Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zoufalství Bruselu. Průzkumy rasismu v Evropě


Zoufalství Bruselu. Průzkumy rasismu v Evropě

Těsně před volbami do bruselského evropského parlamentu proběhl rozsáhlý průzkum rasistického chování majoritní části obyvatelstva k menšinám. Do průzkumu se zapojilo sedm velkých měst ze šesti členských zemí Unie. Českou republiku zastupovalo tendenčně Ústí nad Labem. Občanské sdružení Konexe, které u nás průzkum pro francouzskou organizaci EGAM provádělo, dospělo k velmi nelichotivému výsledku.

Česká republika se umístila na nejhorším místě ve vpouštění Rómů do restaurací. Výsledky průzkumu byly prezentovány v článku na iDnes pod názvem "Polovina barů v Ústí nevpouští dovnitř Romy, tvrdí francouzský průzkum".

2014 European Testing Campaign on nightlife places – Main results figures

Country Discriminationtested Cities %age of« positive » tests Organization
Austria Arabs/Turkish/Black Vienna 25% ZARA
Bulgaria Roma Veliko Tarnovo 33% Amalipe Centre
Czech Republic Roma Ustí nad Labem 50% Konexe
France Black, Arabs Paris, Avignon 20% SOS Racisme
Italy Black, East European Rome 0% SOS Razzismo
Kosovo Roma Pristina 0% Youth Initiative for Human Rights
Montenegro Roma Podgorica 25% Civic Alliance

"Akce ukázala vážnost současného stavu rasové diskriminace v Evropě," uvedla organizace v prohlášení s tím, že průzkum provedla v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu, v nichž mají šanci získat mandáty strany prosazující xenofobní politiku.

Současný stav rasové diskriminace v Evropě je opravdu velmi vážný! Tak vážný, že francouzská nevládní, ale Bruselem ovládaná, organizace musí vytvářet fundované průzkumy nefunkční multi kulti politiky zrovna těsně před evropskými volbami. Strach z možného vystřídání politických stran zastoupených v Bruselu je totiž obrovský.

Celý průzkum má ovšem jeden malý háček.

České sdružení Konexe v Ústí nad Labem v rámci průzkumu navštívilo 2 (slovy DVA)! bary.....

Jeden z nich tmavé figuranty vpustil, druhý ne.

A Konexe tvrdí, že za vše mohou novináři, protože se o počet testovaných barů před zveřejněním výsledků vůbec nezajímali. Přitom v tabulce výše, která je k dispozici na stránkách EGAM, počty barů zveřejněny nejsou. Jen pouze procenta.

Nejedná se o docela zavádějící informace? Je opravdu nutné vytvářet u obyčejných slušných lidí pocit viny?

Ještě by nebylo od věci vědět, kolik ten průzkum Evropskou komisi pro dodržování lidských práv stál...

Kromě toho, že mě stál poslední zbytky iluzí o smysluplnosti tohoto evropského mocenského aparátu.

Instituce, jejíž jediným smyslem jsou lež, pokrytectví, nemorálnost a bezcharakterní konání.

Europarlamentu bych přál jediné. Vyměnit v Bruselu čůrajícího chlapečka za pořádné El Ňiňo....Author: PETR FOJTIK # DibaJuma26
Európa2014-05-1415
-
 71% ( 7 people voted )
+
Ak do súčtu nezapočítali moju vrodenú xenofóbiu voči muľti-kuľti hávedi, turbančíkom, veriacim, priúdeným, negrom a montenegrom, pardon, proti buznám lesbám a travestitom, tak potom je štatistika neúplná a bezcenná...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 66% ( 19 people voted )
+
2014-05-14 10:43:00 d4254012
Tak SR má veľké šťastie, že sa prieskum nerobil aj tu.
Keď u nás vonku na ulici skinhead mlátil róma, tak aj policajt sa len prizeral, pretože sa nevedel rozhodnúť, či má pomáhať alebo chrániť.

Luko # LidySesy00
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-14 11:08:39 c3a87f42
Prečo asi?Keď Róm zmláti starca,či starenku do bezvedomia,tak je tichúčko a ani ho poriadne neukážu na kameru,že je to róm.Keď sa policajt krivo pozrie na Róma už ho zbavujú funkcie za neprimeraný zásah.Cigáni mi odpustia. Proti ním nič nemám.

Jambo # CapuSuxo47
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-05-14 11:19:03 b229dee1
Sloňka, a aký je v tých pojmoch rozdiel? Principiálne nepodstatný!

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-05-14 11:34:04 d4254012
Vieš čo,Pande? ZALEZ!!!Neprovokuj!Alebo rozumne argumentuj!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-14 11:37:18 b229dee1
Aký poriadok a pokoj musel panovať za prvej republiky! Dobové príručky pre četníkov zobrazujú tlačivá - dokumenty, vydávané povinne kočovným cigánskym tlupám (doslova), ktorými sa museli hlásiť na četníckych služobniach. Alebo tu... nádhera! Dobová fotografia dedinskej tabule s dodatkom: Vstup cikánúm přísně zapovězen! Krásne časy...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-05-14 11:50:04 d4254012
loading...
No vidíš. Za prvej Česko-Slovenskej republiky ,spomínali rodičia,Neboli četníci "ostrí",len na cigánov,ale na všetkých lumpov.V tej dobe žili cigáni asi len kočovným životom.Kočovných cigánov si pamätám už aj ja. Dostali povolenie utáboriť sa za dedinou,blízo potoka a keď odchádzali,nezostal po nich neporiadok. To myslím vážne. Určite si to ľudia pamätajú. Reč by tu mala byť o inom. Prečo sme my a Česi viac na pretrase, ako iné Európske štáty?Ja si myslím,že u nás majú väčšie vymoženosti ,ako inde,len si zvykli,že sa im dáva zadarmo . Vo všetkých Európskych štátoch dostávajú Rómovia peniaze zadarmo? Naši poslanci v Europarlamente sú len na parádu?Autor má pravdu. Niekto sa nám snaží dať nálepku,že sme rasisti. Stále hovorím,že EÚ nám bol čert dlžný!

Jambo # CapuSuxo47
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-05-14 12:52:12 b229dee1
Definícií rasizmu je viac a sú v súlade s mocenskými záujmami súkromných finančných korporácií, ktoré určujú štátnu politiku a používajú agendu rasizmu, komunizmu, kapitalizmu, feminizmu, humanity, gender politiky... na ovládanie myslenia ľudí dosahovanie svojich mocenských záujmov.

NWO-USA-EÚ vyhlasujú rasizmus za nevedeckú teóriu... Oproti nim je objektívny fakt prírodných vied, to znamená dejov v prírode, ktoré nepodliehajú ľudskému mysleniu a ľudskej vôli, sú nezávislé od človeka. Tým faktom je poznanie, že genetika je prírodná veda, že ľudské rasy existovali a budú existovať, že existencia ľudských rás je podmienená geneticky, je dedičná a vôľou a prostredím je formovateľná len do tej malej miery, do ktorej nám to sama genetika dovolí.

Preto bola cigánska, indiánska, krovácka... duša rovnaká pred 200, 100 rokmi a dnes, preto niekomu učivo do hlavy nejde ani kladivom natĺcť. Vlastnosti človeka, aj vonkajší vzhľad, aj duševné vlastnosti sa dedia po rodičoch, po predkoch. Preto má židovstvo v Starom zákone zakódovanú eugeniku, čo je veda o zlepšovaní ľudského genofondu. Židia ju praktikujú tisícročia aj v rámci židovstva, bankárske rodiny sa sobášia medzi sebou, a chudobný s chudobným, taktiež "modrá" kráľovská a šľachtická krv sa sobáši medzi sebou.

Ale keď príde na rad záujem svetovlády, tak veda musí nabok, ľud musí ostať sprostý, nevzdelaný a poslušný a
Slovania musia byť alebo donútení k poslušnosti, alebo zomrú, tak je to v biblickom projekte a to je poslaním kresťanstva!
To sa deje počas tisícročnej genocídy Slovanov, začala zavádzaním kresťanstva v Rusku a Európe, pokračovala Židoboľševickou VOSR, svetovými vojnami a socializmom, lebo komunizmus je dielo žida Marxa na objednávku finančnej loby a socializmus zastavil technický rozvoj Slovanskej civilizácie. Od dôb Vladimíra I. v Rusku až po dnes je základným cieľom anglosaso židovskej západnej civilizácie, budovanej na princípe sociálneho parazitizmu, ovládnutie Slovanov a surovinových zdrojov Euroázie. Je to večný boj Slovanov o prežitie, ktorí boli pôvodnými starovekými obyvateľmi celej Euroázie. Dôkazy nám poskytuje samotná anglosaso židovská civilizácia, v ktorej žijú aj slušní ľudia, lebo Slovanské dejiny boli zničené.

Dnes beží u Slovanov nenásilná genocída vo forme agendy gender, feminizmu, rasiszmu... a má za následok neustály pokles Slovanskej populácie v porovnaní na nepôvodné obyvateľstvo na Slovanských územiach, sem patria aj cigáni. Problém nie je v tom, že cudzia populácia narastá, problém je v tom, že cudzia populácia si presadzuje aj svoju kultúru, ktorá je odlišná od Slovanskej, hovoríme aj o menej civilizovanej, nezlepšuje podmienky života, ale zhoršuje, pod ochranou EÚ narastajú rozpory medzi kultúrami, rasami a civilizačný vývoj sa spomaľuje, až sa zastaví, alebo začne ísť smerom dozadu. Toto sa dejinách človeka viackrát stalo a deje sa to dnes znova, deje sa to pod diktátom EÚ ako cudzej koloniálnej moci a rovná sa to nenásilnej genocíde podľa definície OSN.

Počet obyvateľov Ruska sa za 1000 rokov /toľko trvá genocída Rusov/ prakticky nezmenil v porovnaní s populačnou explóziou v ostatnej Ázii.

Štatistika je primitívne zavádzajúca, lebo ak niekto niekoho niekam nepustí a chráni si svoje civilizačné hodnoty, tak to nie je rasizmus! Ak niekoho nevpustíte do štátu, neudelíte mu víza, tak to nie je rasizmus. Ak vpustíte do domu návštevu, tak tá automaticky rešpektuje vašu kultúru a prispôsobí sa vám, to je slušnosť, to je rešpektovanie určitých hodnôt. Ak ich dotyčný nerešpektuje, tak viac do domu nebude vpustený a toto nie je rasizmus. Rozdiely medzi rasami existujú v celej šírke vzťahov a že s v krčme vyostrujú, to nie je nič nové.

Rozpory medzi kultúrami, rasami v EÚ narastajú a budú narastať, lebo to je poslaním EÚ pri výkone svetovej moci. Ale nehovorme o rasizme, hovorme o úmyselnej genocíde Slovanov pod diktátom EÚ. Nikto z EÚ nemá moc zmeniť genofond Slovanov, ale ho môže zneužiť a použiť proti Slovanom samým. Ani zo žida nikdy nespravíte fyzicky pracujúceho baníka, on vždy bude len s peniazmi. To je genetika, treba ju rešpektovať a vymedziť si právomoci, čo je ešte prospešné pre spoločnosť!

Zásadne treba rešpektovať inú kultúru, nezasahovať do jej ľudských práv daných bohmi človeku. Ale tú sú tiež dva pohľady. Americký Indiáni, pôvodní obyvatelia územia Ameriky boli v mene záujmov anglosaso židov vyzabíjaný, dnes to voláme demokracia USA. Naopak u Slovanov pôvodné Slovanské obyvateľstvo sa nesmie brániť proti civilizácii na inej - nižšej civilizačnej úrovni, pritom vieme garantovať cigánom slušný život, ale kým si nevedia zabezpečiť zdroje, dovtedy nemôžu rodiť deti ako na bežiacom páse, a to nikto nehovorí o ich vyhladení, vysťahovaní, vyzabíjaní. To by už bol rasizmu. Cigáni sú hostia, cigáni majú geneticky kódovaný vysoký stupeň množenia, čím majú viac zdrojov, tým viac sa budú množiť a zmenu môže navodiť poznanie eugeniky a nie vyhrážanie sa rasizmom.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 74% ( 13 people voted )
+
2014-05-14 13:06:00 5faaebfb
hlavne ze anti-slavicizmus je uplne OK. Aby nas tito hitlerovia poucovali ze ako sa spravat pri self-bondagi.
fhjfgkkf # VuxaKijo14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-14 14:18:46 5b7f2ada
Definitiva, sa spamätaj!

dezo jezo # LyloTade69
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-05-14 14:48:41 5f69fe50
Definitiva, nemusíš sa spamätávať, máš pravdu!!! Ak sa bráni žid, černoch, cigáň, je to že vraj úplne v poriadku, pretože sa bráni proti rasizmu. Rasista je tým pádom len biely človek, čiže Slovan. Ak sa začne brániť Slovan, automaticky je napádaný ako rasista. Je to už do očí bijúca realita. Genetiku naozaj neoklameš. Všetci máte jedno šťastie, že Slovania geneticky nie sú agrasívny. Ale ani hlúpy.
milan # PesyMihy72
-
 53% ( 7 people voted )
+
2014-05-14 17:25:05 57f4f91b
Mne padol zrak na záverečnú vetu: "... cigáni majú geneticky kódovaný vysoký stupeň množenia - čím majú viac zdrojov, tým viac sa budú množiť..." Nuž, to je nechtiac vyjadrená typická vlastnosť parazita na hostiteľovi. A všetci vieme, že nie je politická vôľa túto chorobu spoločnosti lečiť. Chcelo by to výnimočne poobzeražť sa po ľudovej liečbe za pomoci full metal jacket pilulkami. Dvaja amatérski liečitelia mali veľké percento úspešnosti, ale bolo to len lokálne.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 67% ( 8 people voted )
+
2014-05-14 18:10:44 d405c1fd
á, pandáš, tak "olovennej vestičky" sa ti zachcelo? :DDD
a zas ten metal a metal..... :DDD
a čo tak soft point, to je jemnejšie, mäkšie.... :DDD
dobrý ľudový liečiteľ niekedy spraví divy, ale kvantum je kvantum a v tomto ohľade máme naozaj nefungujúce profesionálne zdravotníctvo.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-14 22:02:33 b2292f15
Luko,u vas na ulici ziaden skihead cigana nemlatil...mozno naziskinhead
k-mil # VabyXelo73
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-14 23:19:44 5cf5052c
je to všetko o ludoch a spoločnosti v ktorej žijeme my pretvarame tento svet aby bol lepší a rasizmus by vnom nemal mat miesto pokial sa budeme odsudzovať a ponižovať deliť sa na bielich a čiernych či žltých tak bude problémou led pribudať a stým aj agresia a nanavisť,,kto z vas videl boha aký je bieli či tmavý aku ma narodnosť ja to neviem no verím že existuje a veria tomu miliony ludí po celom svete a otom to je stačí len rešpektovať a važiť si iných.....ak niekto poruší zakon mal by byť potrestaný a je jedno akej farbi pleti je či narodností zakon a poriadok musí rešpektovať každý no spoločnosť je prinajmenšom rozhnevaná ked vydí to čo sa deje v poslednom čase ...každý slušný človek si musí položiť otazku kam to speje o čom toto všetko je pre boha živého...každý musí začať v prvom rade sam odseba aby sme pochopili jeden druhého a žili v súlade a harmonii....
sandokan # PyjiRyde97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-19 18:32:31 5b94136d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Erdogan říká, že Turecko by mohlo zakázat Facebook a YouTube


											Erdogan říká, že Turecko by mohlo zakázat Facebook a YouTube
Ministerský předseda Tyyip Erdogan řekl, že Turecko by po místních volbách 30. března mohlo zakázat Facebook a YouTube, jichž, jak říká, zneužívali jeho političtí nepřátelé. ...
O zkratkách, eufemismech, sociálním inženýrství — 2
Přední čínský institut bude prodávat geneticky editovaná mikroprasátka
PARALELNÝ POLIS

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0729 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage