Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Volby jako náboženský rituál kolektivismu


Volby jako náboženský rituál kolektivismu

Již jsme si tak nějak zvykli, tedy alespoň většina z nás, že stát nám díl po dílu ukrajuje naši svobodu a zakazuje nám to či ono. Zatímco centrálně plánovanou ekonomiku doby před rokem 1989 bychom mohli nazvat příkazovou, dnešní stav můžeme bez dlouhého váhání označit jako ekonomiku zákazovou. Protože státní zákaz se stává stále pevnější součástí našeho každodenního života.

Je nám zakázáno vybírat si, čím budeme doma svítit. Je nám zakázáno vybírat si svobodně, s kým vstoupíme do pracovního vztahu. Nesmíme si zvolit, zda při prodeji domu nabídneme kupujícímu informaci o jeho energetické náročnosti. Brzy si nebudeme smět vybrat, zda se v naší soukromé hospodě nebo restauraci bude kouřit nebo nebude, zakazuje podomní formu prodeje. A tak bychom mohli pokračovat dlouho. Všechny tyto zákazy mají něco společného, určitý klíčový rozdíl, jež je odlišuje od prakticky srovnatelných regulací příkazové ekonomiky před rokem 1989: stát je před nás předkládá jako něco, co je pro naše dobro a čím nás chrání. A, pokud stát nepřijde s něčím opravdu absurdním, většina veřejnosti takovým zákazům souhlasně přikyvuje.

Je tu však jedna výjimka, jedna nejvyšší odpovědnost, kterou si stále ponecháváme, ačkoliv je ve své podstatě s konceptem dnešního pečovatelského státu v rozporu. Tento rozpor se však přechází taktním mlčením. Přestože nám stát zakazuje žárovky, zakazuje nám diskriminovat, zakazuje nám ohrožovat svoje zdraví, předkládá nám bezpočet pravidel, která nás mají chránit před důsledky vlastních činů, stále smíme dělat něco, co je vlastně něčím daleko odpovědnějším a co vyžaduje nesrovnatelně víc přemýšlení, než vybrat si, zda vstoupíme do zakouřené putyky nebo raději ne: smíme se účastnit demokratického procesu, smíme volit ve volbách.

Skutečně, na první pohled se občané nacházejí v poněkud schizofrenním postavení: na jednu stranu jsou shledáni příliš nezodpovědnými a hloupými, než aby si vybrali kvalitní restauraci podle svých preferencí, a je jim násilím výběr zúžen aplikací naprosto arbitrárních norem a předpisů, ale na druhé straně si tito nezodpovědní hlupáci smějí zvolit, kdo pro ně bude tyto normy a předpisy nastavovat.

Přitom řešení je vlastně velice jednoduché: leží v podstatě obecné filozofie, která je základem pojetí státu tak, jak mu dnes každodenně čelíme. Tou filozofií není nic jiného než kolektivismus; z jeho falešného pohledu o rozpor vlastně vůbec nejde.

Základní tezí kolektivismu je podřízenost jednotlivce společnosti, přičemž společnost zde není pouhou sumou jednotlivců, nýbrž samostatnou, jednající entitou. Kolektivisty lze v podstatě zařadit do stejné množiny jako všechny přívržence různých forem náboženství - zatímco pobožní lidé uctívají nadpřirozenou bytost nepostihnutelnou lidskými smysly, kolektivisté obdobně zbožšťují společnost. Společnost podle nich jedná, projevuje se, hodnotí, je možné s ní komunikovat a ptát se jí.

Společnost tak může, podle kolektivistů, vyjádřit názor, je je třeba zakázat kouření v hospodách nebo svícení 100 wattovými žárovkami. Jestliže si v tu chvíli jednotlivci přejí něco jiného, a toto své přání jasně deklarují svým jednáním v mantinelech, které jim stát vymezuje, bude jejich přání smeteno ze stolu. Společnost vyjevila svou vůli jinak, než každodenním lidským jednáním a lidé musejí poslušně sklonit hlavu. Koneckonců, upozorní kolektivisté, společnost je přece tou nejdůležitější entitou, která vůbec může nějaká relevantní přání vyjevovat. Názory jednotlivců jsou nepodstatné, jsou něčím přízemně materiálním, zatímco ústy společnosti k nám promlouvá skutečná realita.

Jak vlastně kolektivisté zjišťují přání svého božstva? Jejich metody se v podstatě neliší od mystických obřadů, které praktikují vyznavači rozličných náboženských kultů, od šamanských rituálů, kdy se božská vůle vyjeví pomocí halucinogenních houbiček nebo frenetického tance, který přivede šamana do transu, po sofistikované praktiky moderních náboženství čerpající svá dogmata ze svatých knih. Kolektivisté si k tomuto účelu vymysleli sociologii. Ta, v podobě průzkumů veřejného mínění, formuluje stanoviska, přání a postoje společnosti, od nichž pak kolektivisté, třímající ve svých rukou otěže státní moci, odvozují své právo vládnout.

Je to jakási moderní obdoba božského práva na vládu, o nějž opírali svou moc středověcí králové. A tou nejvyšší formulací božského práva vládnout je pak v moderním kolektivistickém státě výsledek demokratické volby, jakási nejvyšší, nezpochybnitelná forma sociologického průzkumu a vyjádření nejvyšší vůle společnosti.

Jestliže moderní kolektivisté přiznávají lidem právo volit, a tedy si vybírat, kdo bude řídit jejich životy, neznamená to samozřejmě, že by snad kolektivisté pokládali občany za kompetentní právě v této jedné jediné záležitosti. Proces demokratické volby je v jejich očích stejně jako kdykoliv jindy jen dalším jednáním sumy nepodstatných a zanedbatelných hlupáků. Volbu však kolektivisté potřebují, je to jejich šamanské vzývání, jejich mystický rituál, bez něhož se kolektivistické náboženství neobejde. Rituálu voleb se sice účastní bezvýznamní lidé, ale promlouvá mocný lid.

Kolektivismus samozřejmě bují v bezpočet větví a výhonků, a současný pečovatelský stát je pouze jednou z nich. V principu je úplně jedno, jakým způsobem kolektivisté vůli kolektivu odvozují. Zatímco moderní kolektivisté sázejí na volby, jiní se mohou řídit náboženskými rituály a dogmaty, tezemi o spontánním řádu, údajně vědeckými teoriemi o rasách nebo společenských třídách, učením o dialektice, nesmiřitelném zápasu dvou protichůdných společenských tezí, atd. Ať tak nebo onak, vždy jsou bití jednotlivci, kteří jsou donuceni poslušně se sklonit před zjevenou vůlí celku.

Lze tvrdit, že základy, na nichž moderní pečovatelský stát spočívá, se postupem času a jejich opakovaným a soustavným zdůrazňováním neustále upevňují. jestliže dnes "společnost prosazuje svoji vůli" o kouření v soukromých restauracích, je očividné, že věrozvěstové kolektivismu se budou snažit uspokojovat vyjevená přání společnosti v dalších a dalších oblastech, o nichž se budou domnívat, že tam je vhodné nějaké přání společnosti vůbec hledat. A pokud skutečně budou chtít hledat, tak najdou - stačí jen vhodně nastavit sociologické průzkumy. Společnost si bude přát zakázat udělat si na zahrádce táborák? Společnost bude chtít zakázat používat jinou elektřinu, než ze solárních panelů? Společnost vyjeví vůli potírat nestandardní sexuální praktiky? Společnost bude chtít zakázat projevování antisocialistických názorů? Budiž, stane se tak.

Kudy z toho ven? Protože politika je vyústěním filozofických postojů, které ve společnosti převládají, nelze se domnívat, že kurs, jímž se současné pojetí státu ubírá, půjde změnit politickou cestou. I kdyby se náhodou dostala do popředí víceméně autentická pravicová strana (třeba Svobodní), nebude schopna v souboji s kolektivismem dlouhodobě obstát, pokud nebude podpořena něčím, co lze nazvat filozofickou revolucí, která obhájí, že kolektiv je pouhou abstrakcí a že jedinou entitou, která je schopna formulovat nějaká přání nebo hodnocení, je jednotlivec.

Kdyby volby mohly něco změnit, už dávno by byly zakázány, tvrdí okřídlené rčení. Ve skutečnosti volby vůbec nemusí nikdo zakazovat - protože v prostředí pečovatelského státu výsledky voleb vůbec neodrážejí skutečnou vůli jednotlivců, i kdyby náhodou tito jednotlivci skutečně chtěli něco změnit. Problém spíše je, že lidé většinou nic měnit nechtějí - neuvědomují si, co skutečná změna vyžaduje, a co by mělo být jejím cílem.

Chceme-li odstranit pečovatelský stát, nestačí jen poukazovat na to, že jsme přece svéprávní lidé schopni činit rozhodnutí a nést posléze jejich následky. Ani nestačí poukazovat na to, že jedině odpovědnost nás dále nutí tuto odpovědnost rozvíjet a být si jí vědomi. A rozhodně nestačí argumentovat pouze ekonomicky - upozorňovat na ekonomické důsledky jakékoliv formy socialismu. Tohle kolektivisty vůbec nezajímá - podle nich nad námi neustále ční nezpochybnitelná autorita kolektivu, a pouze na ní záleží. Abychom se mohli vymanit z okovů pečovatelského státu, musíme nejprve svést vítěznou bitvu s jeho filozofickým základem, tedy s kolektivismem.


Převzato z blogu autora.Author: Lubos Zalom # XapyQaqy45
Slovensko2013-07-091
-
 58%  ( 2 people voted )
+
Najdôležitejšie je ustáť víťaznú bitku každého jednotlivca samého so sebou. Vypnúť mainstram médiá, zastaviť sa začať reálne hodnotiť a porovnávať. Bitku proti teroru kolektivizmu a klamlivého starostlivého štátu, kde cez jeho legislatívu pár jednotlivcov okráda celý svoj národ v zmysle svojich "psycho postojov a vnímania" po mne potopa veď to nevadí, ja budem za vodou je možné vyhrať uvedomením si skutočnosti a situácie každého jednotlivca.

Žiadna sloboda, demokracia a právny štát neexistuje. Žijeme v matrixe, kde sa stále viac a viac pritvrdzuje. Ľudia sú okliešťovaní nariadeniami, zákazmi, príkazmi, pokutami, postihmi, prenasledovaním za to, že prejavia slobodnú vôľu, ktorá sa vymyká z rámca a záujmov gangstrov zo všetkých strán. Pod touto tiahou majú stále sklonené hlavy k zemi a preto nevidia. Aj kôň má na očiach klapky na to, aby nevybočil z prikázaného smeru, pretože keby videl nie len pred seba, ale aj okolo seba ľahko by sa stalo, že sa zastaví a začne vzpierať, pretože vidí nebezpečensto, ale s klapkami na očiach ide poslušne ďalej.

ukulele # FogyLoqy46
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2013-07-09 12:03:05 57f4de4a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   štyr
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

KDÁKÁNÍ POPLAŠENÝCH SLEPIC


KDÁKÁNÍ POPLAŠENÝCH SLEPIC
Jednání tzv. evropských špiček v poslední době je dost nepochopitelné. Místo, aby po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, mu poblahopřáli, neustále Trumpa peskují a káraj...
NEODOLATELNÝ NEOMARXISMUS
Mýty a civilizace starověké Mezopotámie
EKONÓMIA PO LOPATE #9 – CENTRÁLNA BANKA, OTRAS SA!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0247 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage