Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Zložme sa cez crowdfunding


Zložme sa cez crowdfunding

Podľa mnohých ekonómov existujú statky, ktoré sa nedajú zabezpečiť inak ako štátnym donútením, ani financovať inak ako zdaňovaním. No koncept crowdfundingu ukazuje nápadité nové spôsoby, ako by to mohlo fungovať aj bez všadeprítomnej a všemocnej vlády.

Ekonómovia sa zhodnú na tom, že trhový mechanizmus umožňuje v zásade efektívne využívanie vzácnych zdrojov. Takpovediac, že "neviditeľná ruka" trhu vedie jednotlivcov sledujúcich svoj vlastný záujem pomocou cenového mechanizmu k zvyšovaniu blahobytu celej spoločnosti. Existujú však zvláštne prípady, keď sa väčšina ekonómov takisto zhodne na tom, že trh zlyháva. Medzi tieto prípady patria aj verejné statky.

Už Socha slobody

Od územného plánovania cez políciu, súdy, majáky, chodníky, až po pouličné osvetlenie, cesty, kanalizáciu či vzdelávanie... Ekonómovia definujú verejné statky ako statky, z ktorých spotreby nie je možné vylúčiť neplatičov. Je to buď technicky nerealizovateľné, alebo príliš nákladné. Klasický argument pokračuje poukázaním na motivácie, ktorým čelia potenciálni spotrebitelia totiž, aby sa stali čiernymi pasažiermi, ktorí vzácny statok využijú a pritom zaň nezaplatia. To, samozrejme, predstavuje problém pre podnikateľov. Tí nie sú ochotní poskytovať službu, na ktorej nemôžu zarobiť. Na konci dňa tak máme verejný statok, ktorého úžitky síce prevyšujú náklady na jeho realizáciu, no ak budú spotrebitelia aj podnikatelia sledovať svoj vlastný záujem, nebude tento statok poskytnutý. Trh zlyhal a na rad prichádza "viditeľná ruka" štátu s jej legálnou možnosťou aplikovať donútenie...

Tento myšlienkový postup a závery z neho plynúce však boli v realite už mnohokrát vyvrátené. Ľudia, ktorí v minulosti čelili problému verejných statkov pri náznaku prekážok nezalomili rukami a nezačali blúzniť o fiktívnej spoločenskej zmluve. Namiesto toho prišli s množstvom kreatívnych inštitucionálnych a podnikateľských riešení. Dnes tak môžete nájsť odborné články o tom, ako si ľudia dobrovoľne zabezpečili hádam každý učebnicový príklad verejného statku vrátane prímorských majákov, škôl či pouličného osvetlenia.

Podobný príklad trochu sofistikovanejšieho riešenia problému verejných statkov predstavuje dnes crowdfunding. O čo presne ide? Crowdfunding je špecifická praktika financovania rôznych projektov davom, teda pomocou relatívne veľkého množstva malých príspevkov. Dnes sa tak deje spravidla prostredníctvom internetu na web stránkach crowdfundingových platforiem. Donedávna sa drvivá väčšina kampaní zameriavala na poskytovanie súkromných statkov alebo na investovanie do nových start-upov, hľadajúcich kapitál. V posledných rokoch sa však začali objavovať aj špecializované platformy s cieľom financovať poskytovanie verejných statkov. A ukázali sa ako relatívne úspešné umožnili dobrovoľné zabezpečenie prakticky všetkých príkladov verejných statkov z učebníc ekonómie.

Akýmsi prvým príkladom (ešte offline) crowdfundingu bola inštalácia Sochy slobody v USA. Francúzi ju na konci 19. storočia poslali Američanom, ale bez podstavca, ktorý si museli zafinancovať sami. Problémom bolo, že náklady vo výške 100-tisíc dolárov odmietol poskytnúť guvernér New Yorku, Grover Cleveland (budúci prezident USA), a rovnako aj federálna vláda. Nakoniec potrebnú sumu pomohol vyzbierať vydavateľ Joseph Pulitzer, ktorý prostredníctvom svojich novín The World usporiadal verejnú zbierku. Zapojilo sa do nej vyše 120-tisíc ľudí a s priemerným príspevkom menším ako jeden dolár vyzbierali počas piatich mesiacov 102-tisíc dolárov (v dnešných cenách vyše 6 miliónov amerických dolárov).

Aj vojsko Ukrajiny

Dnešný on-line crowdfunding ponúka síce menej honosné, ale o to praktickejšie, a preto aj zaujímavejšie príklady. Po tom, ako mesto Highland Park v USA odstránilo dve tretiny pouličných lámp pre problémy s dlhmi, sa jeho obyvatelia rozhodli vybudovať si osvetlenie sami. Ešte v roku 2012 uspeli s crowdfundingovou kampaňou na platforme Indiegogo a podarilo sa im postaviť prvú solárnu lampu v ich meste. No snaha miestnych pokračovala a v roku 2014 už na špecializovanej platforme pre verejné statky Ioby.org založili rovnako úspešnú kampaň na vybudovanie dvadsiatich lámp.
Z trochu iného súdka je crowdfundingová zbierka z Detroitu, kde fanúšikovania Robocopa zafinancovali vytvorenie takmer tonovej kovovej sochy tohto akčného hrdinu. Podarilo sa im vyzbierať 67-tisíc dolárov. Úradníci aj napriek tomu jej osadenie v poslednej chvíli stopli a socha stále čaká na svoje miesto.

Crowdfunding pomáha aj pri vybudovaní veľkého bazéna v New Yorku na rieke East River. Táto rieka je dlhodobo znečistená a neprinášala obyvateľom žiadne benefity. Preto sa partia dizajnérov rozhodla postaviť špeciálny bazén, ktorý by sám plával v tejto rieke a zároveň z nej využíval filtrovanú vodu. Prvá kampaň zameraná na vývoj a testovanie mala stanovený prah na 25-tisíc dolárov, pričom za šesť dní sa jej podarilo vyzbierať 41-tisíc. Druhá kampaň, ktorej cieľom bolo vytvorenie funkčného prototypu, si vyžadovala 250-tisíc dolárov a aj v tomto prípade sa podarilo vyzbierať celú sumu v pomerne krátkom čase. Finálna tretia časť kampane sa plánuje na rok 2016.

Crowdfunding sa však využíva aj na vážnejšie účely. Jedna oblasť v Oaklande čelila zvýšenej kriminalite a mesto s tým nedokázalo nič spraviť. Obyvatelia sa preto rozhodli ďalej nečakať na "viditeľnú ruku" a založili vlastnú kampaň na platforme CrowdTilt. Cieľom kampane bolo vyzbierať 20-tisíc dolárov na zakúpenie služieb súkromnej polície, ktorá by hliadkovala v oblasti. Priemerný príspevok domácnosti bol 80 dolárov a obyvatelia si sami zabezpečili hliadkovanie polície 5 dní do týždňa, 12 hodín denne počas 4 mesiacov. Neskôr ich v tomto meste nasledovali ďalšie štvrte.

Dôkazy o tom, že crowdfunding nie je len doménou bohatého západného sveta, a že navyše dokáže zabezpečiť aj taký čistý verejný statok, akým je národná obrana, prichádzajú z Ukrajiny. Keď tam v druhej polovici roku 2014 rozpútali proruskí separatisti boje, nachádzala sa oficiálna armáda Ukrajiny vo veľmi zlej situácii. Bola podfinancovaná a s nedostatočnou výzbrojou. V tomto čase vznikla na Ukrajine nová crowdfundingová platforma Narodniy.org.ua. Jej hlavným cieľom je umožniť ukrajinským občanom pomôcť zlepšiť vybavenie a výzbroj ich armády. Úspešné kampane už pomohli zakúpiť uniformy, nepriestrelné vesty, špeciálne okuliare, stravu, vybavenie pre snajperov i špeciálne komando, obrnený transportér, poľnú nemocnicu, prvý ukrajinský dron a podobne. Najčastejšie sa príspevky pohybujú v rozmedzí jedného až dvoch tisícov dolárov a od spustenia kampaní sa podarilo vyzbierať 11,7 milióna amerických dolárov.

Tri dôvody

Tento úspech crowdfundingu pri zabezpečovaní verejných statkov nie je žiadna náhoda. Ide o zásluhu jeho inštitucionálnej štruktúry, ktorá mu umožňuje značné zmiernenie problému čierneho pasažiera, opísaného vyššie. Deje sa tak predovšetkým pomocou troch mechanizmov:

Po prvé, crowdfunding je verejnou zbierkou využívajúcou takzvaný prahový systém s možnosťou vrátenia peňazí, inak nazývaný aj "všetko alebo nič" systém. To znamená, že tvorcovia kampane na platforme najskôr stanovia prah sumu peňazí, ktorú potrebujú vyzbierať, aby dokázali poskytnúť sľubovaný verejný statok. Rovnako sa však zaviažu, že ak túto sumu nedokážu vyzbierať, tak všetky príspevky vrátia pôvodným prispievateľom. Tým pádom sa nemôže stať, že niekto prispeje a nedostane za to žiadnu protihodnotu. Takto sa verejný statok poskytovaný na crowdfundingovom základe aspoň do určitej miery priblíži súkromnému statku, kde tiež absentuje možnosť "platby za nič".

Druhým dôležitým mechanizmom, znižujúcim problém čierneho pasažiera, je takzvaný systém odstupňovaných odmien. Crowdfundingová platforma spravidla umožňuje tvorcom kampane nastaviť špeciálne odmeny pre prispievateľov a tie sú odstupňované podľa veľkosti ich príspevku. Tento mechanizmus sa v ekonómii nazýva selektívny podnet a je v ekonomickej teórii už dlho známy ako jeden z najdôležitejších faktorov pri prekonávaní problému verejných statkov. Ide vlastne o zviazanie príspevku na verejný statok s odmenou vo forme súkromného statku. Najčastejšie sú crowdfundingové odmeny vo forme predmetov, ktoré nemôže človek získať inak, len prispením na crowdfundingovú kampaň. Sú to napríklad pamätné tričká, čiapky, tašky, podpisy, stretnutia so zakladateľmi a podobne. Vo vyššie opísaných príkladoch to bol napríklad špeciálny kontrakt s lokálnou, súkromnou políciou (trebárs možnosť im zavolať) alebo v prípade kúpaliska to boli dve kachličky s vygravírovaným menom prispievateľa, pričom jedna skončí ako trvalá súčasť bazéna.

Tretím mechanizmom je využívanie internetu s web 2.0 aplikáciami, ktoré pomohli radikálne znížiť transakčné náklady. Do začiatku 21. storočia bol internet využívaný predovšetkým len ako pasívny nástroj šírenia informácií. Išlo teda len o akési elektronické noviny. To sa však zmenilo s príchodom web 2.0 aplikácií. Tie umožnili jednoduchú, rýchlu a nízkonákladovú interakciu medzi miliónmi používateľov. Používatelia sa tak stali aktívnymi tvorcami obsahu...

Tieto tri mechanizmy spoločne vytvárajú jedinečný prostriedok, ako zabezpečiť verejné statky na dobrovoľnej báze. Preto sa zdá, že častejšie ako trh zlyháva predstavivosť ekonómov. Tí, uväznení v analytickej kazajke svojich modelov, si často nedokážu predstaviť všetky podnikateľské možnosti, ktorými ľudia z mäsa a kostí prekonávajú problémy a zlyhania trhu. Využitie crowdfundingu a jeho inštitucionálnej štruktúry pri riešení problému verejného statku je práve príkladom takej podnikateľskej aktivity, ktorá umožní realizovať inak nerealizovateľný zisk. Crowdfunding samozrejme nerieši problém verejných statkov dokonale. Také riešenie ani neexistuje. No núka sa otázka, či je vhodnou alternatívou prenechanie poskytovania týchto statkov na agentov s legálnou právomocou používať donútenie v podobe politikov a štátnych úradníkov. Očakávať totiž, že túto moc využijú len na páchanie dobra; je fakticky ako očakávať, že títo agenti z nejakého dôvodu začnú dobrovoľne prispievať práve na tie verejné statky, pre ktorých existenciu im bol priznaný monopol na donútenie.Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Ekonomika2015-06-121
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Súhlas, ale príspevky do crowfundingu by mali byť ak nie celkom, tak aspoň v nejakom pomere odpočítateľnou položkou z daní, pretože ako sa vo väčšine príkladov spomína, jedná sa o suplovanie funkcií, ktoré by mali zabezpečovať municipality alebo štátna správa, ktoré to organizácie evidentne zlyhávajú a napriek príjmom z daní už nie sú schopné plniť kvalitne funkcie v rozsahu, na ktorý boli zriadené.
NN # GyfiCupo32
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-06-15 07:02:32 57c5a6e6

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Psychologie islámské krutosti


Psychologie islámské krutosti
Jak nám v záběrech internetových zpravodajství před očima bují a do celého světa se roztéká islámská státotvornost uřezáváním hlav odpůrcům, ukřižováním nedostatečně loajá...
Peter Kažimír ide trestať podnikateľov
Návod na ideální život
FAKE NEWS NARUBY

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0189 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo