Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Výzkum Colina Woodarda: Spojené státy se skládají z 11 národů							
				Výzkum Colina Woodarda: Spojené státy se skládají z 11 národů
Po stovky let byla tato země známá jako Spojené státy americké. Ovšem spisovatel a žurnalista Colin Woodard tvrdí, že USA není spojená ani složená z 50 států. Woodward se zabýval americkými způsoby voleb, demografií a veřejným míněním. Dle jeho výzkumu je USA složeno doopravdy jen z 11 různých národů.

„Yankeedom“ na severovýchodě a průmyslovém středozápadě byl založen puritány a osadníky, jimž se zamlouval systém vlády, která stát řídí a reguluje. Komunity, usazené na jihu, jako například Mississippi, Alabama, Georgie a další, byly založeny vlastníky plantáží, kteří chtěli přetvořit zdejší společnost na takovou, na níž byli zvyklí: Vláda založená na nedotknutelných právech úzké bohaté elity.

„Greater Appalachia“, rozpínající se od Západní Virginie až po severní polovinu Texasu, byla osídlena přistěhovalci ze severu Irska, Anglie a Skotska. Tito lidé byli otevřeně nepřátelští vůči takzvaným „vládnoucím oligarchiím“ a vyšším třídám, takže bojkotovali plantážní ekonomiku založenou na otroctví, ale také nevěřili vládě.

Podle Woodarda, přestože si každý jednotlivý obyvatel vytvoří své vlastní názory, se v posledních letech jednotlivé regiony oddělily různými ideologiemi. Popravdě tvrdí, že mobilita amerického obyvatelstva posílila tuto názorovou izolaci, jelikož lidé mají sklony shromažďovat se v podobně smýšlejících komunitách.

„To není jenom o chování jednotlivců, je to o charakteristikách dominujících kultur v těchto regionech. Jako jednotlivec můžete podporovat nebo nenávidět názorové spektrum v prostředí, v němž žijete,“ říká Woodard, „ale nutkání, které cítíte, (adresováno občanům USA) i vaše základní názory a domněnky o politice, kultuře a různých sociálních vztazích – to je síla dominující kultury, jejíž základy sahají až zpět do období kolonizace a k rozdílům mezi jednotlivými komunitami a jejich zakladateli.“

Ve kterém z 11 amerických národů tedy žijí?

Červené státy… modré státy… vnitrozemské… pobřežní? Jak zjednodušující. Colin Woodard, reportér pro Portland Press Herald a autor několika knih tvrdí, že Severní Amerika by se mohla bez problému rozdělit do jednotlivých národů, v nichž dominující kultury vysvětlují jejich chování při volbách a přístupy ke všemu, od sociálních témat až po roli vlády.

„Hranice mých jedenácti amerických národů se odráží od mnoha různých typů map – včetně těch, které ukazující rozložení jazykových dialektů, rozšíření kulturních přežitků, převahu různých náboženských hodnot i volební analýzy doslova všech významných prezidentských kampaní stát po státě“, píše Woodard v univerzitním magazínu Tufts. „Známá mobilita obyvatelstva našeho kontinentu se namísto slábnutí značně posílila. Lidé se postupně shromažďují do stejně smýšlejících skupin“.

Woodard vykreslil mapu ve své nové knize „Americké národy: Historie 11 soupeřivých regionálních kultur Severní Ameriky“. Zde je popsáno, jak kontinent rozdělil:

Yankeedom: Založeno puritány, obyvatelstvo severovýchodních národů a industriálního středozápadu tíhne k podpoře vládních regulací. Oceňují vzdělání a všeobecný prospěch více než ostatní regiony.

New Netherland: Nizozemí oplývalo nejvíce sofistikovanou společností v západním světě v době, kdy byl založený New York, píše Woodard. Takže není divu, že to bylo rozcestí globálního obchodu. Též se jedná o region nejvíce přijímací historicky pronásledované populace.

The Midlands: Rozpínající se od území Kvakerů napříč Iowou až do více obydlených oblastí středozápadu, je Midlands národ „rozmanitý a složený především ze střední třídy“. Vládní zásahy nevítají a etnická a ideologická jednota není prioritou.

Tidewater: Pobřežní území anglických kolonií jako Virginie, Severní Karolína, Maryland a Delaware mají sklon spíše respektovat autority a tradiční hodnoty. Nejmocnější americký národ se začal rozpadat během expanze na západ.

Greater Appalachia: Rozkládá se od Západní Virginie přes národní park Great Smoky Mountains až po severozápad Texasu. Založený byl osadníky z Irska, Anglie a Skotska, jež si vážili svobody jednotlivce. Obyvatelé „intenzivně podezírají nížinné aristokraty a severní sociální inženýry“.

Deep South: Jižanští konzervativci stále pociťují kořeny kastovního systému založeného pány, kteří se snažili udržet otrockou společnost,“ píše Woodard. Cení si hodnot státem daných práv a územní kontroly a bojují proti expanzi federálních sil.

El Norte: Jihozápadní Texas v hraniční oblasti je nejstarší a nejvíce jazykově rozdílný národ v Americe. Tvrdá práce a soběstačnost jsou zde ceněnými hodnotami.

The Left Coast: Jak tvrdí Woodard, hybrid „Appalachianské“ nezávislosti a „Yankeedomského“ utopismu je volně vyjádřen Pacifickým oceánem na jedné straně a pobřežním pásem hor na druhé. Nezávislost a inovace, vyzdvihovaná ranými objeviteli, se stále prosazuje na místech jako například Silicon Valley či v technických společnostech okolo Seattlu.

The Far West: Velké pláně a hornatý západ vzešly z průmyslu, ukovaného v tvrdých, někdy i neobyvatelných klimatech. Místní obyvatelé jsou výrazně liberální a hluboce nedůvěřiví vůči velkým institucím, ať už se jedná o železniční monopol nebo o federální vládu.

New France: Bývalé francouzské kolonie v okolí New Orleans a Quebecu se přiklání ke konsensu a rovnostářství. Woodard píše: „Jeden z nejliberálnějších národů na kontinentě, s nezvyklou tolerancí vůči gayům, lidem všech ras a připraveností akceptovat vládní zásahy do ekonomiky“.

First Nation: Zbylí lidé „Prvního národa“ (=First Nation) – domorodí Američané, kteří se nikdy nevzdali svého území – se nachází převážně v nehostinném arktickém severu Kanady a Aljašky. Nad svou zemí si udržují suverenitu, ale jejich populace stěží dosahuje počtu 300 000.

Rozdíly mezi těmito 11 národy jsou vyjádřeny ve všech směrech, od politiky po společenské hodnoty. Woodard poznamenal, že státy s největší mírou násilných smrtí jsou v oblastech Deep South, Tidewater a Great Appalachia, což jsou regiony, které si nejvíce cení nezávislosti a soběstačnosti. Státy s nižší mírou násilných smrtí se nacházejí v oblastech Yankeedom, New Netherland a Midlands, kde se na státní zásahy hledí s menší skepsí.

Státy v oblasti Deep South mají s daleko vyšší pravděpodobností zákony typu „stůj si za svým“ než ležící více na severu. Více než 95% poprav od roku 1976 se odehrálo v oblastech Deep South, Greater Appalachia, Tidewater a Far West. Státy v Yankeedom a New Netherland dohromady popravily pouze jednoho člověka.

To nevěstí nic dobrého pro obhájce možnosti vlastnit zbraň. Woodard shrnuje: „S natolik ostrými regionálními rozdíly se zdá být představa, že by USA došly k dohodě v jakékoliv otázce spojené s násilím, prakticky nedosažitelná. Kulturní propast mezi oblastmi Appalachia či Yankeedom, Deep South a New Netherland je prostě příliš velká. Ale je možné, že dojde k vytvoření nějakých nových společenství, jež tyto rozdíly vyváží.“

Překlad: Jan Petrák

Zdroj: washingtonpost.comAuthor: ac24 # HaqeVimo24
Svet2014-01-024
-
 57%  ( 4 people voted )
+
Část populace USA tvoří také vmíšení slované.

Cast # BogaWiqu79
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-01-02 18:19:52 4e88a946
Autor je nebezpečný človek, lebo vyracia učenie politických elít o jednom národe a jednom superštáte v USA a v EÚ. V USA to už nefunguje a v EÚ to v budúcnosti tiež nebude fungovať. Je to dané genetikou, ľudia to majú v génoch, tieto gény im zabezpečili prežitie v minulosti na Zemi aj v najťažžších podmienkach. Tak ako kura po narodení začne zobať, tak u ľudí po narodení gény podmieňujú rodinu ako základ spoločnosti, národ, vlasť, národné štáty zebezpečujú prežitie jedinca. V USA existujú oficiálne rasové štatistiky, v EÚ a na Slovensku zvlášť je rasa, rasový, politicky nekorektné slovo, cigánska otázka je tabu, ak si občania nedajú slušne povedať, tak za chvíľu bude vyslovenie slov rasa, rasový, rasitický, ale napr. aj hákový kríž, tá odveká Slovanská svastika, rovnať trestnému činu. Idiotský spolok EÚ na čele s idiotom Barrosom /N.Farage/, ktorému sa všetci klaniame. Boh je len jeden, EÚ nie je boh.


Definitiva # MunoLyhi27
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-01-02 23:22:15 55ede327
Definitivo "Boh je len jeden, EÚ nie je boh."
Takže ani Ústava není boh?
Ani žádný stát či zákon?
Ani soudy a právní řád?
Ani doktoři?
Ani peníze?

Doduka # LopePike77
-
 42%  ( 2 people voted )
+
2014-01-02 23:32:41 4e88a946
IZRAEL A PALESTÍNA
Naše média sú kúpené zväčša židovsko-americkými vlastníkmi a preto z propagandisticko-politických dôvodov, zámerne neinformujú o problematike Izraelu a Palestíny buď vôbec alebo dezinformačne.
Bežný človek vie o tom, že akísi Arabi a Židia medzi sebou bojujú, ale kvôli médiám sa človek vôbec nedozvie, o čo tam vlastne ide.
Mnohí ľudia si pletú pojmy Izrael a Palestína a nevedia čo je čo. Celú problematiku Izraela a
Palestíny teraz vysvetlím, veľmi stručne a prehľadne:
*****
SÚ ŽIDIA SEMITI?
Židia v skutočnosti nie sú Semiti
a aj pojem antisemitizmus je používaný z účelovo propagandistických dôvodov.
Človeku musí byť divná a podozrivá už hneď pravá vec: pre Semitov je totiž typická tmavá pokožka, avšak ak sa prejdeme po Izraeli vidíme tam len ľudí Európskeho typu bez žiadneho typického semitského zafarbenia tmavšej pokožky. (Ak aj niekoho vidíme s tmavšou pokožkou, je to Palestínčan).
*********
LIKVIDÁCIA JUDAISTICKÉHO FAŠIZMU: NÁVRH
Samotná tolerancia existencie judaizmu – to znamená tolerancia nacizmu, fašizmu, rasizmu.
A kto toleruje zlo, ten v podstate aj zlo podporuje.
Je treba urobiť všetko pre to, aby spoločnosť netolerovala judaizmus, pretože je to fašizmus.
Židovské náboženstvo nielenže nesmie byť tolerované, ale musí byť zlikvidované. Je nevyhnutné, aby bol zlikvidovaný nielen judaizmus, ale aj celý ilegálny štát Izrael, ktorý sa dopustil a dopúšťa sa teroristických, nacistických zločinov voči Palestíne. Obyvatelia Palestíny majú rovnako ťažké podmienky pre život, ako v koncentračný tábor. Palestína v podstate je koncentračným táborom.
.
Pre viac kliknite na tento odkaz
IZRAEL A PALESTÍNA
Naše média sú kúpené zväčša židovsko-americkými vlastníkmi a preto z propagandisticko-politických dôvodov, zámerne neinformujú o problematike Izraelu a Palestíny buď vôbec alebo dezinformačne.
Bežný človek vie o tom, že akísi Arabi a Židia medzi sebou bojujú, ale kvôli médiám sa človek vôbec nedozvie, o čo tam vlastne ide.
Mnohí ľudia si pletú pojmy Izrael a Palestína a nevedia čo je čo. Celú problematiku Izraela a
Palestíny teraz vysvetlím, veľmi stručne a prehľadne:
*****
SÚ ŽIDIA SEMITI?
Židia v skutočnosti nie sú Semiti
a aj pojem antisemitizmus je používaný z účelovo propagandistických dôvodov.
Človeku musí byť divná a podozrivá už hneď pravá vec: pre Semitov je totiž typická tmavá pokožka, avšak ak sa prejdeme po Izraeli vidíme tam len ľudí Európskeho typu bez žiadneho typického semitského zafarbenia tmavšej pokožky. (Ak aj niekoho vidíme s tmavšou pokožkou, je to Palestínčan).
*********
LIKVIDÁCIA JUDAISTICKÉHO FAŠIZMU: NÁVRH
Samotná tolerancia existencie judaizmu – to znamená tolerancia nacizmu, fašizmu, rasizmu.
A kto toleruje zlo, ten v podstate aj zlo podporuje.
Je treba urobiť všetko pre to, aby spoločnosť netolerovala judaizmus, pretože je to fašizmus.
Židovské náboženstvo nielenže nesmie byť tolerované, ale musí byť zlikvidované. Je nevyhnutné, aby bol zlikvidovaný nielen judaizmus, ale aj celý ilegálny štát Izrael, ktorý sa dopustil a dopúšťa sa teroristických, nacistických zločinov voči Palestíne. Obyvatelia Palestíny majú rovnako ťažké podmienky pre život, ako v koncentračný tábor. Palestína v podstate je koncentračným táborom.
.
Pre viac kliknite na tento odkaz
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html#mozToc
Id960527
lukas # JyveRore11
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-01-03 12:55:55 5057d10a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   tr
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0223 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles