ředitelka těchto novin Rona Fairhead, který dnes stojí v čele BBC Trust a je jednou z ředitelek velkého bankovního konglomerátu HSBC. Je zajímavé, že když byla Fairhead jmenována do BBC Trust, někteří akcionáři HSBC podali na její osobu žalobu kvůli napomáhání praní špinavých peněz pro teroristy a mexické drogové kartely.
Není tajemstvím, že díky silné monopolizaci amerických a britských masmédií a úzkým vztahům jejich ředitelů se státní mocí v nich panuje ta nejtvrdší cenzura, zajišťující, že všechna média publikují koordinovaně totéž a pracují ve velmi úzkém spektru politického postoje a v přísně zadaných intencích. Takže přítomnost zmíněných činovníků na setkání znamená jen to, že myšlenky, které tam byly probírány, budou jednoznačně v požadované formě těmito médii předkládána tak, aby se žádoucím způsobem ovlivnilo veřejné mínění.
A přesto, bez ohledu na uzavřenost skupiny Bilderberg, dávají seznam přítomných a uvedená témata možnost určit hlavní tendenci konaných diskusí. K 15 hlavním tématům „oficiálního programu“ patřily: evropská strategie, globalizace, Řecko, Írán, Blízký východ, NATO, Rusko, terorismus, Británie, USA, volby v USA, hrozby použití chemických zbraní. Nicméně soudě dle sestavy účastníků, byla hlavní pozornost věnována tématům „umělá inteligence“, „kybernetická bezpečnost“ a „současné ekonomické problémy“.
Jako vždy se setkání zúčastnil i Henry Kissinger, generální tajemník NATO, šéfové hlavních bank a společností (seznam). Přičemž pozornost přitahuje to, že jen jedna společnost, Google, byla zastoupena třemi účastníky: prezidentem Ericem Schmidtem, vice-prezidentem Demisem Hassabisem a členkou vedení Reginou Dugan. Účast posledně jmenované je velmi výmluvná, protože opět umožnila pochopit, nakolik úzce je společnost Google spojena s americkým vojensko-průmyslovým komplexem. Od poloviny r. 2009 do března 2012 šéfovala Dugan DARPA – Agentuře pro vyspělé obranné výzkumné projekty, která je zodpovědná za vypracování a podporu nejnovějších technologií pro využití v amerických ozbrojených silách. Nyní šéfuje „zvláštním projektům“ ve společnosti patřící Google, Motorola Mobility.
Regina Dugan je známá jako zavilá stoupenkyně vytvoření systému totálního šmírování. K jejím neprosazovanějším projektům patří digitální tetování ve formě náplasti, jako natištěný čip s anténou a senzory, který může fungovat jako součást mechanismu biometrické identifikace. Takovéto tetování nosí Dugan na své ruce, a bylo vytvořeno společností MC10, která je partnerem Motorola Mobility. Další metodou vypracovanou pod vedením Dugan je metoda biometrické identifikace osob – mikročip, obsažený v elektronické „tabletě“, která se dostane do organismu a začne vysílat 18 bitový radiosignál, podobný elektroencefalogramu. Funguje jako klíč při doteku telefonu nebo počítače. Tyto „tablety“ jsou již certifikovány americkou FDA a vyrábí je kalifornská společnost Proteus. Výrobci tvrdí, že člověk může bezbolestně spolknout až 30 takových tablet za den po zbytek svého života.
Podobné hračky jsou jedním ze základních směrů práce DARPA, která se zabývá nejen mikrosystémy a strategickými technologiemi (komunikační systémy, prostředky ochrany informačních sítí, radioelektronický boj, odolnost systému vůči kybernetickým útokům), ale i biotechnologiemi: výzkum v oblasti genového inženýrství a praktické neurologie.
Tato agentura úzce spolupracuje se společností Google, která spolu s NASA uvádí do života transhumánní technologie, rozpracovávané na Univerzitě singularity, nacházející se v Silicon Valley ve výzkumném středisku NASA. Tyto výzkumy mají za cíl v první řadě vytvoření technologií ovládání myšlení a vytvoření umělé inteligence. Připomeňme si, že šéf Google Eric Schmidt nikdy neskrýval svoji touhu po totální elektronické kontrole a řekl, že soukromý život je přežitkem minulosti a že plánuje přeměnit Google ve skutečného Velkého bratra. Takže přítomnost delegace této společnosti v Telfsu a probírání tématu „umělé inteligence“, a rovněž „kybernetické bezpečnosti“, svědčí o značném posunu v oblasti vytváření „elektronické vlády“ a o tom, že globální elita zcela vážně realizuje program totální rekonstrukce společnosti a člověka na základě ideologie transhumanismu, a předpokládají, že se tak stane velmi brzy, s tvrdými omezeními, a následně pak přijde likvidace práva na soukromý život.
Přičemž bilderbergiáni překrucují i samotný pojem soukromý život. Martin Wolf, když ho upozornili na tajný charakter jejich setkání, řekl, že je to projevem „soukromého života“, a myslet si, že „podobná setkání nemohou probíhat soukromě, znamená „propagovat myšlenku totalitarismu“.
Již setkání Bilderberg v r. 2013 ukázalo, že tato skupina vstoupila do období vážných přeměn. Když uzavřela praktický pakt se společností Google, přeměnila se Bilderberg nepozorovaně na Googleberg a střed své pozornosti přesměrovala na oblast ovládání mysli a kontroly osob.
Google je průkopníkem nejen v oblasti pronikání do hlubin lidského myšlení, ale tato společnost již plánuje i vytvoření svých soukromých měst. O tom otevřeně informoval další ředitel, Larry Page, který se chystá založit autonomní na státu nezávislé zóny, které mohou experimentovat s pravidly sociálních ubikací. Tyto projekty slibují, že se přemění na nový nástroj pro změnu světa – vytvoření korporátně-správního řízení, zajišťujícího totalitní řád a totální šmírování. Jde v první řadě o rozvojové země, ve kterých, jak tvrdí vedení Google, vládnou „chamtivé“ vlády, které svým občanům neumožňují podnikat a tím je ožebračují. Google též slibuje zajistit chudým zemím právo na majetek a svrchovanost zákona, a k tomu se musí vlády dobrovolně vzdát své moci. V Hondurasu již přijali zákon, umožňující vytváření autonomních zón (ZEDE), které se mohou zříct centralizovaného občanského a obchodního práva a importovat právní systém dle své volby. Takovéto zóny se chystá již vytvořit Salvador a Kostarika.

Nicméně hlavním nástrojem totální elektronické kontroly jsou elektronické peníze. Za poslední rok se v bankovních kruzích otevřeně probírala myšlenka tvrdého omezení, a dokonce i zákazu hotovosti. V r. 2014 Kenneth Rogoff z univerzity Harvard vyzval ke zrušení hotovosti, aby se „znemožnily daňové úniky a nezákonné aktivity“, a také aby se lidem zabránilo vybírat si své peníze a uzavírat účty v bankách, když jsou úrokové sazby u nuly. Jak říká bývalý ekonom Bank of England Jim Leaviss, bezhotovostní společnosti může být dosaženou pouze cestou „přinucení všech lidí používat výhradně elektronické prostředky, které jsou na účtech registrovaných ve státní bance… sledovaných a dokonce i přímo kontrolovaných státem“. A nedávno se hlavní ekonom Citigroup Willem Buiter vyslovil pro naprosté zrušení hotovosti, aby se „vyřešil problém světových centrálních bank, související s negativními úrokovými sazbami“.

Jak poznamenávají experti, vzhledem ke skladbě účastníků a tomu, že jedním z témat setkání Bilderberg byly „současné ekonomické problémy“ je pravděpodobné, že v centru pozornosti byla pávě otázka hotovosti. Samozřejmě, že nikdo nenapíše o tom, jaká rozhodnutí zde padla. Nakolik tajně se takovéto otázky projednávají ukázal ekonom Martin Armstrong, který je jediný, kdo napsal o tajné konferenci ECB, FED, centrální banky Švýcarska a Dánska, která se konala koncem května v Londýně (7). Dokázal zjistit, že Kenneth Rogoff a Willem Buiter se chystají obhajovat před centrálními bankami myšlenku likvidace veškeré hotovosti, „aby nebylo možné koupit nebo prodat nic bez svolení vlády“.
Zatímco globální elita financuje ozbrojence a politiky, kteří uvrhávají do chaosu občanské války nejen jednotlivé země, ale celé regiony, zatímco lidstvo mobilizuje k boji proti virům a epidemiím, vytvořeným stejnou elitou, je krok za krokem vytvářen sjednocený systém „elektronických vlád“, založený na společné elektronické databázi o občanech celého světa. Každému občanu musí být přidělen jedinečný nesnímatelný identifikátor – osobní číslo podle jednotné mezinárodní normy. Zavedení jedinečného identifikátoru osoby umožní vytvořit jednotnou třídící databázi, kde se budou v reálném čase shromažďovat, uchovávat a automaticky analyzovat informace o různých oblastech života člověka, včetně těch nejdůvěrnějších. Život člověka se musí stát pro vládnoucí struktury absolutně průzračným.
Osobní číslo musí být vloženo do univerzální elektronické karty, která bude obsahovat všechny informace o člověku v elektronické podobě a bude plnit funkci vícečetného dokumentu: pasu, řidičáku, důchodové, zdravotní a životní pojistky, platebního prostředku atd. Elektronická karta se stane klíčem ke všem údajům, a po implantování mikročipů již bude pod bezprostřední kontrolou globální vlády.
Takže banky, tajné služby, Pentagon i Google úzce spolupracují. Budují elektronický GULAG, ve kterém není místa ani pro stát, ani pro národní suverenitu, ani pro svobodné lidi. Vše, v čem mají prsty, je pro ně jen prostředkem dosažení hlavního cíle – absolutní moci.
От Бильдерберга к ГУЛАГбергу: глобальная элита строит электронный концлагерь vyšel 16. června 2015 na Fondsk.ru. Překlad v ceně 807 Kč Zvědavec.Bilderberg slouží jen k odlákání pozornosti Tohle je jen vějička na odlákání pozornosti.
Zde dostávají instrukce jen už ti pěšáci NWO (politici, bankéři, průmyslníci, …).
Skutečné setkání zločinných NWO elit, kde vymýšlí plán pro další „pětiletku“ , je vysoce utajené a nikdo se nikdy o něm nedozví.

To je ale zbytečné neboť místní troubové tím žijí, oni chtějí být ovládáni kdyby žádnej bilderberg neexistoval tak by si ho vymysleli
Různé "bilderbergy" se konají nejméně 500 let, takže netřeba si tajná setkání mocných a instruování jejich poskoků vymýšlet. Prostě to reálně existuje.
Jediný důvod, proč o dnešních bilderberzích víme je ten, že slouží k odlákání pozornosti od mnohem důležitějších tajných setkání. Prostě předhodili lidu ohlodanou kost, kterou jej zabaví, aby měli klid na jejich špinavou práci.

Takže je zbytečné to sledovat. Protože jízdní řád známe už od prvního vydání „Protokolů“ před sto lety. Cítit se vyvoleným je infekční psychická choroba, která by se měla neprodleně léčit. Ovšem když je v tom člověk vychováván od malička, pak je ve stáří obtížné proti tomu něco účinného podniknout.....
* *
Stačí se podívat na mapu táborů FEMA po USA a na ten chaos, války a převraty ve světě organizované a pochopíte, že mocí a bohatstvím posedlí ovládající Bilderberg, CFR a Trilaterální komisi to myslí se svou světovládou smrtelně vážně. Téměř nic se v současnosti neděje náhodou. Celý ten současný světový chaos a var vymysleli a zorganizovali pomocí svých poskoků v politice, médiích a v tajných službách oni, aby mohli nastolit svoji globální hegemonii silně připomínající Hitlerův neuskutečněný sen. Amerika a západní Evropa je sice nyní jejich centrem, ale klidně změní bydliště, protože jim jde především o moc nad světem a ne o jednotlivé státy.
Nyní jim nejvíce překáží v jejich záměrech ruské jaderné hlavice a Čína, která díky jejich chamtivosti, ale i pracovitosti Asiatů vyrostla na ekonomickou a finanční jedničku, zatímco na účet zbytku světa žijící Západ se propadl do nesplatitelných dluhů a falešných účetních a bankovních triků. Pokud se k Rusku přidá Čína a další země (BRICS), Západ prohraje. Pokud ne, je s nimi konec. Po zdolání těchto překážek by cesta ke světovládě byla zcela volná, protože otroci jsou nepoučitelní a to i v kulturní a vzdělané Evropě, v níž už otroci dlouhé roky válčili dvakrát a to pro zájmy a zisky světovládců.
Lidé opakovaně naletěli politikům a bohatým zločincům, kteří je hnali do válek pod falešnými a pokryteckými záminkami, jen aby na těch hrůzách boháči zase vydělali. A ti je naivně poslechli. Bohužel. Nyní hrozí, že se to stane potřetí. Tentokrát už naposledy.

Zdroj
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-06-30 12:13:24 3ec5e27c

Vážený pán premiér, veľmi si prajem, aby ste zostali premiérom!


Vážený pán premiér, veľmi si prajem, aby ste zostali premiérom!
Je rozhodnuté.

O 10 možno už o 6 rokov Slovensko na mape sveta prestane existovať.

Zdroj
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-03-24 09:03:52 3ec5e27c
Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Nová doba totalitní?


Nová doba totalitní?
Kdo by to byl řekl, že nás v roce 2015 něco tak absurdního napadne? Totalitu máme spojenou výhradně s dobou nerealistických komunistických hesel na nástěnkách, se schůzemi ROH, pří...
Orbán prehral, lebo kvóty sú mŕtve
Nacionální socialismus a komunismus (2/4)
Prečo Fico nezníži DPH

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0162 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles