Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Witold Pilecki: Přežil Osvětim, zabili jej komunisté


Witold Pilecki: Přežil Osvětim, zabili jej komunisté

Životní příběh polského národního hrdiny Witolda Pileckiho je příběhem impozantní odvahy, statečnosti a sebeobětování. Witold Pilecki byl prvním a jediným člověkem, který se kdy nechal dobrovolně uvěznit v koncentračním táboře Osvětim, aby zde organizoval odpor a vynášel informace o krutém nakládání s vězni. Po útěku z Osvětimi se zúčastnil Varšavského povstání apo válce byl mučen a popraven komunisty. Další, Čechům asi nepříliš známý hrdina, ze série Světci, svědci a nesvětci.

Witold Pilecki přichází na svět 13. května 1901 v ruském Olonetsu, jeho rodina však pochází z polského Nowogródczyzna. Za účast na Lednové vzpouře, polském národním povstání proti ruské říši, byl jeho statkářské rodině zkonfiskován majetek. Povstání se zúčastnil Pileckiho dědeček a následky byly pro dalekosáhlé nejen pro jeho rodinu; desetitisíce Poláků zemřely v boji, na čtyřicet tisíc lidí bylo po prohře uvrženo do těžkého žaláře, nebo vyhoštěno na Sibiř. Witoldův otec Julian vystuduje lesnictví v Petrohradě a začne pracovat jako lesník na severu Ruska, v Karélii. Ožení se s Ludwikou Oswiecimskou a postupně se jim narodí pět dětí: Maria, Józef, Witold, Wanda a Jerzy.

Ačkoliv žijí fakticky v Rusku, udržují rodiče ve svých dětech polské národní podvědomí, učí je polštině a pravidelně tráví několik týdnů v Polsku. V roce 1910 se rodina přestěhuje do Vilniusu, kde Witold navštěvuje obchodní školu. Ve čtrnácti letech založí tajnou organizaci polského skauta a jako šestnáctiletý se zapojí do bojů polských speciálních jednotek pod velením generála Wejtka. O rok později se stane členem regulérní polské armády a bojuje v polsko-sovětské válce. Pod velením majora Jerzyho Dąbrowskiho se zúčastní boje v polském ústupu od Kyjeva a podílí se na obraně Grodna.Dvakrát je oceněn křížem za statečnost a nakonec zasáhne i do rozhodující bitvy u Varšavy.

Na začátku roku 1921 se Pilecki vrací domů. Je mu dvacet let, zdá se, že je dobojováno, vrací se ke studiu na gymnáziu a konečně maturuje. Chce studovat výtvarná umění, malování se věnuje odmalička, ale tento sen si nikdy nesplní. Nastupuje sice na Univerzitu Stefana Batory, ale brzy pro nedostatek peněz a vážnou nemoc otce studium ukončí a začne pracovat. Účastní se alespoň důstojnických školení a je členem aktivních záloh. Přestaví rodinné sídlo, zničené během války, a začne budovat mléčnou farmu. Daří se mu dobře, má mnoho zaměstnanců a snaží se probudit zbídačenou oblast k životu. Ve volných chvílích maluje hluboce věřící Pilecki obrazy s náboženskou tématikou a píše básně.

Seznámí se s mladou místní učitelkou a uvědomělou Polkou Marií Ostrowskou a v dubnu 1931 se s ní v místním kostele žení. Narodí se jim dvě děti, syn Andrzej (1932) a dcera Zofia (1933). Ačkoliv se usadí a jeho jmění utěšeně roste, na armádu nezanevírá. Stává se velitelem letky, je povýšen do hodnosti poručíka a v roce 1938 získává Stříbrný kříž za zásluhy. Klidné časy však končí, přichází válka a s ním i nové dělení Polska. Sukurcz, kde žije Pileckiho rodina, je pod sovětskou okupací. Maria se chce vyhnout osudu polských rodin deportovaných na Sibiř, s dětmi tajně překročí sovětsko-německou hranici a ukryje se u rodičů v městečku Ostrów Mazowiecka. Její manžel se však ztrácí a Maria neví, zda je vůbec na živu.

Witold se zatím připojí k 19. pěší divizi a účastní se bojů proti postupující německé invazi. Divize je brzy z větší části zničena a přinucena ke kapitulaci. Pilecki však nekapituluje; vstupuje do divize majora Włodarkiewicze. Se svými muži zničí sedm německých tanků a sestřelí jedno německé letadlo. Vzniká tajná polská armáda (TAP) a Witold působí jako inspektor organizace, náčelník generálního štábu, vedoucí zásobování, hlava řízení a mobilizace, šéf dodávek a speciálních služeb. Organizaci se daří, má přes 8000 mužů a hromadí zbraně. V civilu Witold pracuje ve skladu kosmetiky, což mu umožňuje se volně pohybovat po Varšavě.

V létě roku 1940 sděluje Witold svým nadřízeným záměr dostat se do tábora v Osvětimi. O Židech netuší, jeho hlavní motivací je zjistit, co se tam děje se zatčenými příslušníky TAP a pokusit se zorganizovat jejich vzpouru, nebo alespoň útěk. Poláci nemají o táboře smrti mnoho informací; nejen Poláci, vlastně je nemá nikdo, včetně Spojenců. Považují jej buď za internační tábor, nebo velké vězení. V září 1940 přes zákaz záměrně vychází během zátahu v Żoliborzi a je skutečně zatčen. Má u sebe doklady na jméno Tomasz Serafiński a první dva dny stráví společně s dalšími dvěma tisíci zatčenými v přeplněných kasárnách, kde ve špíně, o hladu a za stálého bití gumovými obušky čeká na rozsudek, který nad ním Němci vynesou.

Záměr se zdařil. Je odeslán do Osvětimi a brzy vstupuje bránou s nápisem Arbeit mach frei. Během pobytu v Osvětimi třikrát vážně onemocní, jednou z toho zápalem plic. Osvětim jej psychicky zlomí, ale ví, že svůj úkol musí splnit. Spojí se s některými vojáky z tajné polské armády a společně zahajují práci v Związku Organizacji Wojskowej (ZOW). Gestapo však zesiluje své pátrání po členech organizace a na jaře roku 1943 proběhne první zátah v Pileckiho blízkém okolí. Witold ví, že je otázkou několika dní, než Němci z jeho bývalých kolegů vymlátí jména dalších. Společně s dalšími dvěma spoluvězni se rozhodne utéct; v noci, během noční směny v pekárně, přemohou stráž, zničí telefon a s doklady a oblečením německé stráže z tábora uprchnou.

Ve Varšavě se opět kontaktuje s TAP a informuje Londýn o nacistických zvěrstvech v Osvětimi. Jeho odhady, ač pořád nepřesné, jsou zatím nejkonkrétnější, jaké kdo o Osvětimi přinesl. Pilecki tipuje, že v táboře dosud zahynulo asi pět milionů lidí. To však považují britské úřady za výrazně přehnané a záměr osvobodit společně s TAP a ZOW tábor, nebo alespoň zorganizovat hromadný útěk vězňů, zamítají. Sovětská armáda rovněž neprojevuje pražádný zájem o osvobození tábora, a tak se zklamaný Pilecki věnuje nadále alespoň venkovní podpoře ZOW. V rámci TAP je povýšen na kapitána. V zimě roku 1944, s blížícím se koncem války a strachem z obsazení Sověty, vstupuje Pilecki do antikomunistické organizace NIE, kam se pomalu začínají přesouvat vojáci z TAP a připravovat odpor proti případné sovětské okupaci.

Odhaduje, že Polsko bude obsazeno Sověty v průběhu pěti až deseti let, hned poté, co Němci prohrají válku. Smiřuje se s možností, že zůstane v podzemí ještě dlouhou dobu a v rámci NIE připravují protikomunistický odpor. Jejich cíle však nejsou jen vojenské, vyrábí propagační materiály, které by imunizovali společnost před komunistickou propagandou. Další zdokonalování činnosti NIE přeruší Varšavské povstání, do něhož se zapojí jako řadový voják. Je zatčen a aniž by Němci odhalili jeho pravou identitu, stráví zbytek války v německých zajateckých táborech Łambinowice a Murnau. V táborech pečuje o mladé partyzány.

Když válka skončí, je Pilecki osvobozen a ihned se uchyluje s 2. polským sborem ozbrojených sil do Itálie. Během zotavování píše paměti o Osvětimi a připravuje se na návrat do Polska. Od svého velitele Władysława Anderse přijímá rozkaz, aby se vrátil domů pod falešnou identitou a prováděl špionáž pro polskou vládu v exilu. Vrací se jako Roman Jezierski. V zemi je chaos. Bývalí hrdinové protinacistického odboje sdružení v antikomunistickém NIE prchají před deportací na Sibiř do lesů, kde vytváří partyzánské jednotky. NIE je sice oficiálně rozpuštěno, ale funguje dál. Narozdíl od Československa, komunistické nadšení s koncem války v Polsku právě nepropuká. Pro většinu Poláků, Witolda nevyjímaje, jsou polští komunisté jen agenti nepřátelské moci. Moci, která si podrobila Polsko úplně stejně, jako hitlerovské Německo.

Rozpuštění NIE vede ke vzniku nových organizací. Witold spolu s kolegy z TAP a osvětimského podzemí získávají tajné informace o hospodářském stavu země, plánech Sovětů, činnosti NKVD, teroristických akcích, falšování voleb a hlasování ve prospěch komunistů. Vše předává na západ. Během několika měsíců roku 1946 komunisté odhalí a zatknou na 120 členů protikomunistických organizací. Většina z nich jsou hrdinové protinacistického odboje. V červenci téhož roku je Pilecki informován, že byl odhalen a je mu nařízeno Polsko opustit; neučiní tak. Sbírá informace o sovětských zvěrstvech na polských vojácích, o gulazích a krutém zacházení s Poláky v nich.

Dne 8. května 1947 spolu s dalšími třiadvaceti lidmi Pileckiho zatýkají. Je vyslýchán a mučen, ale neprozradí nic. Komunisté se rozhodují, že s Pileckim zúčtují jako s nepřátelem lidu a Polské lidové republiky. Monstrproces začíná 3. března 1948. Pilecki je obviněn ze špionáže pro imperialistickou mocnost, nelegálního překročení hranic, nelegální držby zbraní a přípravy atentátu na několik úředníků z ministerstva veřejné bezpečnosti Polska. Už dne 15. května je Witold Pilecki, spolu s dalšími třemi obviněnými, odsouzen k trestu smrti. Než jej 25. května 1948 popraví, dovolí mu poslední rozhovor s manželkou. Vychrtlý, zmučený a plačící Pilecki své ženě svěří: "Já nemohu žít. Zabili mě. Osvětim byla proti nim maličkost."

Witold Pilecki je dnes polským národním hrdinou majícím své pomníky, ulice, školy. A možná ještě něco. Nadace Paradis Judaeorum napsala v září minulého roku do Vatikánu ohledně možnosti Pileckiho blahořečení. Letos v lednu přišla odpověď Státního sekretariátu Svatého stolce, že snahy zahájit proces blahořečení by měly začít v místě uctívání. Jak mi kdysi napsal arcibiskup Graubner, podmínkou totiž je, aby dotyčný zemřel v pověsti svatosti a trval alespoň nějaký lidový kult. A to Witold Pilecki splňuje. Navzdory snahám navždy vymazat jeho jméno z dějin.Author: LUCIE AMALIE SULOVSKA # VojuNuge01
Svet2014-07-047
-
 37%  ( 17 people voted )
+
Aký hrdina človek nakazený veľko Poľskými maniermi. Autorka článku úmyselné zamlčala kopu faktov ktoré sa mi nechce opisovať. Až na jeden. Poľsko od Ľvova napadlo Ukrajinu a po prehratej bitke pod Kyjevom bolo nútené ustupovať a to systémom spálenej zeme ktorú praktizoval aj spomínaný ´´hrdina´´. Nie nadarmo sa Poliakom hovorí pša krev.

STOPA # QadyVyna05
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-07-04 22:51:36 b03de1ca
Národný hrdina? Ktorého národa, ktorý reprezentujú pisopati?
Nechal sa uväzniť a následne utiekol, rozprávky pre gójov, ktorí uveria čomukoľvek.
Hlboko veriaci? Zhodne ako pištoľníci na divokom západe.
Ak založil skauting, tak podľa vzoru skautov z USA, ktorí boli zamýšľaní byť mládežníckou úderkou slobodomurárskych lóží. Takže jeho viera v prírodu bola istotne hlboká.
Nové delenie Poľska? Potom by mu museli predchádzať aj skoršie delenia Poľska. Boli také? Jedine posledné by sa mohlo tak nazvať, ale pre nacistických šovinistov je poľské (v duchu čo oni rozumejú pod poľským) takmer všetko.
O tábore smrti nemá nikto vedomosti, dnes už o 6 miliónovej lži počul každý, ste klamári, nič nevedeli, pretože sa nič zvláštne, ani vzhľadom na okolnosti vojny, nedialo. Ako by sa dalo, súdružka opakovaná klamárka ututlať miliónové zabíjanie pár jednotlivcami? Zbláznila si sa z propagandy?
Stáleho bitia obuškami–som narýchlo prebleskol článkom a keď som prečítal túto precitlivelú frázu, tak som zauvažoval, či pisateľkou nie je známa autorka mnohých uverejnených článkov, čo sa aj potvrdilo.
Slušný človek napíše počet uštedrených rán za časovú jednotku, sentimentálne výlevy si nechajte pre vašu pioniersku družinu pri táboráku.
Šašo tipuje, že zahynulo 5 miliónov, ale jemu hrdinovi sa podarilo utiecť z tábora smrti, ste trápni klamári, asi sa udial zázrak. Nevidel ani 5 miliónov zápaliek, ako si vôbec môže predstaviť 5 miliónov ľudí. Potom musel mať prístup úplne všade a ku každému lajstru, aby sa dozvedel veľké tajnosti, alebo klamal a vymýšľal, aby sa stal zaujímavým, alebo klamete vy pod jeho menom.
Hrdinovia protinacistického odboja údajne utekajú zo strachu pred deportáciou na Sibír do lesov, vážne? Čoho sa obávajú? Nie sú paranoidní, alebo naozaj po nich išli? Ťažko sa zisťuje pravda o situácii, pokiaľ mohérovia sú pri sile, ich nenávisť je posadnutosťou, im nepostačuje ich osobná zverská rusofóbia, títo blázni chcú zapojiť do ich boja aj minulosť. Pričom vtesnávajú svoje vlastnosti na kohokoľvek kto im padne pod ruku. Možno neboli všetci šialencami, ale pri výklade dejín tak naozaj vyznievajú.
Poľsko po vojne nebolo natoľko rozhlodané ako dnes, teroristi, čo sú oslavovaní ako hrdinovia predstavovali neveľký počet bláznov, čo sa chceli zmocniť Poľska, na čo nemali nijaké právo, boli by novšími uchvatiteľmi, ktorým nikto neudelil mandát aby v jeho mene zápasili. Silnejší s nimi zatočili, a zbabelí solidaritní pohrobkovia bojujú ich menom zápasy, keď sami mlčali.
Je síce možné, že komunisti neboli po vojne obľúbení, ale žeby teroristi v podzemí áno? Máte o tom seriózne správy?
Poľskí komunisti by mohli byť pokladaní za agentov nepriateľskej moci, ale v závažnejšom meradle sú nepriateľmi poľska aj samozvanci, čo sa vydávali za „poľskú“ „vládu“ v exile, špióni, čo v jej mene pracovali.
Teroristi prehrali pred vojnou, počas vojny, aj po nej, nepredstavujú Poľsko, len sa zmenila doba a pisopatstvom je zamorené územie Poľska, tým aj vplyv pisopatských predchodcov vzrástol, alebo aspoň pisopatský výklad činnosti tej doby.
Hrdina pozná všetko, aj o falšovaní volieb a všetko odovzdáva na západ. Čo sa potom hneváte, presne túto činnosť mu vyčítali jeho odporcovia.
Skúmal sovietske zverstvá na poľských vojakoch, krutom zaobchádzaní s poliakmi, vidieť aké vygumované mozgy nosili, pretože sovieti zabíjali len poliakov, a práve preto, že boli poliaci, smiešne a lživé ohováranie.
Komunisti pozabíjali mnohých, lenže nie každý bol nevinný, ale či bol naozaj niekto nevinný je otázne tiež. Činnosť NKVD neočistí zločinecké poľské podzemie, vrah ostane vždy vrahom a najhorším vrahom je ten, čo schvaľuje, ospravedlňuje, v pozitívnom vnímaní ukazuje podlé vraždy. Pre zločincov je dovolené vraždiť, pokiaľ vraždí v mene tých správnych pohnútok. Sovieti mali tie najhoršie na rozdiel od poľských hrdinov.
Váš supergeroj je mučený a vy plačete, ale predsa hrdinom sa stal práve mučením, ktoré predýchal? Alebo nie? súčasť života hrdinu je aj mučenie a smrť. Tak čo sa sťažujete, mohol by sa stať hrdinom bez popravy?
Obvinenie sa týkalo skutkov, za ktoré ho vychvaľujete, takže komunisti mali pravdu, teda nešlo o monsterproces, ale o vybavovanie si účtov s nezmieriteľnými fanatikmi, čo nepochopili dobu a vlastnú porážku.
Osvienčim bola maličkosť, neslýchané, on svedčí o 5 miliónoch mŕtvych, ale bežné mučenie jeho samotného ega je horšie, mali by ste ho za tento výrok cepovať.
Blahorečenie je úplný vtip, síce by sa jednalo o lžisvätého v rámci pokoncilovej sekty, ale z teroristu svätého nevykrešete, aj keď ho uctievajú všetci rusofóbovia sveta, takže ľudový kult je na svete. Druhým svätým sa stane Mašín.

Lidhja # JojaVime40
-
 60%  ( 5 people voted )
+
2014-07-05 04:13:01 b228e3aa
Ty veľkoruský šovinista si nakazený čím?
Prečo spomínaš bitkičku, v tej dobe bol bezvýznamným radovým vojačikom, nie iniciátor. On sa stal slávnym nie v čase pešiactva, ale že objavil holohoax, alebo aspoň s jeho menom je spájaný. Takže by sa mohol stať svätým pre náboženstvo holohoaxu.

Lidhja # JojaVime40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-05 04:19:26 b228e3aa
keď sa šimona peresa pýtali prečo izrael oslavuje deň výťazstva nad fašízmom 9.mája ako rusko a nie 8 ako západný svet šimon perez povedal MY VIEME KOMU SME ZA OSLOBODENIE NAJVIAC VĎAČNÝ
LUCIFER # KiwaKagu95
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-05 09:28:46 d90c3412
Pacient, a on to povedal aj s tou hrúbkou, alebo ty si si ten citát pre dejiny prispôsobil sám?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2014-07-05 10:52:32 bc7b649f
Naši---Poliaci--- dnešní , majú určite už komplexnejší, reálnejší pohľad na históriu! Nie je "záhadou " koľko krát napadli obsadzovali Rusko, Ukrajinu, /dobili Moskvu/! Stalin tam po I SV len len že ušiel a nechal tam viac ako 30-tisíc vojákov ---zmasakrovať! Ono ten vplyv -- Pruský -- ponemčeno--slovanský je značný!Na Poľskom národe! / To je čosi podobné--povedal istý genetik--ako naši pomaďarčení Maďari ---ani krivé nohy--ani šikmé oči...len Habsburgami povýšení---maďarsky hovoriaci slovania --- vraj VLÁDNUCI! s holou riťou.. ako píše známy to autor príbehu... ..."GAVALIERI"!
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-06 20:00:11 58d4289b
loading...
Známy to autor-- aj -maďarsky hovoriaci...Kalman Miksáth.... Prekrásne opísal svadbu v "GRÓFSKEJ " rodine na ŚARIŠI pôsobiacich zbytkov "MAĎARÓNOV"---holoriťných.... koncom 19-- ctého ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-11 18:33:27 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Podvod jménem stát


Podvod jménem stát
Všichni jsme od dětství a školních let postupně vychováni a vmanipulováni do víry, že stát je neuvěřitelně složitý, sofistikovaný systém, kterému obyčejný člověk jako vy a j...
Proč jsem anarchokapitalistou?
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ NIE JE ĽUDSKÉ PRÁVO
Manifest Veggie Parade

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0327 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made