Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty


Vyprávění starého pána aneb Dějepis pro komunisty

Pokusím se o reakci na blog mladého soudruha Petra Cvalína, okresního funkcionáře KSČM, který si ve svém článku zde stěžuje na údajnou neobjektivnost současného výkladu dějin. Přesněji řečeno, pan Cvalín se inspiroval k sepsání článku vyjádřením stalinistky Marty Semelové na Parlamentních listech. 

 

 

Na rozdíl od mnohých mne jeho článek nepobouřil a v žádném případě nepřekvapil (četla jsem předešlé blogy tohoto autora), spíše přiměl ke zpracování příběhu, který znám já a ačkoliv už v dobách, kdy jsem se jej pomalu dozvídala, mne napadlo, že by si zasloužil "dát na papír", dosud jsem tak neučinila. Ačkoliv je pouze jedním z mnoha, zasloužil by si pravděpodobně mnohem lepší zpracování, než mu mohu vdechnout já.Přesto se o to pokusím.

 

********

 

Vyrůstal ve velké rodině s jedenácti dětmi. Tehdy se děti přijímaly tak, jak je Pán Bůh rodičům dával. Jeho tatínek byl velmi poctivý a pracovitý muž, zásadový a spravedlivý chlap. Ctil odkaz svých předků a měl velký vztah k jejich duchovnímu i fyzickému dědictví. Fyzické dědictví představovalo rodinné hospodářství, kterému tatínek zasvětil svůj život. Dne, kdy ho Vaši soudruzi ukradli, se naštěstí nedožil. Duchovní dědictví pak představovala lidová zbožnost předávaná rovněž z generace na generaci. Tu také mohli zdeformovat a ukrást, nikoliv však víru, na níž byla založena. 

Život na venkově byl poklidný, udáván ročními obdobími a liturgickým kalendářem. Ve škole se mu dařilo, a tak i díky pomoci pana arciděkana mohl zdárně vystudovat osmileté gymnázium. Ještě jako abiturient poznal svou budoucí ženu a vzápětí se vzali. Tehdy se neotálelo. Manželku si přivedl zpět na rodný statek, kde se jim do roka narodil první syn, František. Po něm přišel Vojtěch, Jan, Ivan a nakonec – Marie. František se narodil ještě před válkou, Vojtěch a Jan za války, Ivan krátce po válce. Neměli se zle. 

Ačkoliv Vaši soudruzi s oblibou zobrazovali statkáře jako vyžrané práce se štítící vykořisťovatele, kteří ve volném čase týrali čeledíny a souložili nebohé děvečky, na venkově se pracovalo. Tvrdě, od Božího rána až do noci. Ale s láskou. Vztah k půdě se zde vytvářel stovky let. A jak pro dnešního člověka poněkud nechutně píše Jakub Deml, tento vztah byl stejně samozřejmý, jako nezaměnitelná vůně mateřídoušky, kravince a periodní krve žen:

"... musíme vědět, vidět a slyšet a také vlastníma ušima, vlastním jazykem, vlastníma očima, kolenama a rukama a vlastním srdcem a vlastní krví a duší zkusit, co je to píseň mariánská, Pozdvihování, růženec, Boží tělo, pout, co je to setí, co Aleluja, co letní bouře s přívalem, co krupobití, co noční požár celé vesnice, co jsou žně, co tažení kavek, co příchod a odlet vlaštovek, co píseň skřivana, co v železech smrt tchoře...."

Pak přišel den Vašeho vítězství; vítězství Vašich soudruhů. Statek byl znárodněn, tehdy sedmičlenná rodina (rodiče, maminka a čtyři děti) vyhnána do bývalých dělnických kolonií, do bytu o jedné místnosti. Babička s vnoučaty spala na manželské posteli, rodiče na zemi v kuchyni. Statek se mezitím čtyřicet let spokojeně rozpadal.

 

Byl poslán do závodů, které Vaši soudruzi rovněž ukradli, tentokrát nějakému továrníkovi. Ačkoliv byl úspěšný gymnazista a tehdejší osmiletá gymnázia byla opravdovou baštou inteligence a měla vysokou úroveň (než je Vaši soudruzi zrušili), mohl pracovat jen jako dělník. Jeho nadřízení měli obvykle jen obecnou školu, občas někdo měšťanku. Manželka musela jít pracovat do JZD. I tehdy byly mezi lidmi rozdíly. Frantíkovi se ve škole smáli, že má záplatované kalhoty. A matka nezřídka nevěděla, co svým dětem dát k jídlu.

Když se dozvěděl o Marušce, byl už ve vazbě. Letáky, o kterých sám nevěděl, známost s pár nevhodnými lidmi, jejich údajné výpovědi, které mu u soudu přečetli a on zjistil, že jsou plné polopravd a lží. Mohl však dokazovat, co neřekl a kde nebyl? Měl přece důvod toužit po převratu, byl buržoust, kulak, vzpurná povaha a katolík. V padesátých letech stačilo málo. Tresty, o nichž ti pánové hovořili, se pohybovaly v řádech desítek let. Vyslýchali jej v Bartolomějské, typickými způsoby. Zlomili jej a dostali do stavu, kdy by přiznal i vraždu vlastní matky. Do smrti se za to styděl.

Trest byl sice vysoký, ale přece ještě s vidinou života na svobodě. Nakonec to trvalo jen přes deset let. Leopoldov, Valdice, Příbram. Leopoldov roku dvaapadesát byl prý nejhorší. Maminka mezitím zemřela. Na její pohřeb nemohl. Měnová reforma už rodinu zlomit nemohla. Neměli ani na směnu. Maruška se narodila a začala vyrůstat bez otce, z Ivana se stal školák, z Františka, Vojtěcha a nakonec i Jana dospělí muži. Také oni mohli být pouze dělníky a režim jim nesvěřil do rukou zbraň. 

 

Když se jednoho dne otevřely dveře a vpadl do nich pohublý, fyzicky i duševně nalomený člověk, dcera Marie zůstala lhostejně sedět. Až mnohem později si uvědomila, co vše její otec přestál a že na něj může být pyšná. Až mnohem později si uvědomila, že by se měla stydět za den, kdy zůstala sedět.  Jeho žena na něj čekala. Čekala, zatímco mnohé nečekaly. Někteří spoluvězni se neměli kam vrátit. Nevyčítal jim to. Mohl by vyčítat ženě, že nevydržela sama všechny ty letité útrapy a rozhodla se sobě i dětem ulehčit život? Byl však šťastný, že ta jeho čekala. Vlastně o tom nikdy nepochyboval. 

Sladká šedesátá. Vojtěch získal práci s bytem, kam přivedl nejen svou ženu a dítě, ale i své rodiče. Každý měl jeden pokoj, což byl oproti poměrům z předešlých let nehorázný luxus. Janovi se nakonec podařilo na Slovensku, kde pracoval, při večerním studiu odmaturovat a získat lepší zaměstnání. Oženil se a zůstal žít v Žilině. Ivan zemřel při autonehodě krátce po svých osmnáctinách a František emigroval po příjezdu ruských osvoboditelů. 

Dalších dvacet let se odehrávalo v kulisách opráskaných šedivých paneláků. Snažili se na sebe neupozorňovat a asi se jim to i dařilo. Být ticho, každý den si oddělat svou osmičku, nepředřít se, vystát svou frontu, doma si v případě potřeby zabrblat, na chatce o víkendech okopávat záhonky a opékat s vnoučaty buřty. Pro někoho snad ráj na zemi. 

Ale pro člověka, který si pamatoval sedláckou hrdost, vůni vlastního sena, chleba i masa, všechny přikázané svátky a hlavně svobodu, to bylo málo. Pro člověka, co se rozhlížel okolo sebe a vždy těžce nesl nespravedlnost, která se dotýkala nejen jeho, ale i ostatních, který trpěl s mladým knězem bez státního souhlasu, studentem vyhozeným ze školy, s rodiči, jejichž děti emigrovaly, s Palachem, Zajícem a dokonce i s těmi smradlavými máničkami. 

Beran a syn svého otce, který se ještě za Rakouska porval v hospodě tak, že mu do smrti zůstala na tváři peyracovská vzpomínka. Tvrdá sedlácká palice. 

Přišel listopad a pak konečně vytoužená svoboda. Byli staří, on i jeho žena. Právě začínali 55. rok společného života. Polorozpadlý statek se jim sice podařilo restituovat, ale věděli, že sami už to nezvládnou. Přišla druhá rána. Uvědomili si, že komunistům se to přece podařilo. Podařilo se jim to prastaré rodinné pouto přetrhnout. Ne, jejich děti ani vnoučata už neměli k té ruině žádný vztah. Jediný z jejich potomků, který si život na statku pamatoval lépe, byl syn Frantík, který se v USA usadil natrvalo.

Prodej to, dědo, radil mu vnuk. Věděl, že má pravdu. Kupce našel lehce, podnikavců se tehdy vyrojilo dost. Peníze rozdělil poctivě mezi děti a vnoučata. S manželkou si nechali jen na pohřeb. Přišlo to brzy. Jeho paní zemřela tiše, doma, na sídlišti, po 61 letech manželství v dobrém i zlém. Přesně tak, jak to tehdy slíbila v kostele. 

Zůstal sám, ale nezatrpkl. Těšil se alespoň z radostí svých dětí a vnoučat. A někdy, tajně, i ze vzpomínek. Z několika štosů zažloutlých fotografií uschovaných v dřevěné truhličce, kde stále viděl svou maminku, oplácanou statkářku s velkým srdečným úsměvem, když si právě koupila nový klobouk, svého tatínka s fajfkou a knírem zakrouceným "po rakousku" stojícího před stodolou, sebe, malého blonďatého kluka, v bílých pumpkách s košíčkem v ruce na svátek Božího těla, svou mladou ženu ležící v trávě s dvouletým Frantíkem v námořnickém oblečku... 

Mnoho jsem se prohřešil, ale snad mi Pán odpustí, říkával s úsměvem faráři, který jej pravidelně navštěvoval v domově důchodců. Uměl dlouze a krásně vyprávět o dobách dávno minulých a moudře rozvažovat o současnosti. Ačkoliv už nemohl chodit, byl svobodný v pravém smyslu toho slova. Duševně. A když v požehnaném věku zemřel, neodcházel, věřím, se záští k žádnému z Vašich soudruhů.

 

********

 

Ale nejspíš by si nepřál, aby jeho pravnoučata musela ve školách poslouchat, že bylo vlastně fajn.Author: LUCIE AMALIE SULOVSKA # VojuNuge01
Slovensko2014-01-13240
-
 55% ( 19 people voted )
+
Už sa teším, ako sa ExtremeSocialpakoDávidko od zlosti rozleje na kolomaž a zahltí to tu svojou komickou ideologickou agitkou.

:-DDD

Pandemonium # KamySiqu56
-
 50% ( 10 people voted )
+
2014-01-13 11:11:14 d4254112
Už sa teším, ako sa ExtremeSocialpakoDávidko od zlosti rozleje na kolomaž a zahltí to tu svojou komickou ideologickou agitkou.

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-01-13 11:12:15 d4254112

K článku:

Takéto drísty vždy považujem za účelové manipulácie!

Zvážil by som relevantnosť článku, ak by vycapil aj ten rozsudok, začo sa vlastne do toho väzenia dostal!
Inak pre ovce dobré!

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 41% ( 12 people voted )
+
2014-01-13 11:28:12 8d08bdc3
Tých, čo údajne komunisti trestali a boli nevinní sa nájde dosť, ale po podrobnom preskúmaní sa zisťuje, že nevinný nikto z nich nebol. To je ako keď sa jeden sťažoval, že ho navštívili príslušníci štátnej polície, ale to, že mal nelegálne držanú zbrať už nehovoril.

{Byl poslán do závodů, které Vaši soudruzi rovněž ukradli, tentokrát nějakému továrníkovi. } Keby majitelia tovární pred tým neotročili ľudí, neprišli by o svoje podniky. Je to rovnaké ako dnes. Dnes sú zamestnanci vykorisťovaní parazitmi, ktorí im platia vreckové. Je len otázkou času kedy sa ľudia naserú a zoberú si to, čo im bolo odcudzené ekonomickým zdieraním počas anarchie na trhu.

Je smiešne keď paraziti, ktorí v kapitalizme zdierajú ľudí hovoria, že im bolo niečo ukradnuté po prechode na socializmus.

Pozrite sa ako dnes legálne a v rámci zákona okrádajú parazitní podnikatelia zamestnancov a dávajú im minimálnu časť z toho, čo vytvoria.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 73% ( 16 people voted )
+
2014-01-13 11:38:44 439f05f2
{Vyrůstal ve velké rodině s jedenácti dětmi. } Množili sa ako králici, alebo ako cigáni a potom trpeli biedou a boli nasraní na socialistické zriadenie + začali robiť problémy. Skúste mať bielu pleť a mať 11 detí ak si myslíte, že je dnes lepšie.

{Tehdy se děti přijímaly tak, jak je Pán Bůh rodičům dával.} Tak ako ich dnes "Pán Boh" rozdáva cigáňom, pretože nepoužívali vlastný rozum a racionálne myslenie.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 11:44:14 439f05f2
Social za tie Tvoje kydy co tu pises by Ta komunisti uz davno zavreli.. A neboj, nebol by si nevinny. Ona nejaka vina by sa Ti uz nasla..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 11:46:48 b228184e
loading...
mentalny mrzak ako jan.puki to nedokaze svojim zdegenerovanym mozockom prijat, hlavu ma zasratu len svojou chorou ideologiou

kto sam alebo jeho predkovia toto zazili tak vie

mojho pradeda prinutili odovzdat role a sad druzstvu inac, ta banda cervenych sracov zlomila jeho zene obe ruky...na vystrahu

neboli to ziadni bohaci ale sedliaci, slusni poctivi ludia, robili od rana do noci ale radi, robili na svojom kusku zemeYanath # VepeBeke80
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-01-13 11:48:04 559f68d2
{Ačkoliv byl úspěšný gymnazista a tehdejší osmiletá gymnázia byla opravdovou baštou inteligence a měla vysokou úroveň (než je Vaši soudruzi zrušili), mohl pracovat jen jako dělník. Jeho nadřízení měli obvykle jen obecnou školu, občas někdo měšťanku.} Jeho nadriadení sa museli v práci vypracovať, aby sa dostali vyššie. Čakať, že po vyštudovaní gymnázia získa okamžite vysokú funkciu a bude riadiť ľudí, ktorí majú o veľa vyššie skúsenosti je veľmi hlúpe. Dnes mnohí gymnazisti, ale aj vyššie vzdelaní montujú káble v automobilkách, alebo vypisujú dookola tie isté papiere, sú na úradoch práce, mastia žemle o mcdonalda v zahraničí, prípadne sa venujú podvádzaniu dôchodcov a podobne.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 11:49:14 439f05f2
a retardovanemu davidlu zelam aby zazil ten "spravodlivy" pristup sudruhov, ktorych tu tak vehementne obhajuje, hej davidlo, nemal tvoj tatko cervenu knizku?

Yanath # VepeBeke80
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 11:50:01 559f68d2
{mojho pradeda prinutili odovzdat role a sad druzstvu inac, ta banda cervenych sracov zlomila jeho zene obe ruky...na vystrahu} Ruky sa nelámali bezdôvodne, ale kapitalistickým parazitom, ktorí odmietali odovzdať to, čo naparazitovali pred socializmom boli majetky odoberané a ak nechceli, bolo použité násilie a čaká ich to znovu. Socializmus je prirodzeným výsledkom kapitalistickej anarchie na trhu.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 11:51:57 439f05f2
Prekrásny životný príbeh.. charakteru SOCIALISTICKÉHO REALIZMU! Ak sa však zoberie nejaká tá štatistika--o ktorej som písal kdesi inde že je slepá-- tak percento takýchto osudov je MIZIVÉ.. respektíve je vhodné sa poučiť aby nebolo--nasledovania vhodné! Ale poľno-- produkčnosť -- s vysokým percentom fyzickej práce už len príchodom ZETOROV 25 sa ..neskutočne zmenila a zaznamenala POTRAVINOVÚ SEBESTAĆNOSŤ...Ale i tak životné príbehy sa sfilmovali niekoľko krááááááát aj v " opačnom garde" nie len trpiteľskom.
klopi # KyvoWavo40
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-01-13 11:53:46 58d4289b
Nízko hodnotený príspevok


ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 35% ( 7 people voted )
+
2014-01-13 11:55:30 439f05f2
Á, súdruh tajomník sa už dostavil, VUML začína. Zas sa pobavíme!

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-01-13 11:55:50 d4254112
{hej davidlo, nemal tvoj tatko cervenu knizku?} Môj tatko dostal len vyznamenanie, pretože bol vzorným robotníkom, ale v komunistickej strane nikdy nebol. Bol len obyčajný robotník.

{a retardovanemu davidlu zelam aby zazil ten "spravodlivy" pristup sudruhov} Ja by som vám zaželal ten "spravodlivý" prístup kapitalistov, ale načo ? Ten už si užívate. ;-) Výsledkom je hlad, mizéria, čoskoro život v zemľankách s latrínami, vláda finančných skupín, predpisovanie liekov podľa prianí farmaceutických spoločností, ktoré platia lekárom zájazdy, extrémne nekvalitné potraviny...
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-01-13 12:00:12 439f05f2
Social. Pozadujes mechanizmy, ktoré by tomu do veľkej miery zabránili.

Myslis v tejto lamparni - dolezite.sk ? Tak to sa zase pridem o rok na Teba pozriet kam si pokrocil.. :-)))
Skus napisat adminovi, snad Ti vyhovie. S rozlisovanim reality snad nemas problem, aby si pochopil ze je to tu zbytocne vydana energia. Pozaduj dalej, ked myslis ze to pomaha.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 12:00:53 b228184e
Komunistov tu kapitalistická lúza chce často kritizovať na základe nejakého pochybného príbehu rebela, ktorý plánoval prevrat a robil problémy, ale to, že komunisti vystavali byty, zabezpečili prácu a slušné bývanie každému je už zamlčiavané. Dnes sú mnohí nespravodlivo potrestaní, prenasledovaní a naviac mnohí nemajú prácu, slušné bývanie, kvalitné potraviny,...Dnes sa majú dobre len členovia politických strán a ich rodiny, alebo vykorisťovatelia pracujúcej triedy.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 55% ( 12 people voted )
+
2014-01-13 12:05:14 439f05f2
{ Myslis v tejto lamparni - dolezite.sk ? Tak to sa zase pridem o rok na Teba pozriet kam si pokrocil.. :-)))} Nevidím dôvod, prečo by som na internete nemohol písať o tom ako si predstavujem lepšiu spoločnosť. Možno sa mnohí inšpirujú a nakoniec to budú požadovať na námestí.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 12:07:21 439f05f2
{Frantíkovi se ve škole smáli, že má záplatované kalhoty. A matka nezřídka nevěděla, co svým dětem dát k jídlu.} Dnes ľudia páchajú sociálne samovraždy, lebo nemajú čo jesť a zaplátané, alebo dotrhané nohavice sme tu mali aj ako módny trend. Za socializmu mal každý zabezpečenú prácu - teda aj plat, bývanie a ak všetko neprechlastal, mal aj na to, aby kúpil decku nové KALHOTY.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 47% ( 5 people voted )
+
2014-01-13 12:17:11 439f05f2
Prepac Social. Idem uz nieco robit uzitocnejsie ako tuna s Tebou pisat. Co to je mat sa dobre ?
Ked tu budes cele dni vypisovat dobre sa mat nebudes. Jedine ze by si si socalisticky rozdelil majetok tych ktori teraz na niecom poctivo pracuju. Podla Tvojich reci, vyzera to tak ze mas take chore plany. Aj to je mozne aj to sa moze stat, ze od pisania na dolezitom, prebijes sa s partickou na namestie, tam budete pozadovat a nakoniec sa Ti splni ten sen. Vsetko si rozdelite - vsjo rovno.

Len mi nejako cosi nesedi, podla toho clanku sa pise ze ten statok upadal az schatral.. A tak mohol ten gazda ostat na tom statku spokojne zit dalej. Problem by bol len jeden ze socialom by sa to nepacilo, videli by zly priklad ako sa moze mat niekto lepsie ked pracuje na vlastnom.

Cau.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 12:22:44 b228184e
{Už sa teším, ako sa ExtremeSocialpakoDávidko od zlosti rozleje na kolomaž} Si myslíš, že pra mňa je problém rozniesť tento paškvil ? Nie je. Rozliatie na kolomaž sa znova nekoná.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 12:27:24 439f05f2
Ja si myslím ..že Pandemónium 36-- ako "vetráč nezmyselníkov"-- "dynamizújucich lenivcov-aj gramatických" -- "oponent prezentných- neznalcov" nerobí dôsledne svojú prácu! Lebo niektoré "persóny" aj E..S..P s pravidelnosťou - zahlcujúco- vstupujú do -- niekedy aj slušnej --pohodovej-- rozprave.Prajem --Pan----nium36 úspechy v eliminácií niektorých -obmedzencov.
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 12:28:52 58d4289b
ano davidlo pre takeho kretena ako ty to je problem, lebo to co ty povazujes za argumenty su len same dristy a si prilis blby na to aby si si to uvedomil

Yanath # VepeBeke80
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-01-13 12:34:28 559f68d2
{Idem uz nieco robit uzitocnejsie ako tuna s Tebou pisat. Co to je mat sa dobre ?
Ked tu budes cele dni vypisovat dobre sa mat nebudes. } Treba vzdelávať ľudí, aby bolo lepšie.

{Problem by bol len jeden ze socialom by sa to nepacilo, videli by zly priklad ako sa moze mat niekto lepsie ked pracuje na vlastnom. } Dnes nepracujú ľudia na vlastnom. Pracujú pre zahraničných vykorisťovateľov v gulagoch. Iba malá časť pracuje na vlastnom a tá je likvidovaná nadnárodnými korporáciami, ktoré získavajú každý deň viac aj vďaka spolupráce s politikmi. O tom je kapitalizmus.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 12:34:50 439f05f2
{ano davidlo pre takeho kretena ako ty to je problem, lebo to co ty povazujes za argumenty su len same dristy a si prilis blby na to aby si si to uvedomil} Potom musíš byť dobre sprostý, keď nedokážeš argumentačne rozniesť tie moje "drísty".
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 12:40:54 439f05f2
pekna kravina,
ja len nechapem preco ,ked bolo na tich dedinach tak dobre, ludia masovo emigrovali.

a co kebi to zacinalo takto :

pochadzal som z rodini 12 deti, niekolko generacii sme veselo zili v peknej drevenici .deti chodilki do skoly ja smanzelkou do prace, deti sa hrali a v nedelu sme chodili do kostolika,kde sme sa z manzelkou zobrali a krstili sme si deticki,pan farar nas navstevovali rozpravali,ze deticku su velmi nadane... az prisiel kapitalista a vihlasil ze je majitel pozemku a nas vistahoval,skoncili sme na ulici,
cast deti emigrovala, dievcatka krestanki sa stali prostitutkami, chlapci drogovimi dilermi a narkomanmi a jeden sincek uspesnim podnikatelom, planoval ze kupi domcek naspet ale jeho spolocnik ho podviedol a tak sa zastrelil
a moj sen odomceku sa rozplinul,
manzelka nevidrzala dazdive roki v parku a utulku , ochorela nebolo penazi na lieki ani ked sa ponukala , skonala pomrerne mlada.
zivnostnik ktori mal ju pochovat, jej este ukradol nausnice aj snubni prsten ,o ktorom sme si slubili za si ho nikdi ,ale nikdi nedame dolu az pred tvarou pana pri poslednom sude.
zo zufalstva som sa stal alkoholikom a predal som svoj prsten, bival som v kanali a kazdi den som sa modlil preco ma kapitalisti tak trescu ved som nevinni.
zvisok zivota som stravil v cirkevnom starobinci ,kde ma navstevoval pan farar krasne sme sa rozpravali o dobach davno minulich , kim som mal domcek a zamestnanie.
drahim kapitalistom sa podarilo uplne znicit moju rodinu ,deti v emigracii nechceli prist ma pozriet , niektore umreli na predavkovanie,jednu dceru uniesli obchodnic zo zenami,dalsia umrela na sifilis,clapca zabil drogovi diler
a len jozinko ma prisiel pozret a chcel abi som mu da snubni prsten ze ho preda , tak ho kapitalisti skazil aj jozinka a pan farar vzdi hovorili aki je roztomili v pritmi kostola ked ministroval.
az v naruci knaza vidichol posledni raz, ale nechoval ziadnu ale uplne ziadnu nenavist k vasim panom kapitalistom , zivnostnikom a podnikatelom.
a kedze mu neostala a ni vindra, tak ho zahrabali hole do zeme s drevenim krizikom a sati predali zivnostnikovi abi sa dali zaplatit nakladi na pohreb.
ved aj boh povedal daj panovi co je jeho.

Ale nejspíš by si nepřál, aby jeho pravnoučata musela ve školách poslouchat, že bylo vlastně fajn.


kvak # TywaCila76
-
 53% ( 7 people voted )
+
2014-01-13 12:45:58 c3a873d1
{Ked tu budes cele dni vypisovat dobre sa mat nebudes.} Kritizovať lúzu, ktorá ničí Slovensko a režim, ktorý je toho príčinou treba, lebo inak bude o veľa horšie. To by ste však mali robiť hlavne by. Ja nežijem na Slovensku a zarábam o veľa viac ako pracovníci v slovenských gulagoch. Zvýšenie životnej úrovne na Slovensku pre mňa nie je také dôležité ako pre tých, ktorí tam žijú, ale je to krajina v ktorej som sa narodil a hanbím sa za to ako to tam vyzerá.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 12:49:18 439f05f2
Social. No nic este Ti odpisem..
Si myslis ze ak by sa nieco zmenilo v ramci Tvojich socialnych predstav tak by ludia nepracovali v tych istych gulagoch trebars u cervenych ? A nespolupracovali by ti navrchu s politikmi aby nakoniec dosiahli stav - ze bude vsetko cervene ? Neupevnovali by si poziciu a moc ? O tom nie je len kapitalizmus. To je predsa ludska nedokonalost a vlastnost s cim ty tu imaginarne bojujes.. Je uplne jedno aky system, vzdy pojde ludom o to iste.
Snad Ta z tej naivity preberu prednasky u doktora Koukolika.Ten to vyjadruje jasne, ze ludia riesili prakticky vzdy tie iste veci. Potravu, rozmnozovanie a svoje postavenie v skupine. To co tu prednasas je proti samotnej prirode. Ale chapem, chapem - riesis tiez len to iste - svoje postavenie ci poziciu v skupine. Nevadi ze je to utopia co tvrdis. Ucel sväti prostriedky.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 12:51:20 b228184e
Nízko hodnotený príspevok


ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 12:56:03 439f05f2
Pani Lucie Amalie Sulovska,---Čím to je ,že vám, chudákom Čechom , (česť výnimkám)robili tí hnusní komunisti horšie ako nám Slovákom.Nechcela som sa už vracať do minulosti,len musím pani autorke Sulovskej oponovať.Pametám si na dedine dve skupiny boháčov. Jedni išli už ráno ,len čo sa rozbrieždilo do poľa a makali.Boli bohatí zo svojich rúk. Tým ťažko niekto závidel,jedine ,že sa našiel dajaký blbec, ten aj občas dal aj chudákovi,alebo lacno predal mlieko.Potom boli takí,čo si hladkali svoje výžrané brucho a na tých robili ľudia.Mal toľko polí,že ich nestačil obrobiť,najal si ľudí,ktorí mu na poliach robili . Podľa toho ako sa dohodli,mu dávali časť úrody.Ak nebol veľmi chamtivý ,stačila mu osminka z úrody. Škoda sa rozpisovať ďalej. Bol tvrdohlavý a letáky o (ktorých sám nevědel) a už bol nevinný ako Biela ľalia Ešte aj Palach,tak to už je koniec.Ten mladý farár ,nebol ten čo v 89. vrieskal s Havlom z tribún? A hnusné ošarpané komunistické paneláky: Pani autorka bude asi veľmi informovaná o( byvalém výkladu dějin).

Jambo # JiwyDoxy10
-
 56% ( 6 people voted )
+
2014-01-13 13:17:29 5f667012
Už je čas na otázky? Tak teda, súdruh takomník ExtremSocialpakoDávidko, mám takú jednoduchú otázku úrovne lektora: Súdruh Štrougal si svojho času z Národnej galérie vzal domov do obývačky známy obraz Odovzdávanie kontingentov na Orave od M. Medveckej. Ak opomenieme svojvoľnosť a trestuhodnosť tohto kroku, poprosím o vysvetlenie, prečo sa rozhodol mať denne na očiach práve tento kompromitujúci represívny motív z päťdesiatych rokov? Porozumeli ste otázke, s. tajomník? (Teraz sledujte toho paka čo vypotí, to sa nasmejeme!)

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-01-13 13:38:27 d4254012
Neviem čo vám niektorým nie je jasné,čo píše ExtremeSocialPower?

Jambo # JiwyDoxy10
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-01-13 13:49:29 5f667012
Nízko hodnotený príspevok


Jambo # JiwyDoxy10
-
 35% ( 10 people voted )
+
2014-01-13 13:50:15 5f667012
ved v tom je ten hrozni probleb ,ze ma pravdu a tu si predsa nemozu pripustit

kvak # HygaHati38
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 14:03:49 c3a873d1
Pre Admin,---Tri slová a sú označené ako nízko.nebodaj nevhodný-hodnotený príspevok.Bola by som rada ,prečo?Kto to hodmotí? Sledujem už dlhšie.

Jambo # JiwyDoxy10
-
 41% ( 7 people voted )
+
2014-01-13 14:17:34 5f667012
Jambo: nie som síce admin, ale vysvetlím Ti to napríklad ja. Davove kecy sú všeličo, ale s pravdou to má spoločné teda veľmi málo. Preto si aj odo mňa dostala mínus (poznámka jeden človek jedno mínus). A keď sa tých mínus nazbiera dostatok príspevok sa "skryje".
Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 14:29:31 c3928a4c
Ahááááá! Takže sa tu likvidujeme samí seba. To je super.vysvetli mi v čom nemá aspoň polovičnú pravdu?

Jambo # JiwyDoxy10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 14:37:01 5f667012
Jambo: prečítaj si jeho "argumentáciu", ktorou "zmietne" všetky protiargumenty. Napríklad niekto napíše o tom, ako ho komunisti donútili vstúpiť do družstva násilím, alebo krivým obvinením. A Davo hneď vie, že tak to nebolo (lebo ten čo sa mu to stalo a rozprával o tom proste klamal a Davo je vševed).
Alebo vie, že tí čo mali "mešťanku" sa museli vypracovať. Ha, Haha. Lenže to už nepovie, ako. A že to vôbec nemuselo byť odbornými schpnosťami. Leeeenže Davo to vie lepšie. On tam bol. A ak tam nebol isto to proste vie. A lepšie než všetci zúčastnení.

Jambo, čo necítiš ten jed odkvapkávajúci z každého jeho príspevku? Davo je mentálny kripel živiaci sa na zášti. Takí ako on keď by sa dostal k moci tak bude zabíjať v mene života, viesť vojny aby bol mier a nenávidieť všetkých ktorí nemilujú.

Krovak # FugePuty85
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 14:48:12 c3928a4c
"Jambo, čo necítiš ten jed odkvapkávajúci z každého jeho príspevku? Davo je mentálny kripel živiaci sa na zášti. Takí ako on keď by sa dostal k moci tak bude zabíjať v mene života, viesť vojny aby bol mier a nenávidieť všetkých ktorí nemilujú."

bohuzel, take si toho na Davovi vsimam

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 14:54:55 53d0513c
Jambo a mimochodom:
100% pravdy je pravda
0% pravdy je klamstvo
50% pravdy je klamstvo
90% pravdy je veľmi dobré klamstvo

Krovak # FugePuty85
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-01-13 14:55:58 c3928a4c
Jumbo, aj ja ti dám mínus a nie len jedno.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 15:11:00 542f0456
Jambo ak si ma zastaneš, budú tebou opovrhovať a budú ťa nenávidieť. To musíš písať to, čo sprostý dav chce počuť, aby si získala ich priazeň. Inšpirovať by si sa mohla s predvolebných bannerov politikov.
Domestos # VahoBygo94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 15:31:32 439f05f2
Krovak. ,---Nečítam Všetky články.Dnes som si všimla,že všetci ho tu máte pomenovaného Davo..Mne sa zdalo,že vtom čo som čítala dnes ,má zväčšia pravdu.Ja som to tak cítila.Žiaľ ja už mám toľkooooo rokov,že si dobre pamätám aj roky 50.té.Tebe sa zas nezdá,že napríklad každý,kto za bývalého režimu neštudoval ,tak chudák nemohol. On nebol hlúpy,len mu to komunisti nedovolili.Tomu veríš? A 100% pravdu už nemá dnes ani Boh. Aj ten to už má pomiešané..Ja si zas myslím,že ak človek klame päť krát a šiestý raz povie pravdu,treba ho brať aj v tom šiestom prípade za klamára?Ak je 90%pravdy veľmi dobré klamstvo,potom 10% klamstva je veľmi dobrá pravda?Za žiadneho režimu nič nebolo len dobré a nič len zlé. To dúfam uznáš.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 15:31:37 5f6674ed
{Davo je mentálny kripel živiaci sa na zášti. } Spravodlivý hnev proti neprávu nie je nič zlé. Práve naopak, je pre spoločnosť potrebný. Inak lepšie utláčaným nebude.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 15:34:45 439f05f2
Pandemonium,---Od teba dostať mínus je pochvala.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 15:35:38 5f6674ed
Nízko hodnotený príspevok


Domestos # VahoBygo94
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 15:43:48 439f05f2
Jambo: ako Davo prispievať začal - to bol militantný vegán / ochranca zvierat. Potom sa postupne dostal k boľševickej agende (po ceste tam bol menší exces do rusofílie). Vždy sprevádzaný sekaním myšlienok do veľkého množstva príspevkov, akresívnym vystupovaním a ignorovaním akýchoľvek argumentov.
Nie, nemyslím si, že každý kto neštudoval neštudoval "lebo komunisti". Poznám nejaký ten prípad kedy s tým komunisti naozaj nič nemali (aj keď zlý kádrový posudok bola priťažujúca okolnosť).Problém skôr je, keď niekto vyštudoval lebo bol komunista.
A obávam sa, že keď niekto 5 krát klame a šiesty raz povie - znamená to, že ten šiesty krát si bude každý rozumnejší človek dávať pozor a dobre si to overí. To je ako ten chlapec, ktorý kričal "pomoc vlk".
A vieš, pravda a klamstvo nie sú zameniteľné, 10% klamstva nie je veľmi dobrá pravda. Tak to proste nefunguje ;-)
A áno, nikdy nebolo nič ani čierne ani biele. Problém ale je, keď niekto hovorí o tom ako bolo za predchádzajúceho režimu dobre a teraz je zle. To by napríklad takí politickí väzni z Jáchymova (ktorí ešte prežili) vedeli povedať svoje. Na druhej strane pokrok, ktorý tu bol je neodškriepiteľný. Hlavným problém ale myslím je to, že veľa ľudí si myslí, že keď som proti socialistickej totalite okamžite schvaľujem súčasný stav ako najlepší.

Krovak # FugePuty85
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 15:45:30 c3928a4c
Jambo, na budúce sa ma nemusíš zastávať. Ja rád plávam proti silnému prúdu a čím je silnejší, tým som odolnejší a húževnatejší, lebo sa nevzdávam. Môj mozog neochabúva a výsledkom je silná argumentácia.
Domestos # VahoBygo94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 15:45:49 439f05f2
O tych bolsevickych retardoch sa nebudem vyjadrovat, ale klopi ty si skutocne len kus bolsevickeho hovna.
K clanku skutocne pravdivo napisanya velmi mierne.
klopi napisal: tak percento takýchto osudov je MIZIVÉ.. ty retard tak chces povedat, ze buglace bolo viac ako rolnikov? Kazdeho jedneho ozobracili a nanutili vstupit do druzstva, lebo ty najpoctivejsi boli zmanipulovanymi procesmi prenasledovany a sluzili ako vystraha pre druhych.


otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 15:47:45 1834e06a
Nízko hodnotený príspevok


Domestos # VahoBygo94
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 15:48:33 439f05f2
{Kazdeho jedneho ozobracili a nanutili vstupit do druzstva} To je lož. Trpeli hlavne deti alkoholikov, ktorých deti museli chodiť v zaplátaných nohaviciach. Komunisti každému zabezpečili prácu aj s odmenou+bývanie+vzdelanie+zdravotnú starostlivosť+dovolenky...
Domestos # VahoBygo94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 15:50:48 439f05f2
Davo: iba tu (k znechuteniu väčšiny diskutérov) mentálne onanuješ. Tváriš sa ako veľký frajer, ale to čo tu predvádzaš je úbohé. Pekným príkladom je:

"Jambo, na budúce sa ma nemusíš zastávať. Ja rád plávam proti silnému prúdu a čím je silnejší, tým som odolnejší a húževnatejší, lebo sa nevzdávam. Môj mozog neochabúva a výsledkom je silná argumentácia."

Vieš, pripadáš mi takýmito hláškami ako malý chlapec, ktorý potrebuje povykrikovať aký je skvelý. A je to hlavne preto aby sa nebál a "aby to všetci videli". Vieš, prezradím ti tajomstvo - si s tým na smiech, keby tvoja argumentácia za niečo stála ostatní ti to uznajú. Ako vraví stará múdrosť "dobré sa chváli samo". (lenže aby som ti to vysvetlil, ono to chválenie nie je o tom, že by si to mal aktívne robiť sám)

Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 15:54:52 c3928a4c
Domestos,--- Ja si to tiež myslím. Hnevám sa na ľudí,ktorí skresľujú minulý režim,hoci viem,že bolo čo naprávať. Ale aby dnešný mladý človek prirovnával socializmus k fašizmu,Aby sa mladému človeku podkladalo,že toto čo tu je už lepšie ani nemôže byť, alebo napríklad ak v českej televízii ukazujú,že ani nábytok nebol poriadny. a obývačku mala rodina zariadenú tak,že každý kus inej farby a iný dezén?Nič sa nedalo kúpiťa iné ešte vážnejšie nezmysly. Samozrejme,že by som zato nikoho nevraždila,ale svoj názor si tu každý prezentuje a toľkoooooo bludov. Zato nikomu nedávam mínus.Beriem to,že to je jeho názor.Ani nikomu nenadávam oplzlo .

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 16:04:27 5f6674ed
{Vieš, pripadáš mi takýmito hláškami ako malý chlapec, ktorý potrebuje povykrikovať aký je skvelý.} Potrebujem argumentovať a viac oponentov je pre mňa väčšou výzvou a zároveň ma posilňuje.

{keby tvoja argumentácia za niečo stála ostatní ti to uznajú} K tomu nemám žiadny argument. Len smiech.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 16:07:43 439f05f2
{Frantíkovi se ve škole smáli, že má záplatované kalhoty. A matka nezřídka nevěděla, co svým dětem dát k jídlu.} Lebo otec vysedával v krčme. Keby nechlastal, mohol chodiť Frantík slušne oblečený ako ostatné deti.
Domestos # VahoBygo94
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 16:16:04 439f05f2
{Hnevám sa na ľudí,ktorí skresľujú minulý režim,hoci viem,že bolo čo naprávať.} Absolútne súhlasím. Bolo čo naprávať. Komunisti zobrali ľuďom majetky, ale vytvorili továrne, družstvá a spravovali ich tak, že mal každý čo jesť, každý mal kde bývať a čo jesť. V začiatkoch to bolo ťažšie, ale zlepšovalo sa to. Neboli bezdomovci, ľudia nežobrali jedlo na ulici...bola však lúza, ktorá všetko prechlastala a nestarala sa poriadne o deti a vinu za to dávali komunistom.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 16:19:48 439f05f2
Davo: nie, tu robíš machra. Argumentácia je časťou dialógu a to je niečo dosť mimo teba. Najskôr by si totiž musel neignorovať všetko čo ti nehrá do karát - mam a mysli to čo robíš: argumentácia neznamená povedať "takto to nebolo" nasledované "jóóóój ako som ho zotrel". Ono by si bol na smiech, keby to čo vyvolávaš nebola kombinácia znechutenia s ľútosťou.
Krovak # FugePuty85
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 16:20:26 c3928a4c
{alebo napríklad ak v českej televízii ukazujú,že ani nábytok nebol poriadny} Naša obývačka bola pekne zariadená a to pochádzam z robotníckej triedy. Moji rodičia nemali žiadne vysoké funkcie a neboli členmi komunistickej strany.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 16:22:01 439f05f2
Nerobím machra. Len opisujem ako to funguje.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 16:23:03 439f05f2
Davo: práve si dal pekný príklad: "{Frantíkovi se ve škole smáli, že má záplatované kalhoty. A matka nezřídka nevěděla, co svým dětem dát k jídlu.} Lebo otec vysedával v krčme. Keby nechlastal, mohol chodiť Frantík slušne oblečený ako ostatné deti." proste bez akéhokoľvek faktu, akéhokoľvek zdôvodnenia, ale voláš to argumentácia. Ešte chýba aby si sa za to pochválil.
Krovak # FugePuty85
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 16:26:25 c3928a4c
Takychto osudov boli statisice. Moj dedo ktory vychodil zakladne skoly este za rajchu drel 4 roky v USA v baniach v Pensylvanii, ked sa vratil za usporene peniaze kupil mensi statok, darilo sa mu, pomaly sa rozsiroval, prosperoval.
Prisli bolsevici, zhabali mu uplne vsetko vcetne rylov a lopat, rodinu vyhnali tak ze musela byvat u znamych, mohli byt radi ze neskoncili niekde v jachymovskom koncentraku alebo na sibenici. Aj takych vtedy boli desattisice. Mojho otca vyhodili z 1. rocnika VS, ihned narukoval ku petepakom co boli v podstate nutene prace. Statok v 60tych rokoch zburali, postavili tam nejake tzv. rekreacne stredisko jednoho zavodu kde si chodili papalasi uzvat vino zeny a spev…Polia a luky co sme vlastnili rozdali za babku na stavebne pozemky dedincanom. Po ´89 rodine ponukli akesi nahrane pozemky v tzv. restitucii-z nic uz vsak nikto nemal vztah ku pode. Ja som hned po aspieanture v ´94tom zbalil 5 svestek a siel co najdalej…
A ani sa nevratim pokial tam budu taki nekompletni ako Extrem…alebo Jan...

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-01-13 16:28:39 55e545e3
{proste bez akéhokoľvek faktu, akéhokoľvek zdôvodnenia, ale voláš to argumentácia. } Ostatné deti nechodili v zaplátaných nohaviciach, pretože aj ich rodičia za prácu dostávali peniaze a za tie kupovali aj oblečenie a stravu pre deti. To, že si ich niekto prepil, alebo ich nosil farárovi do zvončeka v ilúzii, že si tak predplatí miesto v nebíčku už bol jeho problém.

Otázkou je prečo Frantík chodil v zaplátaných nohaviciach a nemal čo jesť. Lebo komunisti za prácu neplatili ? To je bullshit...ostatní prečo nemali problém postarať sa o deti a prečo ich deti nemuseli chodiť v zaplátaných nohaviciach ? Lebo to boli všetko deti politikov ?
Domestos # VahoBygo94
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 16:36:59 439f05f2
Jambo:
Nacizmus (spravne: nacionalny socializmus), tzv. socializmus a fasizmus je jeden a ten isty rezim lisiaci sa v niektorych detajloch. Vsteky tri rezimy maju spolocne toto:
1. Vlada jedinej strany, neexistencia slobodnych volieb, kriminalizacia opozicie
2. Nadradenost prav kolektivu nad pravami jednotlivca
3. Nosna ideologia nenavisti (je nepodstatny deajl ci rasovej, narodnej alebo triednej)
4.Silne zasahovanie statu do ekonomiky
5.Jedina vladnuca strana moze byt (nemusi) personifikovana nejakou vyraznou vodcovskou osobnostou ktora je nekritizovatelna, neodvolatelna, povinne zbozstovana (Hitler, Stalin, Mussolini…)
6.Tzv. socializmus sa lisil ot nacizmu a fasizmu jedinou crtou: likvidaciou sukromneho vlastnictva. Preto tento system kde bol tam uplne zdevastoval ekonomiku, ovela viac ako nacizmus a fasizmus.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-01-13 16:37:36 55e545e3
{darilo sa mu, pomaly sa rozsiroval, prosperoval.} Aj tu sa firmám darí a hlavne tým, ktoré platia zamestnancom vreckové a ešte majú aj daňové úľavy.

Komunisti brali to, čo bolo ukradnuté pred tým ľuďom a každému potom zabezpečili bývanie, dali mu možnosť pracovať a slušne žiť. Mnohí to z trucu odmietali a týn sami sebe škodili.
Domestos # VahoBygo94
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-01-13 16:41:08 439f05f2
Davo: "Lebo komunisti za prácu neplatili ? To je bullshit...ostatní prečo nemali problém postarať sa o deti a prečo ich deti nemuseli chodiť v zaplátaných nohaviciach ?" Nuž a prečo nie? Čo tak sa pobaviť o odovzdávaní kontingentov? Keď sedliak, ktorý nešiel do družstva povinne MUSEL odovzdávať napríklad mlieko a to za smiešne výkupné ceny? A keď vďaka kádrovému profilu zoženieš iba mizerne platenú robotu a tvoja žena tiež? Prípadne keď je navyše na materskej? A akokoľvek si schopný je jedno, lebo sa ťa boja zamestnať?
Samozrejme že to nebolo pravidlo, ale ak sa chceš tváriť, že sa také nedialo si naivný hlupák.

Krovak # FugePuty85
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 16:49:10 c3928a4c
Domestos:
Komunisti zobrali ľuďom majetky, ale vytvorili továrne, družstvá a spravovali ich …


Mali sme zpekla stastie ze sme z 1. republiky zdedili jednu z najlepsich priemyselnych zakladni v europe. Nebyt toho, skonci u nas socik ako v Rumunsku alebo na ukrajine (event. v polsku). Socializmus z toho dovodu u nas vybudovali kapitalisti, bez nich by sudruhovia lizali laby a narod chcipal od hladu tak ako za stalina. Megalomanske stavby (VSZ, hlinikaren, zbrojovky…) sa stavali zo znarodnenych (=ukradnutych) dochodkovych fondov a uspor ukradnutych menovou reformou. Peniaze "tych druhych" sa minuli koncom 60tych rokov, v 70 tych sme boli v inovaciach a priem.produkcii uplne mimo, kdesi za Portugalskom.
A pokial si myslis ze za sociku neboli zobraci, tak sa velmi mylis, nesmeli akurat to davat najavo inak by podla § o prizivnictve boli ihned ubytovani v statnom zariadeni so zamrezovanym pohladom von...

Inteligentni komunisti nakoniec pochopili ze je pre nich vyhodnejsie stat sa kapitalistami a tak cely ten bordel rozpustili...Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 16:49:25 55e545e3
Davidlo myslim ze si sa zblaznil. Namoc si hlavu do studenej vody, vraj to pomaha.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 16:51:25 b228184e
Aj ja som v zahraničí a žasnem, koľko socializmu na SK zostalo, v domnení, že za všetky súčasné krivdy na Slov. môže kapitalizmus. Ak niekto kradne s vládou, ak sa štát zadlžuje na úkor terajšej a budúcej generácie, ak štát predáva svoje zlaté vajcia za deravý groš, pýtam sa, ktorý kapitalista by toto robil??? Ani jeden, ale za to každý jeden socialista a fašista vedno. Aký je rozdiel medzi Mečiarom, Dzurindom a Ficom? Absolútne žiaden, zvlášť z ekonomického a hospodárskeho hľadiska. Viď postupné škody na verejnom a súkromnom majetku. O kapitalistovi je tento článok, o jeho drine, ume, krvi. Ten sa toho držal, socialista a fašista sa toho nikdy nedržal, naopak, robil všetko pre krízu, aby vďaka nej mohol vyburcovať vášne medzi ľudom a kradnúť a ovládať všetkých spolu. Kto z toho vyťažil? Globalista, nikto iný si ani NWO nepraje. To sú tí vaši proletári všetkých krajín, tí sa spojili, aby obetovali vlastných ľudí a vlastné krajiny v prospech svetovej elity. Čím viac Vás regulujú, vnucujú Vám menu, politikov, dôchodkové systémy a pod., tým viac ste otroci bez očí. Tak ste boli vychovaní, verejným školstvom vyškolení a teraz zbierate plody vlastnej práce, vlastne ešte nie, doteraz ste ich prežierali(keďže socialisti a korporátny fašisti ešte mali čo predávať), a o chvíľu už nebude čo zbierať.
A-h # NyxuJawu03
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 16:53:31 5616b18e
Ja vám poviem ako to celé bolo. Pred socializmom kapitalisti otročili ľudí tak ako aj dnes a dávali im žobračenku, lebo parazitovali na ich práci. Bola to určitá forma anarchie. Ľudia sa nasrali a chceli zmenu. Prišiel socializmus, všetko sa znárodnilo a týmto spôsobom sa poriešili vykorisťovatelia, ktorí však boli nasraní a stávali sa z nich disidenti, alebo odmietali pracovať a robili problémy, preto niektorí skončili aj v domoch známych. Tí, čo mali pred tým vlastné políčka vlastne nič nestratili, lebo aj keď o to prišli, dostali možnosť pracovať a za prácu dostávali plat+bolo im zabezpečené bývanie+zdravotná starostlivosť a ďalšie benefity z práce, ktorú vykonávali.
Domestos # VahoBygo94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 16:53:50 439f05f2
+štát nebol zadĺžený a boli sme do veľkej miery sebestační a nezávislí. Dnes sme závislí na zahraničných korporáciách, ktoré prirodzene týmto spôsobom získavajú moc nad politikmi. Tí musia slúžiť im a majú z toho samozrejme aj zisky na rozdieľ od lacnej pracovnej sily.
Domestos # VahoBygo94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 16:55:34 439f05f2
Boli sme odkázaní na ruskú ropu a plyn a dohody v rámci tohoto politického a vojenského bloku. Nakoniec 68 rok jasne ukázal ľuďom v ČSSR ako s ich slobodou a majetkom do budúcna komunisti vidia. Nič tam nebolo prirodzené a akonáhle veľký brat z Moskvy zapískal na ústup, po dohode s Reaganom a následne Bushom seniorom, celý blok sa rozsypal ako domček z karát. Potom súdruhovia, dnešní demokrati obrátili kabáty a začali kradnúť a rozpredávať čo ešte ostalo, dnes to robí už aj západ a výsledky sú čím ďalej tým katastrofálnejšie. Domestos, Dávidko, Extrem a neviem ešte ako si beznádejný idealista, fanatik a utopista v rámci jedného extrému.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 17:05:35 5616b18e
Davo Krovak to s tebou mysli dobre a ma pravdu . Vzdyt, se koukej na ty sve prispevky, jak CERNO-BILE! veci vidis ...

Mym prarodicum take za komunismu znarodnili pole, a pak museli mi prarodice na svych vlastnich pozemcich drit aby uzivili nejsen sebe ale jeste pro druhe!, museli obhospodarovat zvirata, kterych meli vice nez by normalne potrebovali, protoze museli drit pro druhe! a venovat tomu v podstate veskery zivot, veskery cas ... nemohli s toho mit zadnou radost.. nemohli si to ani uzit...

ja ti seru na jakykoli system v kterem by muj zivot nebyl JEN a POUZE na me samotnem .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 17:08:41 53d0513c
{Keď sedliak, ktorý nešiel do družstva povinne MUSEL odovzdávať napríklad mlieko a to za smiešne výkupné ceny?} Sedliaci, ktorí vykorisťovali paholkov a na ich úkor hromadili klobásky sa nechceli vzdať svojho pohodlného života bez práce a preto robili problémy. Komunisti ich samozrejme efektívne riešili.

{A keď vďaka kádrovému profilu zoženieš iba mizerne platenú robotu a tvoja žena tiež?} Za komunizmu všetci dostávali plat z ktorého sa dalo vyžiť. Deti nemuseli chodiť v zaplátaných nohaviciach a mali čo jesť, pokiaľ rodičia neboli notorici, alebo flákači, ktorí robili len problémy a nechceli robiť. No dnes mnohí otročia aj cez víkendy a dostanú 320 euro výplatu. Výsledkom toho je, že sa nemajú šancu odsťahovať od rodičov a konzumujú nekvalitné potraviny. Dobré miesta majú naopak rodinky poslancov a ich priatelia. Veď si pozrite napríklad videá Martina Daňa akým spôsobom sa dostávajú na vysoké posty priatelia politikov. A to ešte nehovorím o ľuďoch, ktorí prácu nemajú. Tí sú na tom ešte horšie. Komunizmus bol jednoznačne lepší a ľudia, ktorí chceli pracovať a normálne žiť mali dobré podmienky pre život.
Domestos # VahoBygo94
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 17:12:51 439f05f2
navic to jsou takove "resky",, ze hotova FARMA ZVIRAT

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 17:12:52 53d0513c
V roce 1933 bylo tisíce zemědělských usedlostí prodáno v dražbách. V důsledku cenové politiky nadiktované kapitalisty byli rolníci nuceni prodávat produkty své práce pod výrobní cenou. Dělali to dobrovolně? Nikoliv. Dělali to proto, aby si obstarali nejnutnější potřeby. Na východním Slovensku platili rolníci 12 až 16% úroků z vypůjčených peněz. Nikdo prý je nenutil si je půjčovat. Ale co měli dělat, aby se vyhnuli exekucím, kde vzít na daně, poplatky a jiné věci, když kapitalisty diktovanými cenami byla hospodářství ruinována?

väčší pes ..ebe a nebyť socialistických zákonov EU, tak už nemáme podnikatelov...dokedy ich budeme chrániť?...však chcú anarchiu, neplatiť dane a do vojny nás priviesť

NS RČS 25. října 1950

http://www.psp.cz/eknih/1948ns/stenprot/049schuz/s
049002.htm

tibir # TigaSebu46
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 17:13:51 5b941321
{Mali sme zpekla stastie ze sme z 1. republiky zdedili jednu z najlepsich priemyselnych zakladni v europe.} Dôležité je povedať, že pred komunizmom tu bola bieda a mizéria a v podnikoch kapitalistov boli otročení ľudia. Na ich práci parazitovala skupina zbohatlíkov, ktorá riadila aj politiku. Potom prišiel komunistický zázrak. Daj si toto vyhľadať na youtube: Komunistický zázrak
Domestos # VahoBygo94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 17:16:45 439f05f2
príde čas a tých našich neschopných podnikavcov pretiahne veľký kapitalistický pes...zatial tomu vdaka socializmu EU odolávajú, ale dokedy?

tibir # TigaSebu46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 17:21:15 5b941321
Davo ty ani nechapes ze "komunismus" byl PLAN . Ze u zrodu stali ti sami co za "kapitalismem" .
Ze "Komunismus" samotny prosty lid nenapadl .! Ze byl vymyslen, spropagovan a vnucen .!

Ze prosti lide v tom byli zas jen obycejne "babky" jenz naivne verili, konali a udrzovali panum jejich "FARMU ZVIRAT"

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 17:22:28 53d0513c
{Mym prarodicum take za komunismu znarodnili pole, a pak museli mi prarodice na svych vlastnich pozemcich drit aby uzivili nejsen sebe ale jeste pro druhe!} Mnohým sedliakom na ktorých museli drieť paholci, ktorých vykorisťovali boli znárodnené polia a tí sedliaci celú pravdu nikdy nepovedia a budú sa prezentovať ako neviniatka, ktoré nikomu nič zlé neurobili. Povedia len to, že im bolo niečo ukradnuté, ale to ako zdierali zamestnancov nepovedia. Ja nepopieram, že bolo všetko znárodnené, ale ľudia, ktorí prišli o svoje majetky dostali možnosť si na seba zarobiť a mohli žiť na dobrej úrovni. Je bullshit, že museli robiť aj na druhých, pretože každý musel pracovať. Dnes robíme na druhých, lebo tu máme vykorisťovateľov a armádu nezamestnaných. Za komunizmu bolo ľuďom umožnené zarobiť si na seba a tí, ktorí to robili a bez otročenia ľudí aj do vtedy nič nestratili. Stratili len sedliaci, ktorí otročili iných, pretože im to anarchia umožňovala.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 17:23:19 439f05f2
V interviewu s novinářem říká jeden dělník z těchto pracovních kolon: "Jsem číšník, podívejte se na mé ruce. Poslední černé šaty, bez nichž nenajdu zaměstnání, jsou zničeny. Žádali jsme pracovní šaty ze sociálního ústavu, ale vyvedla nás policie. Práci jsem přijal z hladu". Taková byla skutečnost. Buržoasie říká, že nikoho do pracovních kolon nenutila. Vždyť šlo přece prý "o svobodné dělníky ve svobodném státě", kde každý člověk má svobodu se volně rozhodovat. Pracující člověk mohl se však rozhodovat jen mezi dvojí možností: buď přijmout kapitalisty diktované podmínky, nebo zemřít hladem. Jinou svobodu rozhodování kapitalismus pro pracující neznal a neposkytoval.

NS RČS 25. října 1950

tibir # TigaSebu46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 17:24:58 5b941321
{Davo ty ani nechapes ze "komunismus" byl PLAN } Myšlienka komunizmu tu bola už pred kresťanstvom. Mnohé komunity žili v sociálnom zriadení a dokonca aj prvé kresťanské sekty.

{ Ze prosti lide v tom byli zas jen obycejne "babky" jenz naivne verili, konali a udrzovali panum jejich "FARMU ZVIRAT" } Dnes tu máme zvieraciu farmu, ale tupé stádo si to samozrejme neuvedomuje.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 17:26:00 439f05f2
V r. 1932 rozhodli se buržoasní činitelé v pražské obci vypracovat "plán na potírání nezaměstnanosti". Vypracování plánu bylo svěřeno tehdejšímu primátoru Petru Zenklovi, onomu Zenklovi, který v únoru 1948 připravoval reakční puč, směřující k obnově kapitalismu u nás, a který nyní v zahraničí za jidášský groš zrazuje a prodává český národ americkým imperialistům a německým neofašistům. Podle tohoto plánu byli nezaměstnaní zařazeni do pracovních kolon a zde za almužnu 50 Kč týdně museli pracovat na nejhrubších pracích, jsouce vyloučeni z jakéhokoliv pojištění ať nemocenského, úrazového či starobního. Tyto Zenklovy hladové kolony, jak je nazýval pracující lid, představovaly novodobou moderní robotu, kde sice nebyli lidé honěni bičem panských drábů, ale bičem nezaměstnanosti. V případě, že by dělník odmítl nastoupit tuto potupnou trestaneckou práci, byl potrestán odnětím žebračenky, t. j. odnětím poukázky, která mu umožňovala nakoupit za 20 Kč týdně potravin pro jeho rodinu. A tak dne 20. listopadu 1932, tedy přibližně 100 let po zrušení roboty, byli dělníci hladem donuceni nastoupit na novou moderní robotu do Zenklových hladových pracovních kolon.

NS RČS 25. října 1950

tibir # TigaSebu46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 17:29:08 5b941321
{Jsem číšník, podívejte se na mé ruce. Poslední černé šaty, bez nichž nenajdu zaměstnání, jsou zničeny} Nemal chlastať a mal by aj na oblečenie. Pokiaľ je mi známe, pracujúci ľudia nemali za komunizmu problém kúpiť oblečenie. Dostávali plat. Ak si však niekto výplatu prepil, bol to jeho problém. Okrem toho práca bola každému zabezpečená a nikto nebol na ulici.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 17:29:52 439f05f2
Je nemálo případů, kdy kapitalistické panství si činilo nárok nejen na pracovní sílu zaměstnance, ale mnohdy i na člověka samého. Přečtu zde jeden takový dokument, vynucený baťovským ředitelem Rojtem na znásilněné zaměstnankyni: "My podepsaní manželé J. X. a M. X., bytem ve Zlíně, prohlašujeme tímto dobrovolně a závazně, že veškerá nařčení pana Václava Rojta, ředitele firmy Tomáš Baťa a spol. ve Zlíně o tom, že využil své úřední moci za tím účelem, aby mě podepsanou M. X. znásilnil, neodpovídají skutečnosti, že nemůžeme téhož ze žádného nečestného skutku vinit, zejména ne z nějakého násilného jednání vůči mně. Odvoláváme tím veškerá nařčení, litujeme jich a žádáme pana Václava Rojta, ředitele firmy Baťa ve Zlíně, o laskavé prominutí". To bylo v r. 1930, kdy toto "svobodné prohlášení", vynucené panem ředitelem pod hrozbou vyhození z práce, bylo podle zákona platné a vůbec neodporovalo dobrým mravům kapitalistické společnosti. Kapitalisté se neštítili povyšovat neprávo na právo, nelidskost na lidskost a nemravnost na mravnost.


NS RČS 25. října 1950

tibir # TigaSebu46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 17:32:52 5b941321
{Skupina primatov ktora sedela na tych najplodnejsich konaroch stromu si musela nasilim vymenit rolu s primatmi sediacimi na neplodnych konaroch.} Skôr takto, lebo produkty ľudskej práce na strome nerastú. Treba ich vytvoriť prácou. Skupina primátov, ktorá získava plody otročením iných sa musela začať podielať na vytváraní produktov, lebo primáti dole si uvedomili, že by boli sprosté, keby živili parazitov. Plodov bude znovu dosť ak bude každý pracovať...dnes mnohí nepracujú a ďalší zas parazitujú a otročia ľudí.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 17:35:02 439f05f2
Davo ty jsi trumpeta :D co tu bylo pred nebo v dobe krestanstvi NIKDO presne nevi :D a to ze ty napises ze to tak bylo, neznamena ze je to proto skutecnost ... :D Co bylo, nebo nebylo muzeme nyni pouze logicky usuzovat... vic nic .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 17:37:24 53d0513c
a farma byla predtim, a je i ted ///

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 17:38:41 53d0513c
Davo to su len take keci co sem pises. Skus si to predstavit inac. Dajme tomu ze si zacal po neznej revolucii normalne podnikat. Mas nejaky majetok, nejake stroje, nic si trebars neukradol, normalne sa zivis - po kapitalisticky a dojde taky expert ako si Ty a zacne placat tieto ideologicke dristy. No nenakopes ho do riti ? Co tych 20 rokov naco si sa snazil.. Chod s tym do prdele.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 17:42:29 b228184e
Tibir prepáč, mal som tu teraz viac komentárov a niečo som prehliadol. Myslel som, že zas niekto trepe bludy o komunizme. V kapitalizme je samozrejmé, že ľudia nemajú ani na poriadne oblečenie. Veď kapitalista môže dávať aj vreckové za prácu a teda aj človek, ktorý nechlastá má problém prežiť.
Domestos # VahoBygo94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 17:44:35 439f05f2
Aha, extrémnemu súdruhovi tajomníkovi Dávidkovi už zas preplo z hanby zo samého seba, že najnovšie je z neho DomestikovanýDebilkoDávidko. Teraz vám prezradím o ňom viac. V internetových diskusiách - a aj to len na komickej stránke ako táto - sa rád chváli svojím domnelým kariérnym úspechom, údajne dosiahnutým v zahraničí. V skutočnosti je to nezamestnaný flákač z Revúcej, ktorý z posledného sociálneho príspevku platí internet, aby spod prípecka rodnej chalupy mohol ventilovať svoje životné frustrácie. Nudný život hochštaplera, kombinovaný s úmyselným vegánskym sebapoškodzovaním sa, mu dlhodobo kvapká na karbid, a tak sa nečudujte jeho postupujúcej myšlienkovej progresívnej degenerácii. A prečo tvrdím, že nikde v zahraničí nie je a ani tam nerobí? Povážte - veď ktorá normálna firma by zamestnávala retarda, ktorý celý deň iba kopíruje do zátvoriek čo napíšu iní?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-01-13 17:45:36 542f0456
{Davo ty jsi trumpeta :D co tu bylo pred nebo v dobe krestanstvi NIKDO presne nevi} Myšlienka spoločného hospodárenia nie je vôbec nová. Bola tu už pred kresťanstvom.

Raný komunizmus

Idea komunizmu vznikla v Európe dávno pred Marxom a Engelsom. Už v starovekom Grécku sa táto myšlienka spájala s mýtom o „zlatom veku“ ľudstva, keď spoločnosť žila v rovnováhe, pred tým ako sa rozšírilo súkromné vlastníctvo. Niektorí poukazujú na Platónovu prácu Republika a na práce iných starovekých politických teoretikov zastávajúcich komunizmus vo forme spolunažívania, a tiež na staršie kresťanské sekty tak ako je to zaznamenané v Skutkoch apoštolov.

V 15. storočí anglický spisovateľ Thomas More vykresľuje vo svojej rozprave Utopia spoločnosť založenú na spoločnom vlastníctve majetku, ktorej vodcovia ju spravujú podľa princípu zdravého rozumu. V 17. storočí sa myšlienka komunizmu objavila znovu v Anglicku. Eduard Bernstein vo svojom diele „Cromwell and communism“ prejednáva niekoľko zoskupení v Anglickej občianskej vojne. Hlavne Diggers zastávali čisté komunistické, roľnícke myšlienky a postoj Olivera Cromwella ku týmto skupinám bol prinajlepšom rozpoltený a často nepriateľský.

V 18. storočí Joseph Fouché hovoril o verejnom vlastníctve, ale svoje plány nikdy nezrealizoval a úplne sa na ne zabudlo.

Kritika myšlienky súkromného vlastníctva pokračovala aj v ére osvietenstva v 18. storočí, prostredníctvom mysliteľov ako bol Jean Jacques Rousseau. Spisovateľia ako Robert Owen sú tiež niekedy považovaní za komunistov. Po prvýkrát použil slovo komunista John Goodwyn Barmby v roku 1840, za francúzskym slovom communisme, počas rozhovoru s Babeufom a Abbé Constant o rovnostárstve. Barmby bol dopisovateľom Friedricha Engelsa.

Karl Marx videl primitívny komunizmus ako pôvodne spoločenské usporiadanie ľudstva v praveku. Keď bola spoločnosť schopná produkovať prebytok, vzniklo súkromné vlastníctvo, spoločnosť sa stala nerovná, vznikli spoločenské triedy a potom feudalizmus až do svojho súčasného stavu kapitalizmu. Následne predpovedal, že ďalší krok vo vývoji ľudstva bude návrat komunizmu, ale na vyššej úrovni než keď ľudstvo praktizovalo primitívny komunizmus. Marx tiež vyjadril myšlienku, že v komunistickej spoločnosti peniaze nie sú potrebné, pretože robotníci jednoducho vyrábajú to čo je potrebne pre nich a aj ostatných.

Vo svojej súčasnej podobe, komunizmus vyústil do hnutia pracujúcich v 19. storočí v Európe. V tom čase, keď zároveň prebiehala priemyselná revolúcia, socialistickí kritici pozorovali kapitalistickú ekonomiku, nevzdelaný pracujúci proletariát, pracovníkov v továrni ktorí pracovali v ťažkých podmienkach a prehlbovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými.
Domestos # VahoBygo94
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 17:46:16 439f05f2
{Mas nejaky majetok, nejake stroje, nic si trebars neukradol, normalne sa zivis - po kapitalisticky a dojde taky expert ako si Ty a zacne placat tieto ideologicke dristy. No nenakopes ho do riti ? Co tych 20 rokov naco si sa snazil.. Chod s tym do prdele.} Normálne sa živiť môžeš aj v socializme, preto ľudia, ktorí sa dnes normálne živia bez parazitovania na iných prechodom na socializmus nič nestratia. Tí, čo však otročia a parazitujú na pracujúcich majú s tým problém, lebo sa nechcú vzdať otrokov.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 17:50:23 439f05f2
Za komunizmu nejedna moja kolegyna plakala, ze veduci jej nechce zdvihnut plat pokial mu nepodrzi, a poniektore drzali a vsetci ste to trpeli a dnes tak vyzerate. Toto bol jeden z mnoha dovodov mojho odchodu za hranice vsednych dni a kde sa tak dotycna mohla ist tak stazovat, len tak na lamparen. Tibit ty nevies o com pises, lebo prave komunisti zabili ludskost, mravnost a uctu cloveka k cloveku. Tu na zapade ak by spravil veduci nieco take tak ho zavru az zcarnie, len vy krtkovia viete kvoli svojej neschopnosti obvinovat cely svet.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 17:55:49 1834e06a
{ V skutočnosti je to nezamestnaný flákač z Revúcej, ktorý z posledného sociálneho príspevku platí internet} Ach ty retard, zas si bol hľadať pravdu vo víne ? Moja mzda sa pohybuje okolo 2000 euro mesačne a je to samozrejme mzda za tvrdú drinu, ale som na to pyšný. Nie som usraná cimprlína, ktorú trochu ofúkne a uteká do kúta plakať.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 17:56:17 439f05f2
{Za komunizmu nejedna moja kolegyna plakala, ze veduci jej nechce zdvihnut plat pokial mu nepodrzi} Mali podať trestné oznámenie, alebo prichystať pascu na vedúceho. Stačí používať rozum a nemárniť čas vyplakávaním.
Domestos # VahoBygo94
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 17:58:29 439f05f2
Mimochodom dnes ženy ochotne fajčia šéfov za povýšenie. Pred tým mali morálne zábrany.
Domestos # VahoBygo94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 18:00:42 439f05f2
Lenin říká: "Staří utopističtí socialisté si představovali, že socialismus lze vybudovat toliko novými lidmi, že nejdříve vychovají hezounké, čisťounké a skvěle vyškolené lidi a s těmito že teprve budou budovat socialismus. My jsme se tomu vždycky smávali a říkali, že je to loutková hra a hraní si slečinek na socialismus, nikoliv však vážná politika. Chceme vybudovat socialismus s lidmi, které kapitalismus vychoval, zkazil a demoralisoval, ale které kapitalismus také zocelil k boji."
tibir # TigaSebu46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 18:00:51 5b941321
Ale Dávidko, to hovor tomu, čo seno žerie a za chalupou v humne stojí! A ty by si vari šiel na ten západ? Tebe sa nepáči tá tvoja krásna slovenská Revúca? Dedinka tvoja rodná... stredisková...?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 18:02:30 542f0456
Domestos co tu dristas o vykoristovani, si zisti ako sa napr. Bata alebo Ford starali o svojich zamestnancov, stavali im byty, zaviedli 8 hodinovy prac. cas, ucnovske a manazerske skoly, si to porovnaj ako sa o pracujucich starali bolsevici, za socialisticke peniaze bolo malokedy co kupit, na vsetko fronty, na byty sa cakalo eony (v BA aj 10 rokov, pridelovali sa podla kadroveho posudku event. vysky uplatku,) vymysleli tuzexove bony na kvalitnejsi tovar ktory sa dostal cez zadratovane hranice. Mozno mas skvele spomienky na detstvo v pionierskom tabore ale si uplne mimo reality.
Co sa tyka zida Marxa ten opisal Komun. manifest prakticky cely od zida Adama Weishaupta zakladatela iluminatov ktorych cielom bolo nenasilne ovladnutie sveta, zavedenie povinnej rovnosti zrusenim majetku zostatnenim, zrusenim rodiny vytvorenim statneho monopolu na vyrobu, vychovu i akekolvek vlastnictvo.
Ani jedna z Marxovych predpovedi sa nesplnila. Podla neho mala sa soc. revolucia prva odohrat v Britanii pretoze tam bol najvyspelejsi kapitalizmus, stal sa pravy opak, stalo sa to v Rusku kde kapitalizmus prakticky nikdy nebol. Samozrejme ze ziadna svetova revolucia nenastala, tzv. socialimzmus bol potichu rozpusteny pretoze sa prejavil ako nevykonny. Otroka nedonutis efektivne pracovat. Ludom treba ponechat zdanie majetku. Komunizmus nikdy nebol a nikdy nebude, dnesne nebezpecenstvo spociva v korporativnom fasizme (sukromne korporacie uchvatia moc v state cez babkovu vladu) ale to uz je o inom.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 18:02:46 55e545e3
By ste sa vy možno čudovali koľké teamleaderky šikanujúce zamestnancov v kórejských gulagoch si vyfajčili svoju pozíciu a to dobrovoľne a s úsmevom. ;-)))
Domestos # VahoBygo94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 18:05:05 439f05f2
Davidlo sa bavim na Tvojej naivite. Ze prechodom na socializmus. To sa moze udiat len v Tvojej hlave taky prechod, normalne nie je mozny, bez amoralneho zbijania, habania majetku a krutostí ktoré by ten Tvoj prechod priniesol. K tomu prevracanie kabatov, udavactvo, gulagy pre nepohodlnych, politicki trestanci a tak dalej...

Uvedom si konecne ze ten clanok je realny.. No Ty chumaj si spravil este aj z toho poskodeneho sedliaka ozrana ktory sa nestaral o svoje deti.. Prepac si asi idiot.. Co Ti ten clovek spravil, ze si ho tak kvoli svojej ideologii poohovaral ? A coho by si bol potom schopny ak by sa taky prechod dial..

No toto # DyvuVeqi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 18:05:38 b228184e
{A ty by si vari šiel na ten západ? Tebe sa nepáči tá tvoja krásna slovenská Revúca? Dedinka tvoja rodná... stredisková...?} Neviem ako Revúca vyzerá. Nikdy som tam nebol.

{Domestos co tu dristas o vykoristovani, si zisti ako sa napr. Bata alebo Ford starali o svojich zamestnancov, stavali im byty, zaviedli 8 hodinovy prac. cas} Ja som nikdy netvrdil, že sa nenašli výnimky, ale to, že dvaja zo sto nezdierajú zamestnancov mizériu neporieši. Zaujímavé tiež je, že často sa odvolávajú na Baťu podnikatelia, ktorí extrémne vykorisťujú zamestnancov. Robia to zámerne...skrývajú sa za ich chrbáty, čo ale môže byť vykorisťovaným úplne jedno, pretože môžu mať socializmus v ktorom sa urobí poriadok v celom štáte. Kapitalizmus čoskoro padne...
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 18:09:18 439f05f2
očný emigrant :
Tebe, teda tvojej rodine komunisti ublížili, tak vidíš na socializme, čo tu bol pred 89 rokom len všetko zlé. Nie si schopný uvažovať komplexne na obe strany, len totálne subjektívne, preto sú tvoje úvahy jednostranné ako komunistická agitka..) Tiež by som sem mohol dať kopu štatistických údajov, čo sposobuje súčasný neoliberalizmus vo svete, milióny obetí a prostitútiek, zničených životov... ale u teba je to zbytočné, pokiaľ ti západný vlastník dá trocha omrviniek, aby si mal strechu nad hlavou a žrádlo, budeš ho velebiť ako život a nadávať na Slovensko skadiaľ pochádzaš. no, typický odrodilec si. Ale prečítaj si aj nejakú malú ukážku o tvojich dobrých neoliberálnych zločincoch, ktorých vychvaluješ..)
Když Janice Coe, advokátka věnující se problematice bezdomovců ve washingtonské správní oblasti Loudoun County, zjistila prostřednictvím své křesťanské skupiny, že ve stanici metra New Carrollton přespává mladá žena s batoletem a dvouměsíčním kojencem, pustila se neprodleně do akce.
Coeová ženu kontaktovala a zařídila jí převoz vlakem na jiné místo v oblasti, kde rodinu umístila do jednoho z hotelů Comfort Suites.Pak začala obvolávat útulky, aby zjistila kde mají volno.
Navzdory několika telefonním hovorům skončila s prázdnýma rukama. Ke svému šoku advokátka zjistila, že všechny útulky, které berou rodiny, jsou plné - včetně Good Shepherd Alliance, kde Coeová dříve pracovala jako manažerka sociálních služeb.
„Nechápu, proč tu dívku nikde nevezmou“, uvedla. „To dítě mělo ještě na ručičce nemocniční náramek.“
A to si uvědomte, že Loudoun County je rovnou uprostřed jedné z nejbohatších oblastí ve Virginii.
Takže jestli je to tak špatné v bohatých oblastech, tak jak to musí vypadat v těch chudších?
Další údaj se týká poměru výdělku vůči zadluženosti u 95% amerických pracujících (tedy té „základny pyramidy“, pro vrchních 5% platí jiné ratio): v roce 1983 byl každý dolar, který těchto 95% pracujících vydělalo, zatížen dluhem ve výši 62 centů. Do roku 2007 vyskočila hodnota tohoto dluhu na 1,48 USD. Lidé jsou tedy v průměru více zadluženi, než kolik vydělají

michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 18:10:36 b2296975
{To sa moze udiat len v Tvojej hlave taky prechod, normalne nie je mozny, bez amoralneho zbijania, habania majetku a krutostí ktoré by ten Tvoj prechod priniesol. K tomu prevracanie kabatov, udavactvo, gulagy pre nepohodlnych, politicki trestanci a tak dalej...} Mnohí sa nebudú chcieť dobrovoľne vzdať toho, čo naparazitovali na práci robotníckej triedy, ale keď sa väčšina prebudí a bude chcieť nápravu, nič s tým paraziti neurobia a ak budú klásť odpor, iba si to zhoršia. Nakoniec sami si budú môcť za to, že ten socializmus ľudia budú chcieť, pretože ľudí zdierali a tí stratili trpezlivosť a rozhodli sa, že si zoberú späť to, čo je výsledkom ich práce.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 18:15:55 439f05f2
{No Ty chumaj si spravil este aj z toho poskodeneho sedliaka ozrana ktory sa nestaral o svoje deti.. } Už v slovenských rozprávkach je opísaná realita. Realita v ktorej sa sedliaci správali k pacholkom ako k zvieratám a hádzali im odpad za celodennú prácu na poliach=parazitovali na ich práci. Čo sa týka komunizmu, kto pracoval a neprechlastal výplatu, mal aj na to, aby slušne obliekol svoje deti a aby ich dobre nakŕmil.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 18:19:21 439f05f2
je to kras znovu si nieco precitat od vipulenich ociciek, tak co uz ti skoncila tizdnovka vo vietname.
No tak vipulene ocicka priznaj sa co si ukradol ,ze si musel zdrahat za hranice vsednich dni. a napis ako to bolo v uteceneckom tabore. pre neznalich ti co zdrhli za hranice boli v slobodnom svete strceni do uteceneckeho tabora, a tam sedeli a cakali kedi ich navstivia pracovnici spravodajskich agentur a potom zradzali vsetko co vedeli za par mariek, tak co si im narozpraval ako si nasipal sklo do sena,alebo si ospliechal autom predsedu mnv?
tibir nic nepise len uvadza fakti ktore demokraticke cukricki nie su schopne vobec vivratit
len im daj praci prasok.
len mam obavu ze sa spametaju az v nejakej novodobej pracovnej kolonii.

kvak # XemyFenu51
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 18:20:58 c3a873d1
By ste sa vy možno čudovali koľké teamleaderky šikanujúce zamestnancov v kórejských gulagoch si vyfajčili svoju pozíciu a to dobrovoľne a s úsmevom. ;-)))

No vidis Davo.Ak by si si tu zbytocne neotvaral hubu v diskusii,ale ak by si miesto toho urobil nieco zmysluplne ako ti to radil No toto,mohol si si otvorit hubu tam kde treba,a uz si mohol byt teamleader.:}}


A sikanovat ostatnych.

harry # PahoLenu00
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 18:23:24 5b7f1694
{No toto,mohol si si otvorit hubu tam kde treba,a uz si mohol byt teamleader.:}}} To prenechám lúzerom spokojným s týmto systémom. Ja nepotrebujem robiť teamleadera za mizerných 500 euro
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 18:28:46 439f05f2
Vážení, navrhujem uzavrieť tento jalový pohovor a napísať do správy zhruba toto: Domestikovaný súdruh Dávidko je magor trpiaci sociálnym stihomamom, a preto nemôže pracovať v zahraničí. Okrem toho je podvyživený vegán a poctivú prácu by psychicky nevydržal...
Avšak, asi nemôžeme celkom popravde napísať magor, a tak... polovičný blázon, alebo mentálne zaostalý, tak by som to formuloval...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-01-13 18:34:19 542f0456
Davidlo tak sa maj, teda ... Praci cest soudruhu.


No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 18:34:45 b228184e
Domestos ty musis byt nejaky existencne frustrovany alebo co…
V slobodnom trhu neexistuje vykoristovanie (ci ako to vy volate), v slobodnom trhu si dohodnes mzdu (alebo nedohodnes a ides dalej), medzi zamestnavatelom a zamestnancom nieto akychkolvek rozporov, jeden potrebuje druheho a do prac.vztahu vstupuju na zaklade slobodneho rozhodnutia. Moj dedo ktoreho som spominal pocas letnej sezony zamestnaval biresov (sezonnych robotnikov) zcasti to boli studenti zcasti ludia ktorym sezonne zamestnanie vyhovovalo, zabezpecil im ubytovanie na statku, kompletnu stravu 3x denne, na dozinky kedy koncili sa zabijal baran alebo kozla a vystrojil i m hostinu. Bol to ale hnusny kapitalista co?
Garantujem ti ze na druzstve na to mohli zabudnut.
Sucasna nezamestnanost je sposobena STATOM a najmä centralnymi bankami ktore nicia ekonomiku pumpovanim nekrytych penazi na trh-ale o tom som ty uz x-krat pisal, najdi si moje prispevky.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 18:40:01 55e545e3
Pande do posudku odporucam vyraz - mentalna retardacia.
Subjekt tvrdil ze ma silne argumenty - na konci pohovoru argumentoval slovenskymi rozpravkami.
Tvrdil že už v slovenských rozprávkach je opísaná realita. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 18:42:30 b228184e
Conte :
A v ktorom štáte v súčasnosti máš ten tvoj ideálny slobodný trh , pouč nás..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 18:44:54 b2296975
Viete o tom, že Nemec zarobí v automobilke za rovnakú prácu 4-5 krát viac ako otrok zo slovenskej kolónie šikanovaný teamleadermi, ktorý má strach sa vypýtať aj na toaletu ?

http://androidportal.zoznam.sk/2013/08/sikana-v-sl
ovenskom-samsungu-inspektorat-prace-so-zatvorenymi
-ocami-a-zakrytymi-usami/
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 18:52:59 439f05f2
{V slobodnom trhu neexistuje vykoristovanie (ci ako to vy volate), v slobodnom trhu si dohodnes mzdu (alebo nedohodnes a ides dalej)} To je presne ten bullshit, ktorým kŕmia kapitalisti svoje ovce. Realita je však iná. Človek zoberie aj mizernú prácu a nechá sa vykorisťovať, aby neskončil na ulici. Práce na trhu nie je dosť a preto sa to deje. Keby bolo práce na trhu dosť, zamestnanec by si mohol diktovať podmienky, ale nie je a podmienky si určuje zamestnávateľ. Ak nepristúpite na tieto podmienky a nezoberiete prácu s mizerným ohodnotením, skončíte ešte vo väčších sračkách.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 18:56:54 439f05f2
{ Moj dedo ktoreho som spominal pocas letnej sezony zamestnaval biresov (sezonnych robotnikov) zcasti to boli studenti zcasti ludia ktorym sezonne zamestnanie vyhovovalo, zabezpecil im ubytovanie na statku, kompletnu stravu 3x denne, na dozinky kedy koncili sa zabijal baran alebo kozla a vystrojil i m hostinu. Bol to ale hnusny kapitalista co?} Jeden dedo mizériu v kapitalizme nevyrieši, ale ak už o tom píšeš, zverejni jeho príjmy a zverejni mzdy, ktoré vyplácal a tiež financie, ktoré investoval do firmy.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 18:58:59 439f05f2
Veď aj zamestnanci kórejských gulagov majú sem tam firemné akcie, ale o čom to je ? Platia im 4-5 krát menej ako Nemcom a to, že im dajú sem tam trochu nažrať ešte neznamená, že nie sú vykorisťovaní a že je kapitalista poctivý zamestnávateľ.
Domestos # VahoBygo94
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 19:00:26 439f05f2
domestos,
keď tak rád plávaš proti prúdu a čím silnejší tým lepšie, daj si pozor, aby ťa to nespláchlo.
veď od toho aj domestos je. :DDDD

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:00:47 b2293740
konteska tak si sa pekne priekol tvoj dedo im picol barana alebo kozla, to uz bola fakt hostina.
iste ze v jrd na to mohli zabudnut ,ved to bi im nikto ani nejedol, v jrd mali ludia pracu az do dochodku, rano v stali a isli do roboti a poobede domov.a odovolenke skoda reci. ale samozrejme neda sa to zrovnat zo sezonnimi pracami, to moze tvrdit iba blb a to zrejme aj si.

kvak # CebyHyqe44
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 19:01:49 c3a873d1
{Tvrdil že už v slovenských rozprávkach je opísaná realita. :-)} A to tvrdím ďalej. Slovenské rozprávky majú často reálne základy. Pozrite si napríklad rozprávku zhŕňajova nevesta. O sedliakovi, ktorý parazitoval na práci paholkov, ale aj taký Jajo a Pajo má reálny základ. Sedliak si užíval klobásky a otroci makali.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:03:11 439f05f2
{ keď tak rád plávaš proti prúdu a čím silnejší tým lepšie, daj si pozor, aby ťa to nespláchlo.} Keď už nebudem vládať, zomriem a o tom to je.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:04:51 439f05f2
Dávidko, chalupu ´s prodal?

:-DDDDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:11:22 542f0456
Ale no tak DoMestos.. Rozpravky predsa neopisovali realitu ale poukazovali na dobro a zlo a mali kulturny a vychovny ucel. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:22:35 b228184e
Pandemonium. Chceš pravdu ? Bývam v Revúcej a som na úrade práce. Nemôžem si nájsť prácu a musím bývať s rodičmi aj keď s nimi bývať nechcem. Bolo mi ponúkané len miesto umývača podlahy v sklade za minimálnu mzdu z ktorej by som nezaplatil ani účty a tak som sa rozhodol, že radšej nebudem pracovať vôbec. Veď aj tu mi bolo povedané, že nemusím zobrať zle platenú prácu. Som predsa slobodný občan. Citujem: V slobodnom trhu neexistuje vykoristovanie (ci ako to vy volate), v slobodnom trhu si dohodnes mzdu (alebo nedohodnes a ides dalej), medzi zamestnavatelom a zamestnancom nieto akychkolvek rozporov, jeden potrebuje druheho a do prac.vztahu vstupuju na zaklade slobodneho rozhodnutia.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:29:06 5dae5d91
{ Rozpravky predsa neopisovali realitu ale poukazovali na dobro a zlo a mali kulturny a vychovny ucel. :-)} Rozprávky sú často o živote ľudí a majú reálny základ. Tvorcovia sa často inšpirovali realitou. Mali sme tu predsa aj kráľov a princezné a rovnako aj sedliakov a vykorisťovaných. Nie je to fikcia.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:32:20 5dae5d91
Michal:
No, bohuzial v nijakom. A prto sme v takych srackach ako sme…
Domestos:
...že Nemec zarobí v automobilke za rovnakú prácu 4-5 krát viac ako otrok

Ale vieme a velmi dobre a aj velmi dobre vieme preco je tomu tak: pre tych 40 rokov toho vaseho booooohovskeho socializmu. Pokial by nebolo 40 rokov bolsevizmu sme dnes dalej ako Rakusko.
Co sa tyka tvojej nezamestnanosti: Co si urobil pre to aby si si zvysil kvalifikaiu event. sa naucil cudziu rec? Preco sa nepokusis najst si daco v zahranici? Sediet doma za pecou a nadavat na vsetko dokola to je tvoja cesta?
Tak sa necuduj ze si dopadol ako si dopadol. Najmä si uvedom ze za nezamestnanost moze v prvom rade stat svojimi zasahmi do slobodneho trhu.
Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 19:41:49 55e545e3
{Ale vieme a velmi dobre a aj velmi dobre vieme preco je tomu tak: pre tych 40 rokov toho vaseho booooohovskeho socializmu} Socializmus nemôže za to, že si z vás paraziti urobili otrokov. Socialisti nemôžu za to, že sa necháte dobrovoľne vykorisťovať a robíte aj za vreckové, lebo nemáte na výber a skončili by ste nezamestnaní. Nezvaľuj vinu parazitov na socializmus.

Okrem toho pred revolúciou nikto netvrdil, že budete robiť za vreckové, lebo tu bol socializmus. Tvrdili, že tu bude Švajčiarsko do dvoch rokov. A po 20 rokoch neboli schopní toto splniť a teraz sa vyhovárajú, že za to môže socializmus, aby im zostali čisté štíty a aby ohovorili to, čo ich ohrozuje a to, čo je nádejou pre zotročený ľud.

Ja v zahraničí pracujem, len som sa chcel trochu pohrať s Pandou, ale asi šiel hľadať pravdu vo víne.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:51:54 5dae5d91
Iste Do Mestos.. Mali sme, mali aj lakomych sedliakov ale ci to bolo zlate pravidlo o tom dost pochybujem. Prave rozpravky posobili vychovne a preto to pravidlo nebolo. No ale odbocili sme od Tvojej ideologie tak asi si vycerpal temu.. Mozes ju zacat krutit dookola tak ako to Ty vies - ak uz nic nove nemas. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:53:20 b228184e
{Co sa tyka tvojej nezamestnanosti: Co si urobil pre to aby si si zvysil kvalifikaiu event. sa naucil cudziu rec? } Prečo by mal človek odchádzať zo Slovenska, aby mohol mať aspoň dobre platenú prácu ? Pretože je tam primitívny kapitalizmus, ktorý urobil zo slovákov otrokov ? Žiaľ odchod bol aj môj prípad, lebo som nemal moc na výber, ale je hanbou, že Slováci musia odchádzať zo Slovenska, aby mohli žiť normálne. Za socializmu sa nemusel slovák učiť cudzí jazyk, aby získal strechu nad hlavou, prácu, slušnú výplatu a aby mohol uživiť aspoň 3 deti.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:55:48 5dae5d91
Milujem argumentáciu zástancov toho primitívneho režimu, ktorý je na Slovensku: Kapitalizmus na Slovensku je lepší ako socializmus. Nemáš prácu, nauč sa jazyk a choď do zahraničia. Pýtam sa prečo by mal Slovák chodiť do zahraničia, keď je kapitalizmus pre Slovensko dobrý ? Za socializmus nikto nemusel chodiť do zahraničia, aby získal to potrebné pre život. Všetko našiel vo svojom okolí.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 19:59:35 5dae5d91
Domestosi, na co je dobrý CIZÍ jazyk? Tak moc to všemožně cpou, natlačují do lidí a vyžadují od nich, ale na co? - Aby lépě rozuměli rozkazům a mohl pronikat vliv od těch otrokářů "za Západu" nebo předtím (a znova zas) i těch z Východu (tak zvaná "kulturní invaze")?

Dekan # CojiButa72
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 20:02:39 4e88a3f4
Kto tvrdí, že na SK je kapitalizmus, veď autor toho čo používaš ďalej jasne uvádza, že práve štátnymi, korporátnymi a zásahmi centrálnych bánk toto prostredie je neprestajne likvidované, takže ak Ty niečo miluješ, tak je to jedine Tvoja vlastná obmedzenosť.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:05:24 5616b18e
Nesťažujte si, mladí francúzi dnes opúšťajú francúzsko lebo im tam pomaly zúri social-izmus. Celá európa je už pomaly samý social.. Dávidlo čo nevidieť splní sa Tvoj sen, eurosocialisti Ti ho zabezpečia. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:06:56 b228184e
Zahraniční vykorisťovatelia najprv museli zničiť socializmus a teda aj podniky, ktoré sme tu mali, aby tu potom mohli stavať svoje a otročiť nás. Dnes musíme robiť pre nich, lebo nemáme svoje a to znamená, že sme od nich závislí a musíme robiť aj za vreckové a politici sa musia prirodzene riadiť podľa nich, pokiaľ chcú udržať tento systém a naďalej dostávať vysoké platy a rôzne "darčeky" za služby, ktoré poskytujú zahraničným korporáciám. Jedného sa však obávajú - prevratu, znárodnenia a budovania vlastných podnikov, pretože by prišli o otrokov a tí by si vytvárali produkty pre vlastnú potrebu nezávisle od nich.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:10:07 5dae5d91
{Kto tvrdí, že na SK je kapitalizmus, veď autor toho čo používaš ďalej jasne uvádza, že práve štátnymi, korporátnymi a zásahmi centrálnych bánk toto prostredie je neprestajne likvidované} Ale veď o tom je kapitalizmus. Iný nebude. Je úplne jasné, že v kapitalizme riadia spoločnosť majitelia korporácií a bankári spoločne s politikmi, ktorí im slúžia.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:12:27 5dae5d91
Davo sa nehnevaj ale co to tu placas, vsetky podniky v mojom blizkom okoli zlikvidovali byvali komunisti. Kazdy co bol vo veducej funkcii si nieco po prevrate urval az to vsetko skrachovalo. Predpokladam ze podobny scenar sa dial na celom slovensku.

No toto # DyvuVeqi71
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-01-13 20:14:28 b228184e
{Nesťažujte si, mladí francúzi dnes opúšťajú francúzsko lebo im tam pomaly zúri social-izmus.} O žiadny socializmus sa nejedná. Nebudujú sa štátne podniky, nemá každý zabezpečenú prácu, plat a bývanie...len sa berie viac peňazí od ľudí.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:15:40 5dae5d91
O čom je kapitalizmus??? Ak cudzie, a ešte k tomu aj štátom vlastnené podniky skupujú cudzie štátne podniky(monopoly) hlboko pod trhovú cenu a cez utajené privatizačné zmluvy? Nehnevaj sa, ale Tvoja pomätenosť v rámci pojmov a dojmov ja priam dojímavá.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:17:27 5616b18e
{Davo sa nehnevaj ale co to tu placas, vsetky podniky v mojom blizkom okoli zlikvidovali byvali komunisti. Kazdy co bol vo veducej funkcii si nieco po prevrate urval az to vsetko skrachovalo. Predpokladam ze podobny scenar sa dial na celom slovensku.} Tento primitívny režim umožnil zlikvidovať podniky. Nepochybujem však o tom, že sa na ich likvidácii podielali aj komunisti, ktorí obrátili kabáty.

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/03/podn
iky-vybudovane-na-slovensku-pocas-komunistickeho-z
azraku-a-slovenske-tupe-vytunelovane-stado/
Domestos # VahoBygo94
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 20:17:47 5dae5d91
"Kto tvrdí, že na SK je kapitalizmus, veď autor toho čo používaš ďalej jasne uvádza, že práve štátnymi, korporátnymi a zásahmi centrálnych bánk toto prostredie je neprestajne likvidované"
No jo je v tom zmatek (v pojmech, jazyce a tedy komunikaci, dorozumívání a tím koordinace a protiůder jsou paralyzovány). Rozruch v komunikaci je jednou z mnoha vojenských metod používaných proti lidem.

Dekan # CojiButa72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:19:10 4e88a3f4

Podniky vybudované na Slovensku počas komunistického zázraku
3. november 2011 07:33, Prečítané 5 094x, karolondrias, Nezaradené

Nižšie je zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo z modernizované počas komunistického zázraku v rokoch 1948-1989 a ktoré boli počas kapitalistického barbarizmu zničené, rozkradnuté alebo predané: Adaptované z knihy: Víťazstvo „demokracie“ po 20 rokoch.

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&i
d=17&catid=47O každom podniku na zozname by sa dala napísať kniha o komunistickom zázraku spriemyselňovania Slovenska, kde plánovanou ekonomikou sa dostala továreň do každého malého mestečka, a prevádzky aj na dedinu, aby ľudia mali prácu pri dome a zárobok, z ktorého si väčšina mohla postaviť za 3-7 rokov rodinný dom alebo bývať bez zadlženia v nájomných bytoch a chodiť na dovolenky.

Konečne po 2-4 storočiach chudoby a zaostávania Slovenska za krajinami západnej Európy, až komunisti po roku 1948 zariadili, že sme nemuseli chodiť drotárčiť krížom-krážom, ale mohli žiť doma a tešiť sa zo života spolu z rodinou. Pripomínam, že podniky na Slovensku sa počas komunistického zázraku nebudovali preto, aby mal niekto vyvolení v Rakúsku, v Nemecku alebo člen slovenskej šľachty maximálny zisk z občana Slovenska, ale preto, aby sa ľudia v regióne mali čo najlepšie.O každom podniku na zozname by sa dala napísať kniha o komunistickom zázraku humanity, civilizácie, dodržiavaní ľudských práv a zvyšovaní životnej úrovni. Pred rokom 1948 priemyselná produkcia na Slovensku bola veľmi nízka a dramaticky rástla počas komunistického zázraku do roku 1989 (zvýšila sa na 3 286%). To dovolilo stavať škôlky, školy, univerzity, nemocnice, byty, vedecké ústavy, letoviská a každoročne zvyšovať reálne platy a dôchodky.Myslím si, a treba to vedecky preveriť, že ma fascinujú slovenskí humanisti, ktorí najväčší komunistický zázrak všeobecného rozvoja Slovenska za posledných 10 000 rokov charakterizuje ako totalitu, neslobodu, zaostávanie, nedodržiavanie ľudských práv, ako jazvu na našom rozvoji, ako čiernu jamu.Myslím si, a treba to vedecky preveriť, že vrchol úpadku vidím v tom, že namiesto, aby komunistom stavali pomníky za vybudovanie slovenskej priemyselnej základni a všestranného rozvoja Slovenska, ich prezentujú ako zločincov.Že namiesto toho, aby sa denne vysielal aspoň jeden diel televízneho seriálu o vybudovaní jedného podniku počas komunistického zázraku, na čo by sme mali byť ako občania Slovenska právom hrdý a budovalo by to naše sebavedomie, namiesto toho sa prezentujú seriály a zločinoch komunistov, ktoré slúžia len na výrobu morálnych uchylákov a udržujú nás v košiari.Bohužiaľ, po odstavení komunistov od moci, po roku 1989, o väčšine podnikov na zozname by sa dala napísať smutná kniha o jeho predaní kolonizátorom, zničení alebo rozkradnutí. Bola by to kniha dôkazov úpadku spoločnosti po roku 1989, keď boli komunisti odstavení od moci. Taktiež o tomto by sa denne mal vysielať aspoň jeden diel televízneho seriálu, aby sme vedeli, čo to prakticky znamenalo, keď nás demokrati oslobodili od komunistickej totality. V takomto seriály by sme nemali zabodnúť na protagonistov ničenia našich priemyselných podnikov.Prečo takéto seriály nie sú v televízii? Z jedného podstatného dôvodu, z nebezpečenstva, že vytunelovaní by sa mohol zamyslieť.P.S.: Ak niekto pozná podnik, ktorý nie je v zozname , prosím aby mi napísal na karol@ondrias.skP.S.: Pretože plánujem napísať knihu: „Stavby socializmu počas komunistického zázraku“, prosil by som ľudí dobrej vôle, ak majú knihy, ročenky, alebo iné údaje, kde sú popísané výstavby podnikov, škôl, nemocníc, rekreačných zariadení, atď… počas socializmu 1948-1989, aby ma kontaktovali na: karol@ondrias.skP.S.: Pretože plánujem napísať knihu: „Ničenie Slovenska po odstránení komunistov od moci po roku 1989“, prosil by som ľudí dobrej vôle, ak majú knihy, ročenky, novinové výstrižky alebo vlastne poznatky, kde sú popísané ničenie priemyselných podnikov, kultúrnych a rekreačných zariadení, škôlok, nemocníc, atď… po roku 1989, aby ma taktiež kontaktovali na: karol@ondrias.skRNDr. Karol Ondriaš, DrSc.

Ondrias.sk

Domestos # VahoBygo94
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 20:19:14 5dae5d91
Zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo z modernizované počas komunistického zázraku v rokoch 1948-1989:1. TATRASKLO – Trast sklárskych podnikov v Trnave.

– Spojené sklárne v Lednických Rovniach

– Stredoslovenské sklárne v Poltári

– Slovenské závody technického skla v Bratislave

– Skloplast v Trnave

– Skloobal v Nemšovej2. SLOVAKOTEXT – Trast textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.

- Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku

– Závody MDŽ v Bratislave

– Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši

– Tatraľan v Kežmarku

– Ľanárske a konopné závody v Holíči

– Lykové textilné závody v Revúcej

– Slovena v Žiline

– Merina v Trenčíne

– Poľana v Lučenci

– Tatrasvit vo Svite

- Slovenska v Banskej Bystrici

– Pleta v Banskej Štiavnici

– Trikota vo Vrbovom

– Odevné závody v Trenčíne

– Makyta v Púchove

– Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove

– Zornica v Bánovciach nad Bebravou3. SLOVCEPA – Trast podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.

- Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove

– Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku

– Bukóza vo Vranove nad Topľou

– Grafobal v Skalici

– Harmanecké papierne v Harmanci

– Chemicelulóza v Žiline

– Turčianske celulózky a papierne v Martine

– Slavošovské papierne v Slavošovciach

– Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke

– Drevokup v Ružomberku

– Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave

– Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave

– Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku4. Slovchémia – Trast podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63505 pracovníkov.

- Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v Roku 1978 mal 8173 pracovníkov.

– Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave

– Matador v Bratislave

– Benzinol v Bratislave

– Chemika v Bratislave

– Petrochémia v Dubovej

– Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch

– Chemolak Smolenice

– Považské chemické závody v Žiline

– Slovenské lučobné závody v Hnúšti

– Duslo Šala

– Chemko strážske

– Fosfa Poštorná

– Chemlon v Humennom

– Chemosvit vo Svite

– Slovenský hodváb v Senici

– Gumárne 1. mája v Púchove

– Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach

– Plastika v Nitre5. VSŽ Košice.

Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976 pracovalo v podniku 23302 robotníkov.6. Závody ťažkého strojárstva (ZTS), generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70000 pracovníkov.

- ZTS Martin n.p.

– ZTS Detva n.p.

– ZTS v Dubnici nad Váhom

– ZTS v Košiciach n.p.

– ZTS Bratislava

– ZTS v Komárne

- Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva

- Martimex v Martine

– ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici

– ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici

– ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave

– ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne

– ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici

– ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine

– ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene

– ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach

– ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici7. Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom.

Výroba obuvi:

v roku 1950=11,1 milión párov obuvi

v roku 1960=20,7 milión párov

v roku 1970=28,3 milión párov

V roku 1980=32,8 milión párov.8. Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom.

- v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.9. Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so sídlom v Bratislave.10. Trast podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.

- Bučina Zvolen

- Drevina Turany

- Drevoindustria Žilina

- Smrečina banská Bystrica

- Preglejka Žarnovica

- Piloimpregna Košice

- Mier Topoľčany

- Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava

- Tatra nábytok Pravenec

- Nový domov v Spišskej Novej Vsi11. Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave

v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.

- Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch

– Koncern Elektrárne Nováky

– Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne

– Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

– Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline

– Koncern Východoslovenské energetické závody Košice

– Elektrovod v Bratislave12. Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.13. Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne.14. Slovenské magnetizové závody v Košiciach, mali závody v:

- v Hačave

– v Jelšave

– v Lovinobani

– v Košiciach

– v Lubeníku

– v Banskej Belej

– v Kalinove

– v Kunovej Teplici15. Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave.

V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs.16. Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave.

počet pracovníkov v 1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.

- Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave17. LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.

- Slovlik v Trenčíne

– Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši

– Frukona v Prešove

– Slovenské škrobárne v Trnave

– Mraziarne v Bratislave18. Slovakofarma v Hlohovci: začlenený do VHJ Spofa v Prahe.

– závod Liečebných rastlín v Malackách19. Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín.

- Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica

- Východoslovenské cementárne a vápenky Košice

- Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava

- Azbestocementové závody Nitra

- Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne

– Cementáreň Lietavská Lúčka

– Ladecká cementáreň Ladce

– Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie

– Cementáreň Bystré v Bystrom

– Stupavská cementáreň Stupava20. Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne

- CALEX Zlaté Moravce

– Elektrosvit Nové Zámky

– Kovosmalt Fiľakovo

– Slovenská armatúrka Myjava

– Srojsmalt Medzev

– Strojsmalt Pohorelá

– Tatramat Poprad

– Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany

– Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany21. Strojstav – n.p. v Bratislave.

- závod v Bernolákove

– závod v Novom Meste nad Váhom

– závod v Záhorskej Vsi

– závod v Sečovciach

– závod v Šahách

– závod v Prešove

– závod v Senci

- stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi[1]22. Tesla – koncern Spotrebná elektronika so sídlom v Bratislave

- Tesla Bratislava

- závod v Dunajskej Strede

- odlúčená prevádzka v Čalove

- Tesla Orava v Nižnej

- Tesla Piešťany

- Tesla Liptovský Hrádok

- závod Tesla Veľký Krtíš23. Tesla elektroakustika

- závod Tesla v Trebišove24. Výrobné družstvá – dobrovoľné spoločenské organizácie so špecifickou hospodársko-spoločenskou funkciou. V roku 1980 v 104 družstvách pracovalo 47 078 pracujúcich. Z toho 17 družstiev boli družstvá invalidov 6176 osôb a 1027 osôb s ťažkým zdravotným poškodením. Napríklad závod v.d. OBZOR v Levoči sa staral o našich zrakovo postihnutých občanov.

25. Slovenské liečebné kúpele Piešťany26. Lesoprojekt – Ústav pre hospodársku úpravu lesov , Zvolen – prepustených okolo 400 špičkových odborníkov, projektantov Lesných hosp. plánov.27. Ešte nezaradené podniky:

- bane

- teplárne

- stavebné podniky Hydrostav, Váhostav, Doprastav

- železnice a železničné podniky

- komunálna sféra

- mliekarne, mäsozávody28. Zatiaľ bez zaradenia: Kovospracujúci podnik v Bratislave29. Zatiaľ bez zaradenia: STS-ky (Strojno - traktorove stanice)

[1] Po prevrate v roku 1989, boli všetky priemyselné podniky komunistického zázraku zničené, rozkradnuté alebo predané, väčšinou do zahraničia. Slovensko sa stalo Stredoeurópskou indiánskou rezerváciou.

Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 6 people voted )
+
2014-01-13 20:23:33 5dae5d91
Komunistický zázrak!!! :-)))
Davo, Ty si bezkonkurenčný dávič! Toľko zvratkov a neznalosti na jednej kope, je skutočne komunistický "zázrak".

A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 20:24:47 5616b18e
Autor tohoto pamfletu zabudol dodať, že samotnými komunistami. Prečítaj si Dolejšího na túto tému. Ten si vytrpel toho dosť od komoušov, nech mu je zem ľahká.
A-h # NyxuJawu03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 20:26:22 5616b18e
To bolo trochu dejepisu pre zástancov chorého kapitalizmu a pre otrokov z kórejských gulagov.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:30:39 5dae5d91
{Komunistický zázrak!!! :-)))} Pozeraj a vzdelávaj sa. To ti v kapitalistických médiách neukážu:
http://www.ondrias.sk/index.php/galeria/video.html
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:35:17 5dae5d91
domestos, správne!
dal si tu parádny zoznam podnikov. tak sa to má! no a teraz k tomu daj ešte zoznam riaditeľov a námestníkov tých podnikov pred 89 a po 89.
urob z toho prienik.
daj si zoznam členov ksč pred 89 v tých podnikoch.
urob prienik s množinou riaditelia-námestníci.
daj si zoznam dcérskych spoločností tých podnikov po 89.
daj si výpis majiteľov a riaditeľov z orsr tých spoločností
urob prienik s množinou riaditelia- námestníci pred 89
čo si zistil?


aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:48:08 b2293740
Parametre súčasnej poľno-produkcie nedosahujú úroveň pred r.1989.Dosiahnúť potravinovú sebestačnosť je dnes už pomaly politicky úmyselne riadené aj zahraničím ! Skušovický model riadenia bol prezentný aj v najvyspelejších krajinách/napr.aktivity Slušovíc v Kanade!/A množstvá porovnávaní sú zbytočné , hlavne "rýchlo-zmúdretými " v zahraničí pôsobiacími arbeitérmi, je to poznačené "kalnými očami" obojstranne , chýba objektivita!Morálny a odborný aspekt podnikania, produkovania je imúnny a mal by byť nezávislí od nejakého izmu a to sa v plnej miere prejavovalo aj v bývalom aj terajšom systéme riadenia spoločnosti.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 20:49:32 58d4289b
Vzdelávam sa, ďakujem, ale ak dovolíš, niekedy sa aj ja rád pobavím a vtedy dobehnem napr. na miestnu diskusiu. Ak Ondriáš, prisluhovač a fanatik, ktorý dokonca tvrdí, že režim nevraždil ľudí a o tom sovietskom sa vyjadrí, že ruskí súdruhovia nemajú s Katynským masakrom nič spoločné, má byť tou bernou mincou pre Teba, tak potom konštatujem, že Tvoj vývoj sa zasekol v určitom medziobdobí a odvtedy len pestuješ svoju frustráciu, bludy a fanatizmus. Tak obmedzeného človeka aj s centrálnym plánovaním treba hľadať, ako je napríklad Ondriáš. Súdruhovia kradli po 48 roku a súdruhovia kradli, rozumej privatizovali po 89tom. Toľko k Tvojmu Karolkovi. A čo sa týka dejín, tak nezabudni, že voľby na Slovensku vyhrala strana DS až potom po "víťaznom" februári prišli národné fronty a svinstva s tým spojené, ale o tom vieš tiež svoje... :-)))
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:55:44 5616b18e
AAA a čo by si čakal ? Aby s disidenta, ktorý nenávidí socializmus a chystá prevrat urobili riaditeľa ? Komunistická strana česko-slovenska mala viac ako 1.7 milióna členov, lenže teraz sa akosi nikto k tomu nepriznáva a hrá sa na veľkého kapitalistu. Každopádne ide o to, že tie podniky fungovali a neboli také problémy ako dnes. Bolo samozrejme čo riešiť, ale bolo to o veľa lepšie.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 20:57:11 5dae5d91
domestos
načo je tebe 2000 e mesačne? to nájom ubytovne a vegánska strava sú také drahé?
dom ani byt nemáš, ženu nemáš, deti nemáš, za prostitútkami nechodíš, auto nemáš.....

aaa # RuxaQija4
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 21:00:31 b2293740
Viem, čo rozpráva Ondriáš. Videl som asi všetky jeho videá a aj to v slobodnom vysielači. V mnohom má pravdu. Kapitalisti vytvorili po prevrate mnoho mýtov a bludov.

{Súdruhovia kradli po 48 roku a súdruhovia kradli} Ľudia si brali produkty svojej práce, ktoré kapitalisti naparazitovali a spoločne s tým hospodárili.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:00:44 5dae5d91
Tie podniky nefungovali, ale v prvom rade stagnovali, preto by aj bez zamatu došlo k revolúcii na základe ekon. implózie. Ešte raz a naposledy, nemáme tu kapitalizmus od 17. novembra , ako Ti tu už bolo viackrát naznačené, ale zmenu riadenia a rozkrádania v réžii tých istých súdruhov, dnes korporatokratov ktorých v skutočnosti sám velebíš, kým snívaš svoj navždy mŕtvy sen o komunistickom raji aj s boľševikom Ondriášom.
A-h # NyxuJawu03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 21:03:27 5616b18e
{načo je tebe 2000 e mesačne? to nájom ubytovne a vegánska strava sú také drahé?
dom ani byt nemáš, ženu nemáš, deti nemáš, za prostitútkami nechodíš, auto nemáš.....} Na platenie účtov za bývanie a za energie, stravy, oblečenia, internetu, telefónu, cestovného...a tak ďalej.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:03:46 5dae5d91
{Tie podniky nefungovali} Jasné, ľudia žili zo vzduchu a nič nerobili. To hovor retardom, ktorí sledujú dnešný mainstream.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:05:23 5dae5d91
"Ľudia si brali produkty svojej práce, ktoré kapitalisti naparazitovali a spoločne s tým hospodárili."


OK, dávidko, toto mi ako vysvetlenie Tvojho vnímania vlastníckych vzťahov a zároveň ako podklad Tvojej mentálnej výbavy stačí. Už len toto naznačuje, že ani 200 dvesto Eur mesačne u Teba nieje reálnych, nieto ešte 2000Eur. Blúzni ďalej, mňa si už pobavil dosť.
A-h # NyxuJawu03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 21:07:48 5616b18e
Nájdi si slovíčko stagnácia. Mal si Ty dať radšej na mainstream, ten nespôsobil toľko nemajetkovej ujmy.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:09:42 5616b18e
Disidenti klamú aj dnes, alebo sú zmanipulovaní mainstreamov, ktorý nepredložil žiadne dôkazy, ktorými by podložil fámy o nefungujúcich podnikoch. Hlavne, že zahraniční pozorovatelia hovorili niečo iné a videli, že naše podniky prosperujú. Preto nám odporúčali, aby sme nič nelikvidovali a neprivatizovali:
http://www.youtube.com/watch?v=Li1_FBv0sTI
http://www.youtube.com/watch?v=mgZ6usVnoCY
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:09:56 5dae5d91
...ten by Ti nespôsobil...
A-h # NyxuJawu03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 21:10:56 5616b18e
Socializmus nepadol preto, že nefungovali podniky, ale preto, že vyšla do ulíc zmanipulovaná lúza. Nikto na tribúnach nehovoril o nefungujúcich podnikoch, pretože by sa bol strápnil a vysmiali by ho. Ľudia sa nechali zlákať na ezoterické reči notorika Havla a na sračky zo západu. Podniky prosperovali a mnohé boli modernizované. Neboli problémy v hospodárstve.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:12:20 5dae5d91
{ OK, dávidko, toto mi ako vysvetlenie Tvojho vnímania vlastníckych vzťahov a zároveň ako podklad Tvojej mentálnej výbavy stačí. Už len toto naznačuje, že ani 200 dvesto Eur mesačne u Teba nieje reálnych, nieto ešte 2000Eur. Blúzni ďalej, mňa si už pobavil dosť. } Na vlastnícke vzťahy sa ti každý vysere, keď ho zdierajú a má problém prežiť aj keď poctivo pracuje. Mnohí sedliaci boli v minulosti ubití kladivami, keď pacholci stratili trpezlivosť, ale koho to bola chyba ? Pacholci urobili to, čo urobiť mali. Bola to chyba vykorisťovateľov, ktorí týrali a parazitovali na zamestnancoch a o tom to je. Sedliakovi nepomohlo ani odvolávanie sa na vlastnícke práva a paholci si zobrali to, čo roky budovali...A niečo podobné sa stane aj na Slovensku. Ľudia stratia trpezlivosť, ubijú parazitov a zoberú si späť to, čo im patrí. Nebudú trpieť večne a paraziti to vedia, preto sa snažia o rafinovanejšiu formu manipulácie, ale nevyhrajú.

Ja som o svojej mzde písal pravdu. Samozrejme mnohých to nasiera a nevedia to stráviť, preto radšej tomu neveria, aby ukojil svoje ego. O to viac ich potom bolí, keď zistia pravdu.
Domestos # VahoBygo94
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 21:20:24 5dae5d91
A-h,---Myslíš ten starý pán,čo o ňom píše autorka článku? Prečítaj si aj z iného zdroja.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:26:57 5f6674ed
O tom ubíjaní píšeš bludy a sám o tom vieš, viď režim za Hlinku a Tisa, ktorý bol tiež trošku švihlý, ale čo sa týka Tisa, tak bola vojna, ľudia nemali problém s vlastníckymi vzťahmi(až na Židov, kde mohli viacerí trpieť neprávom, aby som bol objektívny) republika im nekradla, ako za boľševika a ešte raz, blúznivec, voľby po vojne vyhrala strana DS, ktorá bola Prahou odstránená víťazným februárom. Blúzniš!
A-h # NyxuJawu03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 21:29:36 5616b18e
Neviem, na koho narážaš Jambo upresni a spresni svoj názor.
A-h # NyxuJawu03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 21:31:26 5616b18e
Ten nový klaun Domestos s trápnym číslom sociálnej grotesky už začína silne nudiť. Píííííííííííííííííííísk...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 21:32:53 542f0456
Kapitalistickí paraziti natrúsili už veľa lží, ale ľudia sa prebúdzajú a prestávajú veriť tomu, čo im podsúvajú tí, ktorí ich otročia. Komunistov si ľudia zvolili, lebo mali už dosť vykorisťovania zo strany kapitalistov a komunisti potom urobili s tými parazitmi poriadok a začali budovať veľmi prosperujúci štát, ktorý bol v mnohých smeroch sebestačný na rozdieľ od dnešného stavu:

O komunistech nás ve škole učili, že demokratické Československo rozbili ozbrojenou silou. Vlastně že v únoru 1948 udělali komunisté ozbrojený státní převrat. To je poněkud tragikomické, nemyslíte? Proč nám neřekli pravdu o únoru 1948? Vždyť skutečnost je taková, že komunisté v únoru 1948 zvítězili v tajných demokratických volbách. Vždyť oni neudělali žádný ozbrojený státní převrat v Československu. Proč nás ve škole učili, že v období socialismu byly posíláni do koncentračních táborů studenti, kteří nosili dlouhé vlasy? Proč nám vykládali, že komunisté beztrestně stříleli lidi na ulicích? Můžeme se dnes bavit o tom, zdali učitel který vyučuje historii je opravdu v historii dostatečně vzdělán?

Mohl bych o tomto mluvit celé dlouhé hodiny, ale na to asi nemáme dostatek času.
Možná by jsme se všichni divili, kdyby studenti napsali své poznatky z hodin dějepisu.."
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:34:10 5dae5d91
Starý klaun v novom mundúre.
A-h # NyxuJawu03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 21:34:30 5616b18e
conte dy savoya,---- a otvorene oči,--- Je zbytočné sa s vami prieť. Nemáte pravdu.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:35:22 5f6674ed
Na Slovensku vyhrala DS, nie komunisti, chrlíš propagandu a demagógiu ako retarodovaný.
A-h # NyxuJawu03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 21:36:03 5616b18e
A-H,-- Nenarážam,len radím.Prečítaj si aj z iného zdroja o socializme. Lebo keď toto čo tu je teraz sa ti páči tak asi čítaš len to čo ti "potvrdzuje",že teraz je ten správny režim.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:39:10 5f6674ed
A-H,-- Určite nájdeš aj o sebestačnosti Slovenska za socializmu a aké továrne u nás vyrábali kvalitné výrobky
Naše továrne mali zvuk všade.pokiaľ ich nezlikvidoval Havel.


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:41:42 5f6674ed
Jambo, tvrdíš niečo o niekom(v tomto prípade o mne), čo ani on sám nenapísal, preto sa ma nesnaž usmerňovať ohľadom Ondriáša a pomáhať si akýmsi mojím obhajovaním dnešného režimu. Nikde ho neobhajujem a tvrdím, že kapitalizmom sa to nazvať nedá. Nazývaj to korporatokracia, socializmus, centralizmus(viď všetky tri prvky v Bruseli), ale o kapitalizme vieš málo, ak tvrdíš, že dnes ho máme a o mne ešte menej, ak si myslíš, že obhajujem dnešok. Čo sa týka súdruha komunistu Ondriáša, stačila mi od neho knižôčka Socializmus vs Kapitalizmus.
A-h # NyxuJawu03
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 21:46:09 5616b18e
Hovoria vám, že nemusíte otročiť za 320 euro a že ste slobodní. Nemusíte, ale aká je druhá voľba, o tom sa už nehovorí. Keď máte na trhu 30 pracovných miest a 300 nezamestnaných, nezamestnaný je nútený zobrať aj prácu v ktorej ho vykorisťujú. Podmienky si určujú zamestnávatelia a reči o nejakom dohadovaní sú len manipuláciou, pretože majú veľa zúfalých záujemcov, ktorí nie sú v pozícii, ktorá by im umožňovala klásť podmienky. Ak by ste si vypýtali viac, povedali by vám zbohom a zavolali by si ďalšieho zúfalca...a o tom to je. Ide o ekonomickú formu otroctva. Z ľudí urobili zúfalcov, ktorí budú robiť aj za vreckové.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:48:11 5dae5d91
A-h :
Režim v 89 sa nezrútil pre hrozbu ekonomickej implózie, ale preto, že bol elitami demontovaný so súhlasom Moskvy, jej vedenia.

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:52:14 b2296975
Nájdi si niečo o prvej SR(výstavba škôl, fabrík, ciest, mostov a pod. a uvedom si, že predsa v žiadnom režime, nepôjdeme naspäť ku koňom v rámci industrializácie) a uvedom si, že v rámci samotného socializmu sme boli výkladnou skriňou socializmu a potom porovnaj vtedajšie Rakúsko a ČSSR, SRN a NDR. Koľko ľudí odišlo zo západu na východ a koľko ľudí ušlo z východu na západ? Vidíš ten rozdiel??? Odísť a ujsť?
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:52:40 5616b18e
{Na Slovensku vyhrala DS, nie komunisti, chrlíš propagandu a demagógiu ako retarodovaný. } Nevyhrala. KSČ patrilo víťazstvo.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:56:22 5dae5d91
Michal, po prvé Tvoje tvrdenie stojí na vode, ukážkový príklad, viď dnešné Francúzska, to Ti garantujem, že tam nielen hrozí, ale už aj prebieha ekon. implózia a po druhé, čo sa týka východného bloku, tak to bolo detto. Viď Rumunsko, Bulharsko, aj samotné Rusko, Ukrajinu. Došlo by k tomu aj bez riadenej demontáže zvanej zamatová(nežná) revolúcia samotnými súdruhmi a ich tajnými službami v kooperácii s tými západnými korporatokratmi. Hádam sa už chápeme...
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:57:43 5616b18e
A–h, ak si v zahraničí, tam si socializmus nevidel? Takže ho niet, potom na koho sa sťažuješ?
Štát predáva zlaté vajcia za deravý groš–to si bol ty, ktorý si napísal účtovnú uzávierku, preveril si zložky výnosov, dlhov, tovaru, pohľadávok, nesplatných úverov a napísal si záverečnú správu o zlatom vajci? A potom si aj navrhol cenu, ale predávajúci nerešpektoval tvoje podporúčanie? Čo sa potom opovažuješ vrešťať na dava, ktorý vypísal podniky, ktoré postavili boľšovia. O akom zlate to píšeš? Ktoré zlato, ak si boľšom uprel prínos k tomu zlatu? Kto určil tú tvoju trhovú cenu, dajaký súdruh úradník, trh znamená za koľko je ochotný kúpiť, musí byť záujem, alebo chceš nasilu kupujúcemu nútiť tvoju verziu trhovej ceny? Ty si presne ako davo, ty zatajuješ komunistické vklady do hospodárstva, lebo si slepý fanatik, zároveň hromžíš na utajené privatizačné zmluvy predaja komunistických podnikov, v ktorých vidíš diamantové bane. Si čakal, že z predaja štátneho, nie tvojho, niečo obdržíš?
Socializmus sa neobjavil za jasného počasia, ale v treskúcej zime, v bezbožnej, zhnitej protikresťanskej spoločnosti sa majetok stal bohom a podľa toho aj vlastníci kmitali, aby svojho bôžika nikomu nepodarovali, streľba do ľudí nie je výmysel, hladovanie tiež nie, okrádanie vo veľkom, vykorisťovanie detí a žien. Ale načo toľko slov, stačí jediné, zatratenie čakalo na tých, ktorí z „lásky“ k majetku ponižovali človeka.
Hrabiví antichristi porodili socializmus, pretože boli sebecké beštie. Nešír nezmysly, že socialisti si priali krízu, tá bola bytostne vrazená do spoločnosti triedneho boja. V bezbožnej spoločnosti prebieha triedny boj, nepoznajú kresťanskú lásku, ale vraždu blížneho, sociálnodarwinistická nenávisť a boj o korisť. Ak komunisti zločineckým vykoristovateľom dodrúzgali lebky, tak sa jednalo o spravodlivosť, pretože ak niekto komunistom dovoľoval balamútiť ľud, boli práve vykorisťovatelia svojím počínaním, a preto si trest zaslúžia, aj ako najväčší prispievatelia k úspechu židoboľševizmu.
Odkázaní na ruskú ropu a plyn–dnes už nie? to by mali súdruhovia zákonom určiť nové ložiská, aby si bol spokojný? Ak žiadaš ropu, tak sa musíš obrátiť na tých, čo ti ju môžu ponúknuť.
Globalista, nikto iný si NWO nepraje–to je čo za strašiak na poli ten NWO? Aká svetová elita? Pokiaľ myslíš politikov a iných šašov, tak áno, tí plnia bez premyslenia príkazy kvôli poskytnutým výhodám, ale iba fantastovia môžu za prichádzajúcim NWO vidieť „elitu“. Ak sa elitou mienia pracháči, tak prečo by pracháč musel chcieť NWO, ale roboš už nie? Pretože sa šíria fámy? Je boháč a to je všetko, vlastne ty obviňuješ zo všetkého videného zla elity, presne ako davo má terč v kapitalizme.
Elity sú podľa teba korporátni fašisti a davo je socialista, a ty si azda kapitalista? Nežartuj. Veď tebe vadí, ak štátne podniky kupujú iné štátne podniky, navrhuješ neprijateľnosť štátneho vlastníctva?
Obetovali vlastných ľudí a vlastné krajiny v prospech svetovej elity–davov slovník, kórejské otrokárske gulagy, nikto nikoho neobetoval, okrem vraždenia nenarodených detí a iných, čo je ozaj obeta prinášaná satanovi na oltár. Ľudia sú rôzni, preto aj ich práca prináša rozdielne výsledky, elitaou sa stala až si vybrala vysokoziskové pôsobisko na rozdiel od zvyšku sveta. Tvoje komunistické štekanie na elity je úbohé, vraj kapitalista.
Globalizmus (tvoj strašiak) v samotnom jadre znamená slobodu bez hraníc, globalizmus ako opak koncentračných táborov a strieľní na hraniciach, vízového teroru a prehliadok, úplne bežná vec spred viac ako 100 rokov, pokým sa neutužil etatizmus. Globalizmus v zmysle svetovej vlády aj tak neznamená veľa, len to, že sa mnohé etatizmy a socializmy spoja do jedného celku. Naozaj veľký rozdiel, či by prikazoval chcel niktoš z dediny, alebo bruselský súdruh.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 21:59:12 b228cccd
Si nielen fanatik, ale aj úmyselný klamár, ono sa to akosi nutne spája. Viď dnešného Róbertka. Stav sa o svojich 2000 Eur, že na Slovensku zvíťazila DS.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:00:45 5616b18e
A-h
Pred rokom 89 existovala na západe, pre HROZBU východného bloku iná ekonomická politika, nerealizoval sa bezbrehý neoliberalizmus s korporatívno fašistickým riadením a hlavne distribúcia zisku neprebiehala v takých veľkých disproporciách ako teraz...Vtedy si to západné elity nemohli dovoliť, preto bol západ príťažlivý, a to nehovorím, že sa viac dodržovalo medzinárodné právo ako teraz. Preštuduj si Kondratievove cykly, a pochopíš ako zaniká taký systém pre implóziu a chybu už v zárodku, frakčné bankovníctvo, tvorba peňazí z dlhu, úrok, infláciu, atď..skor či neskor privodia pád takého finančného systému, pre zabudované systémové chyby, ktoré nie sú náhodné, ale cielené, ako presun bohatstva do rúk tých, čo kontrolujú peniaze, ekonomiku a komplet spoločnosť..
Vieš o tom aká derivátová hrozba visí nad svetovými financiami ? A to neurobili komanči..)

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 22:01:12 b2296975
Už v roku 1946 získali komunisti 45% hlasov. Ľudia chceli zmenu a páčili sa im myšlienky komunizmu.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:02:08 5dae5d91
{Stav sa o svojich 2000 Eur, že na Slovensku zvíťazila DS. } Choď si zarobiť do gulagu a dohodni sa na takej mzde so zamestnávateľom. ;-)
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:04:35 5dae5d91
A-h
"Michal, po prvé Tvoje tvrdenie stojí na vode, ukážkový príklad, viď dnešné Francúzska, to Ti garantujem, že tam nielen hrozí, ale už aj prebieha ekon. implózia a po druhé, čo sa týka východného bloku, tak to bolo detto. Viď Rumunsko, Bulharsko, aj samotné Rusko, Ukrajinu. Došlo by k tomu aj bez riadenej demontáže zvanej zamatová(nežná) revolúcia samotnými súdruhmi a ich tajnými službami v kooperácii s tými západnými korporatokratmi. Hádam sa už chápeme..."
A myslíš, že v amíkove, dlh zvládajú ? Keď, aby sa nezrútil akciový trh,tam pumpovali cez QE peniaze a FED skupoval dlh, čo už svet nechcel ? Čo sa týka demontáže režimu v Rusku musel by si ísť až ku Chruščovovi, ktorý pracoval pre západné elity a postupne tam svojou ekonomickou politikou, plus jeho nástupci urobili obrovské škody a opitý Jeľcin si už potom vo finále odviedol prácu pri prevode aktív Ruska do rúk západných elít...michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:05:57 b2296975
Dávidko, a videl si už niekedy toľko Eur pokope? Alebo aspoň 200? Koľko dáva sociálka povaľačovi tvojho formátu? Nože sa vyklaď...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-01-13 22:09:50 542f0456
Krovak,---Ty si pamätáš socializmus?Za socializmu každý mohol chovať kravu či kozu aj sliepky aj prasa .Kontingent dávali tí ,ktorí chovali viac ako na svoju potrebu. Určite im nezobrali toľko aby nemohli vyžiť. Mňa nepresvedčíš! My sme nemali majetok ale so záplatami sme nechodili. To je úplne do smiechu,že niekomu za socializmu nedovolili robiť.Zaujímavé je,že tí čo nevstúpili do družstva ,keď videli moderné stroje,ktoré uľahčili ľuďom prácu,sami sa ponúkali do družstva. Tu je ukážka ako jeden Krovak zmanipuluje diskutérov. To raz keď v 89. kričali z tribún svoje "hrdinovia" Ozval sa jeden "hnusný " komunista ,že chce prehovoriť. Mladá čiernovlasá slečna ho nepustila so slovami,že mu nedovolia ,lebo určite nebude hovoriť to čo oni chcú počuť. Tak je to aj teraz tu.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:11:12 5f6674ed
Vo februári 1948, keď nastala vládna kríza pre uznesenie o Bezpečnosti z 13. februára 1948, došlo k sérii udalostí, ktoré viedli k úplnému prevzatiu moci v štáte komunistami. Tieto udalosti boli dovŕšené 25. februára, keď prezident prijal demisiu nekomunistických ministrov a doplnil vládu kandidátmi navrhnutými komunistami.

Demokrati to posrali a právom vyhrali komunisti...nešlo o nejaké rozbíjanie ozbrojenými silami ako sa nám snažia paraziti nahovoriť.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:15:28 5dae5d91
{Dávidko, a videl si už niekedy toľko Eur pokope? } Dosť utrácam a dostávam výplatu každý týždeň a nie každý mesiac, preto tie peniaze pokope nikdy nevidím.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:18:45 5dae5d91
Lidhja, praskol Ti ventil??? Tak napríklad zlaté vajce je SPP. Poznáš privatizačnú zmluvu, hlavne jej detaily? Prečo je tajná? Odkedy sa verejný majetok predáva a spravuje na základe tajných zmlúv. Ale keďže poznáme aspoň cenu, tak si dovolím tvrdiť čo tvrdím, že zlaté vajce bolo predané ako pukavec, návratnosť bola desať rokov a zahraniční vlastníci ich(akcie) po desiatich rokoch ponúkajú na predaj. Kapitalista v dnešnej dobe nepotrebuje monopol na plyn, navyše v tranzitnej krajine, alebo sa jednalo o účelovú a časovo obmedzenú špekuláciu? Kde som ja vypísal cenu a prečo vreštíš Ty, súdruh Lidhja?! Odhadovaná cena bola od 120,9mld.Sk(2,5mld.USD)do 193mld.Sk(4mld.USD). To sú odhady "renomovaných" inštitúcii. Mamľas, komunisti vybudovali hovno(vybudovali to ľudia a komunisti zabezpečovali materiál a zdroje zo štátneho, znárodneného a ich mena bola cirkulovaná akurát tak vo východnom bloku a s niekoľkými komunistickými štátmi, zato USD a Marka boli žiadaným úzkoprofilovým tovarom zo západu, okrem iného...), ak už sme pri tom, ale komunisti predali a rozkradli všetko a vychytralci, ktorí to vtedy pochopili na tom zarobili. A rozdiel medzi mnou a davom je ten, že je rozdiel privatizovať za trhovú cenu a kradnúť z verejného za tzv. dumpingové a nazývať to kapitalizmom a znárodnenie je vlastne to isté, čo už ale davo ani Ty nevidíte. Takže socializmus sa vyskytol v bezbožnej dobe a socialisti vraždili v prvom rade kresťanov(u nás hlavne katolíkov), ktorí sa nechceli poddať? Spamätaj sa!
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:21:51 5616b18e
Michal, kde tvrdím o USA to, čo mi podsúvaš? V Amíkove budú v strednodobom horizonte v perdeli ako bača s drevákami, pretože amíci sa stali korporátne riadenou krajinou s jasne totalitnými (FEMA, NSA...) s centrálne riadenou, min usmerňovanou ekonomikou (viď FED) tak sa už zobuď a čítaj moje príspevky celé a nevyťahuj si z nich len čo Ti vyhovuje a neprispôsobuj si to na svoj obraz.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:26:34 5616b18e
{Alebo aspoň 200?} Viac ako 150 mám práve teraz v peňaženke. ;-)
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:28:18 5dae5d91
Ty si obhajcom socializmu, klameš alebo nemáš ani páru, kto vyhral voľby na Slovensku po II svet. vojne a mne ako odporcovi socializme kážeš ísť zarábať do gulagu, pričom pracuješ v zahraničí a to buď u živnostníka alebo korporácii? Ty si riadne zmätený.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:31:26 5616b18e
A-h
Nemám čas všetko tu čítať, o čo ti vlastne ide ? Uznávaš nejaký utopistický ekonomický režim, čo v praxi neexistuje, alebo čo ?
Skutočne čistý kapitalizmus a slobodný trh dávno nemáš nikde...

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:32:40 b2296975

"Skutočne čistý kapitalizmus a slobodný trh dávno nemáš nikde..."

Dobré ráno! Ak nemáš čas čítať, tak je zvláštne, ak dávaš ďalšie otázky, tak je skôr na mne sa opýtať, o čo Ti vlastne ide.

A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:36:33 5616b18e
Conte di Savoya–Socializmus vybudovali kapitalisti? Ak sa výroba nezmenila, tak výrobky sú už štátne, a tie nové sprevádzkované už čisto štátne. Alebo by si bol rád zo vzniku súdružského úradu, ktorý by zaručil, že aj keď sa továreň zhabala, ľudia vymenili, tak nie nové vedenie má zásluhy, ale predchádzajúci vlastník, dokedy? Stačí 75 rokov po smrti? Potom by banky boli mimoriadnymi prispievateľmi k blahobytu, pretože bez bánk sa veľa nehýbe, nebyť banky nepostavilo by sa takmer nič, takže tvoj dom vybudovala banka podľa tvojho vzoru. Alebo lupič kúpi obraz, azda má podiel olúpený? Nie.
Tvoje súdružkovské nezmysly, že všetci by vydochli sú pod úroveň, je zreteľné, že si fanatik. Niekto zo záujmu sleduje dejiny hospodárstva a iný ich poníma ako vojnu, pretože ak súdruhovia nepostupujú podľa plána iného súdruha, vydochnú, len kradnú.
Menová reforma ukradla? Komunisti kradli, ale na úspory zabudli? Hlupáci si tak či tak sami zvolili vo veľkej miere komunistov, a ich poskokov, dopadol im na hlavu socializmus pre ich vlastné želanie. Trest pre boľševických voličov, ktorí boli natoľko vyšúrovaní, že dôverovali štátnej banke a nenakúpili v utajení cennosti. Ich veľká hlúposť, načo sú peniaze ľuďom, ktorý si nekúpili auto a radšej držgrošia? Ľudia sú veľmi hlúpi, demokracia je korunovácia hlupákov.
Peniaze sa minuli–to bol vytvorený zvláštny účet čisto zo zhabaného majetku?
Neexistencia slobodných volieb–najprv by ľudia museli byť slobodnými bytosťami. Voľby znamenajú zvoliť si pandrlákov, ktorí by obdržali dozor nad občanmi, slobodne si zvolia tyranov, ktorí im budú zakazovať stavať si na vlastnom pozemku bez ľubovôle, kradnúť im majetok. Za komunizmu voľby veľmi chýbali.
Adam Weishaupt bol žid, pri narodení, či v skone? Či je to jedno, také sú presné fámy?
V Rusku kapitalizmus prakticky nikdy nebol–čo na Ukrajine, tam bol? Kapitalizmus bol všade a vždy, aj v komunizme, pokiaľ sa našli cesty obchádzať štátne obchody. Takže aj v Rusku, pretože kapitalizmus je len pomenovanie hospodárskej slobody v novšom období, ale nič sa na jeho praktikách nezmenilo, nákup, predaj, len vo väčšom meradle. Malé cechy alebo veľkovýroba je stále kapitalizmus. Netvrdili náhodou boľševici, že v Rusku kapitalizmus nepoznali?
Korporátny fašizmus–kde máte zväzky prútov? Aký súkromník uchvátil moc? Lebo dostal daňové výhody? Cigáni sa nezmocnili štátu, alebo sedliaci s povinným výpalným pre nich? Korporácie sú príliš silné a malý človek im závidí, jeden ani neskrýva socialistické túžby, iný ho katuje za jeho socializmus, ale pritom je sám žiarlivý na úspech pracháčov.
V slobodnom trhu neexistuje vykorisťovanie–slobodné rozhodnutie má byť vtip? Nie je to slobodné, je len ponuka. Že vraj niet rozporov medzi zamestnávateľom a zamestnancom, oni sa ľúbia? Pokiaľ by to bola pravda, tak svet by vyzeral krajšie.
Nezamestnanosť spôsobená štátom, to čo je za dogma? Nemá súvislosť etatistické plánovanie a výška nezamestnanosti, nekoreluje navzájom, nezamestnanosť je o nedostatku vhodných, využiteľných ponúk.
Pumpovaním nekrytých peňazí–koľko že ich takých presne je? A prečo by mali byť vôbec kryté?

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 22:38:17 b228cccd
A-h
už o nič..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:40:55 b2296975
Davidko, ty komunisticky smrad zavadzas az sa ti z huby prasi.
– Stredoslovenské sklárne v Poltári, boli sklarne slucene zo sklarni v Malinci, Hamri, Zlatno a dalsich inych v tom okoli bola mala sklaren v kazdej dedine. Komunisti nevybudovali nic, len zdevastovali a doviedli na psi tridsiatok.
Vy komunisticky hnoj mali by ste si nastudovat ako ludia ziju v dnesnych komunistickych krajinach a budete grcat. Taky Vietnam tu nie je ziadna povinna skolska dochadzka, za decko v zakladnej skole sa povinne plati 1 200 000.-, poniektory rodicia zarobia dokopy 4 000 000.-. Ziadne bezplatne zdravotne zabezpecenie, ked mojho svokra zrazilo auto rodina sa financne zruinovala. Ked pocuvam spomienky mojej manzelky na dectvo v komunizme, velakrat mam slzy v ociach. Komunisti oslobodili Vietnam od Americkych okupantov, ale narod-robotnika uvrhli do otroctva. Vy komunisticke ludske smeti nemyslite si, ze v buducnosti by vam dal komunizmus take vyhody ake boli v CSSR. Dnes by ste mali komunizmus podla vychodo-azijskeho vzoru, kde zeny ktore nemaju odpracovane roky, lebo vychovali pet deti nemaju ziaden narok na dochodok, kde by ste vsetci skapinali od hladu ako skapina vela rodin vo Vietname a Cine. Tu sa maju dobre len komunisti ktory povrazdili tych ktory sa snazili a napaskovali sa do ich domov a majetky. Tam sa maju dobre len komunisti ktory su zakonom chraneny a bestresne sa mozu dopudtat akychkolvek zlocinov. Budte radi a blahorecte ten socializmus, ktory si uzivate v dnesnej Europe a modlite sa aby vydrzal co najdlksie, lebo aj ten skonci v jeden krasny den a potom sa zacne trma-vrma. Malo ludi si to uvedomuje, ale toto sa dobre neskonci, v jeden den dojde k stretnutiu medzi chamradou a slusnymi ludmi. Ja sa nebojim, zeby zlo zvitazilo, len vykynozit tu plevu bude stat vela nevinnych obeti a utrpenia. Dnes je uz koniec doby ked povstali a dostali sa k moci taky tyrani ako bol Stalin, PolPot, MaoCetung a iny komunisticky vrahovia. V jeden den chamrad da dovod aby sa konecne vymazala z povrchu zeme a robotnik sa oslobodil pijavic na svojom tele, lebo kto nato najviac doplaca su poctivy jedinci z robotnickej triedy. A nakoniec za ten harasmus na Slovensku sa podakujte sudruhom co bacovali na nasich majetkoch, keby ze ich pri prevrate povesiate tak dnes mate na Slovensku druhe Svajciarsko, takto ked ste sa nechali previest ako slepe ovce cez lavku mate Bananovu republiku.


otvoreneoci # VymoVupu87
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 22:43:50 1834e06a
očný emigrant :
Povešanie súdruhov - druhé Švajčiarsko...
Povešanie súdruhov - druhé Švajčiarsko...
Povešanie súdruhov - druhé Švajčiarsko...
Len stále nechápem, prečo s tými súdružskými hajzlami spolupracujú stále tí istí majitelia korporácií, stačí povešať komunistov a skutoční páni, majitelia nadnárodných korporácií zo srdca nezištne pomožu robotníkovi v SR a urobia mu tu druhé Švajčiarsko....ach, očný emigrant, pobavíš aj v nočných hodinách..)))))

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 22:51:12 b2296975
Pre teba Panda a nech ťa aj šľahne o zem. To O mi moc nevyšlo, ale verím, že to prečítaš ty internetový lúzer.
Domestos # VahoBygo94
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 22:55:00 5dae5d91
No vidíš, komunisto, tak buď chlap a stav sa o nich.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 22:59:41 5616b18e
{mne ako odporcovi socializme kážeš ísť zarábať do gulagu, pričom pracuješ v zahraničí a to buď u živnostníka alebo korporácii? Ty si riadne zmätený. } Veď mi tu tvrdili, že na Slovensku sa dá zarobiť a stačí sa len dohodnúť na mzde so zamestnávateľom. Ja tvrdím, že je to problém a že poctivou prácou si človek na Slovensku dosť nedokáže zarobiť. V zahraničí sa zarobiť dá a preto som si vybral odchod zo Slovenska. Nemám záujem doplácať na výsledok lúzy, ktorá pomohla vytvoriť zo Slovákov otrokov.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:00:50 5dae5d91
ah–vraj komunisti nevybudovali, to ľudia, tým ľuďom kto určil pracovať, rodná strana. Strana zavelila, strana mala vedúce postavenie. Ty si im uveril, že štátne je aj tvoje, ale ak je štátne tvoje, tak súhlasíš s tým, že je takým veľkým to tvoje kvôli krádežiam majetku a tiež kvôli nízkym mzdám. Tvoj majetok sa zväčšuje neustálym vykorisťovaním. Odhadovaná cena (v tom čase, alebo smerom k dnešným okolnostiam hodnoty podniku) neznamená nič, musí byť aj ochota kúpiť, ty by si zaplatil „trhovú“ cenu, ak by si mohol lacnejšie?
Zlaté vajce SPP–mne je ľahostajná strata, ja túžim zrušiť úplne všetky štátne priority, koľko peňazí sa neustále presúva do školstva, zdravotníctva a aká je návratnosť? Pokiaľ by jestvoval jedine prípad SPP, tak by som aj s tebou súhlasil.
Komunisti predali a rozkradli všetko a vychytralci, ktorí vtedy pochopili na tom zarobili, myslíš po 1989, to ešte stále boli komunisti, vo vláde, alebo v podnikoch, kedy nimi prestali byť?
Privatizovať za trhovú cenu–kto určí trhovú cenu? Úradník, samozvaný odhadca? Trhová cena je taká, akú je slobodne uvažujúci záujemca ochotný zaplatiť. Pokiaľ je majetok štátny, vždy sa vyroja paraziti politici, čo očakávajú provízie, riešenie je alebo zrušiť politikov, alebo zrušiť štátne vlastníctvo.
Ja som nepísal nič o znárodnení, ale môj postoj je takýto, pokiaľ človek vidí v majetku bôžika, tak mi neprekáža ak ho postráca medzi prstami.
Socializmus nevraždil kresťanov ako sa nazdávaš, ale triednych nepriateľov, ktorí sa nechceli poddať čomu? Vstúpiť do družstva, opustiť výnosné postavenie, podnikanie. Samá nenáboženská záležitosť.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:01:02 b228cccd
{No vidíš, komunisto, tak buď chlap a stav sa o nich. } Tam nie je 2000 euro. O nejakých pár stoviek menej. ;-) Peniaze získané stávkovaním by ti šťastie nepriniesli a nemal by si z nich radosť. O veľa viac potešia ak si ich človek zaslúži za tvrdú prácu a to ja nikomu nezávidím.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:05:49 5dae5d91
Davidlo Ty tu este operujes ? Peniaze si fotil ??
Tak to Ta musel Pande riadne vytocit ze si sa takto znizil - love ukazovat ako dokaz. :-))

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 23:07:41 b228184e

Lidhja
Až sa naučíš skladať vety a ešte aj nimi vyjadrovať zmysluplné myšlienky(namiesto antagonizmov), tak sa ozvi. Rodná strana je kto? Tá, čo prehrala vo voľbách a potom si v rámci internacionálnej pomoci a centralizmu zobrala moc od víťaznej a následne začala mocou kradnúť majetky a odporcov alebo nesúhlasných s týmto mechanizmom posielať do gulagov? Lidhja, FUCK YOU!
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 23:11:34 5616b18e
"Tam nie je 2000 euro. O nejakých pár stoviek menej. ;-) Peniaze získané stávkovaním by ti šťastie nepriniesli a nemal by si z nich radosť. O veľa viac potešia ak si ich človek zaslúži za tvrdú prácu a to ja nikomu nezávidím."


Davo, Ty chodiaci megafór. Takže peniaze by mňa nespravili šťastným, ale Ty si už hotový s vyvlastňovaním, pracuješ v zahraničí pre súkromníka alebo korporáciu a veselo chliapeš o komunizme, klameš a nakoniec prechádzaš do duševnej roviny v rámci pocitov šťastia a morálnych hodnôt, viď závisť? Loool!
A-h # NyxuJawu03
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 23:16:42 5616b18e
{ Tak to Ta musel Pande riadne vytocit ze si sa takto znizil - love ukazovat ako dokaz. :-))} Je to samozrejme trápne a podobné veci robia najväčší hlupáci ako je napríklad Rytmus, ktorý sa ukazuje z eurami v klipoch, ale môj zámer bol iný. Už mi liezol ten lúzer na nervy a stále otravoval s tým istým bludom. Vraj bývam v Revúcej a som nezamestnaný, ale to je lož.
Domestos # VahoBygo94
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 23:17:10 5dae5d91
Nemyslel som, že si nenávistný primitív, čo nedokáže porozumieť písanému a svoj nedostatok pochopenia hádže na píšuceho, že vraj píše zložito. Ja som písal k tvojmu, pretože tvoje meno som predtým nevidel, a v diskusii som nečítal takmer nič. Tvrdíš, že ti chýba kapitalizmus, ale opakuješ to čo davo, k dvojtvárnosti som sa vyjadroval, hľadám psychické vzorky uvažovania a rozporov.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:20:07 b228cccd
Ale, ale, povaľač Dávidko spod prípecka z Revúcej. Kto ti už len uverí ti tvoje vzdušné zámky?
Snívaj ďalej a bav nás...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 23:22:26 542f0456
{Takže peniaze by mňa nespravili šťastným} Peniaze si musíš zarobiť a potom ťa urobia šťastným. Veľký problém však je, že človek na Slovensku ich má problem zarobiť aj keď sa skutočne veľmi snaží a to je dôvod, prečo treba žiadať zmenu režimu a tiež dôvod, prečo ľudia z tejto kolónie otrokov odchádzajú do zahraničia. Ak chcú slušne žiť, nevystačia si s platom na Slovensku, pretože budú mať problém zaplatiť aj účty za bývanie.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:22:30 5dae5d91
No a co. Revuca je celkom pekna aj teplo je tam, urodna poda, nie su tam vysoke ceny.. Ludia si tam ziju celkom spokojne. Nemas sa za co hanbit. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-13 23:22:44 b228184e
Degeneráti hľdajú sebe podobných, preto si na mňa nenaďabil, ale kontaktuj odborníka, pretože ak ja píšem to, čo Davo, tak máš v prvom rade problém sám so sebou, preto sú Tvoje vety následne nezmyselné, viď svoj príspevok Conte a následne aj mne.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:24:01 5616b18e
Ak by bolo férová a chlapská stávka, tak by som si ich zarobil. DPH by to nezdvihlo, ale môj súkromný rozpočet áno. Kde zase ideš, týmto nateplastým, či skôr pribrzdeným štýlom, s týmto si skôr porozumieš s Lidhjaom.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:26:53 5616b18e
No veď, Revúca, dedinka jeho rodná, stredisková. "Dávidka? Našeho Dávidka Rákosníka, a do Prahy? Tak řekni něco, předsedo...!" Lol, to je jeho pravý obraz...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-13 23:29:13 542f0456
Boľševici ako ty posielali oponentov na psychiatriu.
Internet je žumpa, presne ako ľudia, nemá zmysel písať, nadhodím nezrovnalosti v tvojich výpovediach, nakoniec ty vo frustrácii útočíš. Ty máš problém, nie ja, mne je ľahostajná ekonomická situácia druhých, aj utajené zmluvy, aj konečná suma. Ty aj po desiatkach rokov si nepokojný, ty máš starosť o podnik akoby bol tvoj, ja hľadím nezúčastnene na vaše úbohé boje o majetok, ktorý vám nikdy nepatril.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:32:46 b228cccd
{No a co. Revuca je celkom pekna aj teplo je tam, urodna poda, nie su tam vysoke ceny.. Ludia si tam ziju celkom spokojne. Nemas sa za co hanbit. :-)} Myslím si, že mne by sa tam dobre nežilo aj keď som tam nikdy nebol. Stále hovoríme o kolónii otrokov a Revúca nie je výnimkou.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:33:20 5dae5d91
{Ak by bolo férová a chlapská stávka, tak by som si ich zarobil. DPH by to nezdvihlo, ale môj súkromný rozpočet áno.} Stávka nie je práca. Jedine peniaze zarobené prácou sú čisté a patria do peňaženky človeka, ktorý ich získal vytváraním hodnôt a nie nejakým pochybným stávkovaním. Ak chceš odomňa peniaze, musíš vytvoriť hodnoty a ja ti rád za hodnotné produkty dobre zaplatím.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:38:34 5dae5d91
Domestos
Ak by sme si pozreli porovnanie zivotnej urovne na Slovensku a v inych krajinach...
Mozno by si bol rad ze je to aspon tak ako je. Aj ked musim uznat ze je to bieda ak si musel ist do zahranicia po tie love co si nafotil. To je hold preto ze si netlacime vlastne.
Dobru noc.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:41:25 b228184e
No vidíš, a teraz tie nezrovnalosti. Boľševikov obhajuje Domestos alias dávidko, Ty to pripisuješ mne(skutočne problém so základnou percepciou, ale zjavne sa to týka aj iných predispozícii...), internet je žumpa a pritom v nej sám lovíš, ako píšeš vyššie a nakoniec sa ukazuje, že si medzi vlastnými, aspoň čo sa dávidka týka(boj a jednota protikladov). Je Ti ľahostajná situácia druhých(absencia, poškodenie sociálneho mozgu?) a pritom veselo vypisuješ svoje vlastné psychologické posudky, ktoré by si chcel adresovať druhým v téme, ktorá sa zaoberá práve ekon. situáciou druhých. Utajené zmluvy a konečná zmluva sú práve tým korením, ktoré si chcel použiť v rámci mojich príspevkov proti mne samotnému, ale nakoniec sú Ti ľahostajné, keďže si to nedomyslel vo svojich bludoch a vlastnej domýšľavosti. Ja mám starosť o podniky, akoby boli moje? Ja mám starosť ohľadom egomaniackých blbcov, ktorým je na jednej strane všetko ľahostajné, ale miešajú sa veselo do všetkého aj do ekon. tém a podnikov, a tiež ľudí, ktorí toto nazývajú kapitalizmom, ale že tieto krádeže prevádza štát je im taktiež ľahostajné, hlavne, že chcú všetko naspäť pod štát, viď dávidka. Vy ste sa tu fakt našli.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:49:03 5616b18e
Tvrdím, že je to práca? Ukáž kde, dávidko! Hovoril som o zárobku, ak Ti to musím až takto po lopatke vysvetliť.
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:50:32 5616b18e
Good night, funny boys!
A-h # NyxuJawu03
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 23:56:42 5616b18e
{Ak by sme si pozreli porovnanie zivotnej urovne na Slovensku a v inych krajinach...
Mozno by si bol rad ze je to aspon tak ako je.} S kým sa chceš porovnávať ? S Rumunmi ? Aj tí začínajú byť na tom lepšie aj keď majú stále nižšiu minimálnu mzdu.

{Aj ked musim uznat ze je to bieda ak si musel ist do zahranicia po tie love co si nafotil.} Ja som sem neprišiel pre tie peniaze na fotografii, ale pre prácu v ktorej mám slušný plat z ktorého si môžem dovoliť žiť ako človek bez toho, aby som kradol, alebo klamal. Mne však nejde o nejaký prepychový život. Nemám potrebu kupovať si predražený značkový tovar, aby som robil dojem na svoje okolie. No na Slovensku má problém aj človek, ktorý si vybral strednú cestu a nepožaduje od života príliš veľa.

{Tvrdím, že je to práca? } Ja tvrdím, že to nie je práca, ktorej výsledkom je niečo hodnotné a preto nemám záujem do toho investovať.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 00:01:44 5dae5d91
Znovu som rozprášil ilúzie oponentov, vytvoril depresiu našej Pande, ktorá sa chodí metať na dedinské deathmetalové koncerty po skončení vyberania vstupného tesne pred koncom a môžem ísť spokojne spať. Dnes bol dobrý deň. ;-)
Domestos # VahoBygo94
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-14 00:22:26 5dae5d91
Myli sa ten, kto tvrdi, ze komunizmus neexistuje,: E X I S T U J E
na vesmirnej stanici ISS. Dychaju tam jeden spolocny vzduch, delia si spravodlivo a podla potreby potraviny, pouzivaju spolocne WC, sprchu, spolocne pracuju na ulohach. A NEMAJU TAM PENIAZE, lebo ich nepotrebuju.

petonovak # BumaMedi32
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-14 05:28:34 c35b0d01
Socializmus a komunizmus bol ideou anglosaso židovskej finančnej loby. Realizované boli ako židoboľševická VOSR v Rusku, nastolenie socializmus u Slovanských národov. Potom sa korporatívna moc dohodla s Gorbačovom a socializmus bol zrušený a ľudia dostali slobodu. Tá dnešná sloboda je členstvo v EÚ, ekonomická kolonizácia Slovanov pod diktátom anglosaso židovskej finančnje loby. Dnešný socialistický kapiltalizmus je totálne nehumánny voči človeku, ten socializmus ekonomicky nefungoval ale bo k ľuďom priateľský.

Vy čo máte radi -izmy, socializmus, kapitalizmus... si uvedomte, že pod akého pána patríte. Pán sa nezmenil, len vám určil iný osud, nesocialistický, otrokársky, zničujúci slobodu jedinca. Prvé vykrádanie máme od EÚ za sebou, to druhé, po uzavretí korporátnej obchodnej dohody medzi EÚ a USA nás totálne dorazí.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 08:18:10 57f4ca0a
Potom hľadajte niečo v histórii pravdivé,keď za taký ,relatívne krátky čas (70 rokov )od druhej svetovej vojny a koľko je názorov a bludov a klamstiev.Čo sa potom bludov a klamstiev napísalo za 2000 rokov od Krista?Už len na tejto stránke koľko sa popísalo bludov a každý si myslí,že má pravdu.
Nikto nepresvedčí --A-H-- ,že svetoznáme podniky , hore uvedené, tu skutočne boli vybudované a Slovensko vďaka ním bolo sebestačné po každej stránke.Či sa to niekomu páči,či nie ,boli vybudované za socializmu a nie len to, budovali sa byty a domy ,budovalo sa Slovensko zničené vojnou.Páni sa boja pravdy a radšej ich skryli ,ako NÍZKO HODNOTIACI PRÍSPEVOK.Tiež ukážka,že nemáme veriť to čo sa píše v dávnej histórii,keď nám tu niektorí chcete vybiť z hlavy ,to čo si pamätáme.

Jambo # CapuSuxo47
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-14 11:33:05 5b7f552b
Že študovaní ľudia si nechcú priznať,ako to všetko,čo bolo vybudované sa rozkradlo,rozpredalo za smiešne peniaze po 89.roku,že režim čo nastal ,vrátil Slovensko do doby povojnovej . Lebo keby do doby pred rokom 89,ešte by bolo dobre.Naše eura už dávno nemajú takú hodnotu ako na začiatku. Dnes kúpite chlieb drahšie ako v povojnovej dobe a nielen chlieb.Ak sa niekomu páči,môže moje príspevky zas skryť. Veď oni sa dajú aj odkryť.

Jambo # CapuSuxo47
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-01-14 11:43:59 5b7f552b
Môj predpoklad sa naplnil bezo zvyšku. Ako vidím, od noci sa tu domestikovaný debko Dávidko už neozval. Ako by aj mohol, keď celú noc bdel a špicľoval ako kmín komu by mohol v zátvorkách infantilne komentovať každú vetu. Ale mal smolu, poriadni ľudia totiž v noci spia! A tak náš vyhladovaný súdruh vegán prechrápal pod duchnou za pecou celé dopoludnie a možno až doteraz. No uvážte, kedy by stíhal pracovať a robiť závratnú kariéru, o akej nás tu tak úporne presviedča?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-01-14 14:59:51 542f0456
{Môj predpoklad sa naplnil bezo zvyšku. Ako vidím, od noci sa tu domestikovaný debko Dávidko už neozval. } Lebo som vstával ráno do práce ty retard...
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 19:20:08 439f05f2
Panda, za dnes mám zarobených skoro 100 euro v čistom. ;-) Oplatilo sa vstávať. No na Slovensku by som bol možno radšej na úrade práce ako v kórejskom gulagu. Tam ľudia dostávajú mesačne 320 euro a musia robiť aj nadčasy.
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 19:23:12 439f05f2
A čo si robil ty Panda ? Žobral od mamky na lacné víno, alebo si zbieral vratné flaše ?
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 19:24:14 439f05f2
Už je na čase, aby sa Slováci vzbúrili a vyšli do ulíc požadovať návrat socialistického režimu, počas ktorého bol na Slovensku blahobyt a Slováci boli slobodní, lebo boli do veľkej miery sebestační a nezadĺžení. Zadĺžený človek nemôže byť slobodný a ani nesebestačný...
Domestos # VahoBygo94
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-14 19:42:50 439f05f2
Domestos:
Co sa tyka toho zcopypastovaneho Ondriasovho zoznamu: Ten clovek nema ani ponatia co sa za 40 rokov vybudovalo v susednych statoch ktore mali horsiu startovaciu ciaru ako CSSR (Rakusko, Nemecko-kompletne rozbite vojnou) Ako asi 7-rocny som pozeral niekedy v 70tych rokoch v tel.novinach ako otvarali prvych 27 km dialnice v CSSR (od Prahy po asi dnesnu odbocku na CB) tancovali tam krojovane dievvata, minister bol strihat pasku, ohnostroj, dychovka…skratka typicka komunisticka saskaren. Asi o pol roka sme pozerali Zait im Bild na Viedni (otec prekladal) reporter v polke sprav precital jednu vetu: Dialnicna spolocnost Rakuska oznamuje ze tento rok dokoncila TISICI kilometer dialnic. V poondiatom rakusku!!!
A takto to bolo so vsetkym. A este si uvedom ze väcsina strojarskych podnikov bola priamo alebo nepriamo zamerana na zbrojenie a od 70-tych rokov stratova, to priznal koncom 80tych rokov aj posledny komunisticky premier Adamec. Tanky su v modernom boji asi tolko platne ako polska jazda so sablami proti Hitlerovym tankom v 39tom. Naviac, za ich dodavky do "spriatelenych krajin" á la Libya…sme nevideli dodnes ani vindu.
Vsetky aplikovane vyskumne ustavy mali jediny ciel-pajcnut zapadne technologie, upravit ich na nedostatkovu ekonomiku doma a pokusit sa o napodobeninu.
Uvedomte si laskavo vsetci komunisti a socialisti: Ziaden socializmus ani ziadne znarodnovanie sa dnes nekona, nema sa co znarodnovat leda tak DLHY!!! dnes uz nieto nezadlzenej vyroby ani spotreby! Mozete znarodnit dlhy-tie svoje vam rad odovzdam!

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-14 20:08:07 55e545e3
Viete prečo bankári zadĺžili celý svet? kto odpovie správne dostane pochvalu:D
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 20:13:57 b91d9c22
...nikto:(...dobre:) napoviem Vám, kúpili najvyššiu hodnotu za absolútnu nulu, kto uhádne o akú najvyššiu hodnotu ide?
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 20:26:09 b91d9c22
Domestos
ked más za dnes zarobených 100 euro v cistom..tak by si mal pochopit ze tých 100 € je de facto potvrdenka ze si vykonal prácu v hodnote 100€ a teda tých 100 € si možeš vymenit za niečo co má tiež hodnotu 100 €
ale ty imbecil komunistický čo nerozumie peniazom tak obhajuje úrok a zisk.... jednoducho Mária...jednoducho degeš...čím ta otec urobil tým si aj zostal...kokxtom....

Rotschild # TykoRohy75
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 20:33:21 4df7e017
{ale ty imbecil komunistický čo nerozumie peniazom tak obhajuje úrok a zisk} Aký úrok tu obhajujem ?
Domestos # VahoBygo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 21:09:37 4e819465
Conte dy savoya,---Takže Slovensko nebolo vojnou zničené?Ty si odkiaľ,že to nevieš?Nemusíš mať obavy,to vieme,že ten váš kapitalizmus stihol za 20 rokov rozkradnúť Slovensko.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-14 21:18:25 5b7f552b
tento článek je klasické vymývání mozků jako v nacistickém Německu ,v první republice se žilo hodně zle,obrovská chudoba otroctví, teror, rekordní počet sebevražd, pán byl kulak otrokář ti zotročovali lidi ,okrádaji je o mzdy, znásilňovali děvečky ,v každé vesnici jich několik od tech násilněných a těhotných spáchalo sebezvraždu ,to kulakovi nevadilo ,on si užil své, režim postřílel stovky dělníků na ulicích, při hladových demonstracích,ale to vám kulak nepoví,doporučuji film Je třeba zabít Sekala ,tam se dozvíte o pravé povaze otrokářů ,kulaků ,kolaboranti ,udavači, vrazi násilníci, majetek získali ne prací ,ale vykořisťováním otroků , otroci děvečky a čeledíni pracovali celý týden svítání do soumraku, pouze za výslužku ,tak hodně přemýšlejte jestli jste na straně kulaka otrokáře , nebo na straně zotročeného

Jan Zizka z Trocnova # VejyBewo79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-19 03:57:31 4df25ab1
{Jan Zizka z Trocnova} Komunisti tu urobili poriadky a znova urobia.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-19 09:06:44 5f9ae6fd
SOCIALISMUS VERSUS KAPITALISMUS
23. Júl 2012 - 8:40 od www.kapusany.info

SOCIALISMUS VERSUS KAPITALISMUS

(Juraj Seman)
V poslední době při svých cestách často slyším slova „zlatí komunisté“, i když jsem nikdy nebyl jejich příznivcem, tak do značné míry s nimi souhlasím. To, co zde prezentují všechny vlády od pádu tzv. totality, bych nazval jako závodem o co nejrychlejší rozkradení společného majetku, likvidace průmyslu a zemědělství. Když si postavím oba režimy vedle sebe a na jednu stranu dám klady a zápory jednoho či druhého, v mnohém vychází lépe socialismus a ta mnohými opovrhovaná totalita!

SOCIALISMUS

• Všichni měli povinnost pracovat a měli práci.
• Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny.
• Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat.
• Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi.
• Levné a všem dostupné úvěry.
• Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu).
• Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití.
• Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování.
• Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1,- Kč.
• Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené,seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes,kdy hodně lidí, a dokonce i dětí, umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi.
• Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních.
• Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci.
• Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech.
• Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali.
• Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých.
• Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny.
• Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu,respekt a úctu,měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali.
• Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni,měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů.
• Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně,tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil.
• Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (-nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes.
• Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet,přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování ,a tudíž nebylo úniku do anonymity.
• Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy…
• Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit.
• Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna.
• Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale je třeba si , že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách,velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné).

NEVÝHODY

• Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče…
• Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží.
• Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží,které jsme neuměli vyrobit.
• Strach z STB, z této složky bezpečnosti měli strach hlavně ti, kteří chtěli a nebo již škodili zájmu všech. Kdo pracoval a nekradl, ten většinou s nimi neměl problém.

KAPITALISMUS DNES

• Můžeme cestovat téměř bezproblémově do všech států světa, pokud nevyjíždíme do států, které vůči nám zavedly vízovou povinnost.
• Máme konečně banány!! (- tohle nám opravdu velice chybělo, že?!).
• Máme nadměrný a bezproblémový výběr drog, které si můžou snadno opatřit již školáci.
• Máme spoustu heren.
• Kdo nechce nemusí pracovat, ale ti, kteří by velice rádi pracovat chtěli,tak nesnadno a obtížně práci shání.
• Máme vysokou kriminalitu a její nízkou objasněnost.
• Máme přepychově vybavené věznice, kde se zločinci mají lépe než mnozí důchodci nebo rodiny s dětmi.
• Máme právní džungli, ve které nám jde vláda příkladem v obcházení a nedodržování vlastních zákonů.
• Máme exekutory, kteří nás okradou a oberou s posvěcením státu o veškerý majetek.
• Máme bezdomovce, částečně vlastní vinou, částečně po „návštěvě“ exekutorů.
• Máme nejnekvalitnější silnice a dálnice, zároveň však paradoxně také jedny z nejdražších.
• Nekontrolované dovozy, které ničí domácí výrobu a tím i ruší pracovní místa.
• V mnoha zejména zahraničních firmách jsou pracovní podmínky zaměstnanců jako v době otrokářské.
• Odbory nefungují ani zdaleka tak jako dříve, v mnoha firmách jsou přímo zakázány.
• Ztráta soběstačnosti státu, ačkoliv dříve jsme byli v mnohém soběstační(viz naše zemědělství). A v návaznosti potravinářský průmysl . • V mnoha firmách je vyplácení mzdy sázkou do loterie, zaměstnavateli nějaký výrazný postih nehrozí.
• Vysoké zadlužení mnoha rodin, v nejednom případě způsobený zaměstnavatelem a nezaměstnaností.
• Exekutory, kteří nešťastným a bezbranným lidem seberou vše, aniž by tito lidé mnohdy vůbec něco dlužili.
• Máme zde lichváře, kteří se nestydí lidi okrást o poslední, co mají, naopak díky aktivní pomoci zákonodárců jim pomáhají v budování fabrik na dluhy.
• Právo peněz, nikoli zákonů je zde na denním pořádku.
• Máme stát právnický namísto právního.
• Preventivní lékařská péče spíše mizí, stejně jako předražené očkování.
• Je zde ráj podvodníků všeho druhu chráněných zákony tvořenými v nejednom případě samotnými podvodníky či jejich pomocníky.
• Peníze se vyvádějí do zahraničí, končí v kapsách zahraničních vlastníků našich bývalých podniků, které zde téměř zadarmo získali, buď pod cenovým nákupem nebo přímo zločinem, případně restitucí mnohdy poněkud podivnou.
• Máme drahé, ale nekvalitní upadající školství a bude ještě hůře.Bohužel je preferováno vysokoškolské vzdělání, kde velké množství absolventů nikdy v životě nebudou ve vystudovaném oboru pracovat, studují jenom proto, že díky diplomu budou mít větší šanci na vyšší plat, nikoli ze zájmu o obor.
• Máme téměř zlikvidované učňovské školství, každý chce být vysokoškolák,učiliště jsou nezajímavá, neatraktivní, nenabízí vyšší platové ohodnocení.
• Máme plné úřady práce vysokoškolsky vzdělaných mloků, které nikdo nechce zaměstnat.
• Máme velice nízkou porodnost, mít a vychovávat děti je dnes luxusem.
• Máme strach a obavy o práci, strach zda firma za naší práci zaplatí, strach cokoli říci, abychom nepřišli o práci, strach a obavy, že nebudeme mít finanční prostředky na zaplacení hypotéky, na nájem, na energie, na obživu …

Asi tento můj článek bude mít hodně kritiků, kterým současný chaos v tomto režimu plně vyhovuje, možná že se najde hodně lidí, které svým obsahem zaujme. Byl bych velice rád, kdyby se nad tímto článkem zamyslelo co nejvíce lidí a klidně tam i něco z vlastních myšlenek a úvah dopsali.
Myslím, že je nad čím přemýšlet a případně se i poučit.

7.6.2012 zprávy Čro - za první čtvrtletí roku 2012 přibylo 65 000 exekucí proti důchodcům .

ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-19 17:44:54 5dae5d91
Co se za těch zlých komunistů vybudovalo !


Bez podílu cizího kapitálu, jen z domácích zdrojů a s omezenou zahraniční pomocí, při úplném vypořádání se se znárodněnými zahraničními majiteli po Únoru´48, při spuštěné Železné oponě a mezinárodní blokádě, bez vrácení celého zlatého pokladu a nesplacených válečných reparacích se československým dělníkům, zemědělcům, vědcům, inženýrům, zaměstnancům i intelektuálům podařilo při udržení slušné životní úrovně a životních jistot naprosté většiny občanů vybudovat:

4 atomové elektrárny (Temelín, Dukovany, Jaslovské Bohunice, Mochovce), 23 tepelných a 26 vodních elektráren,
téměř 400 km dálnic,
elektrifikovat železniční tratě,
postavit hutní, strojírenské, chemické, potravinářské a jiné podniky a továrny,
zmodernizovat zemědělská družstva a dosáhnou téměř 100% soběstačnosti v základních komoditách,
provozovat flotilu námořních lodí,
položit stovky a tisíce kilometrů energovodů, plynovodů a ropovodů,
zavést zcela nové výroby niklu, hliníku a umělých hmot,
postavit a provozovat jesle, školky, školy, odborná učiliště, polikliniky, nemocnice, kulturní a společenské domy, sportovní stadiony, rekreační střediska.
od základu bylo území republiky pokryto TV signálem,
ne sice ideálně, ale přesto se udržovaly kulturní a historické památky,
podporovaly se divadelní a umělecké soubory a soubory lidové tvořivosti.
vybudovala se podstatná část pražského metra s 38 stanicemi,
obrovské prostředky se vynakládaly na industrializaci zaostalého Slovenska.
postavily se stovky obytných sídlišť s 200.000 panelových domů a 1.200.000 byty, což představuje 55% všech bytů a 30% veškerého bytového fondu. Dekrety na tyto byty se předávaly rodinám bezplatně.
ve zbrani byla udržována 200 tisícová armáda v mnoha desítkách vojenských útvarů, 16 výcvikových prostorech s 407 bojovými letadly, 101 vrtulníkem, 4.585 tanky, 4.900 obrněnými transportéry a BVP, 3.445 děly a raketomety a 77 zařízeními odpalovaní raket.
pro případ války a v rámci Civilní obrany byly vybudovány objekty, které by dnes bylo naprosto nemožné postavit.
a ještě zbylo dost prostředků pro zahraniční pomoc rozvojovým zemím.

Nízké platy byly vyváženy dotovanými cenami potravin, bydlení, hromadné dopravy, lékařské péče, kultury, umění, sportu a mnoha jiného.

V roce 1989 měla SBČs k dispozici 105 tun měnového zlata v hodnotě 15 - 17 miliard Kčs, hotovost ve výši 85 mld. Kčs a žádné vnitřní dluhy.

Státní dluh činil pouhých 24,2 mld. Kčs, v roce 1993 již 158,8 miliard a letos astronomických 1.412.900.000.000 Kč! Ani za tisíc let se ho nepodaří splatit!

Ne vše se dařilo, ne všechno se dělalo správně, ne všeho bylo vždycky dost, také jsme nebyli se vším spokojeni, ale v porovnání s tím, co zde máme dnes, to byl ráj na zemi.
ExtremeSocialPower # DehoMobi64
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-19 17:45:20 5dae5d91

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   t
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Sociálna poisťovňa - prvoaprílová inštitúcia


Sociálna poisťovňa - prvoaprílová inštitúcia
Nerozumiem prečo si zamestnanci Sociálnej poisťovne (pravdepodobne ich nadriadený, ktorý vymýšľajú nezmyselné nariadenia) robia z ľudí žarty...
Spotrebné dane robia chudobných chudobnejšími
Anarchokapitalismus v kostce (3/16)
POTŘEBUJEME EU NA TO, ABYCHOM KOUPILI DĚTEM JABLKO?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.2551 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made